ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 219                                               

.gw

                                               

Baner Gini Bisaw

Mabwysiadwyd baner Gini Bisaw ar 30 Mehefin 1911 ai hadfer ar 23 Medi 1973 wedi ir gyn-drefedigaeth Portwgeaidd ennill annibyniaeth. Lleolir Gini Bisaw yng ngorllewin Affrica. Cyfeirir ato yn yr iaith Portiwgaleg fel: Bandeira das Quinas a Bandei ...

                                               

Arfbais Gini Gyhydeddol

Tarian arian ac arni goeden gapoc yw arfbais Gini Gyhydeddol. Uwchben y darian mae chwe seren aur i gynrychioli Río Muni ar pump ynys Bioko, Annobón, Corisco, Elobey Grande, ac Elobey Chico. O dan y darian mae rhuban yn dwyn yr arwyddair cenedlae ...

                                               

Baner Gini Gyhydeddol

Baner drilliw lorweddol gyda thriongl glas yn y hoist yw baner Gini Gyhydeddol. Mae ganddi stribed uwch gwyrdd i gynrychioli tiroedd amaethyddol y wlad, stribed is coch i symboleiddio annibyniaeth, a stribed canol gwyn, i symboleiddio heddwch, gy ...

                                               

Baner Gorllewin Sahara

Lansiwyd baner Gweriniaeth Ddemocrataidd Arabaidd Sahara neun aml baner Gorllewin Sahara neu baner Sahrawi yn swyddogol ar 27 Chwefror 1976. Maer faner yn dangos triongl coch ar ochr y mast gyda thri band du, gwyn a gwyrdd gyda seren goch a chilg ...

                                               

El Aaiún

Dinas yn nhiriogaeth Gorllewin Sahara a chyn-wladfa Sbaenaidd yw El-Aaiún. Maen gorwedd ger arfordir gogledd-orllewin Affrica ar lan Cefnfor Iwerydd, gyferbyn âr Ynysoedd Dedwydd. Mae ym meddiant Moroco ers 1976, ac yn brifddinas rhanbarth Laâyou ...

                                               

Oued Ed-Dahab-Lagouira

Un o 16 rhanbarth Moroco yw Oued Ed-Dahab-Lagouira, yng Ngorllewin Sahara. Mae gan y rhanbarth arwynebedd o 142.865 km² a phoblogaeth o 99.367. Dakhla ywr brifddinas, ar lan Cefnfor Iwerydd. Fei lleolir yn nhiriogaeth ddadleuol Gorllewin Sahara, ...

                                               

Arfbais Gweriniaeth Canolbarth Affrica

Tarian chwarterog a gynhelir gan ddwy faner genedlaethol yw arfbais Gweriniaeth Canolbarth Affrica. Darlunir ar y darian eliffant, coeden faobab, arwydd y blaid MESAN sef llaw yn pwyntio bys, a thri deimwnt. Yng nghanol y darian mae seren aur dro ...

                                               

Baner Gweriniaeth Canolbarth Affrica

Mae baner Gweriniaeth Canolbarth Affrica yn faner anghyfrfredin yn ei defnydd o streipiau. Fei cyflwynwyd ir Ddeddfwriaeth ar 1 Rhagfyr 1958 gan yr Arlywydd Barthélémy Boganda pan ddaeth tiriogaeth drefedigaethol Ffrengig yng nghanolbarth Affrica ...

                                               

Baner Gweriniaeth y Congo

Mabwysiadwyd baner Gweriniaeth y Congo ar 15 Medi 1959, sef y diwrnod yr enillodd y wlad statws ymreolaeth o fewn Ffrainc. Maer faner yn seiliedig y lliwiau rhyng-Affricanaidd - gwyrdd, melyn, coch. Maer faner wedi ei ffurfio gan triongl sefydlog ...

                                               

Jibwti

Maer erthygl yna yn trafod y wlad. Am y brifddinas, gweler Dinas Jibwti Gwlad fechan yng Nghorn Affrica yw Gweriniaeth Jibwti neu Jibwti. Gwledydd cyfagos yw Eritrea ir gogledd-orllewin, Ethiopia ir gorllewin a de, a Somalia i’r de-ddwyrain. Maen ...

                                               

.dj

                                               

Baner Jibwti

Comisiynwyd baner Jibwti yn swyddogol ar 27 Mehefin 1977. Maer faner yn dangos triongl gwyn ar ochr y mast gyda seren bum pwynt coch ynddi; rhennir yr ymyl cyhwfan yn llorweddol yn ei hanner gyda hanner las uwchben a hanner werdd isod.

                                               

Lesotho

Gwlad yn Affrica ddeheuol yw Teyrnas Lesotho neu Lesotho. Mae Lesotho wedii hamgylchu yn gyfangwbl gan Dde Affrica. Mae hin wlad annibynnol ers 1966. Prifddinas Lesotho yw Maseru.

                                               

.ls

                                               

Arfbais Lesotho

Tarian Basotho draddodiadol sydd yn darlunio crocodeil, a gynhelir gan ddau ferlyn yw arfbais Lesotho. Mae gan y darian gefn tuswog, a gwaywffon asegai a phastwn knobkerrie yn croesi y tu ôl iddi. Symbol or Brenin Moshoeshoe I, a sefydlodd y deyr ...

                                               

Baner Lesotho

Ers annibyniaeth yn 1966 mae Lesotho wedi newid ei baner genedlaethol sawl gwaith. Mabwysiadwyd baner gyfredol Lesotho ar 4 Hydref 2006 ar bedwar deg mlwyddiant annibyniaeth y wlad. Adnabwyd y wlad fel Basutoland yn ystod y cyfnod drefedigaethol. ...

                                               

Maloti

Arian cyfred Lesotho yn ne Affrica ywr maloti. Maen cael ei gyhoeddi gan Fanc Canolog Lesotho. Mae cyfradd cyfnewid y maloti wedii gwplesi 1:1 gyda rand De Affrica. Yn 2005 roedd 10 maloti yn werth € 1.12.

                                               

Prifysgol Genedlaethol Lesotho

Prifysgol Genedlaethol Lesotho yw unig brifysgol gwlad Lesotho yn neheudir Affrica. Lleolir yn nhref Roma sydd tua 34 km ir de-ddwyrain o Maseru, prifddinas y wlad.

                                               

Liberia

Gwlad ar arfordir Gorllewin Affrica yw Gweriniaeth Liberia neu Liberia. Maen ffinio ag Arfordir Ifori yn y dwyrain, Gini yn y gogledd, a Sierra Leone yn y gogledd-orllewin.

                                               

.lr

                                               

Baner Liberia

Mabwysiadwyd baner genedlaethol Liberia ar 26 Gorffennaf 1847, ac maen seiliedig ar faner yr Unol Daleithiau gan adlewyrchu sefydliad Liberia fel mamwlad i gaethweision Affricanaidd-Americanaidd rhydd. Maer canton glas yn cynrychioli Affrica, ar ...

                                               

Libia

Gwlad yng ngogledd Affrica, syn ffinio âr Môr Canoldir, yw Libia. Mae wedi ei lleoli rhwng yr Aifft ir dwyrain, Swdan ir de-ddwyrain, Tsiad a Niger ir de ac Algeria a Tiwnisia ir gorllewin. Ei phrifddinas yw Tripoli. Tair rhanbarth draddodiadol y ...

                                               

Arfbais Libia

O 1977 hyd 2011, tarian werdd ar frest Hebog Quraysh, arwydd llwyth Muhammad, oedd arfbais Libia. Daliar hebog yn ei grafangau sgrôl yn dwyn enw llawn y wladwriaeth. Yn sgil dymchwel llywodraeth Muammar al-Gaddafi, nid oes arfbais swyddogol ond d ...

                                               

Baner Libia

Baner drilliw lorweddol gyda stribed uwch coch, stribed is gwyrdd, a stribed canol du gyda seren a chilgant gwyn yn ei ganol yw baner Libia. Yn ystod yr oes drefedigaethol, nid oedd gan Libia faner ei hun. Adeg unor tair talaith Cyrenaica, Tripol ...

                                               

Baner Madagasgar

Baner ddeuliw lorweddol gyda stribed uwch coch a stribed is gwyrdd gyda stribed fertigol gwyn yn yr hoist yw baner Madagasgar. Coch a gwyn oedd lliwiau Teyrnas Merina, ac mae gwyrdd yn cynrychiolir Hova, cyn-ddosbarth y gwerinwyr. Mabwysiadwyd ar ...

                                               

Malawi

Gwlad yn ne Affrica yw Gweriniaeth Malawi, neu Malawi. Y gwledydd cyfagos yw Tansanïa ir gogledd, Sambia ir gorllewin, a Mosambic i’r de ar dwyrain. Maen annibynnol ers 1964. Prifddinas Malawi yw Lilongwe.

                                               

.mw

                                               

Afon Shire

Afon ym Malawi a Mosambic yw afon Shire. Maen llifo allan o Lyn Malawi ac yn llifo i mewn i afon Zambezi. Mae ei hyd yn 402 km. O Lyn Malawi, mae afon Shire Uchaf yn llifo i mewn i Lyn Malombe, tra mae afon Shire Isaf yn llifo o Lyn Malombe trwy ...

                                               

Hastings Kamuzu Banda

Arlywydd Malawi o 1966 hyd 1994 oedd Hastings Kamuzu Banda. Ganed Banda i deulu protestannaidd yn Kasungu, yn yr hyn oedd yr adeg honno yn drefedigaeth Brydeinig Nyasaland. Nid oes sicrwydd am flwyddyn ei enedigaeth; dywed rhai ffynonellau ei fod ...

                                               

Baner Malawi

Baner drilliw lorweddol yw baner Malawi, a fabwysiadwyd ar 29 Gorffennaf 2010. Maer stribed isaf yn wyrdd, y stribed uchaf yn goch ar stribed ganol yn ddu gyda symbol gwyn yr haul yn codi yng nghanol y faner - symbol o gynnydd economaidd y wlad. ...

                                               

Maravi

Gwladwriaeth a sefydlwyd gan gangen or bobloedd Bantu yn ystod y 16g oedd Maravi. Lleolid Maravi o gwmpas Llyn Malawi, yn enwedig yr ardal syn awr yn wlad Malawi. Dywedir fod yr enw "Malawi" yn dod o "Maravi". Tyfodd tiriogaeth y wladwriaeth i ym ...

                                               

Bingu wa Mutharika

Arlywydd Malawi oedd Bingu wa Mutharika. Ganed ef fel Brightson Webster Ryson Thom yn Thyolo, tua 30 km o Blantyre. Newidiodd ei enw ir enw teuluol Mutharika a mabwysiadu Bingu fel enw cyntaf yn y 1960au. Bun astudio yn yr Unol Daleithiau, a daet ...

                                               

Zomba, Malawi

Dinas yn ne Malawi a phrifddinas Ardal Zomba yw Zomba. Saif ar Ucheldir Shire. Roedd y boblogaeth yn 2008 yn 101.140. Zomda oedd prifddinas Nyasaland, a phrifddinas gyntaf Gweriniaeth Malawi. Bun brifddinas Malawi hyd 1974, pan ddaeth Lilongwe yn ...

                                               

Mali

Gwlad yng Ngorllewin Affrica yw Gweriniaeth Mali, neu Mali yn syml. Ei henw cyn annibyniaeth oedd Soudan français. Y gwledydd cyfagos yw Algeria ir gogledd, Senegal a Mauritania ir gorllewin, Gini ir de-orllewin, Bwrcina Ffaso ac y Traeth Ifori i ...

                                               

Baner Mali

Baner drilliw yw baner genedlaethol Mali a fabwysiadwyd ar 1 Mawrth 1961. Y lliwiau pan-Affricanaidd ywr stribedi: gwyrdd am natur, melyn am burdeb ac adnoddau mwynol, a choch i symboleiddior gwaed a gollwyd yn y frwydr am annibyniaeth. 2:3 yw cy ...

                                               

Arfbais Mawrisiws

Tarian chwarterog a gynhelir gan aderyn dodo ar y chwith a charw sambar ar y dde yw arfbais Mawrisiws. Darlunir gan y darian long i gynrychiolir oes drefedigaethol, tair phalmwydden, seren wen, ac allwedd. Lliw coch a gwyn mewn patrwm crenelog sy ...

                                               

Baner Mawrisiws

Baner o bedwar stribed llorweddol, a ddyluniwyd gan Goleg yr Arfau yn Llundain cyn annibyniaeth a mabwysiadwyd gan Fawrisiws fel baner genedlaethol ar 9 Ionawr, 1968, yw baner Mawrisiws. Stribed coch sydd ar frig y faner, i gynrychioli annibyniae ...

                                               

Dodo

Aderyn mawr o ynys Mawrisiws yng Nghefnfor India oedd y Dodo. Roedd ganddo gorff swmpus, coesau byr a phig bachog hir. Ni allodd hedfan oherwydd ei adenydd bach. Cofnodwyd y dodo am y tro cyntaf ym 1598 gan forwyr Iseldiraidd. Cafodd yr oedolion ...

                                               

Baner Mawritania

Maes gwyrdd gyda chilgant melyn ar ei ochr â seren felen uwch ei ben yn y canol, a stribedi cochion llorweddol ar y brig ar gwaelod yw baner Mawritania. Symbolau Islamaidd ywr seren a chilgant a lliw traddodiadol Islam yw gwyrdd; yn ogystal, lliw ...

                                               

Arfbais Moroco

Tarian sydd yn darlunio Selnod Solomon ar haul yn codi uwchben Mynyddoedd Atlas, a gynhelir gan ddau lew yw arfbais Moroco. Pentagram gwyrdd yw Selnod Solomon, a ymddangosir hefyd ar faner Moroco. Amgylchynir y darian gan fordor aur addurniedig, ...

                                               

Baner Moroco

Maes coch gyda Selnod Solomon yn ei ganol yw baner Moroco. Maer lliw coch o arwyddocâd hanesyddol sylweddol ym Moroco, gan ei fod yn symboleiddio llinach y Teulu Brenhinol or Proffwyd Muhammad trwy ei ferch Fatimah, gwraig Ali, y bedwaredd Galiff ...

                                               

Cynhadledd Casablanca

Roedd Cynhadledd Casablanca yn gyfarfod cyfrinachol a barhaodd rhwng 14-24 Ionawr 1943, gydar nod o gynllunio strategaeth y Cynghreiriaid ynghylch yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop. Cynhaliwyd y gynhadledd yng ngwestyr "Anfa" yn ninas Casablanca, Moroco. ...

                                               

Talaith Sidi Bennour

                                               

Baner Mosambic

Ers ennill annibyniaeth oddi ar Portiwgal mae Mosambic wedi defnyddio sawl baner genedlaethol. Mabwysiadwyd baner Mosambic gyfredol ar 1 Mai 1983. Maen cynnwys tri band llorweddol gyda lliwiau gwyrdd, du a melyn, or brig ir gwaelod, wediu gwahanu ...

                                               

Namibia

Gweriniaeth yn ne-orllewin Affrica yw Gweriniaeth Namibia neu Namibia. Mae hi ar arfordir Cefnfor Iwerydd ac maen ffinio ar Angola a Sambia ir gogledd, Botswana ir dwyrain a De Affrica ir de. Daeth yn annibynnol o Dde Affrica yn 1990. Windhoek yw ...

                                               

.na

                                               

Baner Namibia

Derbyniodd yr Is-bwyllgor Symbolau Cenedlaethol 870 o geisiadau ar gyfer baner genedlaethol i Namibia. Cafodd chwe chynllun eu rhoi ar y rhestr fer; cafodd hyn ei ostwng i dri, rhai tair Namibiaid - Theo Jankowski o Rehoboth, Don Stevenson o Wind ...

                                               

Khoikhoi

Grŵp ethnig yn Namibia a De Affrica ywr Khoikhoi, hefyd y Khoi, neu yn silliafiad yr iaith Khoekhoe/Nama, Khoekhoe. Maent yn rhan o grŵp ethnig y Khoisan, yn perthyn yn agos ir San. Gelwir hwy weithiau yn Hottentot, ond bellach ystyrir hyn yn sar ...

                                               

San

Grŵp ethnig yn Namibia, De Affrica, Botswana ac Angola ywr San. Gelwir hwy weithiau yn Pobl y prysglwyni neu Basarwa. Maent yn rhan o grŵp ethnig y Khoisan, yn perthyn yn agos ir Khoikhoi. Mae tua 100.000 ohonynt i gyd, ac maent yn siarad nifer o ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →