ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 198                                               

Hanes celf y Gorllewin

Paentiadau mewn ogofâu a modelau bychain o anifeiliaid a ffigurynnau benywol ywr celfyddyd-weithiau cynharaf. Enghraifft o gelfyddyd Baleolithig yw Gwener Willendorf, cerflun yn ei grynder o ferch lond ei chroen syn symbol o ffrwythlondeb. Erbyn ...

                                               

Economir Deyrnas Unedig

Economir Deyrnas Unedig oedd y 7fed fwyaf yn 2011 ar 5ed erbyn 2016 y byd yn nhermau cynnyrch mewnwladol crynswth marchnadol. Yn 2017, economir DU oedd y chweched fwyaf yn nhermau paredd gallu prynu ac o fewn Ewrop, hi oedd yr ail fwyaf, yn dilyn ...

                                               

Economi Gogledd Iwerddon

Yr economi leiaf o bedair gwlad y Deyrnas Unedig yw economi Gogledd Iwerddon. Yn draddodiadol economi ddiwydiannol oedd hi a seiliwyd ar adeiladu llongau a gweithgynhyrchu rhaffau a thecstiliau, ond erbyn heddiw maer sector gwasanaethaun dominydd ...

                                               

Partneriaeth Masnach a Buddsoddiad TrawsIwerydd

Cytundeb a fwriedir rhwng yr Undeb Ewropeaidd ac Unol Daleithiau America yw TTIP neu Partneriaeth Masnachu a Buddsoddi Trawsiwerydd (Saesneg: Transatlantic Trade and Investment Partnership. Maer rheiny sydd y tu ôl ir cytundeb yn hawlio y gwnaiff ...

                                               

Baltwyr

Grŵp ethno-ieithyddol Indo-Ewropeaidd ywr Baltwyr syn siarad y ieithoedd Baltig ac syn byw yng ngogledd-ddwyrain Ewrop ger Môr y Baltig. Y Latfiaid ar Lithwaniaid ywr ddwy genedl Faltig syn goroesi. Ymsefydlodd pobl yn gyntaf ar arfordiroedd de-d ...

                                               

Pobloedd Germanaidd

Grŵp ethno-ieithyddol Indo-Ewropeaidd syn hanu o Ogledd Ewrop ywr bobloedd Germanaidd. Nodir gan yr ieithoedd Germanaidd, a ddatblygodd or Broto-Germaneg yn ystod Oes yr Haearn, cyn dyfodiad y Rhufeiniaid ir ardal. Ymhlith y bobloedd Germanaidd f ...

                                               

Angers Violin

Nofel Saesneg gan David M. Thomas yw Angers Violin a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Turnaround Publisher Services yn 2000. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Nofel wleidyddol llawn tyndra a drama wedii gosod ar daith fws trwy ddinasoedd Ewrop, pan fo ...

                                               

Balcaneiddio

Term daearwleidyddol yw Balcaneiddio syn disgrifior broses o ymraniad rhanbarth yn rhanbarthau llai sydd gan amlaf yn elyniaethus neun anghydweithredol gydai gilydd. Ymddangosodd y term yn sgil y gwrthdaro yn y Balcanau yn yr ugeinfed ganrif. Ymg ...

                                               

Y Bloc Dwyreiniol

Cyn-wladwriaethau comiwnyddol Dwyrain a Chanolbarth Ewrop, yn enwedig yr Undeb Sofietaidd ai lloerenni yng Nghytundeb Warsaw, oedd y Bloc Dwyreiniol. Cyn 1948, roedd y term yn cynnwys Iwgoslafia, ond gan amlaf ni chynhwysir ar ôl iddi dorri â pho ...

                                               

Ewrocomiwnyddiaeth

Ffurf ar gomiwnyddiaeth yw Ewrocomiwnyddiaeth a oedd yn boblogaidd ymhlith pleidiau comiwnyddol Ewrop yn niwedd y Rhyfel Oer. Diffinir gan annibyniaeth oddi ar athrawiaeth Plaid Gomiwnyddol yr Undeb Sofietaidd, yr hyn a elwir Marcsiaeth–Leniniaet ...

                                               

Bohemia

Ardal hanesyddol yng nghanol Ewrop yw Bohemia. Maen llenwir ddau draean gorllewinol or Weriniaeth Tsiec, gan gynnwys prifddinas y wlad, Praha. Maen cymryd ei enw oddi wrth llwyth Celtaidd, y Boii, oedd yn byw yn yr ardal yng nghyfnod yr Ymerodrae ...

                                               

Bwrgwyn

Am y lliw, gweler bwrgwyn lliw. Mae Bwrgwyn neu Byrgwyn yn y Canoloesoedd yn rhanbarth hanesyddol syn gorwedd yn fras rhwng Afon Rhône ac Afon Saone ac ou gwmpas; maer rhan fwyaf or afon yn Ffrainc, ond mae rhan yn y Swistir.

                                               

Hanes Croatia

Credir fod hanes Croatia yn cychwyn gydar Illyriaid ac mai nhw oedd trigolion gwreiddiol y tir cyn ir Ymerodraeth Rufeinig goresgyn a gwladychu Croatia. Ymsefydlodd llwyth Celtaidd y Boii yn Pannonia cyn diwedd y mileniwm cyntaf cyn Crist. Sefydl ...

                                               

Cytgord Ewrop

Cydbwysedd grym yn Ewrop o 1815 i ddechraur 20g oedd Cytgord Ewrop. Sefydlwyd gan y Deyrnas Unedig, Ymerodraeth Awstria, Ymerodraeth Rwsia, a Theyrnas Prwsia yng Nghynhadledd Fienna, ac yn hwyrach ymunodd Ffrainc âr Cytgord.

                                               

Cytundeb Lausanne

Roedd Cytundeb Lausanne yn gytundeb heddwch a lofnodwyd yn Lausanne, Y Swistir 24 Gorffennaf 1923 rhwng Twrci a Pweraur Entente a fun ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a Rhyfel Annibyniaeth Twrci. Rhoddodd y Cytundeb, a elwir hefyd yn Gonfensiwn Laus ...

                                               

Cytundeb Paris (1947)

Cytundeb heddwch oedd Cytundeb Paris a lofnodwyd ym mhrifddinas Ffrainc ar 10 Chwefror 1947 ac a oedd yn ganlyniad terfynol y gynhadledd heddwch a gynhaliwyd yn yr un ddinas rhwng 29 Gorffennaf a 15 Hydref 1946. Gan y bu y trafodaethau i gyd yn 1 ...

                                               

Cytundeb Saint-Germain

Roedd Cytundeb Saint-Germain-en-Laye, a lofnodwyd yn y dref or un enw ger Paris ar 10 Medi 1919 yn ganlyniad y cyfarfod i drafod amodau heddwch ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf rhwng y Cynghreiriaid buddugol ac Gwerinaieth Awstria-Almaeneg gwladwriaeth ...

                                               

Cytundeb Sèvres

Gyda Cytundeb Sèvres, gwelwyd Ymerodraeth yr Otomaniaid, a oedd eisoes yn ei lleihau yn sylweddol wedi Cytundeb Llundain 1913, ei leihau ymhellach nes iddi gilio i berfeddwlad yr Ymerodraeth sef penrhyn Anatolia. Amddifadwyd hi or holl diroedd Ar ...

                                               

Cytundeb Trianon

Roedd Cytuniad Trianon, a lofnodwyd ar 4 Mehefin 1920 yn gasgliad y cyfarfod a gynhaliwyd yn y nghastell y Grand Trianon Castell, Palas Versailles, i sefydlu statws Hwngari ar ôl iddynt fod yn rhan or ochr a gollodd y Rhyfel Byd Cyntaf gydai cyng ...

                                               

Cytundeb Versailles

Cytundeb rhyngwladol rhwng y Cynghreiriad ar Almaen orchyfygiedig ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf oedd Cytundeb Versailles. Cafodd ei arwyddo yn Versailles, Ffrainc, ar ddiwedd Cynhadledd Heddwch Paris, ar 28 Mehefin yn y flwyddyn 1919. Yn ôl term ...

                                               

Cytundeb Warsaw

Cynghrair milwrol oedd Cytundeb Warsaw. Fei sefydlwyd er mwyn diogelur aelod-wladwriaethau rhag bygythiad gan NATO ar ôl i Orllewin yr Almaen ymuno âr sefydliad hwnnw. Drafftiwyd y cytundeb gan Khrushchev ym 1955 ac fei arwyddwyd ar 14 Mai 1955 y ...

                                               

Dadeni Dysg

Roedd y Dadeni Dysg neur Dadeni yn gyfnod chwyldroadol yn hanes gwyddoniaeth a chelf, sydd yn dynodi diwedd yr Oesoedd Canol a dechraur cyfnod modern. Yn ystod y cyfnod yma, a ddechreuodd yn y 13g yn yr Eidal ar 16g yng ngogledd Ewrop, ailddeffrö ...

                                               

Jörg von Ehingen

Roedd Jörg von Ehingen, neu Georg von Ehingen, yn farchog a llenor yn yr iaith Almaeneg, a aned yng nghastell Hohenentrigen, ger tref fach Rottenburg-am-Neckar yn Swabia, ar lan Afon Neckar.

                                               

Geto

Enw ar ardal ddifreinitedig neu slwm a breswylir yn bennaf gan leiafrif ethnig yw geto. Yn wreiddiol, roedd geto yn enw ar ardal mewn dinas a neilltuid ar gyfer Iddewon gan y gyfraith. Dechreuodd yr arfer yn yr Eidal yn ystod yr Oesoedd Canol ac ...

                                               

Yr Holocost

Yr Holocost, hefyd Ha-Shoah, ywr term a ddefnyddir am ladd tua chwe miliwn o Iddewon Ewropeaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, fel rhan o raglen fwriadol o hil-laddiad gan y Natsïaid. Lladdwyd nifer fawr o bobloedd a grwpiau eraill gan y Natsiaid hef ...

                                               

Macedonia (rhanbarth)

Mae Macedonia yn enw hanesyddol ar ranbarth yn Ewrop ym mhenrhyn y Balcanau. Heddiw mae tiroedd Macedonia wediu rhannu rhwng pedair gwlad: Gwlad Groeg, Bwlgaria, Gweriniaeth Macedonia ac Albania.

                                               

Normaniaid

Pobl o ogledd Ffrainc, âu gwreiddiau yn Llychlyn oedd y Normaniaid. Cyrhaeddasant Ffrainc yn ystod y 9g. O dan Hrolf Ganger dilynasant Siarl y Tew, brenin Ffrainc. Newidiodd Hrolf ei enw i Rollo a chafodd dir ger aber Seine gan y brenin. Daeth ti ...

                                               

Oes y Darganfod

Enw ar gyfnod o hanes Ewrop o ddechraur 15g hyd ddiwedd y 18g yw Oes y Darganfod neu Oes Aur Fforio a welsai fforio ar raddfa eang gan yr Ewropeaid. Daeth ymchwiliadau a darganfyddiadau tramor ir amlwg fel elfen bwysig o ddiwylliant, gwleidyddiae ...

                                               

Teyrnas Prydain Fawr

Roedd Teyrnas Prydain Fawr, yn wladwriaeth yng Ngorllewin Ewrop, a fodolai o 1707 hyd 1800. Cafodd ei chreu trwy uniad Teyrnas yr Alban a Theyrnas Lloegr, dan Ddeddfa Uno 1707, i greu teyrnas unigol yn cynnwys Prydain Fawr i gyd. Addaswyd senedd ...

                                               

Timothy Snyder

Mae Timothy David Snyder yn awdur ac hanesydd Americanaidd syn arbenigo yn hanes Canol a Dwyrain Ewrop, ar Holocost. Ef ywr Darlithydd Richard C. Levin Professor of History ym Mhrifysgol Yale ac maen Gymrodwr Parhaol yn Athroniaeth Gwyddoniaeth D ...

                                               

Tiriogaeth Rydd Trieste

Roedd Tiriogaeth Rydd Trieste yn diriogaeth a reolwyd gan y Cenhedloedd Unedig a oedd yn bodoli ar hyd arfordir gogledd-ddwyreiniol y Môr Adriatig rhwng 1947 a 1954. Yn ogystal â Trieste, sedd y diriogaeth, roedd yn cynnwys llain arfordirol rhwng ...

                                               

Thrace

Mae Thrace yn ardal yn ne-ddwyrain Ewrop. Heddiw defnyddir Thrace am diriogaeth syn ymestyn dros dde-ddwyrain Bwlgaria, gogledd-ddwyrain Gwlad Groeg, a rhan Ewropeaidd Twrci. Gelwir y rhan yn Nhwrci hefyd yn "Rumeli". Roedd yr hen Thrace hefyd yn ...

                                               

Y Sgism Fawr

Y Sgism Fawr neur Sgism Ddwyreiniol fel yi gelwir weithiau, oedd y rhwyg mawr a dorrodd yr Eglwys Gatholig oddi ar yr Eglwys Uniongred Ddwyreiniol. Dechreuodd yn 857 pan ysgymunwyd Photius, Patriarch Caergystennin gan y Pab Sant Nicolas I 858 - 8 ...

                                               

Hanes Ynys Manaw

Mae hanes Ynys Manaw yn hanes dylanwadau or gwledydd oi chwmpas, yn enwedig yr Alban a Lloegr, a hefyd ddylanwadau Llychlynnaidd cryf. Daeth Ynys Manaw yn ynys tua 8500 o flynyddoedd yn ôl wrth i lefel y môr godi. Hyd hynny roedd cysyslltiad tir ...

                                               

Cyfansoddi Ewrop - Helaethu Ffiniau

Ysgrif gan Dafydd Elis-Thomas yw Cyfansoddi Ewrop: Helaethu Ffiniau / Creating a New Europe: Enlarging Our Borders. Y Sefydliad Materion Cymreig a gyhoeddodd y gyfrol ddwyieithog a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Europe - An Intimate Journey

                                               

Asiantaeth Ofod Ewropeaidd

Maer Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, a sefydlwyd ym 1975, yn sefydliad rhynglywodraethol syn ymroddedig i fforior gofod. Mae ganddi 22 aelod, gweithlu o 2.000 o bobl a chyllid blynyddol o ryw €4.23 biliwn. Lleolir ei phencadlys ym Mharis. Mae rhaglen ...

                                               

Undeb Darlledu Ewropeaidd

Cydffederasiwn 75 cyfundrefn ddarlledu o 56 gwlad a 43 darlledwr cydymaith o 25 gwlad eraill ywr Undeb Darlledu Ewropeaidd ; Saesneg: European Broadcasting Union). Digysylltiad ywr UDE ir Undeb Ewropeaidd. Cwmnïau radio a theledu ydyr aelodau, y ...

                                               

Yr Undeb Ewropeaidd

Maer Undeb Ewropeaidd yn gymuned wleidyddol ac economaidd sydd â nodweddion goruwchgenedlaethol a rhyng-lywodraethol. Maen cynnwys 27 o aelod-wladwriaethau. Sefydlwyd yr UE ym 1993 gan Gytundeb Maastricht, er ir broses o integreiddio Ewropeaidd g ...

                                               

Aelod Senedd Ewrop

Mae ASE yn cyfeirio yma. Am ystyron eraill, gweler AS gwahaniaethu Cynrhychiolydd sydd wedii ethol i Senedd Ewrop yn Strasbourg, yw Aelod Senedd Ewrop neu ASE weithiau: Aelod Seneddol Ewropeaidd. Roedd 736 o ASEau yn etholiadau Ewropeaidd 2009 a ...

                                               

Comisiwn Ewropeaidd

Adran weithredol yr Undeb Ewropeaidd ywr Comisiwn Ewropeaidd. Mae José Manuel Durão Barroso yn Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd ers 2004. Maer Comisiwn yn awgrymu a gweithredu deddfwriaeth ac maen hollol annibynnol. Mae wedi ei leoli ym Mrwsel.

                                               

Comisiwn Prodi

Y Comisiynwyr oedd: Loyola de Palacio Sbaen, Is-lywydd, perthynas ir Senedd, cludiant, ynni David Byrne Iwerddon, Iechyd, Consumer Protection → Cymraeg? Jan Figel Slofacia Joaquín Almunia Sbaen, Economic & Monetary Affairs Marcos Kyprianou Ciprus ...

                                               

Cyfansoddiad Ewropeaidd

Roedd y Cyfansoddiad Ewropeaidd yn gytundeb rhyngwladol heb ei weithredu a fwriadwyd i greu cyfansoddiad ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd. Fei llofnodwyd yn 2004 gan gynrychiolwyr aelod-wladwriaethaur Undeb, ond roedd rhaid iddo gael ei gadarnhau gan ...

                                               

Ehangur Undeb Ewropeaidd

Sefydlwyd yr Undeb Ewropeaidd ym 1957 gan chwe gwladwriaeth, ac mae ef wedi tyfu i gynnwys 28 aelod-wladwriaeth. Ehangwyd yr UE pum gwaith; digwyddodd yr ehangiad mwyaf ar 1 Mai 2004, pan ymunodd 10 gwladwriaeth, ar ehangiad diweddaraf ar 1 Gorff ...

                                               

Ewro

Arian swyddogol mewn 18 o wledydd yr Undeb Ewropeaidd ywr ewro. Mae Banc Canolog Ewrop yn Frankfurt, Yr Almaen, yn rheolir ewro. Maer ewro yn arian swyddogol ers 1999, ond am dair blynedd doedd hi ond yn bosib gwneud taliadau heb arian er enghrai ...

                                               

Llys Archwilwyr Ewrop

Pumed sefydliad yr Undeb Ewropeaidd yw Llys Archwilwyr Ewrop. Er gwaethaf ei enw, nid oes ganddo rym barnwrol fel y Llys Cyfiawnder. Yn lle hynny, maen sicrhau bod arian cyhoeddus o gyllideb yr Undeb Ewropeaidd wedi cael ei wario yn gywir. Yn enw ...

                                               

Ôl-Brexit ar cynlluniau i adael yr Undeb Ewropeaidd

Yn dilyn Refferendwm y Deyrnas Unedig ar aelodaeth or Undeb Ewropeaidd ar 23 Mehefin 2016 cafwyd adladd gwleidyddol, digwyddiadau a thrafodaethau eu cynnal ynghylch gadael yr Undeb Ewropeaidd, neu Brexit. Yn gryno: roedd y canlyniad i adael yr UE ...

                                               

Ombwdsman Ewropeaidd

Gall yr Ombwdsman Ewropeaidd ymchwilio i gwyn a dderbynnir oddi wrth unrhyw ddinesydd or Undeb, neu unrhyw unigolyn syn byw yn gyfreithlon mewn unrhyw un o wledydd yr Undeb, ynglyn ag unrhyw gamweinyddu gan sefydliadaur Undeb. Yn dilyn ymchwiliad ...

                                               

Prifddinas Diwylliant Ewrop

Cynllun gan yr Undeb Ewropeaidd yw Prifddinas Diwylliant Ewrop a ddechreuodd ym 1985. Caiff dinas ei phenodi âr teitl am un flwyddyn, er bod mwy nag un dinas wedii ddal mewn un blwyddyn ar sawl adeg ers 2000.

                                               

Refferendwm y Deyrnas Unedig ar aelodaeth or Undeb Ewropeaidd, 2016

Yn dilyn pasio yn Senedd y Deyrnas Unedig Ddeddf Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, cynhaliwyd Refferendwm y Deyrnas Unedig ar aelodaeth or Undeb Ewropeaidd, 2016 neu Brexit ar 23 Mehefin 2016, a oedd yn cynnwys gwledydd y DU a Gibraltar. Pwrpas y ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →