ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 202                                               

Carmen de Patagones

Carmen de Patagones, weithiau Patagones, yw dref fwyaf deheuol Talaith Buenos Aires yn yr Ariannin. Saif ar lan ogleddol y Río Negro, gyferbyn a Viedma, prifddinas Talaith Río Negro ar y lan arall. Roedd y boblogaeth yn 2001 yn 18.189. Sefydlwyd ...

                                               

Comodoro Rivadavia

Dinas yn ne-ddwyrain Talaith Chubut yn yr Ariannin yw Comodoro Rivadavia. Hi ywr ddinas fwyaf yn y dalaith ar fwyaf yn rhan ddeheuol Patagonia, er mai Rawson yw prifddinas y dalaith. Roedd y boblogaeth yn 2001 yn 135.632. Sefydlwyd y ddinas yn 19 ...

                                               

Dolavon

Mae Dolavon yn dref fechan yn nhalaith Chubut, Ariannin ac yn rhan or Wladfa. Saif Dolavon tua 18 km o Gaiman ar y ffordd i Esquel. Mae dylanwad Cymreig yn gryf yma, ac ymhlith yr adeiladau o ddiddordeb maer capel Cymraeg, Capel Carmel, ar Hen Fe ...

                                               

Esquel

Mae Esquel yn dref yn nhalaith Chubut, Ariannin, yn agos ir ffin a Tsile. Yn ôl cyfrifiad 2001 roedd y boblogaeth yn 30.000. Sefydlwyd y dref ar y 25 Chwefror 1906, fel estyniad ir gorllewin or sefydliad Cymreig Colonia 16 de Octubre o gwmpas Tre ...

                                               

Analía Gadé

Actores or Ariannin oedd Analía Gadé. Cafodd ei geni fel María Esther Gorostiza Rodríguez yn Córdoba. Y dramodydd Carlos Gorostiza oedd ei brawd.

                                               

Hanes yr Ariannin

Ceir olion y trigolion cyntaf yn y tiroedd sydd nawr yn ffurfio yr Ariannin yn rhan ddeheuol Patagonia tua 13.000 o flynyddoedd yn ôl. Daeth gogledd-orllewin o wlad yn rhan o ymerodraeth yr Inca yn ail hanner y 15g, a ceir y cofnodion cynharaf yn ...

                                               

José de San Martín (tref)

Tref yn Nhalaith Chubut, yn yr Ariannin ydy José de San Martín. Dyma brif dref gweinyddol Departmento Tehuelches. Yn 1998 cafodd ei enwin un o lefydd o bwys hanesyddol Cenedlaethol. Galwyd y dref ar ôl cadfridog or un enw a ryddhaodd y dref ar ra ...

                                               

Jwnta filwrol yr Ariannin (1976–83)

Rheolwyd yr Ariannin gan jwnta filwrol o 1976 hyd 1983. Cipiodd y fyddin grym mewn coup détat ym 1976, a datganwyd "y Broses Ad-drefnu Genedlaethol". Dechreuodd y Rhyfel Brwnt yn erbyn grwpiau gerila adain chwith, a bu camdriniaethau hawliau dyno ...

                                               

La Trochita

Rheilffordd syn cysylltu taleithiau Chubut a Río Negro yn yr Ariannin yw La Trochita, neun swyddogol y Viejo Expreso Patagónico. Maen un o reilffyrdd mwyaf deheuol y byd. Roedd wedi ei bwriadu fel rhan o rwydwaith mwy o reilffyrdd, ond ni adeilad ...

                                               

Lanús

Prif ddinas weinyddol rhanbarth Lanús Partido, yn Nhalaith Buenos Aires, yr Ariannin, yw Lanús. Fei lleolir ychydig ir de or brifddinas, yng ngogledd-orllewin y wlad. Gorwedd y ddinas ychydig ir de o Buenos Aires, prifddinas yr Ariannin. Yn y cyf ...

                                               

Monte Olivia

Mae Monte Olivia yn fynydd trawiadol yn ne eithaf yr Ariannin, ger dinas Ushuaia yn Tierra del Fuego. Maen un o gopaon mwyaf deheuol cadwyn hir yr Andes. Uchder: 1470 meter. Maer mynydd yn codi dros ddyfroedd Sianel Beagle tua 10 km ir dwyrain o ...

                                               

Paraná, Entre Ríos

                                               

Península Valdés

Gorynys neu benrhyn ar arfodir Talaith Chubut yn yr Ariannin ywr Península Valdés. Maen un or saith Safle Treftadaeth y Byd a ddynodwyd gan UNESCO yn yr Ariannin. Ir gogledd or penrhyn maer Golfo San José ac ir de y Golfo Nuevo "y Bae Newydd". Yr ...

                                               

Rawson

Mae Rawson yn dref yn yr Ariannin, prifddinas talaith Chubut ers sylfaen y dalaith yn 1957. Un o brifddinasoedd taleithiol lleiaf yr Ariannin yw hi, gyda phoblogaeth o ryw 25.000, a rhyw 122.000 o bobl yn byw yn y departamento. Mae Rawson rhyw 14 ...

                                               

Río Gallegos

Río Gallegos yw prifddinas Talaith Santa Cruz, yn rhanbarth Patagonia yn ner Ariannin. Yn ôl cyfrifiad 2001 roedd 79.000 o bobl yn byw yno. Saif y ddinas ar aber Afon Gallegos, 2.636 km ir de o Buenos Aires.

                                               

Rhaeadrau Iguazú

Rhaeadrau ar Afon Iguazú ar y ffîn rhwng yr Ariannin a Brasil yw Rhaeadrau Iguazú. Dynodwyd dwy ochr yr afon o gwmpas y rhaeadrau yn barciau cenedlaethol, Parque Nacional Iguazú yn nhalaith Misiones yn yr Ariannin ar Parque Nacional do Iguaçu yn ...

                                               

Y Rhyfel Brwnt

Ymgyrch o derfysgaeth wladwriaethol gan y jwnta filwrol a reolodd yr Ariannin o 1976 hyd 1983 oedd y Rhyfel Brwnt. Targedodd luoedd milwrol a diogelwch y jwnta grwpiau gerila adain chwith, a thorrwyd hawliau dynol gan gynnwys artaith a llofruddia ...

                                               

Tîm pêl-droed cenedlaethol yr Ariannin

Mae Tîm pêl-droed cenedlaethol yr Ariannin yn cynrychioli yr Ariannin yn y byd pêl-droed ac maent yn dod o dan reolaeth Cymdeithas Bêl-droed yr Ariannin, corff llywodraethol y gamp yn yr Ariannin. Maer AFA yn aelodau o gonffederasiwn Pêl-droed De ...

                                               

Tir Halen

Ardal yn Nyffryn Camwy yn nhalaith Chubut yn yr Ariannin yw Tir Halen neu Tyr Halen. Ystyrir Tir Halen fel ffin orllewinol rhan isaf Dyffryn Camwy, ac yma yr oedd ffin orllewinol y Wladfa yn y cyfnod cynnar. Ceir argae yma syn cyflenwi dŵr ir ffo ...

                                               

Trelew

Dinas yng ngogledd-ddwyrain talaith Chubut, yn yr Ariannin yw Trelew. Maer ddinas ar yr Afon Camwy, tua 25 km or môr, a 17 km o Rawson, prif-ddinas y dalaith. Enwyd y dref ar ôl Lewis Jones. Tyfodd y ddinas pan agorwyd Rheilffordd Ganolog Chubut ...

                                               

Ushuaia

Ushuaia yw prif ddinas y Tierra del Fuego Archentinaidd yn ne eithaf De America. Gerllaw mae copa gosgeiddig Monte Olivia yn codi ei ben dros Sianel Beagle.

                                               

Veintiocho de Julio

Mae Veintiocho de Julio yn bentref a bwrdeistref yn Departmento y Gaiman, Talaith Chubut, Yr Ariannin. Safai ir dwyrain o Dolavon, ir gogledd ohono maer Ruta Nacional 25. Amaethyddiaeth ydy prif economir pentref.

                                               

.am

                                               

Armenia Inferior

Maer erthygl yma yn trafod talaith Rufeinig Armenia Inferior. Am hanes y wlad, gweler Hanes Armenia. Roedd Armenia Inferior a elwid hefyd yn Armenia Minor yn dalaith or Ymerodraeth Rufeinig. Bur Rhufeiniaid yn ymladd yma dan Gnaeus Domitius Corbu ...

                                               

Baner Armenia

Baner drilliw lorweddol o stribedi coch, glas ac oren yw baner Armenia. Cafodd ei defnyddio yn 1920 ac 1921, pan oedd Armenian wlad annibynnol, ond daeth yn weriniaeth Sofietaidd yn 1922. Mabwysiadwyd eto ar 24 Awst, 1990 wrth ir Undeb Sofietaidd ...

                                               

Eglwys Apostolaidd Armenia

Eglwys Gristnogol yw Eglwys Apostolaidd Armenia, un or cymunedau Cristnogol hynaf yn y byd. Cyfieithwyd y Beibl ir Armeneg gyntaf gan Saint Mesrob, ac mae 48 llyfr yn fersiwn yr Eglwys or Hen Destament. Fe wahanodd o Eglwys y Gorllewin ym 554, we ...

                                               

Sisian

Dinas yw Sisian yn Armenia, yn nhalaith Syunik. Fei lleolir ar uchder o 1.600 m yn ne-ddwyrain Armenia ar lannau Afon Vorotan, 6 km ir de or briffordd syn cysylltu Yerevan a Meghri, 217 km o Yerevan a 115 km o Kapan. Poblogaeth: 16.823. Yn y gorf ...

                                               

Syunik

Un o daleithiau Armenia yw Syunik yn ne-ddwyrain eithaf y wlad. Maen ffinio ar dalaith Vayots Dzor ir gogledd, alldir Aserbaijanaidd Nakhchivan ir gorllewin, Karabakh ir dwyrain, ac Iran ir de. Kapan ywr brifddinas. Mae trefi a dinasoedd eraill y ...

                                               

Tigranocerta

Prifddinas Armenia yn y cyfnod cynnar oedd Tigranocerta. Saif yn Nhwrci heddiw, gerllaw Silvan, ir dwyrain o Diyarbakır. Sefydlwyd y ddinas gan Tigranes II, brenin Armenia Tigranes Fawr yn 1 CC, er mwyn cael prifddinas newydd oedd yn fwy canolog ...

                                               

Vayots Dzor

Talaith yn Armenia yw Vayots Dzor. Fei lleolir yn ne-ddwyrain y wlad, gan ffinio ar Aserbaijan ir dwyrain ar gorllewin, rhwng talaith Syunik ir de a thaleithiau Armavir ac Ararat ir gogledd. Mae ganddi arwynebedd o 2.308 km². Gyda phoglobaeth o d ...

                                               

Yerevan

Yerevan yw dinas fwyaf a phrifddinas Armenia. Ei phoblogaeth yw 1.088.300. Maen sefyll ar Afon Hrazdan, 40°10′G 44°31′Dw. Yerevan yw canolfan weinyddol, diwylliannol a diwydiannol y wlad. Mae ei hanes yn ymestyn yn ôl ir 8fed ganrif CC pan sefydl ...

                                               

.az

                                               

Coginiaeth Aserbaijan

Dylanwadir coginiaeth Aserbaijan gan draddodiadau Dwyrain Ewrop ar Dwyrain Canol. Nodwedd bwysig o goginiaeth y wlad yw bwyd y môr, syn defnyddio pysgod a rhywogaethau eraill syn byw ym Môr Caspia. Y pilaff plov yw saig genedlaethol Aserbaijan.

                                               

Sumqayıt

                                               

.au

                                               

.cx

                                               

Alpau Awstralaidd

Mynyddoedd yn ne-ddwyrain Awstralia ywr Alpau Awstralaidd. Maent yn ymestyn dros ffiniau taleithiau De Cymru Newydd a Victoria, a Thiriogaeth Prifddinas Awstralia. Yma y ceir yr unig gopaon yn Awstralia dros 2.000 medr. Maent yn rhan or Wahanfa F ...

                                               

Baner Awstralia

Mae gan faner Awstralia Jac yr Undeb yn y canton a phump seren wen – i gynrychiolir cytser Crux fel maen ymddangos o Awstralia – a seren wen fwy ar wahân, ar faes glas. Mae gan bob un o sêr y groes saith pwynt, ar wahân ir un lleiaf sydd â phump. ...

                                               

De Awstralia

Mae De Awstralia yn dalaith yng Nghymanwlad Awstralia. Adelaide yw prifddinas. Taleithiau cyfagos yw Victoria a De Cymru Newydd i’r dwyrain, Queensland ir gogledd-ddwyrain, y Tiriogaeth Gogleddol ir gogledd, a Gorllewin Awstralia ir gorllewin.

                                               

De Cymru Newydd

Mae De Cymru Newydd yn un o daleithiau Awstralia. Fei lleolir yn ne-ddwyrain y wlad ar lan y Cefnfor Tawel. Mae ganddi arwynebedd tir o 801.428 km². Prifddinas y dalaith yw Sydney. Ceir tair cadwyn o fynyddoedd yn Ne Cymru Newydd - Cadwyn Great D ...

                                               

Gorllewin Awstralia

Gorllewin Awstralia ywr dalaith fwyaf ar gyfandir Awstralia. Perth yw prifddinas y dalaith. Y taleithiau cyfagos yw De Awstralia a Tiriogaeth y Gogledd ir dwyrain.

                                               

Y Wahanfa Fawr

Enw ar y cadwyni o fynyddoedd ar llwyfandiroedd ar hyd arfordiroedd dwyreiniol a de-ddwyreiniol Awstralia ywr Wahanfa Fawr. Maen ffurfio ffin rhwng yr ardaloedd arfordirol tymherus ar mewndir sych, cras, a dyma wahanfa ddŵr rhwng yr afonydd sydd ...

                                               

Hwyatbig

Mamal syn endemig i ddwyrain Awstralia ac ynys Tasmania ywr hwyatbig. Ynghŷd âr bedair rhywogaeth o echidna, yr hwyatbig yw un or pum rhywogaeth gyfoes or monotremiaid, yr unig mamaliaid syn dodwy yn hytrach na rhoi genedigaeth i epil byw.

                                               

Katoomba

Saif Katoomba yn Ne Cymru Newydd, Awstralia. Tarddiad ei henw ywr gair brodorol Kedumba, syn golygu dyfroedd sgleiniog disgynnol. Maer dref yn yr un fwyaf yn Ninas y Mynyddoedd Gleision. Gwelir o Katoomba tair craig, Y Tair Chwaer, yn sefyll ar b ...

                                               

Kookaburra (cân)

                                               

Maes Criced Melbourne

                                               

Scott Morrison

Mae Scott Morrison yn wleidydd o Awstralia, syn Prif Weinidog Awstralia ers Awst 2018. Maen arweinydd y Blaid Genedlaethol Ryddfrydol, plaid wleidyddol geidwadol. Maen byw yn Kirribilli House yn Sydney. Cafodd Morrison ei eni yn Sydney, yn fab i ...

                                               

Plaid Ryddfrydol Awstralia

Plaid wleidyddol yn Awstralia ydy Plaid Ryddfrydol Awstralia. Yr arweinydd presennol yw Malcolm Turnbull ers Medi 2015.

                                               

Pont Harbwr Sydney

Pont yn Sydney, Awstralia yw Pont Harbwr Sydney, syn croesi Bae Jackson. Fei adeiladwyd rhwng 1923 a 1932. Mae gan y bont 6 miliynau o ribedi a 53.000 tunnell o ddur. Agorwyd y bont yn swyddogol ar 19 Mawrth 1932. Yn wreiddiol, cafodd y bont 2 le ...

                                               

Prif Weinidog Awstralia

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →