ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 201                                               

Penpont

Pentref fechain yn ardal Dumfries a Galloway, yr Alban yw Penpont. Lleolir dwy filltir ir gorllewin o Thornhill, ger cydlifiad afonydd y Shinnel Water ar Scaur Water ym mryniau godrer Uwchdiroedd deheuol, ac mae poblogaeth o tua 400 o bobl. Mae P ...

                                               

Penrhyn Wrath

Penrhyn anghysbell yng ngogledd yr Alban yw Penrhyn Wrath. Dyma bwynt mwyaf gogleddol gogledd-orllewin yr Alban, er nad yw mor ogleddol â John OGroats ir dwyrain. Gorwedd Penrhyn Wrath yn ardal Sutherland yn Ucheldiroedd yr Alban. Codwyd goleudy ...

                                               

Perth (Yr Alban)

Dinas yn Perth a Kinross, yr Alban, yw Perth. Maer dref yn gorwedd ar Afon Tay. Mae ganddi boblogaeth o 43.450 yn ôl cyfrifiad 2001. Canolfan weinyddol ardal Perth a Kinross a thref sirol hen Swydd Perth yw hi.

                                               

Poolewe

Pentref yn Ucheldiroedd yr Alban yw Poolewe. Fei lleolir yn Wester Ross, tua 5 milltir ir gogledd-ddwyrain o Gairloch. Saif y pentref ar lannau Loch Ewe lle mae Afon Ewe yn llifo i mewn iddo. Gerllaw, mae Gardd Inverewe syn enwog am y planhigion ...

                                               

Port Glasgow

Tref yn Inverclyde, yr Alban, ydy Port Glasgow. Yng Nghyfrifiad 2011 roedd ganddi boblogaeth o 15.410. Mae Caerdydd 505.3 km i ffwrdd o Port Glasgow ac mae Llundain yn 576.5 km. Y ddinas agosaf ydy Glasgow syn 28.4 km i ffwrdd. Pentrefan pysgota ...

                                               

Prestonpans

Tref yn awdurdod unol Dwyrain Lothian yn nwyrain canolbarth Yr Alban yw Prestonpans, ar lan y Firth of Forth ir dwyrain o Gaeredin. Mae ganddi boblogaeth o 7.123. Mae Caerdydd 498.4 km i ffwrdd o Prestonpans ac mae Llundain yn 529.4 km. Y ddinas ...

                                               

John Rae (anturiaethwr)

Fforiwr Albanaidd yng Nghanada oedd Dr John Rae. Cafodd ei eni yn y Neuadd Clestrain, Orphir, yn yr Ynysoedd Erch. Bu farw yn Llundain, ond cafodd ei gladdu yn Eglwys Gadeiriol Sant Magnws, Kirkwall.

                                               

Rangers F.C.

Clwb pêl-droed wedii leoli yn Glasgow, yr Alban ydy Glasgow Rangers F.C. syn chwarae eu gemau cartref yn Stadiwm Ibrox yn ne-orllewin y ddinas. Fei sefydlwyd yn 1872, a Rangers oedd un o ddeg aelod-sylfaenydd Cynghrair Pêl-droed yr Alban. Fe arho ...

                                               

Ross County F.C.

Clwb pêl-droed o Dingwall, Swydd Ross, yr Alban yw Ross County Football Club. Maent yn chwarae eu gemau cartref ym Mharc Victoria. Y prif hyfforddwr cyfredol yw Jim McIntyre.

                                               

Rheilffordd y Gogledd Pell

Mae rheilffordd y Gogledd Pell yn rheilffordd wledig o fewn ardal Ucheldiroedd yr Alban, syn ymestyn o Inverness i Thurso a Wick. Maen rheilffordd fwyaf gogleddol y Deyrnas Unedig.

                                               

Shetland

Y grŵp o ddau gant o ynysoedd ir gogledd-ddwyrain o dir mawr yr Alban ym Môr y Gogledd yw Shetland, neu’r Ynysoedd Shetland. Y prif ynysoedd yw Mainland, yr ynys fwyaf, Yell ac Unst. Lerwick yw canolfan wleidyddol yr ynysoedd. Yn draddodiadol mae ...

                                               

Siroedd yr Alban

Bodolai siroedd yr Alban fel unedau llywodraeth lleol yn yr Alban hyd 1975 pan gawsant eu diddymu a sefydlwyd awdurdodau unedol yn eu lle. Er eu bod wedi hen ddiflannu fel y cyfryw, defnyddir eu henwau yn aml i gyfeirio at ddaearyddiaeth a hanes ...

                                               

Skara Brae

Gweddillion pentref Neolithig ar Ynysoedd Erch yn yr Alban yw Skara Brae. Saif ar arfordir gorllewinol ynys Mainland. Credir fod y pentref yn cael ei ddefnyddio yn y cyfnod 3100-2500 CC. Yn ddiweddarach, gorchuddiwyd adfeilion y tai gan dywod, ac ...

                                               

South Ronaldsay

Un or ynysoedd syn ffurfio Ynysoedd Erch yng ngogledd-ddwyrain yr Alban yw South Ronaldsay. Saif ir de-ddwyrain o Scapa Flow, ac roedd y boblogaeth yn y flwyddyn 2001 yn 854. Gelwir y prif bentref yn St Margarets Hope.

                                               

St. Mirren F.C.

                                               

Stadiwm Murrayfield

                                               

Steòrnabhagh

Prifddinas ynys Leòdhas yw Steòrnabhagh. Dymar unig dref weddol fawr yn Ynysoedd Allanol Heledd yn yr Alban, gyda phoblogaeth o tua 9.000. Steòrnabhagh yw canolfan weinyddol yr ynysoedd lle ceir pencadlys Comhairle nan Eilean Siar Cyngor Ynysoedd ...

                                               

Stirling (awdurdod unedol)

Un o awdurdodau unedol yr Alban yw Stirling. Y ganolfan weinyddol yw tref Stirling, ac maer boblogaeth tua 85.000. Maen ffinio a Falkirk, Perth a Kinross, Argyll a Bute, Dwyrain Swydd Dunbarton, Gorllewin Swydd Dunbarton a Swydd Clackmannan. Ffur ...

                                               

Swydd Aberdeen

Mae Swydd Aberdeen yn un o awdurdodau unedol yr Alban, a leolir yng ngogledd-ddwyrain y wlad. Nid ywr Swydd Aberdeen bresennol yn cynnwys Dinas Aberdeen, syn awdurdod unedol ynddi ei hun. Fodd bynnag, mae pencadlys Swydd Aberdeen, Woodhill House, ...

                                               

Swydd Ayr

Un o hen siroedd yr Alban yw Swydd Ayr. Fei lleolir yn ne-orllewin y wlad rhwng Afon Clyde a Dumfries a Galloway. Ayr ywr dref sirol draddodiadol. Rhennir yr hen sir yn dri awdurdod unedol heddiw, sef: Dwyrain Swydd Ayr De Swydd Ayr Gogledd Swydd Ayr

                                               

Swydd Renfrew

Mae Swydd Renfrew yn un o awdurdodau unedol yr Alban. Fei lleolir yng nghanolbarth y wlad. Cyn ad-drefnu llywodraeth leol yn 1975 roedd Swydd Renfrew, gyda ffiniau gwahanol, yn un o siroedd yr Alban.

                                               

Teyrnas yr Alban

Un o deyrnasoedd Prydain cynt oedd Teyrnas yr Alban. Ym Mai 1707 unwyd teyrnas yr Alban â Theyrnas Lloegr i ffurfio Teyrnas Prydain Fawr.

                                               

Tillicoultry

Pentref yn Swydd Clackmannan, yr Alban yw Tillicoultry. Mae ganddi boblogaeth o 5.221. Saif y pentref ar y ffordd A91 ir dwyrain o Stirling. Fei lleolir rhwng Bryniau Ochil ir gogledd ac Afon Devon ir de. Roedd sawl pwll glo a melin wlân yn yr ar ...

                                               

Tolastadh bho Thuath

Mae Tolastadh bho Thuath yn bentref yn Leòdhas, rhan o’r Ynysoedd Allanol Heledd, yr Alban; Mae gwasanaeth fws yn cysylltu’r pentref â Steòrnabhagh, 14 milltir i’r De. Mae enw’r pentref yn golygu Fferm Tholf’. Mae gan y pentref ysgol gynradd, neu ...

                                               

Trondra

Un or ynysoedd syn ffurfio ynysoedd Shetland, ir gogledd o dir mawr yr Alban, yw Trondra. Maen un or ynysoedd a adwaenir fel Ynysoedd Scalloway. Saif ir de or brif ynys, Mainland. Roedd y boblogaeth yn 2001 yn 133. Roedd y boblogaeth yn gosteng h ...

                                               

Troon

Tref a phorthladd yn Ne Swydd Ayr yn yr Alban yw Troon. Saif ar arfordir gorllewinol yr Alban, tua 8 milltir ir gogledd o Ayr. Roedd y boblogaeth yn 2001 yn 14.766. O Troon, ceir gwasanaethau fferi i Larne, Gogledd Iwerddon ac i Campbeltown. Maer ...

                                               

Twatt, Orkney

Gweler hefyd: Twatt, Shetland. Pentref bychan ar ynys Mainland, yn Ynysoedd Orkney, yr Alban yw Twatt. Daw enwr pentref or gair Hen Norseg þveit, syn golygu darn bychan o dir.

                                               

Twatt, Shetland

Gweler hefyd: Twatt, Orkney. Pentref bychan yn Shetland, yr Alban, yw Twatt. Fei lleolir ar Mainland, prif ynys Shetland, ar ffordd syn arwain or A971 i bentref Clousta, ir gogledd o Bixter. Daw enwr pentref or gair Hen Norseg þveit, syn golygu d ...

                                               

Ulbha

                                               

Union of Knives

                                               

Unst

Un or ynysoedd syn ffurfio ynysoedd Shetland, ir gogledd o dir mawr yr Alban, yw Unst. Hi ywr ynys fwyaf gogleddol ym Mhrydain sydd a phoblogaeth arni. Roedd y boblogaeth yn 2001 yn 720. Maen 20.4 km o hyd ac 8.5 km o led. Y prif bentref yw Balta ...

                                               

Whalsay

Un or ynysoedd syn ffurfio ynysoedd Shetland, ir gogledd o dir mawr yr Alban, yw Whalsay. Saif ir dwyrain or brif ynys, Mainland. Roedd y boblogaeth yn 2001 yn 1.034. Y prif bentref yw Symbister, lle ceir maes awyr bychan a chysylltiad fferi a La ...

                                               

Whithorn

Tref yn sir Dumfries a Galloway yn ne-orllewin yr Alban yw Whithorn. Poblogaeth: 867. Maen gorwedd ar arfordir Galloway tua 10 milltir ir de o Wigtown. Mae gan Whithorn hanes hir. Ystyr yr enw yw Y Tŷ Gwyn Eingl-Sacsoneg: Hwit Ærne, cyfeiriad at ...

                                               

Nicol Williamson

                                               

Yell

Un or ynysoedd syn ffurfio ynysoedd Shetland, ir gogledd o dir mawr yr Alban, yw Yell. Hi yw ynys ail-fwyaf y Shetland, ar ôl Mainland. Saif ir gogledd-ddwyrain o Mainland ac ir de-orllewin o Unst. Roedd y boblogaeth yn 2001 yn 957. Y prif bentre ...

                                               

Yetholm Loch

Mae Yetholm Loch yn llyn ger Kelso yng Ngororau’r Alban ar gyrion y Bryniau Cheviot. Roedd Gwarchodfa Natur Ymddiriedolaeth Natur yr Alban yno ac mae cuddfan ar lan y llyn. Mae cors helyg ar ben deheuol y llyn. Gwelir Bras y Cyrs, Gïach Cyffredin ...

                                               

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Alban

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Alban ywr corff cadwraethol ar gyfer yr Alban syn cyfateb ir Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Cafodd ei sefydlu yn 1931 i warchod a chadw adeiladau hanesyddol a thirweddau arbenn ...

                                               

Ynysoedd Allanol Heledd

Ynysoedd oddi ar arfordir gogledd-gorllewinol yr Alban yw Ynysoedd Allanol Heledd neu Yr Ynys Hir. Noder fod Na h-Eileanan Siar weithiau yn cael ei ddefnyddio am y cyfan o Ynysoedd Heledd. An Cliseam ar ynys Na Hearadh yw copa uchaf yr ynysoedd. ...

                                               

.al

                                               

Albaniaid

Maer erthygl hon am bobl Albania. Am bobl yr Alban, gweler Albanwyr. Grŵp ethnig a gysylltir âi diriogaeth frodorol yn Albania, Kosovo a Gogledd Macedonia, ar iaith Albaneg, ywr Albaniaid.

                                               

Baner Albania

Eryr deuben du ar faes coch yw baner Albania. Ymddangosodd yr eryr du yn gyntaf ar faner y wlad yn y bymthegfed ganrif pan ddaeth Albanian rhan or Ymerodraeth Fysantaidd. Mabwysiadwyd y dyluniad cyfredol yn 1912 pan enillodd Albania ei hannibynia ...

                                               

Daearyddiaeth Albania

Mae Albania yn un o wledydd y Balcanau. Gorwedd y wlad ar Môr Adria yn y gorllewin, gydag arfordir hir. Ir de mae Albanian ffinio â Gwlad Groeg, ir dwyrain â Gweriniaeth Macedonia ac ir gogledd â thalaith Kosovo yn Serbia a gweriniaeth Montenegro ...

                                               

Elbasan

Dinas yng nghanolbarth Albania yw Elbasan. Maen gorwedd ar lannau Afon Shkumbin yn Ardal Elbasan a Swydd Elbasan. Elbasan ywr ddinas drydedd fwyaf yn Albania, gyda phoblogaeth o tua 100.000 ac arwynebedd o 1.290 km². Roedd yn gorwedd ar y Via Egn ...

                                               

Gjirokastra

Dinas hynafol yn ne Albania yw Gjirokastra neu Gjirokaster. Mae ganddi boblogaeth o tua 34.000. Maen ganolfan weinyddol Ardal Gjirokaster a Swydd Gjirokaster. Rhestrir ei hen ddinas yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO fel "enghraifft brin o dre ...

                                               

Korçë

                                               

Lek

                                               

Llyfrgell Genedlaethol Albania

Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Albania ym 1922 fel llyfrgell genedlaethol Albania. Lleolir ei phencadlys yn Tirana, prifddinas Albania. Delir dros 1 filiwn o eitemau yn y llyfrgell. Y brif lyfrgellydd presennol yw Aurel Plasari.

                                               

Shkodër

Mae Shkoder neu Shkodra yn dref ar lan Llyn Scutari yng ngogledd-orllewin Albania. Mae Shkoder yn dref hanesyddol sydd wedi newid dwylo nifer o weithiau dros y canrifoedd. Blodeuai yn ystod teyrnasiad y Tyrciaid Ottomanaidd yn Albania.

                                               

Tirana

Prifddinas Albania yw Tirane. Lleolir y ddinas ar wastadedd ffrwythlon, wedii amgylchynu gan fynyddoedd, yng nghanol y wlad. Fei sefydlwyd gan gadfridog Twrcaidd yn yr 17g. Cafodd ei gwneud yn brifddinas Albania yn 1920.

                                               

Vlorë

Mae Vlore yn ddinas a phorthladd pwysig yn ne-orllewin Albania, ar arfordir Môr Adria. Ar ôl canrifoedd o ddominyddiaeth allanol ar Albania, datganiwyd annibyniaeth y wlad yno ar 28 Tachwedd, 1912. Yn ogystal â gwaith cysylltiedig âr porthladd ei ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →