ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 227                                               

I Fyd Sy Well

Bun nofel ddadleuol. Gwnaeth Elvey Macdonald gyhuddor awdur o lên ladrad gan ddefnyddio brawddegau air am air neu gyda ond ychydig o newidiadau oi lyfr Hirdaith. Trefnodd yr Eisteddfod Genedlaethol banel i ymchwilio ir mater gan ddod ir casgliad ...

                                               

Patagonia: Croesir Paith

Teithlyfr gan Matthew Rhys yw Patagonia: Croesir Paith / Crossing the Plain. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

The Welsh in Patagonia

Dadansoddiad cymdeithasegol or Wladfa Gymreig ym Mhatagonia gan Glyn Williams yw The Welsh in Patagonia a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1991. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Dadansoddiad cymdeithasegol or Wladfa Gymreig or 1860au ...

                                               

Babs 2 Brisbane

Teithlyfr Saesneg gan Barbara Haddrill yw Babs 2 Brisbane a gyhoeddwyd gan Centre for Alternative Technology Publications, Cymru, yn 2009. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Pan ofynnwyd i Babara Haddrill fod yn forwyn briodas iw ffrind yn Awstra ...

                                               

Dyddiadur Awstralia

Dyddiadur taith i Awstralia gan Gareth Alban Davies yw Dyddiadur Awstralia. Tŷ John Penri a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1986. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

The Welsh in an Australian Gold Town

Llyfr hanes yn yr iaith Saesneg gan Robert Llewellyn Tyler yw The Welsh in an Australian Gold Town: Ballarat, Victoria 1850-1900 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2010. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Maer gyfrol hon yn edrych ar y gym ...

                                               

Llythyrau Bangladesh

Cyfrol o lythyrau a anfonodd yr awdur at aelodau oi theulu pan dreuliodd wyliau yn Bangladesh, Gorffennaf-Awst 1993, syn llwyddo i gyflwyno gwlad liwgar ond llwm. 21 o ddarluniau du-a-gwyn.

                                               

A Gwent Anthology

Casgliad o ffotograffau mewn cyfrol yn yr iaith Saesneg gan Alan Roderick yw A Gwent Anthology a gyhoeddwyd gan Christopher Davies yn 1988. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

An A to Z of Wales and the Welsh

Cyfeirlyfr am dreftadaeth Cymru ar Cymry gan Terry Breverton yw An A to Z of Wales and the Welsh a gyhoeddwyd gan Christopher Davies yn 2000. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Dymar A i Z ar dreftadaeth Cymru, yn cynnwys 65 cofnod manwl yn cy ...

                                               

A-Z of North Wales

Arweinlyfr i Ogledd Cymru gan Dewi Roberts a Pamela Roberts yw A-Z of North Wales a gyhoeddwyd gan John Jones Publishing yn 1997. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Rhestr yn nhrefn yr wyddor o leoedd yng Ngogledd Cymru gyda disgrifiadau cryno a ...

                                               

Around Wales by B-Roads and Byways

Teithlyfr Saesneg gan Jamie Owen yw Around Wales by B-Roads and Byways a gyhoeddwyd yn Lloegr gan Ebury Press yn 2010. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Atlas Cenedlaethol Cymru

Atlas syn cynnwys 280 map o Gymru gan Harold Carter yw Atlas Cenedlaethol Cymru. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1989. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cartrefi Cymru

Casgliad o ysgrifau gan Owen Morgan Edwards yw Cartrefi Cymru a cyhoeddwyd gyntaf gan Hughes ai Fab, Wrecsam, ym 1896. Maer llyfr yn dangos ymweliadau yr awdur i ddeuddeg o leoedd ar draws Cymru syn gysylltiedig â phobl nodedig o hanes Cymru, awd ...

                                               

Coastline Wales / Arfordir Cymru

Portread ffotograffig am arfordiroedd Cymru gan Andy Davies yw Coastline Wales / Arfordir Cymru. Graffeg a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cyfres Broydd Cymru

Cyfres o gyfeirlyfrau am wahanol froydd yng Nghymru yw Cyfres Broydd Cymru. Cafwyd llyfraur gyfres eu hargraffu au cyhoeddi yng Nghymru gan Wasg Carreg Gwalch i gyd-fynd ag ymweliadau Eisteddfod yr Urdd ar Eisteddfod Genedlaethol ir gwahanol rhan ...

                                               

Eicon i Gymru Fodern

Llyfr am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gan Neil Caldwell a John Stoner yw Eicon i Gymru Fodern: Gwireddu Budd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol. Y Sefydliad Materion Cymreig a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

The Eisteddfod

Golwg ar hanes Eisteddfod Genedlaethol Cymru gan Hywel Teifi Edwards yw The Eisteddfod a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1990. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Enwau Tir a Gwlad

Cyfrol o ysgrifau ar enwau lleoedd yng Nghymru gan Melville Richards, wedii golygu gan Bedwyr Lewis Jones yw Enwau Tir a Gwlad. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Essential Wales

Arweinlyfr Saesneg gan Guus Berkien yw Essential Wales a gyhoeddwyd yn Lloegr gan yr Automobile Association yn 2001. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Arweinlyfr cryno lliw llawn i Gymru, yn cynnwys mapiau clir a manylion am fannau allweddol ...

                                               

Exploring Wales

Arweinlyfr Saesneg i gerddwyr gan Malcolm Joyce yw Exploring Wales a gyhoeddwyd yn Lloegr gan Ward Lock Ltd yn 1998. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

In Search of Wales

Teithlyfr Saesneg am Gymru gan H. V. Morton yw In Search of Wales a gyhoeddwyd yn Lloegr gan Methuen. Roedd yn rhan o gyfres o gyfrolau poblogaidd a gyhoeddwyd or 1920au hyd y 1950au, sef In Search of. Cafwyd argraffiad newydd, clawr papur, yn 20 ...

                                               

Island Fever

Teithlyfr Saesneg am ynysoedd Cymru a Lloegr gan Robin Jones yw Island Fever a gyhoeddwyd gan Ian Allan yn 2010. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Ceir yma wybodaeth a lluniau am ddeg ar hugain o ynysoedd Cymru a Lloegr, nifer yn rhai amlwg, era ...

                                               

Y Llyfr Enwau - Enwaur Wlad

Cyfrol am enwau lleoedd yng Nghymru gan D. Geraint Lewis yw Y Llyfr Enwau: Enwaur Wlad / A Check-List of Welsh Place-Names. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Over Wales

Teithlyfr Saesneg gan Vivien Brett yw Over Wales a gyhoeddwyd yn Lloegr gan Pitkin Pictorials yn 2000. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Casgliad o olygfeydd or awyr o 33 o gestyll enwog a lleoliadau hanesyddol eraill yng Nghymru, ynghyd â nodia ...

                                               

Rhosydd - Golwg Bersonol

Llyfr syn ymwneud â hanes Cymru yw Rhosydd: Golwg Bersonol / A Personal View gan Jean Napier. Llygad Gwalch Cyf a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Ebrill 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Tirlun Cymru

Cyfrol ddarluniadol yn arddangos golygfeydd tirlun ac amgylchedd Cymru gan David Williams, Steve Benbow a Peter Gill yw Tirlun Cymru. Graffeg a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

The Welsh Coast

                                               

O Hendrefigillt i Livorno

Bywgraffiad yr artist Llewelyn Lloyd gan T. Gwynfor Griffith yw O Hendrefigillt i Livorno. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 02 Awst 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Trieste and the Meaning of Nowhere

Llyfr taith Saesneg am ddinas Trieste yn yr Eidal gan Jan Morris yw Trieste and the Meaning of Nowhere a gyhoeddwyd yn Lloegr gan Faber and Faber yn 2002. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Llyfr a gyhoeddwyd i ddathlu pen-blwydd yr awdur yn 75 o ...

                                               

The Witch Doctor of Umm Suqeim

Casgliad o storiau byrion Saesneg gan Craig Hawes yw The Witch Doctor of Umm Suqeim a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Parthian Books yn 2013. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Diolch i Nhrwyn

Dyddiadur taith yn adrodd hanes ymweliad yr awdur ag India gan Rocet Arwel Jones yw Diolch i Nhrwyn. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Dyddiaduron India

Dyddiaduron awdur, athro ac addysgwr yn cynnwys sylwadau am amgylchiadau bywyd yng nghefn gwlad India yn ystod Awst 1984 a Mai/Mehefin 1987 tra oedd yntaun arolygu prosiectau yn y wlad ar ran Cymorth Cristnogol.

                                               

A Welshman in Mesopotamia

Bywgraffiad Saesneg or milwr Harold Owen gan David Wyn Davies yw A Welshman in Mesopotamia a gyhoeddwyd gan Gwasg Cambria yn 1986. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Ystyriwch y Lili

Cyfrol am flodau a phlanhigion gan Gareth Maelor yw Ystyriwch y Lili. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Irish Influence on Medieval Welsh Literature

Cyfrol ac astudiaeth lenyddol yn yr iaith Saesneg gan Patrick Sims-Williams yw Irish Influence on Medieval Welsh Literature a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Rhydychen yn 2011. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Gwyddai beirdd Cymraeg enwau arwyr ...

                                               

The Irish Literary Tradition

Astudiaeth lenyddol yn yr iaith Saesneg gan J.E. Caerwyn Williams a Patrick K. Ford yw The Irish Literary Tradition a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1992. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Cyfrol ysgolheigaidd syn olrhain hanes lleny ...

                                               

Pobol Drws Nesa

Teithlyfr am Iwerddon gan Ioan Roberts yw Pobol Drws Nesa: Taith Fusneslyd drwy Iwerddon. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Blwyddyn o Ryddid

Hunangofiant Cymraeg, ffeithiol gan Glenys Pritchard yw Blwyddyn o Ryddid: Dyddiadur Nyrs. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Buwch ar y Lein

Dyddiadur Cymraeg gan Hafina Clwyd yw Buwch ar y Lein: Detholiad o Ddyddiaduron Llundain 1957–1964. Honno a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1987. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

The Village of Maesbury - 1800-1930

Cyfrol am bentref Maesbury, Swydd Amwythig, gan F. A. Mason yw A Little Bit of Shropshire: The Village of Maesbury, 1800-1930 a gyhoeddwyd gan F.A. Mason yn 2001. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Hanes pentref Maesbury, Swydd Amwythig, 1800-193 ...

                                               

Wye Valley

                                               

Dyddiadur Gbara

Dyddiadur taith i Nigeria gan Bethan Gwanas yw Dyddiadur Gbara. Cyhoeddwyd yn 1987. Cyhoeddodd Gwasg Carreg Gwalch ail-argraffiad a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yn Ôl i Gbara

Dilyniant i Dyddiadur Gbara ywr gyfrol hon syn adrodd hanes ail daith Bethan Gwanas i ardal wledig yn Affrica. Cafodd Bethan ei ffilmion dychwelyd i Gbara yn Nigeria, wedi iddi dreulio dau dymor yno fel gweithiwr gwirfoddol yn yr 1980au.

                                               

A German Romantic in Spain

Cyfrol am yr ysgolhaig Almaenig Johann Nikolas Böhl von Faber gan Carol Tully yw Johann Nikolas Böhl von Faber: A German Romantic in Spain a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2008. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Roedd y masnachwr ar ysg ...

                                               

Glas y Sierra - Taith trwy Ddwyrain Sbaen

Teithlyfr gan Roger Boore yw Glas y Sierra: Taith trwy Ddwyrain Sbaen. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Dyddiadur Cwpan y Byd 2011

Dyddiadur Cymraeg gan Wyn Gruffydd yw Dyddiadur Cwpan y Byd 2011. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Dyddiadur America a Phethau Eraill

Dyddiadur taith gan D. Densil Morgan yw Dyddiadur America a Phethau Eraill. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Or Pwll Glo i Princeton

Bywgraffiad y diwinydd R. S. Thomas gan D. Densil Morgan yw Or Pwll Glo i Princeton. Canolfan Uwchefrydiau Crefydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru Bangor a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 25 Gorffennaf 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Baner Brodorol Awstralia

Mae Baner Gynfrodorol Awstralia yn cynrychioli Awstraliaid Brodorol. Maen un o faneri Awstralia a gyhoeddwyd yn swyddogol, ac mae ganddi statws cyfreithiol a gwleidyddol arbennig. Yn aml maen cael ei chwifio ynghyd âr faner genedlaethol a chyda B ...

                                               

Eleanor Marion Bennett

Mae Eleanor Marion Bennett yn fotanegydd nodedig a aned yn Awstralia. Y sefydliad trydyddol lle y derbyniodd ei haddysg oedd: University of Western Australia. Un or sefydliadau ai chyflogodd fel botanegydd oedd Prifysgol Gwyddoniaethau Bywyd Esto ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →