ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 203                                               

Arctic Bay

Tref fechan neu aneddiad ar Ynys Baffin, yn Nunavut, tiriogaeth ieuengaf Canada, yw Arctic Bay. Mae nifer sylweddol or trigolion yn bobl Inuit. Poblogaeth: 690.

                                               

Bae Hudson

Bae mawr ar arfordir gogleddol Canada yw Bae Hudson. Fei amgylchynir gan daleithiau Québec, Ontario, Manitoba a Nunavut. Ystyrir ei fod yn rhan o Gefnfor yr Arctig. Enwyd y bae ar ôl y fforiwr Seisnig Henry Hudson, a fu yma yn 1610, pan ddaliwyd ...

                                               

Baner Canada

Baner o ddau stribed coch gyda stribed gwyn â deilen masarnen, arwyddlun cenedlaethol Canada ers 150 mlynedd, coch rhyngddynt yw baner Canada. Maer coch yn cynrychioli aberth milwyr Canadaidd y Rhyfel Byd Cyntaf, ar gwyn yn cynrychioli gogledd ei ...

                                               

Brunswick Newydd

Mae New Brunswick yn un o dair talaith arfordirol Canada, ar unig dalaith gyfansoddiadol ddwyieithog yn y wlad. Fei lleolir yn nwyrain y wlad ar lan Cefnfor Iwerydd. Fredericton yw prifddinas y dalaith. Mae ganddi boblogaeth o 749.168, ar mwyafri ...

                                               

Canadiaid Cymreig

Dinasyddion Canada gydau llinach yn tarddu o Gymru ywr Canadiaid Cymreig, a gant hefyd eu disgrifio fel Cymry-Canadaidd. Yng Nghyfrifiad 2006, nodir llinach Gymreig gan 440.965 o Ganadiad, sef 1.4% o holl boblogaeth Canada.

                                               

Ceunant Niagara

Naddwyd Ceunant Niagara gan Afon Niagara, ac maen 11 cilomedr o hyd ar y ffin rhwng Canada ar Unol Daleithiau. Mae Rhaeadr Niagara wedi encilion raddol o waelod y ceunant dros y 12.500 mlynedd diwethaf, yn creur ceunant ei hun.

                                               

La Coupe du Monde Cycliste Féminine de Montréal

Ras seiclo broffesiynol ydy La Coupe du Monde Cycliste Féminine de Montréal. Fei cynhelir yn flynyddol ers 1998. Maer ras yn rhan o Gwpan y Byd Ffordd, Merched a drefnir gan yr UCI.

                                               

Cwmni Bae Hudson

Menter fasnachol oedd Cwmni Bae Hudson, yn llawn Cwmnir Anturiaethwyr o Loegr yn Masnachu ym Mae Hudson, a chwaraeodd ran bwysig yn Oes y Darganfod ar fasnach grwyn yng Nghanada. Sefydlwyd yn Llundain, wedi i Médard Chouart Groseilliers ddychwely ...

                                               

Charlesbourg-Royal

Y dreflan Ffrengig gyntaf ar gyfandir Gogledd America oedd Charlesbourg-Royal. Sefydlwyd gan Jean-François de la Rocque de Roberval ar fordaith o dan arweinyddiaeth Jacques Cartier ym 1541. Goroesodd y gwladychwyr dros y gaeaf er gwaethaf oerfel ...

                                               

Eglwys Dewi Sant (Toronto)

Eglwys Dewi Sant yw eglwys yn Nhoronto, Ontario, Canada. Mae cyrsiau Cymraeg yn cael eu cynnal yn yr eglwys hefyd fel rhan oi mandad diwylliannol, gyda chyrsiau ar gyfer dechreuwyr yn ogystal a dysgwyr profiadol.

                                               

Jean-François de la Rocque de Roberval

Gwladychwr arloesol Ffrengig yng Nghanada, milwr, a môr-leidr oedd Jean-François de La Roque de Roberval. Fei ganed yn Carcassonne, Aude, yn ne Ffrainc.

                                               

Llyn Erie

Un or Llynnoedd Mawr yng Ngogledd America yw Llyn Erie. Ef ywr pedwerydd or pum Llyn Mawr o ran arwynebedd, ar basaf or pump. Enwyd y llyn ar ôl y bobl frodorol, llwyth yr Erie. Saif Llyn Erie ar y ffîn rhwng Canada ar Unol Daleithiau. Yn y gogle ...

                                               

Y Llynnoedd Mawr

Llyn Erie, 25.719 km 2 Llyn Huron, 59.570 km 2 ail fwyaf Llyn Superior "uchaf", 82.362 km 2 y fwyaf ar dyfnaf Llyn Michigan, 58.016 km 2 yn gyfan gwbl o fewn yr Unol Daleithiau Llyn Ontario, 19.477 km 2

                                               

Newfoundland a Labrador

Un o daleithiau Canada yw Newfoundland a Labrador neu yn Gymraeg y Tir Newydd a Labrador neu y Tir Newydd a Labradôr. Yn ddaearyddol, maer dalaith yn cynnwys ynys Newfoundland, ynghyd ag ardal syn ffurfio rhan or tir mawr, Labrador. Pan ymunodd â ...

                                               

Nova Scotia

Mae Nova Scotia neu Alban Newydd yn dalaith yng Nghanada a leolir ar arfordir de-ddwyreiniol y wlad. Hi ywr dalaith fwyaf poblog o daleithiaur Arfordir, ac mae ei phrifddinas, Halifax, yn ganolbwynt economaidd a diwylliannol ir rhanbarth. Nova Sc ...

                                               

Nunavut

Mae Nunavut yn diriogaeth Arctig yng ngogledd Canada, gyferbyn âr Ynys Las. Mae nifer or bobl syn byw yno yn bobl Inuit. Ers refferendwm yn 1995, Iqaluit "Frobisher Bay" gynt ar Ynys Baffin, ywr brifddinas. Mae cymunedau eraill yn cynnwys canolfa ...

                                               

Ottawa

                                               

Prifysgol McGill

Prifysgol a leolir ym Montréal, Québec, Canada, yw Prifysgol McGill. Ystyrir yn aml yn y brifysgol orau yng Nghanada ac yn un or 20 o brifysgolion goraur byd.

                                               

Prince Edward Island

Mae Prince Edward Island yn dalaith yng Nghanada ac yn un o daleithiaur Arfordir. Hi yw talaith leiar wlad o ran maint a phoblogaeth. Ymysg cymunedaur ynys mae New London, man geni L. M. Montgomery awdur Anne of Green Gables.

                                               

Rockies

Mynyddoedd syn ymestyn ar hyd ochr orllewinol Gogledd America ywr Rockies neur Mynyddoedd Creigiog. Maent yn ymestyn am dros 4.800 km o ran ogleddol British Columbia, Canada, hyd New Mexico yn yr Unol Daleithiau. Y mynydd uchaf yw Mynydd Elbert, ...

                                               

Saskatchewan

Mae Saskatchewan neu Sascatsiewân yn un o daleithiaur Paith yng Ngorllewin Canada. Ffinir Saskatchewan ir gorllewin gan Alberta, Tiriogaethaur Gogledd-orllewin ir gogledd, Manitoba ir dwyrain, ac ir de gan daleithiau Americanaidd Montana a Gogled ...

                                               

Vancouver

Maer erthygl yma am ddinas Vancouver. Am yr ynys, gweler Ynys Vancouver Dinas yng ngorllewin Canada yw Vancouver. Vancouver yw dinas fwyaf talaith British Columbia ar arfordir gorllewinol Canada. Sefydlwyd gwladfa fach or enw "Gastown" ar y safle ...

                                               

Vancouver Canucks

Tîm hoci iâ o Vancouver, British Columbia, Canada yw Vancouver Canucks. Maen nhwn chwarae yn y Rogers Arena. Ymunodd y Canucks âr NHL ym 1970. Buont yn ymgiprys yn aflwyddiannus am Gwpan Stanley deirgwaith: ym 1982 yn erbyn New York Islanders, et ...

                                               

George Vancouver

Fforiwr a llywiwr llongau o Sais oedd George Vancouver. Hwyliodd gyda James Cook ar ail a thrydedd fordaith y morwr hwnnw a chafodd ei ddyrchafun gapten yn 1794. Gwnaeth waith syrfeio ar arfordiroedd Awstralia a Seland Newydd ond fei cofir yn ben ...

                                               

VIA Rail

Mae Via Rail Canada yn gorfforaeth annibynnol y Goron gyda chefnogaeth ariannol Cludiant Canada, sydd yn cynnig gwasanaethau trên rhwng dinasoedd Canada. Mae gan VIA Rail 73 locomotif, a 426 cerbyd ar gyfer teithwyr. Mae gan y reilffordd rwydwait ...

                                               

Y Lluman Coch Canadaidd

Cyn-faner Canada ywr Lluman Coch Canadaidd. Maen Lluman Coch Prydeinig – baner goch gyda Baner yr Undeb yn y canton – gyda tharian arfbais Canada yn y lled. Mae gan y darian bedwar rhaniad syn cynrychioli Lloegr, yr Alban, Iwerddon a Ffrainc, mam ...

                                               

Ymosodiad Dinas Québec, 2017

Digwyddodd ymosodiad Dinas Québec, Canada, ar 29 Ionawr 2017, pan laddwyd 6 o bobl mewn mosg or enw Canolfan Diwylliant Islamaidd Dinas Québec. Anafwyd 19 arall pan ddechreuodd un person saethu ychydig cyn 8:00 pm. Roedd 53 o bobl yn y Mosg ar y ...

                                               

Yukon

Tiriogaeth yng ngogledd-orllewin Canada ar lan Môr Beaufort yw Yukon. Maen un o dair tiriogaeth y wlad. Maen ffinio ag Alaska ir gorllewin, Tiriogaethaur Gogledd-orllewin ir dwyrain a British Columbia ir de. Yn dir Arctig a orchuddir gan tundra y ...

                                               

.kz

                                               

Baner Casachstan

Maes glas gyda phatrwm addurnol traddodiadol melyn yn yr hoist a symbol melyn yn ei ganol o berkut o dan haul â 32 o belydrau yw baner Casachstan. Maer maes glas yn cynrychiolir awyr sydd uwchben y Casaciaid yn ogystal â lles da, llonyddwch, hedd ...

                                               

Llyn Kaindy

                                               

Nursultan

Gweler hefyd: Astana tîm seiclo Prifddinas Casachstan yw Astana, ar ddinas fwyaf yn y wlad ar ôl Almaty gyda phoblogaeth o tua 750.700 yn ôl amcangyfrifiad mis Tachwedd 2008. Lleolir yng ngogledd y wlad, yn nhalaith Akmola, er ei fod yn annibynno ...

                                               

Semey

Dinas yng ngogledd-ddwyrain Casachstan yw Semey. Maen adnabyddus yn bennaf am fod lleoliad prif safle arbrofi niwclear yr Undeb Sofietaidd gynt gerllaw. Saif y ddinas ar ddwy lan Afon Irtysh. Ystyr yr enw Rwseg Semipalatinsk yw "saith palas" ac m ...

                                               

.ke

                                               

Baner Cenia

Amodir lliwiaur faner gan Archif Genedlaethol Cenia:

                                               

.kg

                                               

Bishkek

Prifddinas a dinas fwyaf Cirgistan yng Nghanolbarth Asia yw Bishkek. Fei lleolir yng ngogledd y wlad ger y ffin â Casachstan. Mae ganddi boblogaeth o tua 1.250.000. Fei sefydlwyd ym 1825 fel caer Wsbecaidd. Cipiwyd y gaer gan y Rwsiaid ym 1862.

                                               

Jalal-Abad

Am y ddinas yn Affganistan, gweler Jalalabad. Am y ddinas yn Azerbaijan, gweler Jalilabad. Mae Jalal-Abad yn ddinas yn ne-orllewin Cirgistan. Jalal-Abad yw canolfan weinyddol ac economaidd oblast Jalal-Abad. Mae ganddi boblogaeth o tua 75.000. Ll ...

                                               

.cu

                                               

Alicia Alonso

                                               

Baner Ciwba

Mae gan faner Ciwba pum stribed llorweddol, trin las a dau yn wyn, gyda thriongl coch â seren wen yn ei ganol yn yr hoist. Dyluniwyd y faner yn 1848 ar gyfer y mudiad rhyddhad, oedd yn ceisio ennill annibyniaeth ar Sbaen a chael Ciwban dalaith Am ...

                                               

Fulgencio Batista y Zaldivar

Roedd Fulgencio Batista y Zaldivar yn wleidydd o Ciwba. Batista oedd arlywydd Ciwba o 1940 hyd 1944 pan gollodd rym. Dychwelodd i rym yn 1952 trwy coup milwrol ac roedd yn arlywydd y wlad am yr ail dro o 1954 i 1958. Roedd ei lywodraeth yn un asg ...

                                               

Fidel Castro

Roedd Fidel Castro yn wleidydd o Ciwba. Roedd en brif weinidog ar ei wlad o 1959 hyd 1976 ac yn arlywydd o 1976 tan 2008.

                                               

Granma (cwch)

Cwch hwylio a ddefnyddwyd i lanio Fidel Castro ai ddilynwyr yn Ciwba yn y 1950au oedd y Granma. Mae replica or Granma gwreiddiol nawr yn atyniad twristaidd yn Ciwba. Enwir papur newydd Ciwbanaidd a gyhoeddir mewn saith iaith - Saesneg, Sbaeneg, F ...

                                               

La Habana

Prifddinas Ciwba yw La Habana). Hi ywr ddinas fwyaf ar yr ynys, gyda phoblogaeth o 2.2 miliwn. Yn 1515, sefydlodd y Sbaenwr Diego Velázquez de Cuéllar ddinas dan yr enw La Habana yn ne-ddwyrain yr ynys. Bedair blynedd yn ddiweddarach, symudwyd y ...

                                               

.cg

                                               

Gweriniaeth y Congo

Gwlad yng Nghanolbarth Affrica yw Gweriniaeth y Congo. Y gwledydd cyfagos yw Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo ir dwyrain a de, Gabon ir gorllewin, a Gweriniaeth Canolbarth Affrica a Camerŵn ir gogledd. Mae hin annibynnol ers Awst 1960. Prifddinas ...

                                               

.cd

                                               

.co

                                               

Arfbais Colombia

Mae arfbais Colombia yn dyddio yn ôl i 1834. Condor Andeaidd ywr brig, a ddefnyddir yn aml yn herodraeth Dde Americanaidd gan ei fod yn symbol o ryddid. Gwelir yr arwyddair cenedlaethol, Libertad y Orden, mewn ffont du ar sgrôl aur. Mae baner Col ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →