ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20                                               

Di-Ben-Draw

Hunangofiant D. Ben Rees yw Di-Ben-Draw a gyhoeddwyd yn 2015 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Hunangofiant y Parchedig D. Ben Rees, gweinidog a darlithydd, awdur a chyhoeddwr a gyfrannodd yn sylweddol i amryfal agweddau ar fywyd Cymr ...

                                               

Dianc i Ryddid

Hunangofiant D. T. Davies ganddo ef ei hun ac Ioan Wyn Evans yw Dianc i Ryddid - Rhyfel D. T. Davies a gyhoeddwyd yn 2015 gan Wasg Gomer. Man cyhoeddi: Llandysul, Cymru. Hunangofiant dirdynnol cyn-garcharor rhyfel yn yr Ail Ryfel Byd, sef D T Dav ...

                                               

Dibynadwyedd

Sefyllfa o gael canlyniadau dibynadwy ar ôl profi ar adegau gwahanol yw dibynadwyedd. 1. Ystadegau casgliadol syn rhoi amcangyfrif o debygolrwydd canlyniadau tebyg eto. 2. Cysondeb prawf neu fesur drwy gyfrifo cydberthyniad wrth i gyfrannwr gymry ...

                                               

Elizabeth Dickens

                                               

Alicia Dickenstein

Mathemategydd or Ariannin yw Alicia Dickenstein, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel academydd, mathemategydd a geometreg algebraidd.

                                               

Difa

Drama am salwch meddwl gan Dewi Wyn Williams yw Difa a gyhoeddwyd yn 2015 gan Atebol. Man cyhoeddi: Aberystwyth, Cymru. Dyma sgript drama wreiddiol Dewi Wyn Williams, ar gyfer taith Theatr Bara Caws, Tachwedd - Rhagfyr 2015. Drama newydd a heriol ...

                                               

Julia Dingwort-Nusseck

Gwyddonydd or Almaen yw Julia Dingwort-Nusseck, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel economegydd a newyddiadurwr busnes yn yr Almaen. O 1976 i 1988, hi oedd llywydd cyntaf Landeszentralbank Niedersachsen. hyn o beth, hi hefyd oedd y wraig gyntaf ym ...

                                               

Dilyniant

Y radd o gysondeb mewnol a gynhelir mewn naratif ffuglen yw dilyniant. Mewn cyfryngau print gall gyfeirio at gysondeb y plot ar cymeriadau. Mewn cyfryngau gweledol, mae hefyd yn cynnwys cysondeb propiau, gwisgoedd a set yn ogystal ag agweddau tec ...

                                               

Elizabeth R. Dillon

                                               

Luisa Diogo

                                               

Disgyn iw Lle

Nofel fechan gan Harri Pritchard Jones yw Disgyn iw Lle a gyhoeddwyd yn 2014 gan Wasg Gomer. Man cyhoeddi: Llandysul, Cymru. Nofelig yn adrodd hanes hen ŵr heddiw, Alwyn Gwyn, ai berthynas gydai rieni, yn enwedig ei dad, Joseff, a fun gynorthwyyd ...

                                               

Ewine van Dishoeck

Gwyddonydd or Iseldiroedd yw Ewine van Dishoeck, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel seryddwr, cemegydd, astroffisegydd ac academydd.

                                               

DIY

Cerdd Gymraeg gan Grahame Davies yw DIY. Mae DIY yn canolbwyntio ar bryder yr awdur ynghylch a diriwiad cymdeithas a cefnogaeth cymydog. Maen sôn am cymdeithas a ymateb bobl at DIY yn y ganrif hon ac yn awgrymu bod gwell gan bobl gwellau a canolb ...

                                               

Yvonne Dold-Samplonius

Mathemategydd or Iseldiroedd oedd Yvonne Dold-Samplonius, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd, hanesydd mathemateg a hanesydd.

                                               

Y Ddolen (Cylchgrawn Ysgol Gyfun Llangefni)

                                               

Anna Dolinina

Ganed Anna Dolinina ar 12 Mawrth 1923 yn St Petersburg ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Medal Llafur y Cynfilwyr a Gwobr Anrhydeddus am Addysg Uwch.

                                               

Carmen Domínguez

                                               

Alice Vibert Douglas

Gwyddonydd o Ganada oedd Alice Vibert Douglas, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel seryddwr ac astroffisegydd. Hi oedd yr astroffisegydd benywaidd cyntaf.

                                               

Sheila Dow

                                               

Dr Jazz

                                               

Dua Lipa

Cantores, cyfansoddwr a model Seisnig yw Dua Lipa. Ar ôl gweithio fel model, fe arwyddodd gyda Warner Music Group yn 2015 a rhyddhau ei chân gyntaf, "New Love". Rhyddhawyd ei halbwm cyntaf yn 2017, a oedd yn cynnwys saith sengl, gan gynnwys dwy s ...

                                               

Esther Duflo

Ganed Esther Duflo ar 25 Hydref 1972 ym Mharis ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd École Normale Supérieure a Sefydliad Technoleg Massachusetts. Roedd ei thad, Michel Duflo, yn athro mathemateg ac roedd ei mam yn feddyg. Yn 8 oed, penderfynodd ...

                                               

Moira Dunbar

Ganed Moira Dunbar ar 3 Chwefror 1918 yng Nghaeredin. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Medal Massey a Swyddog Urdd Canada.

                                               

Helen Duncan

                                               

Olive Jean Dunn

Mathemategydd Americanaidd oedd Olive Jean Dunn, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd, athro prifysgol ac ystadegydd.

                                               

María Ángeles Durán

Ganed María Ángeles Durán ar 23 Rhagfyr 1942 yn Madrid ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gobr Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Paschal Madoz, doctor honoris ca ...

                                               

Duw ywr Broblem

Cyfrol gan Aled Jones Williams a Cynog Dafis yw Duw ywr Broblem a gyhoeddwyd yn 2016 gan Wasg Carreg Gwalch. Man cyhoeddi: Llanrwst, Cymru. Cyfrol yw hon gan ddau awdur gwahanol iawn o ran eu diwinyddiaeth au syniadaeth, ond dau Gristion sydd yr ...

                                               

Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr

Cyfrol gan Gruffydd Aled Williams yw Dyddiau Olaf Owain Glyn Dŵr a gyhoeddwyd yn 2016 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. I nodi chwechan mlwyddiant tebygol marw Owain Glyn Dŵr, dyma astudiaeth or traddodiadau a ddatblygodd ynghylch ei ...

                                               

Ecwiti

Y corff o gyfraith a ddatblygwyd ac a weinyddwyd gan Lys y Siawnsri i atodir darpariaethau ar rhwymedïau sydd ar gael yn y gyfraith gyffredin yw ecwitïau. Mae ecwiti yn un o brif ffynonellau cyfraith Cymru a Lloegr. Tan ddiwedd y 19g roedd ecwiti ...

                                               

Edau Bywyd

Nofel gan Elen Wyn yw Edau Bywyd a gyhoeddwyd yn 2013 gan Wasg y Bwthyn. Man cyhoeddi: Caernarfon, Cymru. Nofel gyfoes a diddorol syn wead o ddarluniau trawiadol. Maer gyfrol, gan awdur syn rhoi cipolwg ar fywydau nifer o bobl ar un diwrnod ym mi ...

                                               

Tilly Edinger

Gwyddonydd or Almaen oedd Tilly Edinger, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel paleontolegydd, söolegydd, academydd a niwrolegydd.

                                               

Eglwys Cyngar

Yn ôl y sôn, adeiladwyd yr hen eglwys tua 620 gan Sant Cyngar, mab Arthog ac ŵyr Cunedda Wledig, a gafodd ei gladdu yn yr eglwys. Yn yr 1820au, adeiladwyd adeilad fwy modern yn yr un lleoliad a rhannwyd y gost rhwng casgliadaur eglwys a thanysgri ...

                                               

Englynion Mynwentydd Gwlad Llŷn ar Cyffiniau

Casgliad o englynion wedii olygu gan Gwyn Neale yw Englynion Mynwentydd Gwlad Llŷn ar Cyffiniau a gyhoeddwyd yn 2015 gan Wasg Carreg Gwalch. Man cyhoeddi: Llanrwst, Cymru. Casgliad o englynion ar feddfeini ym Mhen Llŷn, syn gyfraniad gwerthfawr i ...

                                               

Tatyana Pavlovna Ehrenfest

                                               

Anne H. Ehrlich

Ganed Anne H. Ehrlich ar 17 Tachwedd 1933. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Tyler am Cyflawniad Amgylcheddol.

                                               

Eiliadau Tragwyddol

Ail gyfrol o farddoniaeth Cen Williams yw Eiliadau Tragwyddol a gyhoeddwyd yn 2015 gan Wasg y Bwthyn. Man cyhoeddi: Caernarfon, Cymru. Dyma ail gyfrol o farddoniaeth gan y Prifardd Cen Williams. Trwy ei fro enedigol ar Ynys Môn y gwêl y bardd ei ...

                                               

Carolyn Eisele

Mathemategydd Americanaidd oedd Carolyn Eisele, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd a gwyddonydd cyfrifiadurol.

                                               

Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas

Sefydlwyd Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas ym 1924. Cynhelir yr Eisteddfod yn flynyddol yn yr Hên Ysgol ar y marian ym Marianglas, cymuned Llaneugrad, Ynys Môn. Mae’r eisteddfod yn Eisteddfod Gadeiriol ac felly fe wobrwyir gwaith llenyddol o dan ...

                                               

Gertrude Elles

Gwyddonydd or Loegr oedd Gertrude Elles, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel daearegwr ac am ei gwaith ar graptolites. Arweiniodd ei gwaith ar y genera o graptolites o Ogledd Cymru a Llechi Skiddaw, Ardal y Llynnoedd, Wenlock ar Mers Cymreig at wob ...

                                               

Ellis Owen Ellis

Arlunydd a oedd yn gweithio yn y meysydd celf a phensaernïaeth oedd Ellis Owen Ellis. Arddangoswyd rhai oi weithiau mewn orielau yn Llundain; efallai mai ei waith mwyaf adnabyddus yw The Battle of Rhuddlan Marsh, Caradog before Caesar in Rome a T ...

                                               

Griffith Ellis

Ganwyd yng Nghorris. Aeth ir coleg yn Bala yn 1865-1869, ar ddiwedd ei gwrs roedd yn athro cynorthwyol yno o 1870-1871. Yna aeth i Goleg Balliol Rhydychen, a graddio yn 1876 gyda anrhydedd yn y clasuron. Aeth i weithio fel gweinidog a bun aelod o ...

                                               

Er Lles Llawer - Meddygon Esgyrn Môn

Cyfrol gan J. Richard Williams yw Er Lles Llawer - Meddygon Esgyrn Môn a gyhoeddwyd yn 2014 gan Wasg Carreg Gwalch. Man cyhoeddi: Llanrwst, Cymru. Maer grefft o ailosod esgyrn wedi bodoli ers o leiaf dair mil o flynyddoedd ac fel pob agwedd arall ...

                                               

Karin Erdmann

                                               

Esgeuluster

Ymddygiad lle maer diffynnydd wedi achosi niwed neu ddifrod ir hawlydd drwy fethu â bodloni rhai safonau ymddygiad disgwyliedig yw esgeuluster. Gall ymddygiad esgeulus fod yn dorcontract neu fod yn gyfreithadwy yng nghyfraith camwedd. Er mwyn bod ...

                                               

Hélène Esnault

Ganed Hélène Esnault ar 17 Gorffennaf 1953 yn Paris ac wedi gadael yr ysgol leol bun astudio Gwyddoniaeth. Priododd Hélène Esnault gydag Eckart Viehweg. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Gottfried Wilhelm ...

                                               

Maria J. Esteban

Ganed Maria J. Esteban ar 6 Ebrill 1956 yn Alonsotegi ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Gwlad y Basg a Phrifysgol Pierre-and-Marie-Curie.

                                               

Carmen Fraga Estévez

                                               

Thelma Estrin

Mathemategydd Americanaidd oedd Thelma Estrin, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel bio-wybodaethydd, gwyddonydd cyfrifiadurol a peiriannydd.

                                               

Alison Etheridge

Ganed Alison Etheridge ar 27 Ebrill 1964 yn Wolverhampton ac wedi gadael yr ysgol leol bun astudio Gwyddoniaeth. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol.

                                               

Ellis Evans (awdur)

Ganwyd Ellis Evans ar 22 Mehefin, 1786, ym Mhig-y-swch, Meirionnydd. Roedd en fab i Evan Ellis, trwsiwr ffyrdd. Yn 1806 ymunodd ag eglwys y Bedyddwyr yn Llanuwchllyn, ag yna dechreeodd bregethu yn 1809. Yn 1811 aeth i athrofar Fenni ar ôl bod yn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →