ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 205                                               

Teliffant

Sioe sgetsus i blant gan BBC Cymru a rhedodd o 1972 i 1980 oedd Teliffant. Roedd yn nodweddiadol am ymddangosiad y cymeriadau Syr Wynff ap Concord y Bos a Plwmsan. Maer ddau wedi ymddangos droeon ar rhaglenni blant yn cynnwys rhai wediu hanimeidd ...

                                               

The Tenby Observer

Papur newydd Saesneg wythnosol, oedd The Tenby Observer. Roedd yn cynnwys rhestr o ymwelwyr, gwybodaeth leol, a hysbysebion. Cafodd ei gyhoeddi gan Richard Mason rhwng 1853 a 1860.

                                               

Y Tyst ar Dydd

Papur newydd Saesneg a Cymraeg, wythnosol oedd Y Tyst ar Dydd, sefydlwyd yn 1871, pan gyfunwyd y Tyst Cymreig ac Y Dydd. Cafodd ei ddosbarthu drwy Gymru gyfan ac yn ardal Lerpwl. Roedd yn cynnwys newyddion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Teitl ...

                                               

Y Tyst Cymreig

Papur newydd wythnosol, Cymraeg yn bennaf, oedd Y Tyst Cymreig, a sefydlwyd yn 1867. Cafodd ei ddosbarthu drwy Gymru gyfan ac yn ardal Lerpwl. Roedd yn cynnwys newyddion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Teitlau cysylltiol: Y Dydd ; Y Tyst ar Dydd.

                                               

Tywysoges Cymru

Gwragedd y Tywysog Cymru Seisnig ers 1361: Camilla Shand ers 2005. Nodyn: Deiliad yn ôl y gyfraith yn unig - cyfeirir ati fel Duges Cernyw ar achlysuron swyddogol. Catrin o Aragon 1501-1502 Joan o Gaint 1361 - 1376 Caroline o Brunswick 1795 - 182 ...

                                               

Theatr Bara Caws

Cwmni theatr cymunedol yw Theatr Bara Caws a sefydlwyd yn 1977. Bwriad y cwmni yw cyflwyno gwaith gwreiddiol a pherthnasol ir trawstoriad ehangaf posib o’r gymuned. Llwyfannir o leia tri cynhyrchiad y flwyddyn. Maer Cwmnin elusen gofrestredig syn ...

                                               

Theatr Genedlaethol Cymru

Am y theatr genedlaethol Saesneg a leolir yng Nghaerdydd, gweler National Theatre Wales Cwmni drama teithiol Cymraeg ei hiaith ydy Theatr Genedlaethol Cymru. Sefydlwyd y cwmni yn 2003 ac fei lleolir yn nhref Caerfyrddin.

                                               

Udgorn Seion

Roedd Udgorn Seion yn gylchgrawn crefyddol Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu Eglwys Iesu Grist Sant y Dyddiau Diwethaf. Roedd y cylchgrawn yn bennaf yn cynnwys erthyglau crefyddol a oedd yn amddiffyn credoaur Mormoniaid, erthyglau yn annog ...

                                               

Undeb Cymru ar Byd

Sefydlwyd Undeb Cymru ar Byd yn 1948 neu yn hytrach wrth ei enw gwreiddiol Undeb y Cymry ar Wasgar. Tarddodd y syniad or angen am gorff cenedlaethol yng Nghymru i hyrwyddo cadw cysylltiad rhwng Cymru ar bechgyn a wasanaethai ar hyd a lled y byd, ...

                                               

Uned 5

Rhaglen gylchgrawn hirhoedlog ar S4C oedd Uned 5. Dechreuodd y rhaglen mis Chwefror 1994 a denodd nifer fawr o wylwyr ifanc ir sianel. Cafodd y rhaglen ei ffilmio yn Stiwdio Barcud Derwen ar Stad Cibyn, Caernarfon. Roedd y stiwdio yn arfer bod ar ...

                                               

Weekly Mail

Papur newydd Saesneg, wythnosol oedd The Weekly Mail. Cafodd ei ddosbarthu drwy Gymru gyfan, ac yn Lloegr yn Fforest y Ddena ac yng Ngwlad yr Haf a Swydd Gaerloyw. Roedd yn cynnwys newyddion cyffredinol a gweithiau llenyddol. Teitlau cysylltiol: ...

                                               

The Welshman

Papur newydd Saesneg, wythnosol radicalaidd oedd The Welshman. Cafodd ei ddosbarthu yn sir Ceredigion a thrwy De Cymru. Roedd yn cynnwys newyddion or ardaloedd o De Cymru yn bennaf. O 1840 hyd 1942 fe elwid The Welshman and general advertiser for ...

                                               

Wrexham Guardian

Papur newydd Saesneg, wythnosol ceidwadol oedd y Wrexham Guardian. Cafodd ei ddosbarthu yn ardal Wrecsam. Roedd yn cynnwys newyddion lleol yn bennaf, hysbysebion a gwybodaeth. Teitlau cysylltiol: North Wales Guardian ; Wrexham Weekly Advertiser.

                                               

Xfm South Wales

                                               

Ymddiriedolaeth Archaeoleg Clwyd-Powys

                                               

Ymddiriedolaeth Archaeoleg Dyfed

                                               

Ymddiriedolaeth Archaeoleg Morgannwg-Gwent

                                               

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

                                               

.cy

                                               

Cyprus

Ynys yn y Môr Canoldir 113 km o Dwrci yw Gweriniaeth Cyprus neu Cyprus Maer ynys wedii rhannu yn ddwy wladwriaeth - gwladwriaeth y de, Gweriniaeth Cyprus sydd gan mwyaf yn Roeg ei hiaith ac yn Gristnogol, a gwladwriaeth y gogledd sydd yn Dwrceg e ...

                                               

Gogledd Cyprus

Gweriniaeth annibynnol de facto a leolir yng ngogledd ynys Cyprus yw Gogledd Cyprus neu Weriniaeth Dwrcaidd Gogledd Cyprus.

                                               

Nicosia

Nicosia yw prifddinas Cyprus. Saif ar afon Pedieos, ac maer boblogaeth tua 310.000. Maer ddinas ar hyn o bryd wedi ei rhannu, gydar rhan ddeheuol yn perthyn i Weriniaeth Cyprus y rhan Roegaidd or ynys ar gogledd i Weriniaeth Dwrcaidd Gogledd Cypr ...

                                               

Plaid Flaengar y Gweithwyr

Plaid gomiwnyddol yng Nghyprus yw Plaid Flaengar y Gweithwyr. Sefydlwyd y blaid yn 1926 fel Plaid Gomiwnyddol Cyprus. Maen cefnogir egwyddor o Gyprus annibynnol, anfilwrol, ac ateb ffederal i broblemau mewnol Cyprus. Maen rhoi pwyslais arbennig a ...

                                               

Tîm pêl-droed cenedlaethol Cyprus

Mae Tîm pêl-droed cenedlaethol Cyprus yn cynrychioli Cyprus yn y byd pêl-droed ac maent yn dod o dan reolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cyprus, corff llywodraethol y gamp yn y wlad. Maer CFA yn aelodau o gonffederasiwn Pêl-droed Ewrop. Nid yw Cyprus e ...

                                               

.za

                                               

Baner De Affrica

Mabwysiadwyd baner De Affrica ar 27 Ebrill, 1994 yn dilyn diwedd apartheid a chynnal etholiadau rhydd cyntaf y wlad. Dawr lliwiau du, gwyrdd a melyn o faner Cyngres Genedlaethol Affrica ar coch, gwyn a glas o liwiau gweriniaethaur Boeriaid. Maer ...

                                               

Daearyddiaeth De Affrica

Saif De Affrica ar ran deheuol cyfandir Affrica, wedi ei hamgylchynu ar dair ochr gan y môr. Mae gan y wlad dros 2.500 km o arfordir. Yn y gogledd, maen ffinio ar Namibia, Botswana, Simbabwe, Mosambic a Gwlad Swasi, tra mae Lesotho yn cael ei ham ...

                                               

Gauteng

Un o naw talaith De Affrica a grewyd ym 1994 yw Gauteng. Hi yw talaith leiaf y wlad gydag arwynebedd o 18.178 km 2. Mae ganddi boblogaeth o tua 12.3 miliwn, mwy nag unrhyw dalaith arall yn y wlad. Johannesburg yw prifddinas a dinas fwyaf Gauteng. ...

                                               

Llenyddiaeth Saesneg De Affrica

Un or gweithiau pwysig cyntaf yn yr iaith Saesneg o Dde Affrica oedd The Story of an African Farm gan Olive Schreiner, nofel syn debyg ir plassroman gan awduron Afrikaans. Roedd nifer o lenorion yr 20g yn ymdrin ag hiliaeth yn Ne Affrica ar drefn ...

                                               

Njesuthi

Njesuthi yw mynydd uchaf De Affrica, 3.410 medr uwch lefel y môr. Saif ym mynyddoedd y Drachensberg, yn nhalaith KwaZulu-Natal a ger y ffîn rhwng De Affrica a Lesotho.

                                               

Pretoria

Prifddinas De Affrica yw Pretoria. Rhennir swyddogaethau pridffdinas i raddau yn Ne Affrica, gyda rhywfaint o swyddogaethau deddfwriaethol yn Nhref y Penrhyn a swyddogaethau cyfreithiol yn Bloemfontein, ond Pretoria ywr brifddinas de facto. Saif ...

                                               

Swlŵiaid

Grŵp ethnig Affricanaidd o tua 11 miliwn o bobl ywr Swlŵiaid syn byw yn benodol yn nhalaith KwaZulu-Natal, De Affrica. Ymhlith enwogion y Swlŵiaid mae: Mangosuthu Buthelezi Dingane Dinuzulu Shaka Jacob Zuma Cetshwayo

                                               

Transvaal

Rhanbarth yn Ne Affrica ywr Transvaal. Y Transvaal yn llythrennol, Gerllaw’r vaal yn Afrikaans oedd un or colonïau Prydeinig a gyfunwyd i ffurfio Undeb De Affrica yn 1910. Ar ôl y rhyfel Eingl-Boer 1899-1902 daeth y rhan fwyaf o weriniaeth De Aff ...

                                               

Baner De Swdan

Mae baner De Swdan yn faner ar gyfer gwladwriaeth gymharol newydd a ffurfiwyd wedi degawdau o ryfel annibyniaeth gan ran fwyafrifol-Gristnogol Swdan yn erbyn Swdan fwyafrifol Arabaidd, mae felly yn adlewychu natur y frwydr honno. Mabwysiadwyd y f ...

                                               

Juba, De Swdan

Prifddinas De Swdan yw Juba, syn brifddinas talaith Equatoria Canol hefyd. Fei lleolir yn ner wlad ar lan Afon Nîl Wen. Yn 2005 roedd ei phoblogaeth swyddogol yn 163.442, ond amcangyfrir fod y gwir ffigwr yn uwch, sef tua 250.000 neu ragor. Maer ...

                                               

Salva Kiir Mayardit

                                               

.dk

                                               

Pilou Asbæk

Actor Danaidd yw Johan Philip "Pilou" Asbæk. Fei ganwyd yn Copenhagen, yn fab Patricia a Jacob Asbæk. Cyflwynydd y Cystadleuaeth Cân Eurovision 2014 oedd ef.

                                               

Baner Denmarc

Croes Lychlynaidd wen ar faes goch ywr Dannebrog, neu Faner Denmarc: un or rhai hynaf yn Ewrop. Mae baner gyda chroes wen-ar-goch yn cael ei hardystio fel un a ddefnyddir gan y brenhinoedd Denmarc ers y 14g. Yn y cyfnod modern mae pob un or gwled ...

                                               

Copenhagen

Copenhagen yw prifddinas Denmarc ai phrif borthladd, ar arfordir dwyreiniol Sjælland ar lan y Môr Baltig gyferbyn â Malmö yn Sweden. Roedd trigfan yn Copenhagen mor gynnar â dechraur 9g. Yn y flwyddyn 1443 daeth yn brifddinas Denmarc.

                                               

Daniaid

Am y llwyth Almaenig, gweler Daniaid llwyth Almaenig. Pobl Denmarc ywr Daniaid. Maent yn bobl Germanaidd ac yn genedl Nordig sydd yn perthyn yn agos ir Swediaid ar Norwyaid.

                                               

Hanes Denmarc

Unwyd Denmarc yng nghyfnod y Llychlynwyr, yn y 10g, gan y brenin Harald Ddantlas, a drodd y wlad at Gristnogaeth. Yn yr 11eg fanrif, cymerodd Denmarc feddiant ar Loegr am gyfnod. Yn 1397, unodd a Sweden a Norwy. Parhaodd yr undeb a Sweden hyd 152 ...

                                               

Llyfrgell Frenhinol Denmarc

Llyfrgell genedlaethol Denmarc a llyfrgell fwyaf Llychlyn yw Llyfrgell Frenhinol Denmarc. Sefydlwyd tua 1648 gan Frederik III. Lleolir heddiw ar bedwar safle: Fiolstræde, Amager, Norrebro a phrif safle Slotsholmen. Adeiladwyd adeilad cyntaf safle ...

                                               

Margrethe II, brenhines Denmarc

Brenhines bresennol Denmarc yw Margrethe II neu Marged II. Cafodd ei geni ym Mhalas Amalienborg, Copenhagen, merch i Dywysog Ffrederic a Thywysoges Ingrid. Cafodd ei haddysg yn Ysgol N. Zahle yn Copenhagen ac yng Ngholeg Girton, Caergrawnt. Priod ...

                                               

Olaf I, brenin Denmarc

                                               

Tîm pêl-droed cenedlaethol Denmarc

Tîm pêl-droed Cenedlaethol Denmarc yw enwr tîm syn cynrychioli Denmarc mewn pêl-droed dynion ar lefel ryngwladol. Rheolir y tîm gan Undeb Pêl-droed Denmarc. Denmarc oedd enillwyd 1906 or Intercalated Games ac enillwyr medal arian yn Gemau Olympai ...

                                               

Helle Thorning-Schmidt

Prif Weinidog Denmarc ers 3 Hydref 2011 yw Helle Thorning-Schmidt. Cafodd ei geni yn Rodovre, yn ferch yr athro Holger Thorning-Schmidt ai wraig Grete. Priododd Stephen Kinnock mab Neil a Glenys Kinnock yn 1996. Arweinydd y Blaid Democratiaid Cym ...

                                               

Baner Dominica

Mabwysiadwyd baner Dominica yn swyddogol ar 3 Tachwedd 1978 ond mae wedi cael y nodwedd neilltuol o gael ei ailwampio dair gwaith ers hynny. Ni ddylid cymysgu baner Dominica gyda baner Gweriniaeth Dominica, sef baner y genedl syn rhannu ynys Hisp ...

                                               

Baner Gweriniaeth Dominica

Mae baner Gweriniaeth Dominica yn cynrychioli Gweriniaeth Dominica ac, ynghyd âr arfbais ar anthem genedlaethol, mae ganddo statws symbol genedlaethol. Gweriniaeth Dominica yw rhan ddwyreiniol ynys Hispanola, gyda gweriniaeth Haiti ar yr hanner o ...

                                               

.ec

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →