ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21                                               

Ffynnon Bryn Bendigaid, Aberffraw

Mae ffynnon Bryn Bendigaid wedi ei lleoli ym mhlwyf Aberffraw ar Ynys Môn. Mae’r ffynnon rhyw hanner milltir i’r dwyrain o’r pentref ar y ffordd sydd yn croesi’r twyni i’r pentref nesaf, sef Llangadwaladr.

                                               

Ffynnon Cefn Du Mawr

Mae Ffynnon Cefn Du Mawr wedi ei lleoli ger Mynydd y Garn ym mhlwyf Llanfair-yng-Nghornwy. Mae modd gweld olion hen ddefodau paganaidd o gyfnod y Derwyddon. Yn ôl llyfr Ffynhonnau Cymru gan Eirlys a Ken Lloyd Gruffydd, ar ddechraur 20ed ganrif ro ...

                                               

Ffynnon Cerrigceinwen

Roedd Ceinwen yn chwaer i Santes Dwynwen. Maer ffynnon wedi ei lleoli ar yr ochr chwith wrth fynd lawr at yr eglwys. Mae drain a mieri yn gorchuddior ffynnon erbyn hyn ac main anodd gweld y gwaith cerrig ond yn ffodus mae hi mewn lle diogel. Ond ...

                                               

Ffynnon Cyngar

Mae ffynnon Cyngar wedi ei lleoli wrth ymyl Eglwys Sant Cyngar yn Llangefni, Ynys Môn. Maer ffynnon ychydig o lathlenni or eglwys ac ar gyrion Nant y Pandy. Yn ôl llyfr Tomos Roberts a Gwilym Jones, Enwau Lleoedd Môn mae gweddillion y ffynnon iw ...

                                               

Ffynnon Faelog

Mae Ffynnon Faelog wedi ei lleoli ym mhentref Llanfaelog yn Ynys Môn. Mae tair ffynnon i’w gweld wrth eglwys Llanfaelog. Barn rhai arbenigwyr yw bod ffynnon Faelog yn agos i Lyn Maelog. Mae’r llyn o gwmpas 59 acer a gyda dyfnder o saith troedfedd ...

                                               

Ffynnon Gaffo, Llangaffo

Mae ffynnon Gaffo wedi ei lleoli ym mhentref Llangaffo ar Ynys Môn. Enw arall ar y ffynnon oedd Crochan Gaffo. Mae’r ffynnon rhyw hanner milltir i’r gogledd o eglwys Llangaffo wrth ymyl y rheilffordd sydd ar ymyl Cors Malltraeth.

                                               

Ffynnon Golochwyd

Mae Ffynnon Golochwyd wedii lleoli ar waelod Mynydd Twr yng Nghaergybi, Ynys Môn. Yn ôl traddodiad maen bosib bod y ffynnon wedi cael ei defnyddio gan drigolion y gaer Geltaidd ar ben y mynydd, a hynny dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl. Nid ywr f ...

                                               

Ffynnon Gorlas

Mae ffynnon Gorlas wedi ei lleoli wrth ffermdy Ffynnon Gorlas yng Nghaergybi, Ynys Mon. Roedd y ffynnon wedi bod yn cyflenwir fferm tan ddaeth ar ddechraur 1930au. Y rhai olaf i gludo dwr ymaith oedd y lleianod y cwyfaint lleol yn y 1950au. Roedd ...

                                               

Ffynnon Gybi

Yn ôl yr hanes roedd Sant Seiriol o Benmon a Sant Cybi o Gaergybi yn gyfoedion. Roedd y ddau yn teithio i gyfarfod ei gilydd a chyfarfod wrth ymyl y ffynnon am hanner dydd. Roedd Cybi yn gwynebu haul y bore wrth gerdded i Glorach. Erbyn prynhawn ...

                                               

Ffynnon Iestyn, Llaniestyn

Mae ffynnon Iestyn wedi ei lleoli ym mhentref Llaniestyn yn Ynys Môn. Mae’r ffynnon ar dir Tyddyn Isaf wrth ymyl eglwys Llaniestyn. Cyngar oedd brawd Iestyn ac felly roedd yn ewythr i Sant Cybi. Roedd pobol yn cario dŵr i’r eglwys ar gyfer bedydd ...

                                               

Ffynnon Lugwy, Penrhosllugwy

Mae ffynnon Lugwy wedi ei lleoli ym Mhenrhosllugwy wrth ymyl Amlwch yn Ynys Mon. Roedd hin cael ei adnabod fel ffynnon oedd yn cael ei defnyddio ar gyfer gwella afiechydon.

                                               

Ffynnon Oer

Nid oes lleoliad pendant i’r ffynnon ond yn ôl hanesion lleol yn fan hyn roedd gwrachod Llanddona yn defnyddior ffynnon pan fyddent yn rheibio. Dyma rigwm roedden nhw yn ei siantio ger y ffynnon pan oedden nhwn ymgasglu ac yn melltithio’u gelynio ...

                                               

Ffynnon Parc Mawr

Roedd y ffynnon yn cael ei ystyried yn un addas ar gyfer melltithio. Dyma ddarn o erthygl ysgrifennodd E. Neil Baynes yn Nhrafodion Hynafiaethwyr Môn yn 1928. Not long ago a man found a frog stuck full of pins or needles in this well. The ceremon ...

                                               

Ffynnon Redifael

Mae ffynnon Redifael wedi ei lleoli ym mhentref Penmynydd yn Ynys Môn. Sefydlwyd Eglwys ym Mhenmynydd gan Gredifael ac mae’r ffynnon mewn cae o’r enw Cae Gredifael wrth ymyl yr Eglwys. Galwyd Penmynydd unwaith yn Llangredifael. Roedd dŵr y ffynno ...

                                               

Ffynnon Santes Wenfaen

Mae ffynnon Wenfaen wedi ei lleoli yn Rhoscolyn ar Ynys Môn. Gwelir y ffynnon rhyw hanner milltir or eglwys. Maer eglwys uwchben y môr ar lethr orllewinol Porth Gwalch. Maer ffynnon mewn cyflwr da hyd heddiw ac llwybr cerrig yn arwain ati. Llifar ...

                                               

Ffynnon Seiriol, Clorach

Yn y 19eg ganrif roedd y ffynnon yn cael ei defnyddio ar gyfer iachau cleifion. Roedd pobol yn dod at y ffynnon yn hwyr gyda’r nos i gario dŵr ohoni am nad oedd y cleifion digon da i ddod ati. Yn 1833 ysgrifennodd yr hynafiaethydd Cymreig Anghara ...

                                               

Ffynnon Seiriol, Penmon

Mae’r ffynnon wrth ymyl yr Eglwys ac yn fan hyn mae’r adfeilion Cristnogol hynaf ar Ynys Môn. Mae’r ffynnon yn dyddio’n ôl i’r chweched ganrif. Roedd rhai yn meddwl bod y ffynnon yma cyn dyfodiad y sant a bod y Derwyddon yn defnyddio’r ffynnon ac ...

                                               

Ffynnon Tros-yr-Afon

Mae ffynnon Tros-yr-Afon wedi ei lleoli ar fferm ym mhentref Penmon ar Ynys Môn. Disgrifiwyd y ffynnon gan yr hynafiaethydd Cymreig Angharad Llwyd fel tarddle yn 1833 ond roedd ei dŵr yn boblogaidd gan ymwelwyr oherwydd bod sylffat leim yn y dŵr. ...

                                               

Ffynnon y Wrach, Caergybi

Mae ffynnon y Wrach wedi ei lleoli yng Nghaergybi yn Ynys Môn. Ar lethrau Mynydd Twr mae’r ffynnon yn sefyll. Yn ôl George Borrow a bu’n ymweld â’r ffynnon yn 1845 roedd y dŵr yn delicious. Galwodd rhywun y ffynnon yn Fairies Well wrth iddo geisi ...

                                               

Ingeborg Gabriel

                                               

Gabriela

Nofel gan John Roberts yw Gabriela a gyhoeddwyd yn 2013 gan Y Lolfa. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print. Nofel seicolegol gyfoes gref am Gabriela, menyw ifanc drawiadol o Frasil syn dilyn ôl traed ei mam ar bererindod i Santiago de Compostela yn S ...

                                               

Fay Gale

                                               

Isabelle Gallagher

Mathemategydd Ffrengig yw Isabelle Gallagher, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd, professeur des universités a cymrodor ymchwil.

                                               

Svetlana Gannushkina

Mathemategydd or Undeb Sofietaidd a Rwsia yw Svetlana Gannushkina, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd, gweithredydd dros hawliau dynol ac academydd.

                                               

Rosa García García

                                               

Julia Anna Gardner

Cymdeithas America ar gyfer Dyrchafu Gwyddoniaeth Cymdeithas Daearegwyr Petroliwm America Cymdeithas Daeareg Gwaddod Cymdeithas Phi Beta Kappa

                                               

Gareth Jones: Y Dyn oedd yn Gwybod Gormod

Cyfrol gan Alun Gibbard yw Gareth Jones: Y Dyn oedd yn Gwybod Gormod a gyhoeddwyd yn 2014 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Maer gyfrol yn un o gyfres Stori Sydyn. Storir newyddiadurwr rhyfeddol or Bari, Gareth Jones yw hon. Daeth yn ...

                                               

Alice Garnett

                                               

Eva Gata

                                               

Pamela L. Gay

                                               

Marvin Gaye

Canwr Americanaidd yw Marvin Gaye. Cafodd ei eni fel Marvin Pentz Gay yn Washington D.C., yn yr Unol Daliaethau ar 2 Ebrill, 1939. Mi oedd Gaye yn enwog am ei ganeuon Motown yn yr 1960au a ddechreuodd cael ei adnabod fel "Tywysog Motown" a "Tywys ...

                                               

Leymah Gbowee

Gwyddonydd o Liberia yw Leymah Gbowee, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel gwleidydd, person busnes, economegydd a gweithredydd heddwch.

                                               

Sara van de Geer

Ganed Sara van de Geer ar 7 Mai 1958 yn Leiden ac wedi gadael yr ysgol leol bun astudio Gwyddoniaeth. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Van Wijngaarden.

                                               

Geiser

Agoriad ar arwyneb y tir, mewn ardal folcanig fyw, yw geiser, lle mae colofn o ddŵr berwedig yn cael ei hyrddio allan ohono yn ysbeidiol. Wrth ddod i gysylltiad â chreigiau poeth, maer dŵr daear yn ddwfn o dan yr agoriad ac ar waelod y golofn ddŵ ...

                                               

Y Gelyn Cudd

Y bedwaredd cyfrol yn y gyfres am Gareth Prior ai dîm. Maer nofel yn mynd â ni i Gaerdydd ac i bencadlys MI5 yn Llundain yn dilyn diflaniad Syr Gerald oddi ar ei gwch ym Mae Ceredigion.

                                               

Margaret Geller

Gwyddonydd Americanaidd yw Margaret Geller, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel seryddwr, astroffisegydd, ffisegydd ac academydd. Mae ei gwaith yn cynnwys mapiau arloesol or bydysawd cyfagos, astudiaethau or berthynas rhwng galaethau au hamgylchedd ...

                                               

Genres y Cywydd

Cyfrol ar gywyddau Beirdd yr Uchelwyr gan Bleddyn Owen Huws yw Genres y Cywydd a gyhoeddwyd yn 2016 gan Seren. Man cyhoeddi: Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru. Hon ywr gyfrol gyntaf erioed i ganolbwyntio ar y gwahanol fathau o gywyddau a genid gan Feirdd ...

                                               

Ruth Gentry

                                               

Susan George

Gwyddonydd a gwleidydd Americanaidd a Ffrengig yw Susan George, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel gwyddonydd cyfrifiadurol, peiriannydd, mathemategydd ac ymchwilydd deallusrwydd artiffisial. Mae hin gyd-aelod ac yn llywydd bwrdd y Sefydliad Traws ...

                                               

Kristalina Georgieva

Gwyddonydd o Fwlgaria yw Kristalina Georgieva, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel economegydd ac academydd. Yn sgil ymddiswyddiad Jim Yong Kim, gwasanaethodd Georgieva yn llywydd dros dro Banc y Byd yn 2019.

                                               

Geraint Lloyd - Y Dyn Tu Ôl ir Llais

Hunangofiant gan Geraint Lloyd yw Geraint Lloyd: Y Dyn tu ôl ir Llais a gyhoeddwyd yn 2013 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Hunangofiant Geraint Lloyd, y darlledwr adnabyddus o Geredigion. Mae Geraint wedi byw a gweithio yng Ngheredi ...

                                               

Svetlana Gerasimenko

                                               

Sophie Germain

Mathemategydd Ffrengig oedd Sophie Germain, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd, ffisegydd ac athronydd.

                                               

Andrea M. Ghez

Gwyddonydd Americanaidd yw Andrea M. Ghez, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel seryddwr ac academydd. Yn 2004, rhestrwyd hi, yn y cylchgrawn Discover fel un or 20 gwyddonydd gorau yn yr Unol Daleithiau sydd wedi dangos lefel uchel o ddealltwriaeth ...

                                               

Margaret Dunlop Gibson

                                               

Charlotte Perkins Gilman

Gwyddonydd Americanaidd oedd Charlotte Perkins Gilman, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel bardd, nofelydd, athronydd, cymdeithasegydd, awdur, awdur ffuglen wyddonol, arlunydd, economegydd, ffeminist a golygydd.

                                               

Zyta Gilowska

Gwyddonydd o Wlad Pwyl yw Zyta Janina Gilowska, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel economegydd, gwleidydd, academydd a gweinidog.

                                               

Jocelyn Gill

                                               

Anna Giordano

                                               

Glaniad - Cerddi Dwy wrth Groesi Paith Patagonia

Casgliad o gerddi gan Karen Owen a Mererid Hopwood yw Glaniad: Cerddi Dwy wrth Groesi Paith Patagonia a gyhoeddwyd yn 2015 gan Wasg Carreg Gwalch. Man cyhoeddi: Llanrwst, Cymru.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →