ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 223                                               

Rhyfel Cartref America

Ymladdwyd Rhyfel Cartref America rhwng Unol Daleithiau America ac un ar ddeg talaith yn y De, oedd yn dymuno gadael yr Unol Daleithiau. Yr un ar ddeg talaith oedd Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Florida, De C ...

                                               

Cytundeb Tridarn

Cytundeb a luniwyd, yn ôl pob tebyg, ar 28 Chwefror, 1405, rhwng Owain Glyn Dŵr, Tywysog Cymru, Henry Percy, Iarll 1af Northumberland, ac Edmund Mortimer oedd y Cytundeb Tridarn neur Cytundeb Triphlyg. Maen bosibl ei fod wedi ei lunio yn nhŷ arch ...

                                               

Roger de Puleston

Swyddog Seisnig oedd Roger de Puleston, a apwyntwyd yn Siryf cyntaf Sir Fôn yn 1284. Cymharol ychydig a wyddom amdano. Ar ôl i Edward I o Loegr oresgyn Tywysogaeth Cymru a Gwynedd yn 1283-84, crewyd tair sir newydd - Sir Fôn, Sir Gaernarfon a Sir ...

                                               

Bleiddgi Tsiecoslofacaidd

Bleiddgi syn tarddu o Tsiecoslofacia ywr Bleiddgi Tsiecoslofacaidd. Cafodd ei greu yn y 1950au drwy groesi Cŵn Defaid Almaenig â bleiddiaid o Fynyddoedd Carpathia. Ci cyflym, di-ofn, a gwyn ywr Bleiddgi Tsiecoslofacaidd. Maen amau pobl ddieithr, ...

                                               

Tîm pêl-droed cenedlaethol Tsiecoslofacia

Roedd Tim pêl-droed cenedlaethol Tsiecoslofacia yn cynrychioli Tsiecoslofacia yn y byd pêl-droed rhwng 1920 a 1992 hyd nes daduniad y wlad. Tîm pêl-droed cenedlaethol Y Weriniaeth Tsiec syn cael eu hadnabod gan FIFA ac UEFA fel olynwyr swyddogol ...

                                               

Ymerodraeth Awstria

Gwladwriaeth amlgenhedlig yng Canolbarth Ewrop a fodolai o 1804 i 1867 oedd Ymerodraeth Awstria a oedd yn un or pwerau mawrion yng nghyfnod Cytgord Ewrop. Sefydlwyd drwy broclamasiwn ar 11 Awst 1804 gan Ffransis II, Ymerawdwr Glân Rhufeinig, a dd ...

                                               

Cysylltiadau tramor Gwlad Belg

Nid oes gan Gwlad Belg fawr o bŵer ar y llwyfan ryngwladol ynddi ei hun, ond fel aelod allweddol or Undeb Ewropeaidd, cefnogwr cryf o NATO, a chyn-bŵer trefedigaethol yng Nghanolbarth Affrica mae ganddi dylanwad cymharol gryf mewn nifer o faterio ...

                                               

Cysylltiadau tramor y Deyrnas Unedig

Yng ngwleidyddiaeth ryngwladol maer Deyrnas Unedig yn bŵer mawr gyda chysylltiadau gwleidyddol, economaidd a diwylliannol ar draws y byd. Allforiwyd systemau seneddol, llywodraethol, cyfreithiol ac ariannol, ac iaith y Deyrnas Unedig i wledydd er ...

                                               

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth

Adran ym Mhrifysgol Aberystwyth ywr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Hi ywr adran brifysgol hynaf yn y byd i astudio cysylltiadau rhyngwladol. Sefydlwyd yr Adran a Chadair Woodrow Wilson mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym 1919 gyda chymorth rhodd ...

                                               

Foreign Affairs

Cylchgrawn syn canolbwyntio ar gysylltiadau rhyngwladol a pholisi tramor yr Unol Daleithiau yw Foreign Affairs. Fei gyhoeddir pob deufis gan y Council on Foreign Relations, grŵp breifat a sefydlwyd yn Ninas Efrog Newydd ym 1921 gydar nod o hyrwyd ...

                                               

Foreign Policy

Cyfnodolyn Americanaidd deufisol syn canolbwyntio ar faterion cyfoes a gwleidyddiaeth ryngwladol yw Foreign Policy. Sefydlwyd ym 1970 gan Samuel P. Huntington a Warren Demian Manshel.

                                               

Géoéconomie

Cyfnodolyn chwarterol Ffrengig ar ddaeareconomeg yw Géoéconomie. Yn bennaf maen canolbwyntio ar faterion economaidd o fewn cysylltiadau rhyngwladol, megis globaleiddio.

                                               

International Affairs

Cyfnodolyn cysylltiadau rhyngwladol a gyhoeddir pob dau fis yn y Deyrnas Unedig yw International Affairs. Sefydlwyd gan Chatham House ym 1924, a gyhoeddwyd gan Wiley-Blackwell.

                                               

International Relations

Cyfnodolyn chwarterol ar gysylltiadau rhyngwladol a gyhoeddir yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth yw International Relations. Fei olygir gan yr Athro Ken Booth.

                                               

International Studies Quarterly

                                               

Interstate (cyfnodolyn)

Cyfnodolyn ar gysylltiadau rhyngwladol a gyhoeddir gan fyfyrwyr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth yw Interstate. Prif iaith y cyfnodolyn yw Saesneg, ond mae wedi cyhoeddi ambell rhifyn ac erthygl yn y Gymraeg. Interstate ywr c ...

                                               

Review of International Studies

                                               

Security Studies

Cyfnodolyn academaidd chwarterol ar astudiaethau diogelwch yw Security Studies. Sefydlwyd ym 1991, ac maen cyhoeddi erthyglau ar ddamcaniaeth, hanes, a pholisi cysylltiadau rhyngwladol syn canolbwyntio ar faterion diogelwch.

                                               

World Politics

                                               

The Anarchical Society

Llyfr gan Hedley Bull a gyhoeddwyd ym 1977 sydd yn destun ir Ysgol Seisnig o ddamcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol yw The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Maer teitl yn cyfeirio at y dybiaeth o anllywodraeth o fewn y system ...

                                               

Anllywodraeth (cysylltiadau rhyngwladol)

Un o gysyniadau hanfodol ond dadleuol cysylltiadau rhyngwladol yw anllywodraeth y system ryngwladol, sef absenoldeb awdurdod canolog i wleidyddiaeth y byd. Nid yw anllywodraeth yn golygu anhrefn, ond yn hytrach cyflwr ffurfiol y system ryngwladol ...

                                               

Delfrydiaeth (damcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol)

Damcaniaeth ym maes cysylltiadau rhyngwladol yw delfrydiaeth sydd yn dal taw delfrydau athroniaeth wleidyddol wladol a ddylai pennu amcanion polisi tramor y wladwriaeth. Datblygodd faes cysylltiadau rhyngwladol mewn adlach ir Rhyfel Byd Cyntaf. U ...

                                               

Damcaniaeth ddibyniaeth

Dull o astudio a deall diffyg datblygiad economaidd yw damcaniaeth ddibyniaeth sydd yn pwysleisior cyfyngiadau a orfodir ar wledydd datblygol gan y drefn wleidyddol ac economaidd fyd-eang. Maer ddamcaniaeth hon yn ceisio egluror rhesymau am ddyfa ...

                                               

Iredentiaeth

Mudiad neu safbwynt gwleidyddol yw iredentiaeth sydd yn dadlau dros gyfeddiannu tiriogaethau a weinyddir gan wladwriaeth arall ar sail ethnigrwydd neu genedligrwydd cyffredin neu feddiant hanesyddol, mewn gwirionedd neun honedig. Cysylltir yn aml ...

                                               

Lefelau dadansoddi

Yn namcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol ac astudiaeth cysylltiadau rhyngwladol safbwyntiau i drefnu ymchwil a dadansoddiad ou cwmpas yw lefelau dadansoddi. Yn gyffredinol, ystyrid bod yna tair lefel dadansoddi: yr unigolyn neur lefel iswladwriaet ...

                                               

Marcsiaeth (damcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol)

Mae damcaniaethau Marcsaidd o gysylltiadau rhyngwladol yn gwrthod safbwyntiau realaidd a rhyddfrydol parthed gwrthdaro a chydweithio rhwng gwladwriaethau ac yn tynnu ar syniadaeth Farcsaidd, ideoleg a gwyddor honedig a sefydlwyd gan Karl Marx a F ...

                                               

Model y peli biliards

Model wladwriaeth-ganolog realaidd yn namcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol syn ceisio egluro ymddygiad gwladwriaethau yw model y peli biliards, cydweddiad y peli biliards neu ddamcaniaeth y peli biliards. Maer model yn gweld gwladwriaethau sofran ...

                                               

Moeseg ryngwladol

Astudiaeth dyletswyddau mewn cysylltiadau rhyngwladol yw moeseg ryngwladol neu foesoldeb rhyngwladol. Ei phrif ddiddordeb ywr gwahaniaethau rhwng mewnwyr ac allanwyr, ac i ba raddau mae safonau moesegol yn gymwys at y ddwy grŵp hon. Mae cosmopoli ...

                                               

Pegynedd (cysylltiadau rhyngwladol)

Cysyniad yn namcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol yw pegynedd neu bolaredd sydd yn disgrifio sut y dosrennir grym o fewn y system ryngwladol. Maen awgrymu bod rhai gweithredyddion mor bwysig eu bod yn "begynau" ac maen rhaid i weithredyddion erail ...

                                               

Realaeth (damcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol)

Damcaniaeth o fewn maes cysylltiadau rhyngwladol syn pwysleisio pwysigrwydd gwleidyddiaeth grym a natur gystadleuol y gyfundrefn ryngwladol yw realaeth. Mae realwyr yn gweld buddiannaur wlad fel grym gyrru gwladwriaethau ar lwyfan y byd. Damcania ...

                                               

Rhyddfrydiaeth (damcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol)

Damcaniaeth ym maes cysylltiadau rhyngwladol yw rhyddfrydiaeth neu ryngwladoldeb rhyddfrydol syn pwysleisio pwysigrwydd syniadau a syn credu bod bodau dynol yn berffeithiadwy a bod angen democratiaeth i ddatblygu hynny. Maer ddamcaniaeth ryddfryd ...

                                               

Uwchbwer

Term gwleidyddol yw uwchbwer sydd yn disgrifio gwladwriaeth neu ymerodraeth a chanddir radd uchaf o rym milwrol. Cafodd y gair Saesneg super-power ei ddefnyddion gyntaf yn ystod yr Ail Ryfel Byd gan W. T. R. Fox yn ei lyfr The Super-Powers 1944 i ...

                                               

Yr Ysgol Seisnig

Damcaniaeth ym maes cysylltiadau rhyngwladol ywr Ysgol Seisnig sydd yn gyffredinol yn pontior traddodiadau realaidd a rhyddfrydol. Cychwynnodd damcaniaeth yr Ysgol Seisnig yn Ysgol Economeg a Gwyddor Gwleidyddiaeth Llundain yn y 1950au, a dawr en ...

                                               

Athrawiaeth polisi tramor

Datganiad cyffredinol syn gosod polisi tramor fel athrawiaeth â safbwyntiau a nodau penodol yw athrawiaeth polisi tramor. Ei phwrpas yw i ddarparu rheolau cyffredinol i arwain a phenderfynu ar bolisi tramor.

                                               

Diplomyddiaeth y Ddoler

Term ar bolisi tramor yr Unol Daleithiau dan yr Arlywydd William Howard Taft yw Diplomyddiaeth y Ddoler. Cred Taft ai Ysgrifennydd Gwladol, Philander C. Knox, oedd y dylai diplomyddiaeth Americanaidd anelu at greu trefn ryngwladol oedd yn fuddiol ...

                                               

Geirfa diplomyddiaeth

                                               

Gwibddiplomyddiaeth

Term gwleidyddol yw gwibddiplomyddiaeth sydd yn disgrifio ymdrechion diplomydd o wlad neu sefydliad allanol sydd yn gweithredu fel canolwr rhwng y prif bleidiau mewn anghydfod, trwy "wenoli" rhyngddynt, heb ir prif bleidiau cwrdd ai gilydd yn uni ...

                                               

Nesâd

Yng nghysylltiadau rhyngwladol, ail-sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng gwladwriaethau yw nesâd neu rapprochement. Enghraifft o nesâd yw Ostpolitik Gorllewin yr Almaen, dan y Canghellor Brandt, a geisiodd normaleiddio cysylltiadau rhwng Gorlle ...

                                               

Diplomyddiaeth ping-pong

Cyfnewid chwaraewyr tenis bwrdd, neu ping-pong, rhwng Gweriniaeth Pobl Tsieina ar Unol Daleithiau oedd diplomyddiaeth ping-pong yn y 1970au. Nododd cyfnod o nesâd rhwng y ddwy wlad a arweiniodd at daith yr Arlywydd Nixon i Tsieina ym 1972. Pender ...

                                               

Consensws Washington

Rhaglen o argymhellion polisi economaidd yw Consensws Washington a bennir i wledydd datblygol i geisio gwellar sefyllfa economaidd. Deilliar term o 1989, pan gyflwynodd yr economegydd John Williamson restr o ddiwygiadau a gafodd ei argymell yn am ...

                                               

Masnach ryngwladol

Cyfnewidiau economaidd rhwng gwladwriaethau yw masnach ryngwladol, syn ymwneud â gwerthiant a phryniant nwyddau traul, nwyddau cyfalaf, a nwyddau crai a hefyd gwasanaethau o wlad i wlad. Hwylusir masnach ryngwladol trwyr system ariannol ryngwlado ...

                                               

Cymdeithas sifil ryngwladol

Enw ar y rhannau cydweithredol o gymdeithas ar y lefel ryngwladol sydd ar wahân i wladwriaethau a sefydliadau llywodraethol yw cymdeithas sifil ryngwladol neu gymdeithas sifil fyd-eang. Maer cysyniad yn cyfeirio at weithredyddion anwladwriaethol ...

                                               

Gwladwriaeth-ganoliaeth

Y safbwynt traddodiadol syn cymryd tawr wladwriaeth ywr gweithredydd dominyddol o fewn cysylltiadau rhyngwladol yw gwladwriaeth-ganoliaeth. Maen fwyaf gysylltiedig â damcaniaeth realaeth.

                                               

System wladwriaethau

Enw ar y cydberthynasau a ddatblygwyd yn ystod y cyfnod modern cynnar yn Ewrop wrth ir wladwriaeth ennill ei statws yn brif weithredydd y lefel facro-wleidyddol ywr system wladwriaethau. Ymgodai grym y wladwriaeth nes ei bod yn tra-arglwyddiaethu ...

                                               

Y Trydydd Byd

Defnyddiwyd y term Trydydd Byd yn ystod y Rhyfel Oer i ddiffinio gwledydd nad oedd yn ymochri â chyfalafiaeth a NATO nac ychwaith â chomiwnyddiaeth a Chytundeb Warsaw.

                                               

Wilsoniaeth

Safbwynt ideolegol ar bolisi tramor syn gysylltiedig â syniadau Woodrow Wilson, Arlywydd yr Unol Daleithiau o 1913 i 1921, yw Wilsoniaeth. Amlinellodd Wilson ei agwedd yn araith y Pedwar Pwynt ar Ddeg a draddododd ir Gyngres ar 8 Ionawr 1918, gyd ...

                                               

Môr-ladron Barbari

Roedd y Môr-ladron Barbari, a elwir weithiau yn Corsairs Barbari neu Corsairs yr Otomaniaid, yn fôr-ladron o Ymerodraeth yr Otomaniaid a phreifatiriaid bun gweithredu o Ogledd Affrica.

                                               

Neo-wladychiaeth

Enw ar arferion a ddefnyddir gan wledydd datblygedig yn yr oes ôl-drefedigaethol i ddylanwadu ar wledydd datblygol yw neo-wladychiaeth. Term beirniadol ydyw sydd yn disgrifio perthynas anghyfartal o ganlyniad i dra-arglwyddiaeth economaidd, cymde ...

                                               

Mudo dynol

Pobl yn symud o le i le yw mudo dynol, sef newid cartref fel rheol. Serch hynny gall mudo olygu symud dros dro - rhai dyddiol neu tymhorol yn ogystal â newidiadau parhaol rhwng gwledydd neu o fewn gwlad. Mudo rhyngwladol parhaol ywr symudiad rhwn ...

                                               

Blocâd

Ymgais i dorri cyflenwad bwyd, adnoddau rhyfela, neu gyfathrebu rhag ardal benodol gan ddefnyddio grym ar y môr yw blocâd neu fôr-warchae. Caiff eu gorfodi yn aml gan lyngesau. Weithiau defnyddir y term "blocâd" i gyfeirio hefyd at y fath ymgeisi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →