ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 221                                               

Wadi as-Ser

Mae Wadi as-Seer neu Wadi Al-Seer, yn ddinas yn Ardal Lywodraethol Amman yng Ngwlad Iorddonen. Hi ywr 14eg ardal allan o 27 Ardal Llywodraethiaeth Aman. Yn ôl un gred, enwyd y dref hi ar ôl brenhines gynhanesyddol a oedd yn rheolir ardal, y Frenh ...

                                               

Zarqa

Mae Zarca, a elwir hefyd yn Zarqa, Zerka, Ez-Zarqa ac Az-Zarqa, yn ddinas yng Ngwlad Iorddonen a leolir 25 cilomedr ir gogledd-ddwyrain or brifddinas, Amman. Gyda 395.227 o drigolion, maen ffurfior ail ddinas fwyaf yn y wlad. Zarca yw prifddinas ...

                                               

Gwlad Tai

Gwlad annibynnol yn ne-ddwyrain Asia yw Teyrnas Gwlad Tai neu Gwlad Tai. Mae hin ffinio â Laos a Chambodia ir dwyrain, Laos a Myanmar ir gogledd, Maleisia a Gwlff Gwlad Tai ir de a Myanmar ar Môr Andaman ir gorllewin. Mae ei ffiniau morwrol yn cy ...

                                               

Bhumibol Adulyadej

Brenin Gwlad Tai yw Rama IX neu Bhumibol Adulyadej. Cafodd ei ddatgan yn frenin ar y 9fed o fis Mehefin, 1946. Fei ganwyd yn Cambridge, Massachusetts, UDA, yn fab ir Tywysog Mahidol Adulyadej ai wraig Mom Sangwan. Cyn ei farwolaeth, Bhumibol oedd ...

                                               

India

Gwlad yn Ne Asia yw Gweriniaeth yr India neu India. Mae hin ffinio â Phacistan ir gorllewin, Tibet, Nepal a Bhwtan ir gogledd, a Bangladesh a Myanmar ir dwyrain. Mae ynys Sri Lanca yn gorwedd dros y dŵr o Damil Nadu, penrhyn deheuol India. Er bod ...

                                               

Baner India

Baner drilliw lorweddol gyda stribed uwch o liw saffrwm, stribed canol gwyn gydag olwyn las yn ei ganol, a stribed is gwyrdd yw baner India. Symbol Bwdhaidd or enw chakra ywr olwyn, ac maen dangos y chakra o golofn hynafol Asoka yn Sarnath. Mae l ...

                                               

Cyflafan Jallianwala Bagh

Ar 13 Ebrill 1919, lladdwyd 379 o sifiliaid di-arfau, heddychol ac anafwyd rhwng 1.200 a 1.500, yn yr hyn a elwir heddiw yn Gyflafan Jallianwala Bagh, Jallianwala Bagh, Amritsar, Punjab. Cerdded yn heddychlon, fel rhan o ddathliadau gŵyl grefyddo ...

                                               

Agnez Mo

                                               

Cyrdistan Iracaidd

Cyrdistan Iracaidd, a elwir yn swyddogol y Rhanbarth Cwrdistan Irac yn ôl cyfansoddiad Irac, mae yn rhanbarth annibynnol sydd wedii leoli yng ngogledd Irac. Maen cael ei cyfeirir ato hefyd fel Cwrdistan deheuol, gan fod Cyrdiaid yn gyffredinol yn ...

                                               

Irac

Gwlad yn y Dwyrain Canol yn ne-orllewin Asia yw Gweriniaeth Irac neu Irac, sydd yn cynnwys y rhan fwyaf o Fesopotamia, gogledd-orllewin cadwyn y Zagros a dwyrain Anialwch Syria. Maen ffinio â Sawdi Arabia a Ciwait ir de, Gwlad Iorddonen ir gorlle ...

                                               

Iran

Gwlad yng ngorllewin Asia syn cael ei chyfrif yn rhan or Dwyrain Canol yw Gweriniaeth Islamaidd Iran, neu Iran. Hyd at 1935 fei galwyd yn Persia. Y gwledydd cyfagos yw Pacistan ac Affganistan ir dwyrain, Tyrcmenistan ir gogledd-ddwyrain, Aserbaij ...

                                               

Baner Iran

Mae baner Iran, wedi newid sawl gwaith yn ystod hanes hir yr ymerodraeth ddaeth drachefn yn weriniaeth Islamaidd. Mabwysiadwyd y faner gyfredol yn swyddogol ar 29 Gorffennaf 1980. Er ei fod yn cadw prif nodweddion yr hen faner o deyrnas frenhinol ...

                                               

Cynhadledd Tehran

Cyfarfod rhwng Joseph Stalin, Franklin Roosevelt a Winston Churchill oedd Cynhadledd Tehran a gynhaliwyd yn Llysgenhadaeth Sofietaidd Tehran, prifddinas Iran, rhwng 28 Tachwedd a 1 Rhagfyr 1943 ar adeg dyngedfennol or Ail Ryfel Byd wrth ir rhod d ...

                                               

Israel

Gwlad yn y Dwyrain Canol ar arfordir y Môr Canoldir yw Gwladwriaeth Israel neu Israel. Cafodd ei sefydlu ym 1948 yn wladwriaeth Iddewig. Mae mwyafrif y bobl sydd yn byw yno yn Iddewon, ond mae Arabiaid yn byw yno, hefyd. Lleolir Libanus ir gogled ...

                                               

.il

                                               

Altneuland

Mae Altneuland yn nofel iwtopaidd, dyfodoliaeth gan y newyddiadurwr ar ymgyrchydd Seionistaidd Iddewig, Theodor Herzl, a gyhoeddwyd gyntaf yn yr Almaeneg 1902 yn Leipzig. Cafodd cyfieithiad Iddew-Almaeneg a chyfieithiad Hebraeg gan Nahum Sokolow ...

                                               

Amgueddfa Israel

Amgueddfa Israel yw amgueddfa genedlaethol Israel. Mae mewn Jerwsalem. Fei sefydlwyd yn 1965. Mae ar fryn yn yr Ram Givat ger Beibl Lands Amgueddfa a Knesset.

                                               

Baner Israel

Mabwysiadwyd baner Israel ar 28 Hydref, 1948, pum mis ar ôl sefydliad y wladwriaeth. Maen dangos Seren Dafydd las ar gefndir gwyn, rhwng dwy linell las lorweddol. Dywedir bod y lliwiaun cynrychioli lliwiaur talit: siôl gweddi Iddewig. Cafodd ei d ...

                                               

Benny Gantz

Mae Biniamin Beni Gantz yn gynfilwr a nawr gwleidydd Israeli a aned yn Kfar Ahim, Israel ar 9 Mehefin 1959. O 14 Chwefror 2011 hyd at 16 Chwefror 2015, roedd yn Ramatkal Pennaeth ar yr IDF. Maen briod â Revital ac â phedwar o blant ac yn byw yn R ...

                                               

Bir Zait

Mae Bir Zait, ceir hefyd Bir Zeit, hefyd wedii drawsgrifio fel un gair, yn dref ar y Lan Orllewinol yn nhriogaeth Awdurdod Palesteina. Dydyr dref ei hun ddim yn fawr, ei phoblogaeth yng nghyfrifiad 2007 oedd 4.529. ond maen dref brifysgol bwysig, ...

                                               

Ci Canaan

Ci sodli syn tarddu o Israel yw Ci Canaan. Gwarchotgwn a helgwn a fun byw yn y wlad ers oes y Beibl yw ei hynafiaid. Dros amser, trodd y mwyafrif ohonynt yn gŵn ysgymun hanner-gwyllt oedd yn byw yn yr anialwch. Dechreuodd rhaglen fridio yn y 1930 ...

                                               

Chofefei Tzion

Roedd Chofefei Tzion yn fudiad boblogaidd cymdeithasol a chenedlaetholgar Iddewig a oedd yn weithgar yn ail hanner 19g a dechraur 20g. Nod y mudiad oedd ir Iddewon "ddychwelyd" dychwelyd i Seion ac adeiladu mamwlad Iddewig ym Mhalesteina. Ynganne ...

                                               

Fauda

Mae Fauda yn gyfres ddrama wleidyddol gignoeth a gynhyrchwyd gan deledu Israel ond sydd wedi ei dangos a bod yn hynod llwyddiannus ar draws y byd. Maer deialog yn Hebraeg ac Arabeg, neu ba bynnag iaith syn weddus ir cymeriad ar sefyllfa. Darlledw ...

                                               

Ilana Herrnstadt

Mae Ilana Herrnstadt yn fotanegydd nodedig a aned yn Israel. Y sefydliad trydyddol lle y derbyniodd ei haddysg oedd: האוניברסיטה העברית בירושלים‎‎, Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim. Un or sefydliadau ai chyflogodd fel botanegydd oedd Univer ...

                                               

Jaffa

Porthladd hynafol yn Israel a’r rhan hynaf o ddinas Tel Aviv-Yafo yw Jaffa, Yafo mewn Hebraeg, neu Yaffa mewn Arabeg. Mae Jaffa yn cael ei adnabod am ei gysylltiad â hanesion Beiblaidd Jona, Solomon a Pedr ynghyd â stori fytholegol Andromeda a Pe ...

                                               

Lior Raz

Mae Lior Raz yn actor ac awdur Iddewig Israeli, sydd fwyaf enwog am greu ac yna perfformio yn y ddrama thiler-wleidyddol-filwrol, Fauda. Maen briod â Meital Berdah ers 2008 ac mae ganddynt dri o blant.

                                               

Lucy Aharish

Mae Lucy Aharish yn gyflwynydd a darlledydd teledu Arab-Israeli. Maen cyflwyno rhaglen materion cyfoes y bore ar Sianel 13. Mae hin adnabyddus am fod yr Arab cyntaf i gyflwyno rhaglen newyddion Hebraeg ar deledu Israel. Rhwng Gorffennaf 2013 - Io ...

                                               

Judith Maro

Awdur oedd Judith Maro. Bu hefyd yn ymladdwr gydar Haganah a roedd yn wraig ir cerflunydd, Jonah Jones.

                                               

Meir Dizengoff

Ganed Meïr Dizengoff, ar 25 Chwefror 1861 yn Akimovici, Bessarabia, Ymerodraeth Rwsia a bu farw ar 23 Medi 1936. Roedd yn un o arloeswyr Chofefei Tsion. Roedd yn Seinoist gweithredol, yn ddyn busnes llwyddiannus, sefydlydd sawl menter ariannol a ...

                                               

Nablus

Mae Nablus neu, gellir sillafu fel Nablws yn yr orgraff Gymraeg, Shechem), yn un o ddinasoedd fwyaf y Lan Orllewinol ym Mhalesteina, gyda phoblogaeth o 135.000 o drigolion. Dyma brifddinas sir or un enw, syn cynnwys 56 o bentrefi ar gyfer pobloga ...

                                               

Ohad Knoller

Mae Ohad Knoller actor Iddewig o Israel. Maen fab i newyddiadurwraig, Judith Knoller ac hyd nes 2011 roedd yn briod gydar actores, Noa Raban, ac yn dad iw phlentyn. Mynychodd Ysgol Uwchradd Celf Berfformio Thelma Yellin yn Tel Aviv gan ymddangos ...

                                               

Palesteina

Tiriogaeth hanesyddol yn y Dwyrain Canol syn gorwedd rhwng y Môr Canoldir ac Afon Iorddonen a gwlad a grewyd ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf o dan reolaeth Prydain wrth i hen Ymerodraeth yr Otomaniaid yn y Dwyrain Canol ddarnio yw Palesteina. Cyfe ...

                                               

Rawabi

Mae Rawabi yn ddinas newydd Palesteinaidd Arabaidd ar tua 630 erw ym Mharth A yn Awdurdod Palesteina yn y Lan Orllewinol. Cafwyd anhawsterau yn ymwneud âr helynt rhwng Israel ar Palesteiniaid wrth godir ddinas newydd.

                                               

Sabich

Mae Sabich yn fwyd llyseiol Israeli-Iraci poblogaidd syn gyffredin ar draws Israel. Maer cynhwysion yn debyg i gynhwysion brecwast Iddewon Irac ar y Sabath. Maer Sabich Israeli cyfoes yn cyfunor holl gynhwysion mewn bara pita yn hytrach nag ar ha ...

                                               

Shtisel

Cyfres ddrama deledu o Israel yw Shtisel am deulu Iddewig Charedi or cyfenw hwnnw syn byw ym maestref Geula, Jeriwsalem. Crewyd ac ysgrifennwyd y gyfres gan Ori Elon a Yehonatan Indursky, a darlledwyd y gyfres am y tro cyntaf ar 29 Mehefin 2013 a ...

                                               

Srugim

Roedd Srugim yn ddrama a ddarlledwyd mewn 3 cyfres ar deledu Israel Yes TV rhwng 2008 a 2012 ac sydd bellach iw gweld ar rwydweithiau ffrydio rhyngwladol fod Amazon Prime ym y Deyrnas Unedig. Cyfarwyddwyd y gyfres gan Eliezer "Laizy" Shapiro, a g ...

                                               

Stryd Dizengoff

Mae Stryd Dizengoff yn stryd bwysig yng nghannol dinas Tel Aviv, Israel. Enwyd y stryd ar ôl faer cynraf Tel Aviv, Meir Dizengoff. Dyma oedd prif stryd a stryd fwyaf enwog Israel a daeth yn fathodyn o lwyddiant Seioniaeth a Tel Aviv fel dinas sof ...

                                               

Tzachi HaLevy

Mae Tzachi Halevy yn actor a chanwr adnabyddus ar ffilm a theledu Israel. Mae hefyd wedi dod yn fwy adnabyddus y tu allan iw famlwad yn sgil darlledu rhaglenni Israeli ar sianeli teledu fel Netflix ac Amazon Prime.

                                               

Y Lan Orllewinol

Y Lan Orllewinol ywr enw ar un o Diriogaethau Palesteinaidd yn y Dwyrain Canol ar lan orllewinol Afon Iorddonen, rhwng Israel yn y gorllewin a Gwlad Iorddonen yn y dwyrain. Un or symbolau yn erbyn Israel yw merch ifanc or enw Ahed Tamimi, a garch ...

                                               

Yishuv

Yishuv neu Ha-Yishuv ywr term Hebraeg syn cael ei ddefnyddio yn aml i gyfeirio at y màs o ymsefydlwyr Iddewig rhwng 1880 a 1948 oedd yn byw yn nhalaith Syria Otomanaidd ac yna y Mandad Prydain o Balesteina cyn sefydlu Gwladwriaeth Israel. Roedd y ...

                                               

Avishag Zahavi

Mae Avishag Zahavi yn fotanegydd nodedig a aned yn Israel. Y sefydliad trydyddol lle y derbyniodd ei haddysg oedd: Prifysgol Hebraeg Jeriwsalem. Un or sefydliadau ai chyflogodd fel botanegydd oedd Inštitut za biokemijo Medicinske fakultete v Ljub ...

                                               

Japan

Mae Japan yn wlad syn cynnwys 6.852 o ynysoedd yn nwyrain Asia; y 4 fwyaf yw Honshu, Hokkaido, Kyushu, a Shikoku. Fei hamgylchynnir gan y Cefnfor Tawel, Setonaikai a Môr Japan. Gorwedda ir de-ddwyrain o Rwsia, ir dwyrain o Tsieina a Chorea ac ir ...

                                               

Kempeitai

Heddlu milwrol Byddin Ymerodraeth Japan rhwng 1881 - 1945 oedd y Kempeitai. Nid heddlu milwrol gonfensiynol ydoedd ond yn hytrach corff tebycach i heddlu cudd. Er bod y Cempeitai yn rhan o Fyddin Ymerodraeth Japan, roedd hefyd yn gyfrifol am y Ll ...

                                               

Tîm rygbir undeb cenedlaethol Japan

Mae tîm rygbir undeb cenedlaethol Siapan yn dwyn ynghyd y chwaraewyr gorau o Siapan o dan Undeb Rygbi Siapan. Maer Siapaneaid yn chwarae mewn crys streipiog coch a gwyn, siorts gwyn, sannau gwyn gyda streipen goch. Hyfforddwyd Y Blaguriaid Dewr g ...

                                               

Laos

Gwladwriaeth gomiwnyddol weriniaethol sosialaidd yw Laos, neu Weriniaeth Ddemocrataidd y Bobl Lao. Y prifddinas yw Vientiane. Gwlad nad ywn ffinio âr un môr ydyw er ei bod yn ffinio â Myanmar Byrma a Gweriniaeth Pobl Tsieina ir gogledd-orllewin, ...

                                               

Baner Maldives

Maes coch gyda phetryal gwyrdd yn ei ganol â chilgant gwyn y tu fewn iddo yw baner Maldives. Symbol Islamaidd ywr cilgant, tra bod gwyrdd yn cynrychioli heddwch a ffyniant a choch yn symboleiddior gwaed a gollwyd yn y frwydr am annibyniaeth. Mabw ...

                                               

Divehi

Iaith Indo-Ariaidd yw Divehi, Dhivehi neu Maldifeg a siaredir gan 350.000 o bobl yn Ynysoedd y Maldives a 10.000 o bobl ar ynys Minicoy yn nhiriogaeth Lakshadweep, India. Hon yw iaith swyddogol gwlad y Maldives ac iaith frodorol y Maldifiaid ethn ...

                                               

Malé

Prifddinas y Maldives yw Malé. Sayf y ddinas ar ynys Malé, ac roedd y boblogaeth yn 2006 yn 104.000. Gan nad yw ynys Malé ond 1.7 km o hyd ac 1 km o led, maer ddinas yn gorchuddior ynys i gyd. Dayblygodd y ddinas wedi ir Maldives droi at Islam yn ...

                                               

Maleisia

Gwlad yn ne-ddwyrain Asia yw Maleisia. Cafodd Maleisia ei chreu ym 1957 ar ôl ir hen wladfa Malaia ennill annibyniaeth o Brydain ar ôl cyfnod o wrthryfel. Maer gwlad yn ffederasiwn o 13 talaith ac wedii rhannun ddwy gan Fôr De Tsieina. Roedd Sing ...

                                               

Baner Maleisia

Baner o stribedi llorweddol coch a gwyn gyda chilgant a seren melyn ar ganton glas yw baner Maleisia. Mae glas y canton yn cynrychioli undod pobl Maleisia, y cilgant ar seren yn cynrychioli crefydd Islam, ar 14 stribed yn cynrychioli 14 talaith y ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →