ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 225                                               

Vic

Vic yw prifddinas comarca Osona, yn Nhalaith Barcelona, Catalwnia. Saif 69 km o Barcelona a 60 km o Girona. Roedd y boblogaeth yn 2007 yn 38.321. Sefydlwyd Vic yn y cyfnod Rhufeinig fel Ausa, a dan y Fisigothiaid fei gelwid yn Ausona. Dinistriwyd ...

                                               

Baner Cosofo

                                               

Ffederasiwn Pêl-droed Croasia

Yr The Hrvatski nogometni savez yw cymdeithas bêl-droed genedlaethol Croasia. Dymar corff syn gyfrifol am weinyddu a hyrwyddo pêl-droed yn y wlad ac am y timau cenedlaethol. Maer pencadlys yn y brifddinas, Zagreb. Mae iddi hanes ddiddorol a chyn ...

                                               

NK Osijek

NK Osijek yw prif dîm pêl-droed dinas Osijek yn nhalaith Slavonia, yn nwyrain Croatia. Maen chwarae yn Prava HNL ac yn un o brif dimaur wlad. Mae ei stadiwm, y Stadion Gradski vrt hefyd wedi cynnal gemau pêl-droed rynglwadol gyda Croatia.

                                               

Daearyddiaeth Cymru

Lleolir Cymru ar orynys yng ngorllewin Prydain. Mae Cymru yn rhan or Deyrnas Unedig. Mae Cymru yn ffinio â Lloegr ir dwyrain, ac amgylchynir y wlad gan y môr ar yr ochrau arall: Môr Hafren ir de, Sianel San Siôr ir de ar Môr Celtaidd ir gogledd a ...

                                               

Teirw Scotch

Teirw Scotch oedd yr enw a gymerwyd gan fandiau o lowyr yn Ne Cymru yn y 19eg ganrif, syn cyfateb ir Molly Maguires yn Pennsylvania, a fyddai, mewn cuddwisg, yn ymweld â chartrefi glowyr lleol eraill a oedd yn gweithio yn ystod streic neun cydwei ...

                                               

Yr Eidal

Gwlad yn ne Ewrop yw Gweriniaeth yr Eidal neur Eidal. Maer rhan fwyaf or wlad yn benrhyn mawr siâp esgid uchel gyda nifer o ynysoedd yn y Môr y Canoldir: Sisili a Sardegna ydywr mwyaf. Yn y gogledd mae mynyddoedd yr Alpau. Ceir môr ar dair ochr i ...

                                               

Baner yr Eidal

Baner drilliw yw baner yr Eidal â thri stribedyn unionsyth mewn gwyrdd, gwyn a choch. Cyfeirir ati yn Eidaleg fel Il Tricolore. Defnyddiwyd patrwm tebyg ond â stribedi gorweddol, gan y Repubblica Cispadana, gweriniaeth a sefydlwyd yng ngogledd yr ...

                                               

Cappella Sistina

Prif gapel Palas y Fatican yn Rhufain ydyr Cappella Sistina. Dyma leoliad y conclafau sydd yn dewis Pab newydd, ond maer capel yn bennaf yn enwog am ei ffresgoau gan Michelangelo, a chaiff eu hystyried yn rai o gampweithiaur Dadeni. Maer capel yn ...

                                               

Cynghoraur Fatican

Yn y Cyngor Cyntaf 1869-1870 llwyddodd pleidwyr Trafynyddiaeth i gael y cyngor i ddatgan anffaeledigrwydd y Pab ai awdurdod ar draul mudiadau cenedlaetholgar a rhanbarthol o fewn yr eglwys. Fei cynhaliwyd gan y Pab Pïws IX. Bu rhaid ei derfnynu o ...

                                               

Trafynyddiaeth

Trafynyddiaeth ywr syniad neu duedd o fewn yr Eglwys Gatholig fod grym ac awdurdod y Pab ar Curia Romana yn uwch nag unrhyw fudiad cenedlaethol neu genedlaetholgar, er enghraifft Galicaniaeth yn Ffrainc, neu awdurdod eglwysig lleol yn yr Eglwys. ...

                                               

Arfbais y Ffindir

Llew dywal euraidd ar darian goch yw arfbais y Ffindir. Mae gan y llew goron ar ei ben a garbras dros ei goes flaen dde syn gafael mewn cleddyf, a saif ei bawennau ôl ar grymgledd. Mae maes y darian yn frith o rosynnau arian.

                                               

Iparralde

Iparralde ywr rhan honno o ogledd ddwyrain Gwlad y Basg sydd o fewn Ffrainc. Ystyr "Iparralde" yw "yr ochr ogleddol"; gelwir y rhan o Wlad y Basg sydd yn Sbaen yn Hegoalde, "yr ochr ddeheuol". Maen ffurfio rhan orllewinol département Pyrénées-Atl ...

                                               

Abchasia

Mae Abchasia neu Abcasia yn wladwriaeth sofran hunan-ddatganedig syn cael ei chydnabod gan y mwyafrif o wledydd fel un o weriniaethau ymreolaethol Georgia. Mae wedi ei lleoli yn Ner Cawcasws ar arfordir dwyreiniol y Môr Du, ir de o fynyddoedd y C ...

                                               

Baner Georgia

Maes gwyn gyda chroes goch a phedair croes goch lai yn y chwarteri yw baner Georgia. Mae hanes y faner hon yn ymestyn yn ôl canrifoedd i oes ffiwdal Georgia. Hon yw baner y Mudiad Cenedlaethol Unedig, oedd ar flaen y gad yn ystod Chwyldror Rhosyn ...

                                               

Batumi

Batumi yw prifddinas Gweriniaeth Ymreolaethol Adjara ac ail ddinas fwyaf Georgia, a leolir ar arfordir y Môr Du yn ne-orllewin y wlad. Mae wedii leoli mewn Parth Isdrofannol wrth droed y Cawcasws. Mae llawer o economi Batumi yn ddibynnol ar dwris ...

                                               

Cymdeithas Bêl-droed Georgia

Sefydlwyd y Cymdeithas Bêl-droed Georgia neu, yn llythrennol, Ffederasiwn Pêl-droed Georgia yn 1936. Arddelir y talfyriad Saesneg o enwr Gymdeithas ar ei bathodyn cenedlaethol, GFF. Y Ffederasiwn yw corff llywodraethol pêl-droed yn Jeorgia. Maen ...

                                               

Giya Kancheli

Trauerfarbenes Land 1994 Diplipito 1997 Symffoni Rhif 6 1978–1980 Magnum Ignotum 1994 Simi," Joyless Thoughts”, 1995 .al Niente 2000 Kapote 2006 Symffoni Rhif 7 "Epilogue" 1986 Broken Chant 2007 Ex Contrario 2006 Valse Boston 1996 .à la Duduki 19 ...

                                               

Pandwri

Offeryn o Georgia ywr pandwri gyda tair tant, yn gyffredin ledled dwyrain Georgia yn y Cawcasws. Fei defnyddir yn aml fel cyfeiliant i gantorion. Roedd yn offeryn ar gyfer uchelwyr. Gan ei fod yn symbol o lawenydd, roedd yn cynrychioli gwrthrych ...

                                               

Tîm rygbir undeb cenedlaethol Georgia

Gweinyddir tîm undeb rygbi cenedlaethol Georgia gan yr Undeb Rygbi Georgia. Mae oddeutu 17.000 o chwaraewyr rygbi cofrestriedig yn y wlad. Ar hyn o bryd mae Georgia yn cael ei hystyried yn genedl undeb rygbi ail haen. Maer Lelos yn cymryd rhan ym ...

                                               

Trio Mandili

Triawd cerddorol o wlad Jorjia yw Trio Mandili. Maent yn canu caneuon gwerin Jorjia mewn trefniaint harmoni poliffonig i gyfeiliant liwt Pandwri. Mandili ywr penwisg sgarff Jorjaidd a wisgir ganddynt. Maent yn canu yn nhafodiaith Chefsureteg, ard ...

                                               

Uwch Gynghrair Georgia

Yr Erovnuli Liga ywr gynghrair bêl-droed uchaf yng ngweriniaeth Georgia yn y Cawcasws. Maer gynghrair wedii threfnu gan Gymdeithas Bêl-droed Georgia er 1990. Rhwng 1927 a 1989 roedd Cynghrair Umaghlessi yn gystadleuaeth ranbarthol o fewn yr hen U ...

                                               

Baner Gogledd Macedonia

Mae baner Gogledd Macedonia yn cynrychioli codiad yr haul: mae ganddi gylch melyn yng nghanol maes coch gydag wyth paladr o olau yn ymestyn i ymylon y faner. Fel rhan o Iwgoslafia, Macedonia oedd yr unig weriniaeth ffederal nad oedd yn defnyddior ...

                                               

Ardaloedd ieithyddol Gwlad Belg

Sefydlwyd ardaloedd ieithyddol Gwlad Belg yn 1963, a daethant yn rhan or Cyfansoddiad yn 1970. Nodweddir Gwlad Belg gan raniaid ieithyddol rhwng siaradwyr Fflemeg neu Iseldireg a siaradwyr Ffrangeg, gyda nifer lawer llai o siaradwyr Almaeneg yn y ...

                                               

Baner Fflandrys

Baner Fflandrys, a elwir fel arfer y Llew Fflemeg neu Llew Fflandrys, yw baner y Gymuned Fflandrys a Rhanbarth Fflandrys. Mabwysiadwyd y faner yn swyddogol fel baner Cyngor Cymuned Ddiwylliannol yr iaith Iseldireg ym 1973, ac yn ddiweddarach, ym ...

                                               

Rhestr o ddinasoedd Gwlad Belg yn ôl poblogaeth

Rhestr o ddinasoedd Gwlad Belg yn ôl poblogaeth Neufchâteau 6539 Marche-en-Famenne 16994 Ninove 35651 Gistel 11125 Binche 32409 Soignies nl: Zinnik 25420 Poperinge 19623 Saint-Hubert 5718 Verviers 53597 Enghien nl: Edingen 11980 Scherpenheuvel-Zi ...

                                               

Cymdeithas Bêl-droed Gwlad Belg

Cymdeithas Bêl-droed Frenhinol Gwlad Belg oedd corff llywodraethu pêl-droed yng Ngwlad Belg. Aelod sefydlu FIFA ym 1904 ac UEFA ym 1954 ac mae wedii leoli ym Mrwsel, nid nepell o Stadiwm y Brenin Baudouin. Ei gadeirydd yw Mehdi Bayat.

                                               

Leopold II, brenin Gwlad Belg

Leopold II, Brenin y Belgiaid oedd ail frenin Gwlad Belg, ar ôl ei dad Leopold I o Wlad Belg. Teyrnasodd rhwng 1865 a 1909. Maen fwyaf adnabyddus am erchyllterau ac ecsbloetio Gwladwriaeth Rydd y Congo, y drfedigaeth a enwyd mor anhywir, gan iddo ...

                                               

PuntVL

Ymgyrch y gymuned Fflemaidd yng Ngwlad Belg i ennill statws Parth Lefel Uchaf gwlad i Fflandrys yw puntVL. Maer ymgyrch yn rhan o don o ymgyrchoedd tebyg gan genhedloedd a chymunedau ieithyddol lleiafrifol neu di-wladwriaeth, i ennill statws iw h ...

                                               

Rhanbarth Brwsel-Prifddinas

Rhanbarth o Wlad Belg yw Rhanbarth Brwsel-Prifddinas. Maen llawer llai nar ddau ranbarth arall, Fflandrys a Walonia, gydag arwynebedd o 161 km², sef yr ardal o amgylch dinas Brwsel. Roedd y boblogaeth yn 1.104.346 yn 2010. Mae Rhanbarth Brwsel-Pr ...

                                               

Rhanbarthau a thaleithiau Gwlad Belg

Rhennir Gwlad Belg yn dair rhanbarth, Rhanbarth Fflandrys, Walonia a Rhanbarth Brwsel-Prifddinas. Mae Fflandrys a Walonia yn cynnwys pum talaith yr un, tra nad yw Rhanbarth y Brifddinas yn rhan or system daleithiol. Namur, prifddinas Namur Liège ...

                                               

Standard Liège

Mae Royal Standard de Liège, y cyfeirir aton gyffredin fel Standard Liège, yn glwb pêl-droed proffesiynol o Walŵnia, ardal Ffrangeg ei hiaith Wlad Belg sydd wedii leoli yn ninas Liège. Maen nhwn un or clybiau mwyaf llwyddiannus yng Ngwlad Belg, a ...

                                               

Walonia

Rhanbarth syn ffurfio rhan ddeheuol Gwlad Belg yw Walonia. Dymar rhan Ffrangeg ei hiaith o Wlad Belg, er bod tua 70.000 or boblogaeth yn siarad Almaeneg fel mamiaith yn y dwyrain. Y brifddinas yw Namur, er mai Charleroi ywr ddinas fwyaf a Liège y ...

                                               

Arfbais Gwlad Groeg

                                               

Daearyddiaeth Gwlad Groeg

Saif Gwlad Groeg yn ne-ddwyrain Ewrop, ar ran ddeheuol Penrhyn y Balcanau ar ynysoedd oi amgylch yn Môr y Canoldir. Dim ond darn cul o dir syn cysylltu rhan ddeheuol y penrhyn, y Peloponnesos, ar tir mawr. Yn y gogledd, mae Groeg yn ffinio ar Bwl ...

                                               

Demograffeg Gwlad Groeg

Yn ôl Cyfrifiad 2001, roedd poblogaeth Gwlad Groeg yn 10.964.020. Yn Ionawr 2008, amcangyfrifwyd fod y boblogaeth yn 11.240.000. Yn 2005. roedd y boblogaeth yn cynyddu o 0.19% y flwyddyn. Roedd disgwyliad bywyd yn 76.59 mlynedd i ddynion a 81.76 ...

                                               

Periffereiau Groeg

Rhennir Gwlad Groeg yn 13 o raniadau or enw Periffereiau. Or rhain, mae naw ar y tir mawr a phedwar ar yr ynysoedd. Yn draddodiadol, hyd at 1987, roedd deg rhanbarth, a cheir cyfeiriadau at y rhain o hyd, er nad ydynt yn unedau gweinyddol, mwyach.

                                               

Gwlad yr Iâ

Mae Gweriniaeth Gwlad yr Iâ neu Wlad yr Iâ yn ynys yng Ngogledd y Cefnfor Iwerydd rhwng yr Ynys Las a Phrydain. Iaith Lychlynaidd yw Islandeg, ac mae mwyafrif yr ynys yn dilyn Eglwys Lwther. Ei llenor amlycaf, efallai, oedd Snorri Sturluson. O Wl ...

                                               

Barddoniaeth Skaldic

Dechreuodd Barddoniaeth Skaldic yn Norwy yn y Canol Oesoedd, a chafodd ei datblygu gan Skalds yng Ngwlad yr Iâ a Norwy rhwng y 9fed a 14goedd. Barddoniaeth ar lafar oedd hi. Roedd 2 fath o farddoniaeth ar y pryd; yr un arall oedd Barddoniaeth Edd ...

                                               

Bessastadir

Mae Bessastadir bellach yn gartref swyddogol Arlywydd Gwlad yr Iâ Fei lleolir yn Álftanes, syn rhan o fwrdeisdref Gardabær sydd ei hun yn rhan o Ranbarth y Brifddinas, neu Reykjavík Fawr.

                                               

Kenning

Mae Kenning yn ddelwedd haniaethol, a defnyddiwyd gan feirdd o Norwy a Gwlad yr Iâ, mewn Barddoniaeth Skaldic ac yn cynnwys, fel arfer, dau air, weithiau efo cysylltnod rhyngddynt, er defnyddiwyd ffurfiau mwy gymhleth, hyd at 7 elfen, weithiau. M ...

                                               

Landnámabók

Maer Landnámabók, a dalfyrir yn aml i Landnáma, yn llyfr Canol Oesol o Wlad yr Iâ sydd yn esbonio mewn manyldeb hanes gwladychu Gwlad yr Iâ gan y Northmyn yn yr 9g ar 10g.

                                               

Prifysgol Gwlad yr Iâ

Mae Prifysgol Gwlad yr Iâ yn brifysgol gyhoeddus yng Ngwlad yr Iâ a sefydlwyd ym 1911 ac sydd wedii lleoli yn bennaf yn y brifddinas, Reykjavik. Y brifysgol ywr sefydliad addysg uwch hynaf a fwyaf yng Ngwlad yr Iâ. Heddiw, mae Prifysgol Gwlad yr ...

                                               

Siroedd Gwlad yr Iâ

                                               

Skald

Ystyr y gair Skald yw bardd. Gweithion nhw yn llysoedd brenhinoedd Llychlyn a Gwlad yr Iâ, yn cyfansoddi Barddoniaeth Skaldic, barddoniaeth yn cynnwys rheolau tebyg i reolau cynghanedd. Roedd rhai or beirdd yn fenywod. Fel arfer, defnyddiwyd metr ...

                                               

Þingvellir

Maer Thingvellir, neu, roi ei sillafiac gywir, Þingvellir yn rhan o barc cenedlaethol yn Gwlad yr Iâ a leolir yn rhan dde-orllewinol yr ynys, ger penrhyn Reykjanes ac ardal folcanig Hengill. Oherwydd ei arwyddocâd diwylliannol yn 2004, daeth Þing ...

                                               

Hwngari

Gweriniaeth heb arfordir yng nghanolbarth Ewrop yw Gweriniaeth Hwngari neu Hwngari. Mae Slofacia ir gogledd; yr Wcráin ir gogledd-ddwyrain; Rwmania ir dwyrain; Serbia, Croatia a Slofenia ir de; ac Awstria ir gorllewin. Maer Hwngariaid yn galw eu ...

                                               

Ail Ddyfarniad Fienna

Gelwir y dyfarniad ar 30 Awst 1940 lle gorfododd yr Eidal Ffasgaidd ar Almaen Natsïaidd i Rwmania i drosglwyddo rhan o Transylfania i Hwngari yn Ail Ddyfarniad Fienna ac roedd yn rhan o Gyflafareddiadau Fienna. Bu ir trosglwyddiad tir adfer peth ...

                                               

Cwpan Hwngari

Cwpan Hwngari, ywr gystadleuaeth gwpan genedlaethol ar gyfer timau clwb yn Hwngari. Trefnir hi gan Ffederasiwn Pêl-droed Hwngari a sefydlwyd yn 1909-10, gydar ffeinal ym mis Medi 1019 rhwng MTK Budapest a Budapesti TC, gydag MTK yn ennill 4-1 yn ...

                                               

Cyflafareddiadau Fienna

Mae Cyflafareddiadau Fienna, a elwir hefyd yn Ddyfarniadau Fienna, yn gyfres o ddau ddyfarniad lle ceisiodd yr Almaen Natsiaidd ar Eidal Ffasgaidd ddelio â galwadau tiriogaethol Hwngari dan ei harweinydd, Miklós Horthy, i ad-ennill peth or tiroed ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →