ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 218                                               

.ao

                                               

Baner Angola

Baner ddeuliw lorweddol gyda stribed uwch coch a stribed is du gyda symbolau hanner olwyn gocos, cyllell machete, a seren felen yn ei chanol yw baner Angola. Maen seiliedig ar faner y Mudiad Poblogaidd i Ryddhau Angola, a wnaeth rhyddhaur wlad o ...

                                               

Kwanza

                                               

Arfbais yr Aifft

Tarian o liwiaur faner genedlaethol ar frest Eryr Saladin euraid yw arfbais yr Aifft. Dyluniad o stribedi coch, gwyn, a du fertigol sydd ir darian, yn wahanol ir faner sydd yn drilliw lorweddol. Daliar eryr yn ei grafangau sgrôl yn dwyn enw llawn ...

                                               

Cynhadledd Cairo (1943)

Cynhaliwyd Cynhadledd Cairo, yn Cairo, prifddinas yr Aifft rhwng 22-26 Tachwedd 1943. Diffiniodd safler Cynghreiriaid yn erbyn Ymerodraeth Siapan yn ystod yr Ail Ryfel Byd a gwnaed penderfyniadau am ddyfodol Asia yn y cyfnod ôl-Ryfel. Mynychwyd y ...

                                               

Cynllun Alon

Roedd Cynllun Alon yn gysyniad ar gyfer dod â setlad wleidyddol i ddyfodol Llain Orllewinnol yr Iorddonen. Cyflwynwyd hi ym mis Tachwedd 1967 gan Ddirprwy Brif Weinidog Israel, Yigal Alon. Yn sgil natur annisgwyl y Rhyfel ar fuddugoliaeth, Rhyfel ...

                                               

Algeria

Gwlad yng ngogledd Affrica yw Gweriniaeth Ddemocrataidd Pobl Algeria neu Algeria. Mae hi ar arfordir y Môr Canoldir ar gwledydd cyfagos yw Tiwnisia ir gogledd-ddwyrain, Libia ir dwyrain, Niger ir de-ddwyrain, Mali a Mawritania ir de-orllewin a Mo ...

                                               

Arfbais Algeria

                                               

Baner Algeria

Baner ddeuliw gyda stribed chwith gwyrdd a stribed dde gwyn â chilgant a seren goch yn ei chanol yw baner Algeria. Gwyrdd yw lliw Islam, tra bod gwyn yn symboleiddio purdeb a choch yn symboleiddio rhyddid. Symbol Islamaidd ywr cilgant ar seren, a ...

                                               

Arfordir Ifori

Gwlad yng ngorllewin Affrica yw Arfordir Ifori. Y gwledydd cyfagos yw Liberia, Gini, Mali, Bwrcina Ffaso a Ghana. Mae hi ar arfordir Gwlff Gini. Abidjan ywr brifddinas answyddogol a dinas fwyaf y wlad.

                                               

.ci

                                               

Baner Arfordir Ifori

Mabwysiadwyd baner Arfordir Ifori ar 3 Rhagfyr 1959. Baner drilliw gyda stribed chwith oren, stribed canol gwyn, a stribed dde coch yw baner Arfordir Ifori. Mae oren yn cynrychioli safanau gogleddol y wlad ac ysbryd datblygiad cenedlaethol, gwyrd ...

                                               

Benin

Gwlad ar arfordir deheuol Gorllewin Affrica yw Gweriniaeth Benin neu Benin. Maen ffinio â Togo yn y gorllewin, Nigeria yn y dwyrain, ac â Bwrcina Ffaso a Niger yn y gogledd.

                                               

.bj

                                               

Arfbais Benin

Tarian chwarterog a gynhelir gan ddau lewpart dywal yw arfbais Benin. Yn adrannaur darian, darlunir castell Somba, medal Urdd Seren Benin, palmwydden, a llong. Ar ben y darian mae dau gorn llawnder sydd yn cynnwys tywys indrawn, yn symbol o gyfoe ...

                                               

Baner Benin

Baner ddeuliw lorweddol gyda stribed uwch melyn a stribed is coch gyda stribed fertigol gwyrdd yn yr hoist yw baner Benin. Lliwiau pan-Affricanaidd yw coch, melyn, a gwyrdd, ac maent yn symboleiddio undod a chenedlaetholdeb Affricanaidd. Mabwysia ...

                                               

Botswana

Gwlad yn Affrica Ddeheuol yw Gweriniaeth Botswana neu Botswana. Y gwledydd cyfagos yw Sambia ir gogledd, Namibia ir gorllewin, De Affrica ir de, a, Simbabwe ir dwyrain. Mae hin wlad annibynnol ers 1966. Prifddinas Botswana yw Gaborone.

                                               

.bw

                                               

Arfbais Botswana

Mabwysiadwyd arfbais genedlaethol Botswana ym 1966, ac maen ymddangos ar faner arlywydd y wlad. Mae tarian Affricanaidd yn dangos tair olwyn gocos a phen tarw, gyda thair ton o ddŵr yn eu gwahanu. Dau sebra ywr cynhalwyr, sydd hefyd yn dal ysgith ...

                                               

Baner Botswana

Mabwysiadwyd baner genedlaethol Botswana ar 30 Medi 1966 yn sgil annibyniaeth y wlad ar Brydain. Mae gan y faner faes glas golau gyda stribed du llorweddol ar draws ei chanol gydag ymyl wen iddo. Mae symbolaeth y lliw glas yn seiliedig ar yr arwy ...

                                               

Bwrcina Ffaso

Gwlad yng Ngorllewin Affrica yw Bwrcina Ffaso. Mae hin ffinio â Mali yn y gorllewin a gogledd, Arfordir Ifori, Togo, Ghana a Benin yn y de, a Niger yn y dwyrain. Ouagadougou yw prifddinas y wlad. Maer rhan fwyaf o Bwrcina Ffaso yn wastadir isel a ...

                                               

.bf

                                               

Baner Bwrcina Ffaso

Baner ddeuliw lorweddol, gyda stribed uwch coch a stribed is gwyrdd, â seren felen yn ei chanol yw baner Bwrcina Ffaso. Mabwysiadwyd y faner ar 4 Awst 1984, y diwrnod newidodd enw y wlad o Weriniaeth y Folta i Bwrcina Ffaso, ac yn union un flwydd ...

                                               

Arfbais Bwrwndi

Wyneb llew ar darian goch o flaen tair gwaywffon yw arfbais Bwrwndi. O dan y darian mae sgrôl sydd yn dwyn yr arwyddair cenedlaethol: Unité, Travail, Progrès. Maer gwaywffyn yn cynrychioli grwpiau ethnig y wlad.

                                               

Baner Bwrwndi

Mabwysiadwyd baner Bwrwndi ar ôl annibyniaeth y wlad o Wlad Belg ar 1 Gorffennaf 1962. Aeth drwy sawl diwyg ac erbyn hyn mae croes sawtyr wen yn rhannur llain yn barthau coch a gwyrdd. Mae canol y saltir yn ymuno i greu disg gwyn, gyda tair seren ...

                                               

Hutu

Grŵp ethnig Affricanaidd yn byw yn Bwrwndi, Rwanda a rhannau o Wganda ywr Hutu. Yn draddodiadol, roedd yr Hutu yn ddarostyngedig ir Tutsi. Roedd y Tutsi yn ffermwyr gwartheg ac yn ffurfio dosbarth o uchelwyr yn Rwanda a Bwrwndi, trar oedd yr Hutu ...

                                               

Tutsi

Grŵp ethnig Affricanaidd yn byw yn Bwrwndi, Rwanda a rhannau o Weriniaeth Ddemocrataidd Congo ywr Tutsi. Dywedir fod y Tutsi yn wreiddiol o Ddwyrain Affrica, efallai Ethiopia, au bod wedi ymfudo i Rwanda a Bwrwndi yn yr 11g. Yn y 16g, ffurfiwyd t ...

                                               

Baner Camerŵn

Baner drilliw fertigol gyda stribed chwith gwyrdd, stribed dde melyn a stribed canol coch gyda seren felen yn ei ganol yw baner Camerŵn. Cynrychiola gobaith gan wyrdd, undod gan goch ar seren, a ffyniant gan felyn; maer lliwiau hefyd yn lliwiau p ...

                                               

Cenia

Gwlad yn nwyrain Affrica yw Gweriniaeth Cenia neu Cenia. Maen ffinio â Somalia ir gogledd-ddwyrain, Ethiopia ir gogledd, De Swdan ir gogledd-orllewin, Iwganda ir gorllewin, Tansanïa ir de a Chefnfor India ir de-ddwyrain. Nairobi ywr brifddinas.

                                               

Umoja

Pentref yng Nghenia yw Umoja Uaso. Fe’i sefydlwyd fel pentref i ferched yn unig yn 1990, gan Rebecca Lolosoli, gwraig o lwyth y Sambwrw, fel lloches i ferched sydd wedi goroesi trais neu sy’n dianc o briodasau dan orfod.

                                               

Arfbais Cenia

Tarian draddodiadol y Maasai a gynhelir gan ddau lew yw arfbais Cenia. Maer darian yn debyg ir un a ymddengys yng nghanol y faner genedlaethol, ond yn dangos stribedir faner a cheiliog gwyn yn dwyn bwyell, symbol y blaid KANU. Fel ar y faner, mae ...

                                               

Australopithecus afarensis

Hominid a fun byw ar y Ddaear oedd Australopithecus afarensis, Trigodd rhwng 3.9 a 2.9 miliwn o flynyddoedd yn ôl yng Ngorllewin Affrica. Roedd yn hominid byr a thenau ei faint, yn eitha tebyg i Australopithecus africanus. Credir ei fod yn perthy ...

                                               

Australopithecus africanus

Aelod or genws Australopithecus a fun byw ar y Ddaear ac sydd bellach wedii ddifodi yw Australopithecus africanus. Dymar hominin cyntaf i esblygu or epa ac maen perthyn yn agos iawn ir Australopithecus afarensis. Fei dosbarthwyd ir tacson hwn yn ...

                                               

Homo habilis

Roedd Homo habilis yn rhywogaeth or genws Homo a oedd yn byw rhwng 2.8 miliwn a 1.5 miliwn o flynyddoedd yn ôl, yn ystod y Plïosen Hwyr ar Pleistocen Cynnar. Tarddoodd or australopithecines ac esblygodd yn Ne a Dwyrain Affrica. O ran ymddangosiad ...

                                               

Jambo Caribŵ: Taith i Borth Uffern

Teithlyfr gan Rocet Arwel Jones yw Jambo Caribŵ: Taith i Borth Uffern. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Luo (iaith)

Iaith a siaredir gan y grŵp ethnig Luo yn nwyrain Affrica yw Luo neu Dholuo. Maen aelod o is-deulu ieithyddol o ieithoedd Nilotig o fewn tuelur Ieithoedd Nilo-Saharaidd. Amgangyfrifir fod tua 3.4 miliwn o siaradwyr i gyd, yn bennaf yn yr ardal ir ...

                                               

Luo (pobl)

Grŵp ethnig neu ieithyddol yn nwyrain Affrica ywr Luo neu Lwo. Maent yn byw mewn tiriogaeth syn ymestyn o dde Swdan ac Ethiopia hyd ogledd Wganda a dwyrain Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo a gorllewin Cenia. Maent yn siarad iaith Nilotig, is-deulu ...

                                               

Matatu

Maer Matatu yn ffordd boblogaidd a rhad o deithio ymysg pobl Cenia, Uganda a gwledydd dwyrain Affrica. Maer matatu yn fws mini preifat syn gweithredu fel tacsi ond gall gasglu pobl ychwanegol ar hyd y daith. Cellir hefyd cael pick-up trucks neu c ...

                                               

Tîm rygbir undeb cenedlaethol Cenia

Mae tîm rygir undeb cenedlaethol Cenia neu tîm rygir undeb cenedlaethol Kenya yn dwyn ynghyd y chwaraewyr gorau y wlad yn nwyrain Affrica, Cenia. Mae o dan adain Undeb Rygbi Cenia. Yn aelod o Rygbi Affrica, mae hin cymryd rhan bob blwyddyn mewn c ...

                                               

Turkana (iaith)

Iaith a siaredir gan y grŵp ethnig Turkana yng ngogledd Cenia yw Turkana. Maer iaith yn un or Ieithoedd Nilotaidd, syn rhan o deulu ieithyddol yr ieithoedd Nilo-Saharaidd. Mae tua 365.000 o siardwyr, y mwyafrif yn byw yn yr ardal o amgylch llyn T ...

                                               

Turkana (pobl)

Grŵp ethnig yn byw yng ngogledd-orllewin Cenia ir gorllewin o Lyn Turkana ywr Turkana. Gyda phoblogaeth o tua 500.000, maent yn ffurfio oddeutu 2% o boblogaeth Cenia. Mae yr iaith Turkana yn aelod or Ieithoedd Nilotaidd. Yn draddodiadol, roedd y ...

                                               

Baner Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo

Mae baner Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo wedi gweld sawl dyluniad ers ennill annibyniaeth oddi ar Gwlad Belg yn 1960. Mabwysiadwyd cynllun y faner gyfredol ar 18 Chwefror 2006 ac maen addasiad ar faneri blaenorol syn cynnwys seren aur ar faes ...

                                               

Cyflafan Makombo

Dros y dyddiau 14–17 Rhagfyr 2009 cafodd 321 o sifiliaid eu lladd gan Fyddin Gwrthsafiad yr Arglwydd yn ardal Makombo, Haute Uele, gogledd-ddwyrain Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, yng nghyflafan Makombo. Yn ogystal cafodd 250 o bobl, gan gynnw ...

                                               

Baner y Comoros

Mabwysiadwyd baner genedlaethol Undeb y Comoros ym mis Ionawr 2002. Maer triongl isosgeles yn yr hoist yn wyrdd, lliw traddodiadol Islam, ac yn cynnwys cilgant Islamaiadd gwyn a phedair seren wen i gynrychioli pedair ynys yr ynysfor. Maer pedwar ...

                                               

De Affrica

Maer erthygl yma am y wlad. Am yr ardal or cyfandir Affrica, gwelwch De Affrica rhanbarth. Gweriniaeth yn Affrica sydd yn cynnwys Penrhyn Gobaith Dda yw De Affrica neu Der Affrig. Gwledydd cyfagos yw Namibia, Botswana, Simbabwe, Mosambic, a Lesot ...

                                               

Australopithecus sediba

Hominid a math o Australopithecus a fun byw ar y Ddaear yn ystod y Pleistosen oedd Australopithecus sediba. Maer ffosilau oi esgyrn yn perthyn i gyfnod o tua dwy filiwn o flynyddoedd cyn y presennol. Erbyn 2018 roedd chwech ysgerbwd wedi eu darga ...

                                               

Gael Jean Campbell-Young

Mae Gael Jean Campbell-Young yn fotanegydd nodedig a aned yn Ne Affrica. Un or sefydliadau ai chyflogodd fel botanegydd oedd Universidad de Buenos Aires. Dynodwr rhyngwladol yr awdur ar Gofrestr Rhyngwladol Enwau Planhigion International Plant Na ...

                                               

Lynette Elizabeth Davidson

Roedd Lynette Elizabeth Davidson yn fotanegydd nodedig a aned yn Ne Affrica. Dynodwr rhyngwladol yr awdur ar Gofrestr Rhyngwladol Enwau Planhigion International Plant Names Index yw 2022-1. Fel syn arferol mewn botaneg, ceir byrfodd yn hytrach na ...

                                               

Genootskap van Regte Afrikaners

Ffurfiwyd y Genootskap van Regte Afrikaners ar 14 Awst 1875 yn nhref Paarl gan grŵp o siaradwyr Afrikaans o ranbarth presennol Wes Kaaps. Ar 15 Ionawr 1876 cyhoeddodd y gymdeithas gyfnodolyn yn Afrikaans or enw Die Afrikaanse Patriot yn ogystal â ...

                                               

Goema

Mae Goema, yn fath o ddrwm llaw a ddefnyddiwyd gan gerddorion y Cape Minstrel Carnival a cherddoriaeth Cape Jazz yn Kaapstad, De Affrica. Maer gair hefyd wedi dod i ddisgrifio genre o gerddoriaeth syn un o dylanwadu ar Cape Jazz. Ymysg y cerddori ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →