ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 204                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 1978

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 1978 yn ardal Pentwyn Caerdydd. Emyr Currie-Jones oedd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith. a T. Llewelyn Hughes ar Barnwr Dewi Watkyn Powell oedd yr Is-gadeiryddion. Ar Nos Sul y 6ed o Awst cynhaliwyd Cy ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd ar Cylch 2008

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd ar Cylch 2008 ar gaeau Pontcanna, Caerdydd rhwng 2 a 9 Awst 2012. Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith oedd Huw Llywelyn Davies. Gwnaethpwyd y goron a oedd yn rhodd gan Brifysgol Caerdydd gan Karen William ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerfyrddin 1867

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerfyrddin 1867 yng Nghaerfyrddin ar 3-6 Medi 1867, o ddydd Mawrth i ddydd Wener. Cynigiwyd Y Gadair am awdl ar y testun "Milflwyddiant". Derbyniwyd saith cyfansoddiad ar beirniaid oedd Caledfryn a Cyndde ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerfyrddin 1974

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerfyrddin 1974 yn nhref Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin. Yma y perfformiwyd yr opera roc Gymraeg gyntaf Nia Ben Aur am y tro cyntaf. Enillwyd y goron gan William R. P. George am bryddest or enw "Tân" Enillw ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerffili 1950

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerffili yn 1950. Yn yr Eisteddfod hon y sefydlwyd y Rheol Gymraeg, sef mair Gymraeg yn unig oedd iw defnyddio ar lwyfan yr Eisteddfod.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caergybi 1927

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1862

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1862 yng Nghaernarfon ar 26-29 Awst 1862. Cyhoeddwyd yr Eisteddfod yng Nghaernarfon ar 26 Mawrth 1862 gan y bardd Gwilym. Cynigiwyd Y Gadair am gerdd gynghanedd ar y testun "Y Flwyddyn". Derbyni ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1880

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaernarfon yn 1880. Yn yr Eisteddfod yma y penderfynwyd ffurfio Cymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol. W. B. Joseph llysenw: Y Myfyr enillodd y Gadair, a hynny am awdl ir Athrylith.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1894

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1921

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1935

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1959

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaernarfon ym 1959. Enillwyd y Goron gan Tom Huws am ei bryddest Cadwynau. T. Llew Jones enillodd y Gadair.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1979

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1979. Rhoddwyd y gadair gan Eryl Owen-Jones Siôn Eryl, cyfreithiwr a chyn-glerc y Cyngor Sir a Llys Chwarter Sir Gaernarfon, ond ataliwyd hi gan credai y beirnaid nad oedd neb yn deilwng. Gwobrw ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Casnewydd 1988

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Casnewydd 2004

Gwnaed y goron gan Helga Prosser. Fei cyflwynwyd er cof am John Nicholas Evans gan Heulwen Davies, W John Jones ar Dr Eric Sturdy. Nofel arall a ddaeth yn agos iawn i ennill Gwobr Goffa Daniel Owen oedd Carnifal gan Robat Gruffudd. Rhoddwyd y Wob ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Corwen 1919

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Cwm Rhymni 1990

Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen oedd Geraint V. Jones am ei nofel Yn Y Gwaed. Enillydd y Goron oedd Iwan Llwyd, am ei bryddest Gwreichion ac enillwyd y Gadair gan Myrddin ap Dafydd am ei awdl Gwythiennau.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Dinbych 2001

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Dolgellau 1949

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yn Nolgellau yn 1949. Am y tro cyntaf erioed cyhoeddwyd wythnos yr eisteddfod rifyn arbennig or Cymro yn ogystal ar un arferol.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Dyffryn Lliw 1980

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Hen Golwyn 1941

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Hen Golwyn 1941 yn Hen Golwyn, ger Bae Colwyn, Conwy. Y bwriad gwreiddiol oedd ei chynnal ym Mae Colwyn, ond bu rhaid ei symud. Oherwydd yr Ail Ryfel Byd, Eisteddfod lenyddol yn unig oedd hi.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Lerpwl 1929

Enillydd y goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Lerpwl 1929 oedd Caradog Prichard. Roedd wedi ennill y goron dair gwaith yn olynol; yn 1927, 1928 a 1929. Enillodd Dewi Emrys hefyd ar gystadleuaeth Darn o Farddoniaeth Mewn Tafodaeth darn or enw ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llangefni 1957

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanbedr Pont Steffan 1984

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llandudno 1864

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llandudno 1864 yn Llandudno ar 24-26 Awst 1864, o ddydd Mercher i nos Wener. Cynigiwyd Y Gadair am awdl ar y testun "Ioan yn Ynys Patmos". Derbyniwyd saith cyfansoddiad a thraddodwyd y feirniadaeth gan Nic ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llandudno 1896

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llandudno 1963

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llandudno 1963 yn Llandudno, gogledd Cymru. Archdderwydd yr eisteddfod oedd Cynan. Fe gafodd ffilm or Eisteddfod ei saethu gan Dr John Glyn Jones, Brynsiencyn. Yr unig flywyddyn arall y cafodd yr Eisteddfo ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelwedd 1993

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1993 yn Llanelwedd, Powys. Enillwyd Gwobr Goffa Daniel Owen gan Endaf Jones am ei nofel Mewn Cornel Fechan Fach. Meirion MacIntyre Huws oedd enillydd y gadair am ei awdl afieithus; Gwawr.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli 1930

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli 1962

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli 2000

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanrwst 1951

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanrwst 1989

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llundain 1909

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llundain 1909 yn ninas Llundain. Enillwyd Coron yr Eisteddfod Genedlaethol gan W. J. Gruffydd am ei awdl am Yr Arglwydd Rhys tywysog Deheubarth 1170-97.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Machynlleth 1937

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1937 ym Machynlleth, Powys. Enillodd Haydn Morris am gyfansoddi cainc cerdd dant yn yr eisteddfod hon. Roedd y gainc yn arbennig bryd hynny am lawnder ei chordiau.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn ar Gororau 2003

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn ar Gororau ar safle Fferm Mathrafal ym Meifod, pentref bychan ym Maldwyn, Powys, rhwng 2 a 9 Awst 2003.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Meirion ar Cyffiniau 1997

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Môn 1983

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Môn 1983 yn Llangefni, Ynys Môn. Enillodd Einion Evans y Gadair am ei awdl Yr Ynys, oedd er côf am ei ferch, Ennis Evans. Enillodd ei frawd, T. Wilson Evans, y Fedal Ryddiaith.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Môn 1999

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Nedd ar cyffiniau 1994

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Pen-y-bont ar Ogwr 1948

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1948. Enillwyd y Gadair gan Dewi Emrys, y bedwaredd tro iddo ei hennill. Yn yr Eisteddfod hon y cynhaliwyd Seremoni y Cymry ar Wasgar am y tro cyntaf.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Penbedw 1917

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Penbedw 1917 ym Mhenbedw, Cilgwri, gogledd-orllewin Lloegr. Gelwir yr Eisteddfod hon yn aml yn Eisteddfod y Gadair Ddu am fod enillydd y gadair Ellis Humphrey Evans wedi ei ladd rai wythnosau ynghynt ar fa ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Pont-y-pŵl 1924

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhont-y-pŵl yn 1924. Bu llawer o ddadlau ynghylch cerdd E. Prosser Rhys, Atgof, a enillodd y Goron, oherwydd ei hymdriniaeth a rhyw, yn cynnwys rhyw hoyw.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Pwllheli 1925

Cynhalwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Pwllheli 1925 ym Mhwllheli, Gwynedd. Enillydd y Goron oedd Wil Ifan am ei bryddest Bro Fy Mebyd.Enillwyd y gadair gan Dewi Morgan tad Elystan Morgan. Enillydd y wobr am y casgliad gorau o hen faledi a cherd ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Pwllheli 1955

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Pwllheli 1955 ym Mhwllheli, Llŷn. Enillydd y Fedal Ryddiaeth: Selyf Roberts, Deg or Diwedd Enillydd Coron: W. J. Gruffydd Elerydd, Ffenestri Richard Henry Rees oedd y cyntaf erioed i ennill y Rhuban Glas d ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Rhosllannerchrugog 1945

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Rhosllannerchrugog 1945 yn Rhosllannerchrugog, ger Wrecsam, yn 1945. Cafwyd perfformiad gyntaf Prelude for the Youth of Wales gan Arwel Hughes yn yr eisteddfod. Perfformiwyd y gwaith hwn o flaen bedwar mil ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Rhosllannerchrugog 1961

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1961 yn Rhosllannerchrugog. Yn yr Eisteddfod hon, ffurfiwyd yr Undeb Celtaidd gan Gwynfor Evans, J. E. Jones, Alan Heusaff ac eraill.

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Rhuthun 1868

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Rhuthun 1868 yn Rhuthun ar 4-7 Awst 1868, o ddydd Mawrth i ddydd Wener. Cynigiwyd Y Gadair am awdl ar y testun "Elias y Thesbiad". Derbyniwyd saith cyfansoddiad a traddodwyd y feirniadaeth gan y beirniad H ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Rhuthun 1973

Cynhalwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Rhuthun 1973 ar y Maes yng Nghae Ddôl, Rhuthun, Sir Ddinbych. Enillwyd y Gadair ar Goron gan Alan Llwyd. Enillwyd y Fedal Ryddiaith gan Emyr Roberts am Mae Heddiw Wedi Bod, sef cofiant am ei gyfaill Eirwyn ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Rhydaman 1922

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →