ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22                                               

Gwenno Penygelli

                                               

Gwesty’r Celt

Gwesty tair seren yw Gwestyr Celt neu’r Celtic Royal Hotel yng Nghaernarfon, Gwynedd. Cafodd ei adeiladu nôl ym 1794 ac maen parhau ar y safle ers hynny. Yn ôl yn y 18g ymwelodd y Frenhines Victoria sawl tro. Mae gan y gwesty ystafelloedd aros, y ...

                                               

Gwilym (band)

Grŵp pop-roc ysgafn Cymraeg yw Gwilym. Aelodaur band ydi Ifan, Llŷr, Llew a Rhys. Cafodd y grŵp ei ffurfio yn Haf 2017. Gwilym oedd prif enillydd Gwobraur Selar 2019. Enillodd y pedwarawd or gogledd pump gwobr, sef: Band Gorau Gwaith Celf Gorau a ...

                                               

Gwlad yr Addewid

Drama gan Ed Thomas a gyfieithwyd ir Gymraeg gan Sharon Morgan yw Gwlad yr Addewid a gyhoeddwyd yn 2015 gan Parthian Books. Man cyhoeddi: Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru. Drama ffrwydrol, angerddol am deulu Cymreig ar freuddwyd Americanaidd. Pan maer t ...

                                               

Gwnewch Hyn.

Myfyrdodau crefyddol gan Beti-Wyn James yw Gwnewch Hyn. a gyhoeddwyd yn 2016 gan Gyhoeddiadaur Gair. Man cyhoeddi: Chwilog, Cymru. Cyfrol wreiddiol gan Beti-Wyn James yn cynnwys 20 myfyrdod syn addas ar gyfer gwasanaethau Cymun.

                                               

Gwr sydd ar y Gorwel

Cerdd Cymraeg a chafodd ei hysgrifennu gan yr bardd Gerallt Lloyd Owen yw Gwr sydd ar y Gorwel. Cywydd i gofio a mawrygu Saunders Lewis yw hwn. Mae felly yn perthyn ir hen, hen draddodiad Cymreig lle gwelir bardd yn canu mawl i aelodau blaenllaw ...

                                               

Gwyllgi (nofel)

Cyfrol gan Alun Cob yw Gwyllgi a gyhoeddwyd yn 2013 gan Wasg Gomer. Man cyhoeddi: Llandysul, Cymru. Dymar olaf yn y drioleg o nofelau am anturiaethaur cymeriad Oswyn Felix, y perchennog tafarn o Fangor wrth iddo fentro ar antur gymhleth arall syn ...

                                               

Gwynfor - Cofio 66

Cyfrol gan Guto Prys ap Gwynfor yw Gwynfor: Cofio 66 a gyhoeddwyd yn 2016 gan Wasg Gomer. Man cyhoeddi: Llandysul, Cymru. Cyfrol o luniau ac atgofion yn dathlu buddugoliaeth tad yr awdur, Gwynfor Evans, yn ennill sedd seneddol gyntaf Plaid Cymru ...

                                               

David Thomas Gwynne-Vaughan

Aeth i Ysgol Ramadeg Trefynwy. Aeth ymlaen i Goleg Crist yng Nghaergrawnt. Roedd yn fotanegwr yn Erddi Kew. Penodwyd ef yn gynorthwywr yn Adran Botaneg ym Mhrifysgol Glasgow. Fe aeth ymlaen i fod yn bennaeth awdurdod ar anatomi rhedynnau, gan gyn ...

                                               

Gyrru drwy Storom

Cyfrol gan nifer o awduron yw Gyrru drwy Storom a olygwyd gan Alaw Griffiths ac a gyhoeddwyd yn 2015 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Mae 1 o bob 4 ohonom yn dioddef o salwch meddwl, ac yn y gyfrol arloesol hon cawn hanes profiadau r ...

                                               

Haf o Hyd? (cyfrol o straeon byrion)

Erthygl am gasgliad o straeon byrion yw hon. Am nofel or un enw gan Geraint Lewis gweler Haf o Hyd. Casgliad o straeon byrion gan nifer o awduron yw Haf o Hyd? a gyhoeddwyd yn 2016 gan Wasg y Bwthyn. Man cyhoeddi: Caernarfon, Cymru.

                                               

Margaret Jarman Hagood

Mathemategydd Americanaidd oedd Margaret Jarman Hagood, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel cymdeithasegydd, ystadegydd a demograffegwr.

                                               

Joanna Haigh

Ganed Joanna Haigh ar 15 Mai 1954 ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Goleg Somerville, Rhydychen a Choleg Imperial Llundain lle bun astudio ffiseg. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Cymrawd y Gymdeithas Fren ...

                                               

Sarah Hogg, isiarlles Hailsham

Gwyddonydd or Deyrnas Unedig yw Sarah Hogg, isiarlles Hailsham, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel economegydd, newyddiadurwr, awdur, awdur, arglwydd am oes a gwleidydd. Hi oedd y ferch gyntaf i gadeirio un o gwmniaur FTSE 100.

                                               

Halo 2

Halo 2 yw gêm fideo ar-lein person cyntaf a grewyd yn 2004 a ddatblygwyd gan Bungie. Wedii ryddhau ar gyfer y consol gêm fideo Xbox ar 9 Tachwedd, 2004, y gêm ywr ail randaliad yn fasnachfraint Halo ar dilyniant i Halo: Combat Evolved yn 2001. Cy ...

                                               

Pat Hall

Ganed Pat Hall yn 1917. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Stamford Raffles a Medal Undeb yr Undeb Adaryddiaeth Prydeinig.

                                               

Selina Hall

                                               

Wendy Hall

Mathemategydd or Deyrnas Unedig yw Wendy Hall, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel rhyngwyneb y defnyddiwr a rhyngweithio aml-nodol.

                                               

Margaret Hamilton

Mathemategydd Americanaidd yw Margaret Hamilton, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel gwyddonydd cyfrifiadurol, mathemategydd ac academydd.

                                               

Christine Hamill

                                               

Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300-1520

Cyfrol gan Dafydd Johnston yw Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300-1520 a gyhoeddwyd yn 2014 gan Gwasg Prifysgol Cymru. Man cyhoeddi: Caerdydd, Cymru. Gwaith Beirdd yr Uchelwyr yn y 14g ar 15g oedd uchafbwynt traddodiad barddol Cymraeg yr O ...

                                               

Hanes Cymoedd y Gwendraeth a Llanelli

Cyfrol gan D. Huw Owen yw Hanes Cymoedd y Gwendraeth a Llanelli / A History of the Gwendraeth Valleys and Llanelli a gyhoeddwyd yn 2014 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Maen gyfrol syn trafod cefndir ardal allweddol yn hanes diweddar ...

                                               

Julie Vinter Hansen

Ganed Julie Vinter Hansen ar 1 Awst 1890 yn Copenhagen ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Seryddiaeth Annie J. Cannon.

                                               

Ursula Hansen

                                               

Susan Hanson

                                               

Kamala Harris

Twrnai, gwleidydd Americanaidd a 49ain Is-Arlywydd yr Unol Daleithiau yw Kamala Devi Harris. Hi ywr Is-Arlywydd benywaidd cyntaf yn ogystal ar cyntaf o dras Affricanaidd a De Asia Americanaidd. Ganed Harris yn Oakland, Califfornia, a graddiodd o ...

                                               

Margaret Harwood

Ganed Margaret Harwood ar 19 Mawrth 1885 yn Littleton ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Goleg Radcliffe a Phrifysgol California. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: gradd er anrhydedd a Gwobr Seryddiaeth Anni ...

                                               

Hawl i aros yn ddistaw

The right to remain silent is a legal right recognized, explicitly or by convention, in many of the worlds legal systems. Yr hawl i aros yn ddistaw ywr hawl sydd gan berson sydd dan amheuaeth i beidio ag ateb, ac maen hawl cyfreithiol, drwy gonfe ...

                                               

Louise Hay

Ganed Louise Hay ar 14 Mehefin 1935 yn Metz ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Goleg Swarthmore a Phrifysgol Cornell. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Ysgoloriaethau Fulbright.

                                               

Olive Hazlett

Ganed Olive Hazlett ar 27 Hydref 1890 yn Cincinnati ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Cymdeithas Coffa John Simon Guggenheim.

                                               

Hel Llus yn y Glaw

Blodeugerdd o gerddi caeth a rhydd gan Gruffudd Eifion Owen yw Hel Llus yn y Glaw a gyhoeddwyd yn 2015 gan Gyhoeddiadau Barddas. Man cyhoeddi: Aberystwyth, Cymru. Dymar trydydd teitl yn y gyfres syn cyflwyno gwaith beirdd ifanc - cyfrol syn siŵr ...

                                               

Eleanor F. Helin

Ganed Eleanor F. Helin ar 19 Tachwedd 1932 ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Occidental College a LA. Priododd Eleanor F. Helin gyda Ronald Helin. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Merched mewn Technoleg Rh ...

                                               

Yr Hen Ddyddiadau

Cyfrol gan John Pierce Jones yw Yr Hen Ddyddiadau a gyhoeddwyd yn 2015 gan Wasg Carreg Gwalch. Man cyhoeddi: Llanrwst, Cymru. Hunangofiant John Pierce Jones, actor, sgriptiwr a morwr a fagwyd yn ardal Niwbwrch, Ynys Môn. Profodd newid byd wrth iw ...

                                               

Hen Englynion: Diweddariadau

Cyfrol am lenyddiaeth Gymraeg cynnar gan y bardd Gwyn Thomas yw Hen Englynion: Diweddariadau a gyhoeddwyd yn 2015 gan Gyhoeddiadau Barddas. Man cyhoeddi: Aberystwyth, Cymru. Diweddariadau o englynion hynaf yr iaith Gymraeg gyda rhagymadrodd gwert ...

                                               

Hen Enwau o Ynys Môn

Cyfrol enwau lleoedd a olygwyd gan Glenda Carr yw Hen Enwau o Ynys Môn a gyhoeddwyd yn 2015 gan Wasg y Bwthyn. Man cyhoeddi: Caernarfon, Cymru. Maer gyfrol hon ar enwau lleoedd Ynys Môn yn datgelu cyfrinachau. Dyma awdures y gyfrol Hen Enwau o Ar ...

                                               

Hen Gapel

                                               

Hen Wlad fy Nhadau (blodeugerdd)

Blodeugerdd gan amryw o awduron a cherddorion yw Hen Wlad fy Nhadau a gyhoeddwyd yn 2016 gan Pictures to Share. Man cyhoeddi: Tattenhall, Swydd Gaer. Blodeugerdd o ddyfyniadau, cerddi a chaneuon Cymraeg gydag is-deitlau Saesneg, a ddyluniwyd yn a ...

                                               

Shelley Hennig

Mae Shelley Catherine Hennig yn actor a model Americanaidd syn fwyaf adnabyddus am ei rôl fel Malia Tate ar rhaglen deledu MTV Teen Wolf ac am ennill y teitl Miss Teen USA yn 2004.

                                               

Henry Richard - Heddychwr a Gwladgarwr

Cyfrol gan Gwyn Griffiths yw Henry Richard: Heddychwr a Gwladgarwr a gyhoeddwyd yn 2013 gan Gwasg Prifysgol Cymru. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print. Yn y cyfnod presennol o ryfela a dadlau am ymyrraeth Prydain yn Afghanistan ac Irac, dyma gyfrol ...

                                               

Rebecca A. Herb

                                               

Elizabeth Herriott

Gwyddonydd oedd Elizabeth Herriott, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel academydd, naturiaethydd, gwyddonydd, tacsonomydd ac awdur gwyddonol.

                                               

Jacqueline Hewitt

Ganed Jacqueline Hewitt ar 9 Medi 1958 yn Washington ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Sefydliad Technoleg Massachusetts a Choleg Bryn Mawr. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Seryddiaeth Annie J. Cann ...

                                               

Carter Heyward

                                               

Hierarchaeth

Yn ei ystyr cyfreithiol, mae hierarchaeth yn cyfeirio at oruchafiaeth rhai darnau o ddeddfwriaeth dros eraill. Mae systemau hierarchaidd, drwy ddiffiniad, yn cyferbynnu â modelau lle mae holl ffynonellaur gyfraith yr un mor werthfawr a phwysig âi ...

                                               

Dorothy Hill

Gwyddonydd Awstralaidd oedd Dorothy Hill, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel daearegwr a paleontolegydd. Dorothy oedd yr athro benywaidd gyntaf ym Mhrifysgol Awstralia, ac yn brif lywydd cyntaf Academi Gwyddoniaeth Awstralia.

                                               

Polly Hill

                                               

Sharon A. Hill

                                               

Ursula Hill

Mathemategydd or Almaen oedd Ursula Hill, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd a gwyddonydd cyfrifiadurol.

                                               

Hiraeth am y Seren

Cyfrol gan E. Olwen Jones yw Hiraeth am y Seren a gyhoeddwyd yn 2016 gan Gyhoeddiadau Sain. Man cyhoeddi: Caernarfon, Cymru. Casgliad newydd ac amrywiol o garolau gan E. Olwen Jones, yn cynnwys trefniannau unsain, deusain, tri a phedwar llais. Cy ...

                                               

Hiwmor Tan y Bwlch

Cyfrol gan Emrys Evans, Gwilym Morris a John Hughes yw Hiwmor Tan y Bwlch a gyhoeddwyd yn 2014 gan Wasg Carreg Gwalch. Man cyhoeddi: Llanrwst, Cymru. Dros y blynyddoedd, mae stafelloedd Plas Tan y Bwlch - canolfan Parc Cenedlaethol Eryri ym Maent ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →