ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 200                                               

Daearyddiaeth y Comoros

Lleolir ynysfor y Comoros ym mynedfa ogleddol Sianel Mosambic, yng ngorllewin Cefnfor India, rhyw hanner ffordd rhwng pen mwyaf gogleddol Madagasgar ac arfordir Mosambic ar dir mawr Affrica. Maen cynnwys pedair prif ynys: Njazidja, Nzwani, Mwali, ...

                                               

Demograffeg Cymru

Yn ôl Cyfrifiad 2011 yr oedd 3.063.456 o bobl yn byw yng Nghymru, syn rhoi dwysedd o 147.4/km². Mae gan Gymru boblogaeth syn heneiddio; roedd y cyfartaledd oedran yn 2001 yn 36 oi gymharu â 34 yn 1981.

                                               

Demograffeg De Affrica

                                               

Economi Cymru

Yn draddodiadol seilir economi Cymru ar ddiwydiannau mwyngloddio, amaeth a gweithgynhyrchu ond yn ddiweddar mae galwedigaethau mwy modern ac amrywiol, yn enwedig o fewn y sector gwasanaethau, wedi datblygu fel rhan ganolog yr economi Gymreig. Yn ...

                                               

Rhaglen niwclear Iran

Dechreuodd rhaglen niwclear Iran yn yr 1950au gyda chymorth yr Unol Daleithiau. Yn dilyn y Chwyldro Islamaidd yn 1979, bur llywodraeth yn dadfyddinor rhaglen am gyfnod. Ailddechreuodd Iran y rhaglen yn fuan, ond gyda llai o gymorth Gorllewinol na ...

                                               

Rhestr o Safleoedd Treftadaeth y Byd yn Sbaen

                                               

Urdd y Ddraig Ddwbl

Anrhydedd a oedd yn cael ei chyflwyno gan y diweddar frenhinlin Qing oedd Urdd Ymerodrol y Ddraig Ddwbl. Sefydlwyd yr Urdd gan Ymerawdwr Guangxu ar 7 Chwefror 1882 fel gwobr am wasanaethau rhagorol ir orsedd ar llys Qing. Yn wreiddiol fei dyfarnw ...

                                               

.af

                                               

Afon Helmand

Afon yn ne Affganistan yw Afon Helmand. Ei hyd yw 1400 km. Maen codi yn ne-ddwyrain y wlad yn nhalaith Zabul ger y ffin â Pacistan. Rhed ar gwrs gorllewinol trwy dalaith Kandahar heibio i ddinas Kandahar a thref Khugrani. Yn nhalaith Helmand mae ...

                                               

Baner Affganistan

Baner drilliw fertigol gyda stribed chwith du, stribed dde gwyrdd syn symboleiddio Islam, a stribed canol coch gydar arfbais genedlaethol yn ei ganol yw baner Affganistan.

                                               

Cynghrair y Gogledd

Clymblaid filwrol-wleidyddol o wahanol fudiadau Affganaidd yn ymladd yn erbyn y Taleban yw Cynghrair y Gogledd neur Ffrynt Islamig Unedig er Gwaredigaeth Affganistan. Cafodd ei gefnogi gan Rwsia ac Iran cyn ymosodiadau 11 Medi 2001, a derbynnodd ...

                                               

Daearyddiaeth Affganistan

Gwlad fynyddig yng Nghanolbarth Asia yw Affganistan. Yn nhermau daearyddiaeth wleidyddol, maen gorwedd rhwng Iran ir gorllewin, Pacistan ir de ar dwyrain a gwledydd cyn-Sofietaidd Canolbarth Asia ir gogledd. Yn y gornel ogledd-ddwyrain eithaf mae ...

                                               

Emirad Islamaidd Affganistan

Gwladwriaeth Islamig dan reolaeth y Taleban yn Affganistan a fodolodd o 1996 hyd 2001 oedd Emirad Islamaidd Affganistan. Gydai phrifddinas yn Kabul, roedd yr emirad yn cynnwys y rhan fwyaf or wlad, yn cynnwys tiriogaeth y Pashtwniaid, ond roedd r ...

                                               

Ghor (talaith)

Mae Ghōr, syn cael ei sillafu fel Ghowr neu Ghur hefyd, yn un o drideg pedwar talaith Affganistan. Fei lleolir yng nghanol Affganistan, tuar gogledd-orllewin. Prif ddinas Ghor ydy Chaghcharan.

                                               

Gwrthryfel y Taleban

Dechreuodd gwrthryfel y Taleban yn dilyn eu cwymp o rym ar ôl goresgyniad Affganistan yn 2001. Maer Taleban yn dal i ymosod ar luoedd Affganaidd, ISAF ac Americanaidd. Mae nifer o ymosodiadau terfysgol wedi digwydd, ac mae al-Qaeda wediu cysylltu ...

                                               

Kabul

Prifddinas Affganistan yw Kabul. Fei lleolir yng ngogledd-ddwyrain y wlad, 1830m uwchben lefel y môr ar lannau Afon Kabul. Mae Kabul yn ddinas hynafol iawn. Mae ei hanes yn dechrau 3000 o flynyddoedd yn ôl ac mae wedi cael ei dinistrio ai hailgod ...

                                               

Nangarhar

Mae Nangarhar yn un o 34 talaith Affganistan. Maen gorwedd yn nwyrain y wlad, ar y ffin â Phacistan ir dwyrain. Y brifddinas yw Jalalabad. Mae ganddi boblogaeth o dros 2.000.000. Rhed afon Kabul trwyr dalaith ar ei thaith hir i ymuno ag Afon Indu ...

                                               

Pashtun

Grŵp ethnig yn Affganistan a Pacistan ywr Pashtun. Dymar grŵp ethnig mwyaf yn Affganistan, syn byw yn y de ar dwyrain yn bennaf. Ym Mhacistan maer mwyafrif llethol yn byw yn ardal Talaith Ffin y Gogledd-Orllewin ar Ardaloedd Llwythol dan Weinyddi ...

                                               

Rhyfel Affganistan (2001–presennol)

Dechreuodd y Rhyfel Affganistan presennol ym mis Hydref 2001 wrth i luoedd arfog yr Unol Daleithiau ymosod ar Affganistan fel ymateb i ymosodiadau terfysgol 11 Medi. Cafodd yr Unol Daleithiau gymorth milwrol gan luoedd Affgani Cynghrair y Gogledd ...

                                               

.eg

                                               

Baner yr Aifft

Baner drilliw lorweddol gyda stribed uwch coch, stribed is du, a stribed canol gwyn gydag Eryr Saladin aur yn ei ganol yw baner yr Aifft. Mae coch, gwyn a du yn lliwiau pan-Arabaidd. Mabwysiadwyd ar 4 Hydref, 1984.

                                               

Ffrwydradau Sharm el-Sheikh 2005

Ar 23 Gorffennaf 2005 lladdwyd 88 o bobl mewn ymosodiad gan derfysgwyr yn nhref wyliau Sharm el-Sheikh yn Sinai yn Yr Aifft, deuddydd yn unig ar ôl y bomio trefysgol yn Llundain.

                                               

Giza

Dinas ar gyrion Cairo yn yr Aifft yw Giza neu El Giza. Gorwedd ar lan orllewinol Afon Nîl ac maen enwog fel safle Pyramidau Giza ar Sphinx syn denu miloedd o dwristiaid. Am ganrifoedd bun un o faesdrefi Cairo ond erbyn hyn, er ei bod yn rhan or m ...

                                               

Lluoedd Arfog yr Aifft

Lluoedd milwrol yr Aifft syn cynnwys y Fyddin, yr Awyrlu, yr Awyrlu Amddiffynnol, ar Llynges yw Lluoedd Arfog yr Aifft. Rhain ywr lluoedd arfog mwyaf eu maint yn Affrica ar Dwyrain Canol.

                                               

Senedd y Lluoedd yng Nghairo

Cyfarfod o filwyr Prydeinig yng Nghairo, yr Aifft, yn Chwefror 1944 yn dadlaur gymdeithas yr oeddent yn dymuno ei gweld yn dilyn yr Ail Ryfel Byd oedd Senedd y Lluoedd yng Nghairo. Caeodd yr awdurdodau milwrol y Senedd yn Ebrill 1944. Pleidleisio ...

                                               

Y Sffincs Mawr

Maer Sffincs Mawr yn heneb or Hen Aifft sydd yn rhan o safle Necropolis Giza ger Cairo yng ngwlad gyfoes yr Aifft. Maen sefyll mewn lle isel ir de o Byramid y Pharo Khafre ar lan orllewinol yr Afon Nîl. Maer Sffincs yn gerflun carreg o greadur gy ...

                                               

Thebes, Yr Aifft

Mae Thebes neu Thebai yn Safle Treftadaeth y Byd yn yr Aifft. Thebai Thēbai, ywr enw Groeg am y ddinas hon, un or rhai pwysicaf yn yr Hen Aifft, a saif ar ochr ddwyreiniol yr Afon Nîl. Sefydlwyd hi tua 3200 CC. Daeth yn brifddinas yr Hen Aifft yn ...

                                               

Abbots Deuglie

Pentref yn ardal Perth a Kinross yn yr Alban ydy Abbots Deuglie. Fei lleolir ym Mryniau Ochil, ym mhlwyf Arngask, ir gorllewin o Glenfarg, yn 56°17 G, 3° 26 Go. Gorwedda Argae Glenfarg, a adeiladwyd ym 1912, ir gorllewin or pentref.

                                               

Aberdeen

Gweler hefyd Swydd Aberdeen. Dinas yng ngogledd-ddwyrain yr Alban yw Aberdeen. Mae hefyd yn un o awdurdodau unedol yr Alban. Maen borthladd syn gorwedd ar lan Môr y Gogledd, rhwng aberoedd Afon Dee ac Afon Don, ac maen enwog am ei diwydiant pysgo ...

                                               

Aberdeen F.C.

Tîm pêl-droed yn Aberdeen yn yr Alban syn chwarae yn Uwchgynghrair yr Alban yw Aberdeen Football Club. Maen nhwn chwarae yn Stadiwm Pittodrie. Sefydlwyd y clwb ym 1903. Mae Aberdeen ymysg clybiau mwyaf llwyddiannus yr Alban. Maer tîm yng nghynghr ...

                                               

Ae, Dumfries a Galloway

Pentref bychan yn Dumfries a Galloway, de-orllewin yr Alban, yw Ae. Maen gorwedd rhwng y Water of Ae a nant Goukstane Burn ger Coedwig Ae. Mae gan y pentref yr enw lle byrraf ym Mhrydain. Sefydlwyd Ae gan y Comisiwn Coedwigaeth yn 1947 yng nghano ...

                                               

Afon Nith

Afon yn ne-orllewin yr Alban yw Afon Nith. Dymar seithfed afon fwyaf yn y wlad honno. Maen llifo trwy sir Dumfries a Galloway i lifo i mewn i Foryd Solway ir de o Dumfries. Gelwir yr ardal maen llifo trwyddi yn Strath Nid neu Nithsdale. Ei hyd yw ...

                                               

Afon Tuedd

Afon yn yr Alban a Lloegr yw Afon Tuedd neu Afon Tweed. Maen 97 milltir o hyd. Ceir tarddler afon ar Tweedsmuir, yn Tweeds Well ar Fryniau Lowther. Llifa tuar dwyrain, heibio Peebles, Galashiels, Melrose, Kelso a Coldstream. Am 27 km, ffurfiar ff ...

                                               

Angus

Mae Angus yn un o awdurdodau unedol yr Alban. Mae Angus yn ffinio â Swydd Aberdeen, Perth a Kinross a Dinas Dundee. Maer prif ddiwydiannau yn cynnwys pysgota ac amaethyddiaeth. Forfar ywr ganolfan weinyddol. Gyda ffiniau gwahanol, roedd Angus yn ...

                                               

Àird nam Murchan

Mae Àird nam Murchan yn benrhyn yn Lochaber, Cyngor yr Ucheldir, yr Alban. Mae Goleudy Àird nam Murchan ar ben gorllewinol y penrhyn. Poblogaeth y penrhyn yw tua 2000 o bobl. Yn hanesyddol yn rhan o Swydd Argyll, erbyn hyn mae’n rhan o ardal Loch ...

                                               

Airdrie a Shotts (etholaeth seneddol y DU)

                                               

An Tairbeart

An Tairbeart yw prif gymuned ynys Na Hearadh yn Ynysoedd Allanol Heledd, yr Alban. Yma ceir terminws y gwasanaeth fferi i Uig ar Ynys Skye.

                                               

Ayr

Tref a phorthladd yn Ne Swydd Ayr, yr Alban, yw Ayr. Saif ar lannau Moryd Clud, ac roedd y boblogaeth yn 2001 yn 46.050. Mae Caerdydd 453.8 km i ffwrdd o Ayr ac mae Llundain yn 531.6 km. Y ddinas agosaf ydy Glasgow syn 49.7 km i ffwrdd. Arferai A ...

                                               

Baner Shetland

Dyluniwyd baner Shetland gan Roy Gronneberg a Bill Adams ym 1969. Fei crewyd yn answyddogol i goffáu pumcanmlwyddiant trosglwyddiad yr ynysoedd o Norwy i Deyrnas yr Alban ar pum can mlynedd cyn hynny yn rhan o Norwy. Cydnabuwyd hi gan Lys yr Argl ...

                                               

Baner yr Alban

                                               

BBC Scotland

                                               

Beàrnaraigh Beag

Mae Beàrnaraigh Beag yn ynys ger Leòdhas, un o’r Ynysoedd Allanol Heledd. Mae’n gorwedd rhwng Gogledd Loch Roag a Dwyrain Loch Roag, i’r gogledd o Bearnaraigh Mòr. Maint yr ynys yw 138 hectar, gyda uchder o 42 medr. Roedd pobl ar yr ynys hyd at y ...

                                               

Bearnaraigh Mòr

Ynys fechan yn yr Alban yw Bearnaraigh Mòr. Maen gorwedd oddi ar arfordir gorllewinol ynys Leòdhas. Mae canolfan gomuned ac amgueddfa yn Baracleit. Adeiladwyd pont rhwng tir mawr Leodhas a Bearnaraigh Mòr ym 1953, ac ymwelodd 4.000 o boblâ’r ynys ...

                                               

Bostadh

Mae Bostadh yn bentref ar ynys Bearnaraigh Mòr, un o’r Ynysoedd Allanol Heledd Yr Alban. Mae gan y pentref draeth, lle mae Marcus Vergette wedi gosod Cloch Amser a Llanw. Ym 1993 datguddiwyd tai’r Oes Haearn yn ymyl y traeth gan storm fawr. Adeil ...

                                               

Bressay

Un or ynysoedd syn ffurfio ynysoedd Shetland, ir gogledd o dir mawr yr Alban, yw Bressay Saif ir dwyrain or brif ynys, Mainland. Roedd y boblogaeth yn 2001 yn 384. Maer ynys tua 9 km o hyd a 5 km o led. Ceir cysylltiad fferi a Mainland.

                                               

Brwydr Falkirk (1298)

Ymladdwyd Brwydr Falkirk ar 22 Gorffennaf 1298, efallai ar Mumrills Brae ger Falkirk yn yr Alban. Brwydr rhwng byddin William Wallace a byddin Seisnig oedd hon; roedd y fuddugoliaeth Seisnig yn gam enfawr yn ymdrech Edward I, brenin Lloegr i ail- ...

                                               

Brwydr Glenshiel

Mae Brwydr Glenshiel yn nodi diwedd gwrthryfel y Jacobitiaid o 1719. Ymladdwyd y frwydr yn Glen Sheil yng ngorllewin Ucheldiroedd yr Alban, rhwng byddin y llywodraeth Brydeinig dan y Cadfridog Joseph Wightman a byddin Jacobitaidd dan yr Arglwydd ...

                                               

Bryniau Cheviot

Mae Bryniau Cheviot yn fryniau am y ffin rhwng Lloegr ar Alban, yn Northumberland ar yr ochr Seisnig a Gororaur Alban ar yr ochr Albanaidd, a ffurfiwyd gan folcanigrwydd cynt. The Cheviot ydyr copa uchaf ohonyn nhw, 815 medr uwchben lefel y môr. ...

                                               

Bryniau Galloway

Lleolir Bryniau Galloway yn Ucheldir Deheuol yr Alban, lle maent yn ffurfio ffin ogleddol gorllewin Galloway. Gorweddant o fewn ffiniau Parc Fforest Galloway, ardal o tua 300 milltir sgwar o dir anial heb fawr o drigolion yn byw yno a reolir gan ...

                                               

Cairngorms

Mynyddoedd yn rhan ddwyreiniol Ucheldiroedd yr Alban ywr Cairngorms. Enwyd y mynyddoedd yn Saesneg ar ôl copa Cairn Gorm. Maer mynyddoedd yn ymestyn o Aviemore yn y gogledd-orllewin hyd Braemar a Glen Feshie yn y de-ddwyrain. Y Cairngorms ywr par ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →