ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 222                                               

Arfbais Singapôr

Tarian goch a gynhelir gan lew ar y chwith a theigr ar y dde yw arfbais Singapôr. Ar y darian mae pum seren wen a chilgant gwyn, yn debyg ir faner genedlaethol. Saif y cynheiliaid ar faner gydar arwyddair cenedlaethol, Majulah Singapura, arni.

                                               

Baner Singapôr

Baner ddeulliw lorweddol yw baner Singapôr gyda stribed is gwyn a stribed uwch coch a chilgant a phum seren wen yng nghornel uwch yr hòs. Mabwysiadwyd ar 3 Rhagfyr 1959 yn sgil annibyniaeth y wlad oddi ar Brydain. Ni newidiodd y faner pan oedd Si ...

                                               

Gwrthryfel Syria

Brwydr a gychwynodd yn Chwefror 2011 rhwng Llywodraeth Syria a gwrthryfelwyr a gefnogwyd gan rai gwledydd yn y Gorllewin a UDA oedd Gwrthryfel Syria, syn parhau i gael ei ymladd. Rhwng Chwefror 2011 a Chwefror 2017 bu farw 470.000 o bobl 7.6 mili ...

                                               

Syria

Gwlad yng ngorllewin Asia, yn y Dwyrain Canol, yw Gweriniaeth Arabaidd Syria neu Syria. Y gwledydd cyfagos yw Libanus ir gorllewin, Israel ir de-orllewin, Gwlad Iorddonen ir de, Irac ir dwyrain a Thwrci ir gogledd. Fodd bynnag, maer anghydfod am ...

                                               

Baner Tajicistan

Mabwysiadwyd baner Tajicistan ar 24 Tachwedd 1992 - blwyddyn wedir i Tajicistan ddatgan annibyniath oddi ar yr hen Undeb Sofietaidd. Maer faner yn un trilliw llorweddol - coch, gwyn a gwyrdd. Yn y band gwyn ceir coron a saith seren aur. Maer sêr ...

                                               

Tibet

Mae Tibet yn enw cyffredin ar dalaith hunanlywodraethol yng ngorllewin Gweriniaeth Pobl Tsieina, a adwaenir yn swyddogol fel Rhanbarth Ymreolaethol Tibet, a hefyd ar y wlad hanesyddol or un enw, oedd â ffiniau gwahanol. Y brifddinas yw Lhasa. Mae ...

                                               

Baner Tibet

Ailgyflwynwyd baner Tibet yn 1912 gan y 13eg Dalai Lama, a gyfunodd baneri byddinoedd taleithiaur wlad i greur faner bresennol. Ers hynny, mae wedi gwasanaethu fel baner filwrol Tibet gyfan hyd 1950. Erys yn faner ac emblem swyddogol Gweinyddiaet ...

                                               

Kagyupa

Urdd grefyddol syn perthyn i Fwdhaeth Tibet ywr Kagyupa, a sefydlwyd yn yr 11g gan Lama Marpa, disgybl y guru Indiaidd Naropa. Rhennir yr urdd yn ddwy is-urdd, y Drukpa ar Drigung. Pencadlys y Kagyupa er 1960 yw mynachlog Rumtek, yn Sikkim gogled ...

                                               

O Afallon i Shangri La

Hanes am ddau ffrind yn teithio dros fil o gilometrau ar gefn beic ar draws ucheldiroedd anial Tibet, yn cynnwys disgrifiadau cyfoethog or tirwedd gerwin a sylwadau treiddgar am gyflwr gwleidyddiaeth, crefydd a ffordd o fyw trigolion y wlad.

                                               

Rhanbarth Ymreolaethol Tibet

Un o ranbarthau ymreolaethol Gweriniaeth Pobl Tsieina syn cynnwys rhan sylweddol or Tibet hanesyddol yw Rhanbarth Ymreolaethol Tibet neu Xizang. Lhasa, prifddinas hanesyddol Tibet, yw prifddinas y rhanbarth. Mae canolfannau mawr eraill yn cynnwys ...

                                               

Tibeteg

Mae Tibeteg, iaith frodorol Tibet, yn iaith syn perthyn ir gangen Dibeto-Bwrmaidd or teulu ieithyddol Sino-Tibetaidd. Ceir nifer o dafodieithoedd rhanbarthol yn Tibet ei hun: "Pob rhanbarth ei thafodiaith; / Pob lama ei ddysgeidiaeth!". Yn ogysta ...

                                               

Ü-Tsang

Un o dri rhanbarth traddodiadol Tibet, gydag Amdo a Kham, yw Ü-Tsang neu Tsang-Ü. Yn ddaearyddol, roedd Ü-Tsang yn cynnwys rhannau canolog a gorllewinol teyrnas Tibet, yn cynnwys y tir o gwmpas Afon Tsang-po, yr ardaloedd gorllewinol o gwmpas myn ...

                                               

Cwpan Tsieina

Mae Cwpan Tsieina neu China Cup International Football Championship yn dwrnament pêl-droed a drefnir yn Tsieina gan Gymdeithas Bêl-droed Tsieina ar Wanda Group. Sefydlwyd y bencampwriaeth yn 2017 ar sail twrnament dileu-sengl rhwng pedwar tîm cen ...

                                               

Hong Cong

Un o ddau ranbarth gweinyddol arbennig Gweriniaeth Pobl Tsieina yw Hong Cong ; y llall yw Macau. Fei lleolir ar arfordir deheuol Tsieina wedii hamgylchynu gan deltar Afon Perl a Môr De Tsieina, ac maen enwog am ei nenlinell eang ai harbwr naturio ...

                                               

Panda Mawr

Mamal, herbiforaidd yn bennaf, sydd wedi arbenigo i fwyta bambŵ ac sydd iw cael ym mynyddoedd Asia ywr Panda Mawr neur Panda Anferth. Fei ceir yn y coedwigoedd bambŵ ar lethrau uchel mynyddoedd rhan orllewinol Gweriniaeth Pobl Tsieina, yn arbenni ...

                                               

Twrci

Pwnc yr erthygl hon ywr wlad ar lan ddwyreiniol y Môr Canoldir. Gweler Twrci aderyn am wybodaeth ar yr aderyn. Gweriniaeth yn Ewrop ac Asia yw Gweriniaeth Twrci neu Twrci. Cyn 1922 yr oedd y wlad yn gartref i Ymerodraeth yr Otomaniaid. Mae Twrci ...

                                               

.tr

                                               

Baner Tyrcmenistan

Disgrifir baner Tyrcmenistan fel Maes gwyrdd ac arno pum seren wen a chilgant a stribed fertigol coch ger y hòs yw baner Tyrcmenistan. Ar hyd y stribed coch darlunir pum patrwm carpedi traddodiadol, uwchben torch olewydd. Maer stribed goch yn dda ...

                                               

Baner Wsbecistan

Cafodd baner Wzbecistan ei chomisiynun swyddogol ar 18 Tachwedd 1991. Maer faner yn dangos tri llwybr llorweddol or brig ir gwaelod mewn glas, gwyn a gwyrdd, gydag ymylon coch rhyngddynt a lleuad cilgant a deuddeg seren yn y gornel uchaf ger y ma ...

                                               

Baner y Philipinau

Baner y Philipinau ywr faner genedlaethol a baner genedlaethol Gweriniaeth y Philipinau. Enwyd yr ynysoedd ar ôl Felipe II, Brenin Sbaen a bur ynysoedd yma yn Nwyrain Pell yn goloni Sbaeneg am dros 300 mlynedd. Cafwyd gwrthryfel dros annibyniaeth ...

                                               

Chhachh

Mae Chhachh yn rhanbarth ddaearyddol yng ngogledd Ardal Attock, yn y Punjab Pacistanaidd, a de-orllewin Hazara, yng ngogledd Pacistan. Gwastadedd yw Chhachh, syn ymestyn o fryniau Hazara-Gandhara i gyfeiriad y de i Kamra, ac o lannau dwyreiniol A ...

                                               

Baner Sri Lanca

Mae gan faner Sri Lanca betryal yn yr hoist sydd wedii rannun hanner chwith gwyrdd a hanner dde saffron, a phetryal rhudd yn y fly â llew euraidd yn dal cleddyf ynddo. Daw enw traddodiadol yr ynys yn llenyddiaeth Sansgrit a Pali, Sinhaladvipa, or ...

                                               

Velupillai Prabhakaran

Velupillai Prabhakaran oedd sylfaenydd ac arweinydd Teigrod Rhyddhau Tamil Eelam yn Sri Lanca. Ganed ef yn Velvettithurai. Sefydlodd y Teigrod Tamil yn 1972, i ymladd am wladwriaeth annibynnol yng ngogledd a dwyrain Sri Lanca. Roedd Sri Lanca ac ...

                                               

Teigrod Rhyddhau Tamil Eelam

Grŵp arfog sydd wedi bod yn ymgyrchu i greu gwladwriaeth annibynnol or enw Tamil Eelam yng ngogledd a dwyrain Sri Lanca yw Teigrod Rhyddhau Tamil Eelam, a adwaenir yn aml fel yr LTTE neur Teigrod Tamil). Ffurfiwyd y Teigrod Tamil ar 5 Mai 1976 ga ...

                                               

Trawsiorddonen

Trawsiorddonen, Emirad Trawsiorddonen neu, weithiau, Glan Ddwyreiniol yr ; Arabeg: إمارة شرق الأردن ʾImārat Sharq al-ʾUrdun, oedd rhan ddwyreiniol ardal Palesteina Mandad Prydain, a grewyd gan Gynghrair y Cenhedloedd ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf. Cy ...

                                               

Daearyddiaeth yr Iseldiroedd

Nodweddion pwysicaf daearyddiaeth yr Iseldiroedd yw fod y tir yn isel a dwysder y boblogaeth yn uchel. Mae tua 40% or wlad, yn cynnwys rhan helaeth o ardaloedd poblog y gorllewin, yn is na lefel y môr. Ffurfir de-orllewin y wlad gan ddelta anfert ...

                                               

Holand

Ardal hanesyddol yng ngorllewin yr Iseldiroedd yw Holand syn cynnwys y ddwy dalaith Noord-Holland a Zuid-Holland. Crewyd Holand fel ardal weinyddol ar ddechraur 10g, ac yn cynnwys Seland a rhan o orllewin Ffrisia. Roedd yn dir gwrogaethol yr Ymer ...

                                               

Teyrnas y Gymanwlad

Gwladwriaeth sofran sydd yn aelod or Gymanwlad ac sydd âr Frenhines Elisabeth II yn deyrn arni yw teyrnas y Gymanwlad. Ers 1992, mae 16 o deyrnasoedd y Gymanwlad: Jamaica Awstralia Y Deyrnas Unedig Antigwa a Barbiwda Belîs Saint Vincent ar Grenad ...

                                               

Costa Rica

Gwlad yng Nghanolbarth America yw Gweriniaeth Costa Rica neu Costa Rica. Maen rhannu ffin â Nicaragwa ir gogledd ac â Phanama ir de-ddwyrain. Maer Cefnfor Tawel yn gorwedd ir gorllewin ac ir de ac mae Môr y Caribî yn gorwedd ir dwyrain. Diddymodd ...

                                               

.cr

                                               

Baner Costa Rica

Mabwysiadwyd baner Costa Rica yn swyddogol ar 27 Tachwedd 1906, er bod y patrwm wedi bod mewn bodolaeth or cyfnod wedi i Costa Rica ymwahanu o Weriniaeth Ffederal Canolbarth America yn 1840. Maer lliw glas yn symbol or awyr a dyheadau ysbrydol, y ...

                                               

Rwyn Gweld o Bell y Dydd yn Dod

Hanes dros ddeng mlynedd o waith "Ymgyrch Cymru Nicaragua" gan Ben Gregory yw Rwyn Gweld o Bell y Dydd yn Dod / Afar I See the Day is Coming. Ymgyrch Gefnogi Nicaragua Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Rosa Rankin

Mae Rosa Rankin yn fotanegydd nodedig a aned yn Cuba. Dynodwr rhyngwladol yr awdur ar Gofrestr Rhyngwladol Enwau Planhigion International Plant Names Index yw 35357-1. Fel syn arferol mewn botaneg, ceir byrfodd yn hytrach nag enw llawn, pan ddyfn ...

                                               

Walter Ulbricht

Gwleidydd comiwnyddol o Almaenwr a wasanaethodd fel Prif Ysgrifennydd y Blaid Undod Sosialaidd yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen o 1950 hyd 1971 oedd Walter Ulbricht.

                                               

.su

Côd gwlad parth lefel uchaf swyddogol yr Undeb Sofietaidd yw.su. Cafodd ei arnodi ar 19 Medi 1990. Er ir Undeb Sofietaidd gael ei ddiddymu ar 21 Rhagfyr 1991, maer côd parth yn dal i gael ei ddefnyddio gan sawl cwmni a sefydliad. Maen cael ei wei ...

                                               

Baner yr Undeb Sofietaidd

                                               

Bolsiefic

Roedd Bolsiefic yn enw ar aelodau o garfan radicalaidd or Blaid Lafur Cymdeithasol Rwsiaidd yn Rwsia adeg Chwyldro Rwsia a sefydlu comiwnyddiaeth yn y wlad. Daeth y Bolsieficiaid i gael eu harwain gan Vladimir Ilyich Lenin. Eu prif wrthwynebwyr o ...

                                               

Baner y Gwrthryfel Arabaidd a Theyrnas Hijaz

Mabwysiadwyd baner y Gwrthryfel Arabaidd ym 1917. Roedd gan y faner hon tri stribed llorweddol: y stribed uwch yn ddu, y canol yn wyrdd, ar stribed isaf yn wyn, gyda thriongl coch yn yr hòs i symboleiddio brenhinllin y Hasimiaid. Dyluniwyd y fane ...

                                               

Baner Ffederasiwn Mali

Mabwysiadwyd baner Ffederasiwn Mali ym 1959 pan unwyd tiriogaethau Senegal Ffrengig ar Swdan Ffrengig i ffurfio Ffederasiwn Mali o fewn Cymuned Ffrainc. Seiliwyd ar faner Ghana gan ddilyn arddull baner drilliw Ffrainc, gyda tri stribed or lliwiau ...

                                               

Diddymiad yr Undeb Sofietaidd

Diddymiad strwythurau gwleidyddol ffederal a llywodraeth ganolog yr Undeb Sofietaidd oedd diddymiad yr Undeb Sofietaidd neu gwymp yr Undeb Sofietaidd a arweiniodd at annibyniaeth i bob un or bymtheg gweriniaeth Sofietaidd rhwng 11 Mawrth 1990 a 2 ...

                                               

Konrad Adenauer

Canghellor cyntaf Gorllewin yr Almaen yn y cyfnod wedir Ail Ryfel Byd, o 1949 hyd 1963 oedd Konrad Hermann Josef Adenauer. Roedd yn aelod o blaid ganol-dde y CDU. Ei lysenw oedd Der Alte. Ganed Konrad Adenauer yn ninas Cwlen, ac astudiodd y gyfra ...

                                               

Gweriniaeth Genoa

Dinas-wladwriaeth a gweriniaeth arforol a fodolai yng ngogledd yr Eidal or 11g hyd at ddiwedd y 18g oedd Gweriniaeth Genoa. Lleolwyd ym mhorthladd Genoa a glannau cyfagos Liguria, a daeth nifer o ynysoedd a thiroedd arforol yn y Môr Canoldir ar M ...

                                               

Oliver Cromwell

Gwleidydd a milwr o Sais oedd Oliver Cromwell, Arglwydd Amddiffynwr Lloegr" a phennaeth Gwerinlywodraeth Lloegr o 1653 hyd 1658.

                                               

George William Griffith

Hynafiaethydd ac ustus heddwch o Benybenglog, Sir Benfro oedd George William Griffith a oedd hefyd yn dir-feddiannwr ac yn fab hynaf i William Griffith. Priododd, 22 Tachwedd 1605 gyda Maud Bowen o Lwyngwair a chawsant saith o blant. Penodwyd ef ...

                                               

Hussein bin Ali, Sharif Mecca

Sharif Mecca oedd Sayyid Hussein bin Ali, GCB a hefyd Emir Mecca o 1908 hyd 1917, pan datganodd ei hunan yn Frenin Hijaz, gan dderbyn cydnabyddiaeth ryngwladol iw deyrnas newydd. Dechreuodd y Gwrthryfel Arabaidd ym 1916 yn erbyn Ymerodraeth yr Ot ...

                                               

Cetinje

Mae Cetinje yn ddinas â 18.482 o drigolion, ac hyd at y Rhyfel Byd Cyntaf hi oedd yn brifddinas Teyrnas Montenegro annibynnol. Heddiw maen brifddinas y fwrdeistref or un enw ac yn breswylfa swyddogol i Arlywydd Montenegro.

                                               

Cosofo

Gwlad yn y Balcanau yn ne-ddwyrain Ewrop yw Cosofo. Hyd 17 Chwefror 2008 bun dalaith yn ne Serbia ac, fel Serbia ei hun, roedd yn rhan or hen Iwgoslafia. Ar ôl gwrthdaro chwerw rhwng Serbiaid ac Albaniaid yn y 1990au a achoswyd gan densiynau ethn ...

                                               

Cymdeithas Bêl-droed Gogledd Macedonia

Ffederasiwn Pêl-droed Macedonia yw enw swyddogol corff llywodraethu pêl-droed yng ngwladwriaeth Ngogledd Macedonia. Mae wedirpencadlys leoli yn y brifddinas, Skopje ac maen aelod o UEFA a FIFA. Dymar corff syn trefnu pencampwriaethau cenedlaethol ...

                                               

Cytundeb Osimo

Llofnodwyd Cytundeb Osimo ar 10 Tachwedd 1975 gan Gweriniaeth Ffederal Sosialaidd Iwgoslafia a Gweriniaeth yr Eidal yn Osimo, yr Eidal, i rannu Tiriogaeth Rydd Trieste yn bendant rhwng y ddwy wladwriaeth: dinas borthladd Trieste gyda llain arford ...

                                               

Demograffeg Gweriniaeth Sosialaidd Iwgoslafia

Maer erthygl hon yn sôn am ddemograffeg, y Weriniaeth Sosialaidd Ffederal Iwgoslafia yn ystod ei bodolaeth o 1945 tan 1991. Gyda diddymiad y wladwriaeth, mae gan cenhedloedd canlynol nawr eu hastudiaethau demograffeg eu hunain: Demograffeg Monten ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →