ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 199                                               

Hopi

Grŵp ethnig o drigolion brodorol America, yn byw yn bennaf yn ne-orllewin yr Unol Daleithiau ywr Hopi. Credir bod tua 10.000 ohonynt i gyd, y mwyafrif yn byw ar diroedd cadw yr Hopi yn Arizona. Amgylchynir eu tiroedd yma gan diroedd cadw y Navajo ...

                                               

Hunkpapa

Maer Hunkpapa yn fand o frodorion Americanaidd, yn un o saith gangen llwyth y Sioux Lakota. Yn y 1870au, yn y cyfnod pan ymladdai brodorion Americanaidd y Gwastadeddau Mawr yn erbyn yr Unol Daleithiau er mwyn ceisio cadw eu tiroedd au hannibyniae ...

                                               

Inuit

Inuit ywr enw cyffredinol am grwpiau o bobl brodorol syn rhannu nodweddion diwylliant cyffredin ac syn byw yn ardaloedd Arctig, Alaska, Yr Ynys Las, Canada. Hyd yn ddiweddar maen nhw wedi rhannu ffordd o fyw hynod agos, syn dibynnun draddodiadol ...

                                               

Iroquois

Cynghrair o drigolion brodorol Gogledd America yw Cynghrair yr Iroquois neur Haudenosaunee. Yn wreiddiol, roedd Pum Cenedl yr Iroquois yn cynnwys y Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga ar Seneca. Yn hanner cyntaf y 18g, ychwanegwyd y Tuscarora at y c ...

                                               

Mandan

Llwyth o frodorion Gogledd America ywr Mandan. Yn hanesyddol roeddynt yn byw ar hyd glannau Afon Missouri a dwy afon syn llifo i mewn iddi, afonydd Heart a Knife River; heddiw yn nhaleithiau Gogledd Dakota a De Dakota. Yn wahanol i lwythau eraill ...

                                               

Mescalero

Erthygl am y llwyth Apache yw hon. Gweler hefyd Mescalero gwahaniaethu. Llwyth brodorol syn perthyn ir bobl Apache ac syn byw ar hyn o bryd mewn reservation yn ne New Mexico, UDA, ywr Mescalero. Fel yr Apache eraill, bu gan y Mescalero ran yn y R ...

                                               

Nafacho (pobl)

Y Nafacho ywr mwyaf o ran poblogaeth o bobloedd brodorol Gogledd America. Eu henw arnynt eu hiaith eu hunain ywr Diné. z Mae tua 175.000 o Nafacho, yn byw yn bennaf yn ne-orllewin yr Unol Daleithiau, yn arbennig yn nhalaith Arizona ond gyda nifer ...

                                               

Nez Perce

Americanwyr Brodorol syn byw yng ngogledd-orllewin yr Unol Daleithiau ywr Nez Perce, syn galw eu hunain yn Niimíipu. Maent yn llywodraethu tiriogaeth yn Idaho.

                                               

Sioux

Defnyddir yr enw Sioux am nifer o grwpiau ethnig brodorol yn yr Unol Daleithiau. Rhennir hwy i dair prif adran: Isanti "Cyllell", yn wreiddiol o enw llyn yn Minnesota: yn byw yn nwyrain taleithiau Gogledd a De Dakota, yn Minnesota a gogledd Iowa. ...

                                               

Wendat

Grŵp o bobloedd frodorol Gogledd America syn rhan or Iroquois ywr Wendat, hefyd Wyandot neu Huron. Wendat oedd yr enw gwreiddiol, tra rhoddwyd yr enw "Huron" arnynt gan y fforwyr Ffrengig cynnar. Yr adeg honno roeddynt yn byw yn yr hyn a elwir he ...

                                               

Yupik

Yr Yupik neu, yn yr iaith frodorol), Yupik, ywr pobloedd brodorol syn byw ar hyd arfordir gorllewin Alaska, yn arbennig ar ddelta Afon Yukon ac Afon Kuskokwim ac ar hyd Afon Kuskokwim, yn ne Alaska a dwyrain pell Rwsia ac Ynys St. Lawrence yng ng ...

                                               

.ck

                                               

.mh

                                               

.nf

                                               

.nu

                                               

.pf

                                               

.pg

                                               

.pn

                                               

.pw

                                               

.ws

                                               

Baner Niue

Baner o faes melyn gyda Baner yr Undeb yn y canton yw baner Niue. Cynrychiola Baner yr Undeb gysylltiadau âr Deyrnas Unedig; dawr bedair seren fechan ar Groes San Siôr o faner Seland Newydd er mwyn cynrychioli cysylltiadau â Seland Newydd, ac mae ...

                                               

Caledonia Newydd

Tiriogaeth Ffrainc ym Melanesia yn ne-orllewin y Cefnfor Tawel yw Caledonia Newydd. Maen cynnwys y brif ynys, yr Ynysoedd Loyauté a nifer o ynysoedd llai. Mae gwledydd cyfagos yn cynnwys Fanwatw ir gogledd-ddwyrain, Seland Newydd ir de ac Awstral ...

                                               

Fagatogo

Pentref yn Samoa America yw Fagatogo a leolir ar ynys Tutuila yn ardal bentrefol Pago Pago, prifddinas y diriogaeth. Dyma sedd gweithrediaeth Llywodraeth Samoa America, syn perthyn ir Unol Daleithiau. Poblogaeth: 2096. Am ei fod yn cael ei nodi y ...

                                               

Melanesia

                                               

Niue

Ynys ym Mholynesia yn ner Cefnfor Tawel yw Niue. Maen hunan-lywodraethol ond mae Seland Newydd yn gyfrifol am ei hamddiffyn ai materion tramor. Fei lleolir tua 1.305 milltir ir gogledd-ddwyrain o Seland Newydd rhwng Tonga ir gorllewin, Samoa Amer ...

                                               

Pago Pago

Prifddinas de facto Samoa America yw Pago Pago. Ardal bentrefol ydyw, syn cynnwys sawl pentref a threflan, yn hytrach na thref neu ddinas fel y cyfryw. Maen cynnwys pentrefi Fagatogo ac Utulei, lle ceir canolfannau gweithredol a gweinyddol Llywod ...

                                               

Palaw

Gwlad yn Oceania yw Palaw. Maen cynnwys mwy na 350 o ynysoedd a leolir yng ngorllewin y Cefnfor Tawel ir dwyrain or Philipinau ac ir gogledd o Gini Newydd. Y brifddinas yw Melekeok ar yr ynys fwyaf Babelthuap. Rhennir Palaw yn 16 talaith:

                                               

Papua Gini Newydd

Gwlad yn Oceania yw Papua Gini Newydd. Fei lleolir yn ne-orllewin y Cefnfor Tawel ym Melanesia. Maen cynnwys hanner dwyreiniol ynys Gini Newydd ynghyd â llawer o ynysoedd llai megis Prydain Newydd, Iwerddon Newydd a Bougainville. Maer wlad yn ffi ...

                                               

Polynesia

Casgliad mawr o dros 1000 o ynysoedd ar wasgar canolbarth a der Cefnfor Tawel yw Polynesia. Triongl enfawr o ynysoedd yw hi, ac un o dri rhanbarth mawr Oceania.

                                               

Polynesia Ffrengig

Tiriogaeth Ffrainc yn ner Cefnfor Tawel yw Polynesia Ffrengig. Fei lleolir yn ne-ddwyrain Polynesia ir dwyrain o Ynysoedd Cook, ir de-ddwyrain o Ciribati ac ir gogledd-orllewin o Ynysoedd Pitcairn. Maen cynnwys tua 130 o ynysoedd mewn pum ynysfor ...

                                               

Tutuila

Prif ynys Samoa America yn ner Cefnfor Tawel yw Tutuila. Lleolir Pago Pago, prifddinas Samoa America, ar yr ynys. Yma hefyd ceir Maes Awyr Rhyngwladol Pago Pago, prif faes awyr y wlad.

                                               

Wallis a Futuna

Tiriogaeth Ffrainc yn ner Cefnfor Tawel yw Wallis a Futuna. Fei lleolir yng ngorllewin Polynesia ir gogledd o Ffiji, ir de o Twfalw ac ir gorllewin o Samoa. Maen cynnwys tair prif ynys: Wallis neu Uvea yng ngogledd-ddwyrain y diriogaeth ac ynysoe ...

                                               

Ynys Clipperton

Tiriogaeth Ffrainc yn nwyrain y Cefnfor Tawel yw Ynys Clipperton, syn atol gwrel heb neb yn byw arni. Mae ganddi arwynebedd o 6 km². Fei lleolir tua 1.080 km or arfordir gorllewinol Mecsico. Mae ganddir statws arbennig o fod yn eiddo preifat Gwla ...

                                               

Ynys Norfolk

Ynys gyfannedd fechan yn y Cefnfor Tawel ydy Ynys Norfolk. Fei lleolir rhwng Awstralia, Seland Newydd a Caledonia Newydd. Maer ynys a dwy ynys cyfagos yn diriogaeth allanol i Awstralia. Mae coeden pin Ynys Norfolk yn symbol or ynys, ac maen ymdda ...

                                               

Ynysoedd Gogledd Mariana

Tiriogaeth dramor yr Unol Daleithiau yng ngorllewin y Cefnfor Tawel yw Ynysoedd Gogledd Mariana neur Marianas Gogleddol. Lleolir y diriogaeth rhwng Hawaii ar Philipinau ym Micronesia. Maen cynnwys 15 o Ynysoedd Mariana ir gogledd o ynys Gwam. Mae ...

                                               

Ynysoedd Marshall

Gwlad yn Oceania yw Ynysoedd Marshall. Lleolir yr ynysoedd ym Micronesia yng ngorllewin y Cefnfor Tawel ir gogledd o Nawrw a Ciribati, ir dwyrain o Daleithiau Ffederal Micronesia ac ir de o Ynys Wake. Maer wlad yn cynnwys 29 o atolau a 5 ynys arall.

                                               

Ynysoedd Pitcairn

Tiriogaeth dramor y Deyrnas Unedig yn ner Cefnfor Tawel yw Ynysoedd Pitcairn. Mae pedair ynys yn y grŵp: Henderson, Ducie, Oeno ac Ynys Pitcairn ei hun, yr unig ynys gyfannedd. Anheddwyd Pitcairn ym 1790 gan wrthryfelwyr y Bounty au cymheiriaid o ...

                                               

Ynysoedd y Cefnfor Tawel

Ynysoedd y Cefnfor Tawel neu Ynysoedd Môr y De ywr 20.000 hyd 30.000 o ynysoedd yn y Cefnfor Tawel. Yn draddodiadol, fei rhennir i dri grŵp o ynysoedd: Melanesia, Micronesia a Polynesia.

                                               

Ynys Asuncion

Ynys syn rhan o Ynysoedd Mariana yn y Cefnfor Tawel yw Ynys Asuncion. Yn wleidyddol, maen rhan or Marianas Gogleddol, syn un o diriogaethau tramor Unol Daleithiau America. Yn ddaearyddol, maen un o bymtheg copa llosgfynydd syn ffurfio Ynysoedd Ma ...

                                               

Ynysoedd Mariana

Ynysfor yn y Cefnfor Tawel yw Ynysoedd Mariana. Maent tua hanner y ffordd rhwng Japan yn y gogledd ac ynys Gini Newydd yn y de. Hwy yw ynysoedd mwyaf gogleddol Micronesia. Maer ynysoedd yn diriogaethau tramor yn perthyn i Unol Daleithiau America. ...

                                               

Awstraliaid

Dinasyddion Awstralia yw pobl Awstralaidd, neu Awstraliaid. Mae Awstralia yn genedl aml-ethnig, felly nid ywr term "Awstralydd" yn adnabod tras. Heblaw am boblogaeth Awstraliaid brodorol, mae bron yr holl Awstraliaid, neu eu hynafiaid wedi mewnfu ...

                                               

.tk

                                               

Ynys y Pasg

Un o ynysoedd Polynesia, yn rhan o Tsile yn weinyddol, yw Ynys y Pasg. Maen dalaith i Tsili, ar brifddinas yw Hanga Roa. Maer ynys yn 163.6 cilomedr sgwar, ac roedd y bobologaeth yn 2005 yn 3.791. Rhoddwyd yr enw "Ynys y Pasg" iddi gan y fforiwr ...

                                               

Apia

                                               

De Tarawa

                                               

Funafuti

                                               

Honiara

                                               

Palikir

                                               

Port Moresby

Prifddinas a dinas fwyaf Papua Gini Newydd yw Port Moresby. Lleolir ar arfordir dwyreiniol Harbwr Port Moresby yng Ngwlff Papua. Mae gan y ddinas ddwysedd poblogaeth uchaf y wlad o lawer, syn cynnwys cymuned Tsieineaidd. Mae nifer sylweddol o dri ...

                                               

Port Vila

Prifddinas a dinas fwyaf Fanwatw yn y Cefnfor Tawel yw Port Vila. Mae ganddi boblogaeth o tua 30.000 o bobl. Fei lleolir ar ynys Efate yn nhalaith Shefa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →