ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 196                                               

Tristan da Cunha

Grŵp o ynysoedd folcanig yn ne Cefnfor Iwerydd yw Tristan da Cunha. Maer ynysoedd yn ffurfio rhan o Saint Helena, Ascension a Tristan da Cunha, tiriogaeth dramor syn perthyn ir Deyrnas Unedig. Lleolir Tristan da Cunha tua 2430 km ir de o Saint He ...

                                               

Ynys Ascension

Ynys folcanig yn ne Cefnfor Iwerydd rhwng Affrica a De America yw Ynys Ascension neu Ynys y Dyrchafael. Maen ffurfio rhan o Saint Helena, Ascension a Tristan da Cunha, tiriogaeth dramor syn perthyn ir Deyrnas Unedig. Darganfuwyd yr ynys ym 1501 g ...

                                               

Septimius Severus

Lucius Septimius Severus Pertinax neu Septimius Severus oedd Ymerawdwr Rhufain o 9 Ebrill 193 hyd ei farwolaeth. Ganed Septimius Severus yn Leptis Magna yn Libia, tua 1000 km ir de-ddwyrain o ddinas Carthago yn nhalaith Affrica. Roedd o deulu pen ...

                                               

Dyffryn Hollt Mawr

Y Dyffryn Hollt Mawr ywr enw a roddir i ddyffryn hollt tua 6.000 km o hyd, syn ymestyn o ogledd Syria hyd Mosambic yn ne-ddwyrain Affrica. Er bod y term yn parhau i gael ei ddefnyddio, fei ystyrir yn anghywir yn ddaearegol bellach, gan ei fod yn ...

                                               

Gwlff Gini

Gwlff syn rhan o Fôr Iwerydd ar arfordir gorllewinol Affrica yw Gwlff Gini. Ystyrir bod Bae Benin yn y gogledd-orllewin a Gwlff Bonny yn y gogledd-ddwyrain yn ffurfio rhannau ohono. Maer gwlff yn cynnwys nifer o ynysoedd o darddiad folcanig. Y pr ...

                                               

Demograffeg Botswana

Yn ôl Adran Materion Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig, roedd poblogaeth Botswana tua 2.007.000 yn 2010 gyda dwysedd poblogaeth o 3/km².

                                               

Cerddoriaeth Affrica

Mae cerddoriaeth draddodiadol, dawns a chanu yn rhan annatod o fywyd teuluol yn Affrica. Mae gan bob achlysur, er enghraifft genedigaeth, priodas ac angladd, gerddoriaeth a dawns arbennig i gyd-fynd âr dathliad neur ŵyl. Mae nifer o bobloedd Affr ...

                                               

Arabia

Gorynys yw Arabia yn Ne-orllewin Asia. Fei lleolir rhwng Affrica ac Asia, yn y Dwyrain Canol. Mae anialwch yn gorchuddior rhan fwyaf ohoni. Lleolir ffynonellau enfawr o olew crai a nwy naturiol yma. Maer gwledydd canlynol yn rhan o Arabia: Iemen ...

                                               

Culfor Hormuz

Mae Culfor Hormuz yn gulfor syn gwahanu Gwlff Persia yn y gorllewin oddi wrth Gwlff Oman yn y dwyrain. Ar ochr ogleddol y culfor mae Iran, ac ar yr ochr ddeheuol Yr Emiradau Arabaidd Unedig a Musandam, syn rhan o Oman. Maer culfor yn 21 milltir o ...

                                               

Mashriq

Y Mashriq neur Mashreq ywr enw Arabeg traddodiadol ar ranbarth o wledydd Arabaidd yn y Dwyrain Canol, ir dwyrain or Aifft ac ir gogledd o Arabia. Dawr enw or gwreiddyn Arabeg sh-r-q yn ymwneud â chyfeiriad y Dwyrain ar Wawr, ac maen golygu yn sym ...

                                               

Tro ar Fyd

Casgliad o ysgrifau gan Diarmuid Johnson ac Amanda Reid yw Tro ar Fyd: Pobl Dwyrain Ewrop ar Dwyrain Canol Rhwng Dau Chwyldro 1989-2012. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2013. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Economi Simbabwe

Un o economïau gwanaf y byd yw economi Simbabwe ; maen methu dan bwysau camreolaeth economaidd, gyda lefel diweithdra o 85% a gorchwyddiant argyfyngus. Er yr oedd yn arfer bod ymhlith economïau cryfaf Affrica, dioddefodd yr economi drawsnewidiad ...

                                               

Undeb y Maghreb Arabaidd

Sefydlwyd Undeb y Maghreb Arabaidd yn 1989 fel cytundeb masnach pan-Arabaidd gydar nod o hyrwyddo undeb economaidd a gwleidyddol yn y Maghreb Mawr yng ngogledd-orllewin Affrica. Cyfeirir at yr undeb fel UMA fel rheol. Ceir pum aelod-wladwriaeth, ...

                                               

Hanes Affrica

Dechreua hanes Affrica gydar bodau dynol cyntaf au rhagflaenwyr ac felly ar sawl ystyr gellid ystyried cyfandir Affrica fel crud y ddynolryw. Mae wedi bod yn gartref i sawl gwareiddiad a diwylliant dros y canrifoedd.

                                               

Muhammad Ahmad al-Mahdi

Cafodd weledigaeth gyfriniol a chredodd mai ei genhadaeth oedd arwain ei bobl i ryddid. Datganodd ei fod y Mahdi a chywynodd wrthryfel yn erbyn llywodraeth yr Aifft a reolai Swdan yn enw Prydain. Cipiodd Khartoum o ddwylor Cadfridog Gordon ym mis ...

                                               

Argyfwng bwyd Corn Affrica 2006

Prinder difrifol o fwyd syn effeithio pedair o wledydd yng Nghorn Affrica yw argyfwng bwyd Corn Affrica 2006. Amcangyfrifodd Cyfnudrefn Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig ar 6 Ionawr, 2006, gall mwy na 11 miliwn o bobl yn y wledydd yma cael eu e ...

                                               

Roger Casement

Cenedlaetholwr Gwyddelig oedd Roger David Casement. Ganed Casement yn ninas Dulyn. Protestant oedd ei dad, ond Catholig oedd ei fam, a dywedir iddi hi drefnu iw ail-fedyddio yn eglwys Gatholig y Rhyl pan oedd yn dair oed. Roedd ei rieni ill dau w ...

                                               

Cyrenaica

Talaith yn yr Ymerodraeth Rufeinig oedd Cyrenaica. Roedd hin cynnwys yr hyn syn gyfateb yn fras i ogledd Libia heddiw, ynghyd ag Ynys Crete. Ei rhanbarth bwysicaf oedd y Pentapolis, ai phrifddinas oedd Cyrene. Roedd y Cyrenaici yn ysgol o athronw ...

                                               

Gangnihessou

Y cyntaf or "deuddeg Brenin Dahomey" traddodiadol oedd Gangnihessou. Dywedir iddo fod yn teyrnasu tua 1620. Ei symbolau oedd yr "aderyn gangnihessou" gwryw, drwm, a ffon hela gyda ffon daflu.

                                               

Hanes Mali

Mae hanes Mali yn cychwyn tuar 4g OC. Or amser yna ymlaen bu Mali yn rhan o sawl ymerodraeth yn olynol, yn cynnwys Ymerodraeth Ghana, Ymerodraeth Mali ac Ymerodraeth Gao. Or 11g ymlaen roedd Tombouctou Timbuktu yn ganolfan masnach a dysg bwysig. ...

                                               

Yr Ymgiprys am Affrica

Y gwrthdaro rhwng ceisiadau Ewropeaidd i dir yr Affrig, ac ymraniad cynddeiriog y tiroedd hynny, yn ystod cyfnod Imperialaeth Newydd, rhwng yr 1870au a dechrau y Rhyfel Byd Cyntaf, oedd yr Ymgiprys am Affrica. Daeth bron y cyfandir i gyd yn rhann ...

                                               

Ymgyrch Gogledd Affrica

Rhan or Ail Ryfel Byd oedd Ymgyrch Gogledd Affrica a ddigwydd yng Ngogledd Affrica o 10 Mehefin 1940 hyd 13 Mai 1943. Roedd yn cynnwys brwydrau yn anialwch Libia, anialwch yr Aifft, Moroco ac Algeria, a Thiwnisia. Ar 13 Medi 1940, ymosododd mwy n ...

                                               

Clefyd firaol ebola

Mae clefyd firaol Ebola, a elwir hefyd yn dwymyn hemorrhagig Ebola neu Ebola ar ei ben ei hun, yn dwymyn hemorrhagig firaol a achosir gan ebolaviruses. Mae arwyddion a symptomau fel arfer yn dod ir golwg rhwng dau ddiwrnod a thair wythnos wedi ir ...

                                               

Trypanosomiasis Affricanaidd

Trypanosomiasis Affricanaidd, neu glefyd cysgu, yw clefyd parasitig syn cael ei gludo gan bryfed ac maen effeithio pobl ac anifeiliaid eraill. Fei hachosir gan brotosoa or rhywogaeth Trypanosoma brucei. Ceir ddau fath gwahanol syn effeithio pobl, ...

                                               

Môr-ladrad yn Somalia

Mae môr-ladrad yn Somalia yn fygythiad i longau ers ail gyfnod Rhyfel Cartref Somalia ar ddechraur unfed ganrif ar hugain. Ers 2005, mae nifer o sefydliadau rhyngwladol, gan gynnwys y Sefydliad Arforol Rhyngwladol a Rhaglen Bwyd y Byd, wedi myneg ...

                                               

Diwinyddiaeth rhyddhad

Mudiad Catholig a ddechreuodd yn America Ladin yn hwyr yr 20g yw diwinyddiaeth rhyddhad syn ceisio helpur tlawd a lleiháu anghydraddoldeb economaidd a chymdeithasol.

                                               

.ae

                                               

.bn

                                               

.cn

                                               

.mv

                                               

.qa

                                               

.sg

                                               

.tl

                                               

.tm

                                               

.tw

                                               

.ye

                                               

Abu Dhabi

                                               

Afon Mekong

Mae Afon Mekong yn afon fawr yn ne-ddwyrain Asia ac un or rhai fwyaf ar gyfandir Asia. Ei hyd yw tua 4025 km. Maen agored i longau a chychod am tua 550 km oi hyd. Cyfyd Afon Mekong yn Tibet. Maen llifo ar gwrs de-ddwyreiniol yn bennaf trwy Tsiein ...

                                               

Bengal

Rhanbarth yn is-gyfandir India yn ne Asia yw Bengal. Maen ymestyn rhwng Bangladesh yn y dwyrain a thalaith Gorllewin Bengal yn y gorllewin, yn India. Gorwedd Bengal ar lan Bae Bengal yng ngogledd-ddwyrain yr is-gyfandir. Y prif afonydd yw Afon Ga ...

                                               

Culfor Taiwan

Culfor yn y Cefnfor Tawel rhwng ynys Taiwan a thalaith Fujian ar dir mawr Tsieina yw Culfor Taiwan. Maen estyn o ogledd-ddwyrain Môr De Tsieina i dde-orllewin Môr Dwyrain Tsieina. Saif y culfor mewn ardal teiffwnau.

                                               

De y Cawcasws

Adran ddeheuol rhanbarth y Cawcasws rhwng Ewrop ac Asia yw De y Cawcasws. Yn wleidyddol maen cynnwys Georgia, Armenia ac Aserbaijan.

                                               

Dili

Prifddinas a dinas fwyaf Dwyrain Timor yw Dili. Gorwedd ar arfordir gogleddol ynys Timor, y mwyaf dwyreiniol or Ynysoedd Sunda Lleiaf. Dili yw porth fwyaf Dwyrain Timor ai phrif ganolfan fasnachol, gyda phoblogaeth o tua 150.000.

                                               

Doha

Prifddinas Qatar yw Doha. Mae ganddi boblogaeth o 400.051 yn ôl cyfrifiad 2005 ac fei lleolir ym mwrdeisdref Ad Dawhah ar lan Gwlff Persia. Doha yw dinas fwyaf Qatar, gyda thros 80% o boblogaeth y wlad yn byw yno neu yn ei maesdrefi. Maen ganolfa ...

                                               

Dwyrain Timor

Gwlad yn ne-ddwyrain Asia yw Gweriniaeth Ddemocrataidd Dwyrain Timor neu Dwyrain Timor. Maen gorwedd yn hanner dwyreiniol ynys Timor. Rhan o Indonesia yw hanner gorllewinol yr ynys. Roedd Dwyrain Timor dan reolaeth Indonesia o 1975 i 1999.

                                               

Gogledd y Cawcasws

Adran ogleddol rhanbarth y Cawcasws rhwng Ewrop ac Asia yw Gogledd y Cawcasws. Yn wleidyddol maen cynnwys rhannau o Georgia ac Aserbaijan a rhannau o Dalaith Ffederal Ddeheuol Ffederasiwn Rwsia: Kray Krasnodar, Kray Stavropol, ar gweriniaethau Ad ...

                                               

Hindu Kush

Mynyddoedd yng ngogledd-ddwyrain Affganistan a gogledd Pacistan ywr Hindu Kush. Yn ôl y daearyddwr Arabaidd Ibn Battuta yn ei lyfr Teithiau yn Asia, ystyr yr enw yw "lladdwr yr Hindwaid"; pan fyddai caethweision yn cael eu dwyn o India, byddai ll ...

                                               

Iemen

Gwlad yn ne-orllewin gorynys Arabia yw Gweriniaeth Iemen neu Iemen. Y gwledydd cyfagos yw Sawdi Arabia ir gogledd ac Oman ir dwyrain. Yn y de mae gan y wlad arfordir ar y Môr Coch a Gwlff Aden. Sanaa yw prifddinas y wlad. Mae ganddi dros 555.000 ...

                                               

Maldives

Gwlad ac ynysfor yng Nghefnfor India ir de-orllewin o India yw Gweriniaeth Maldives neur Maldives. Maer wlad yn cynnwys tua 1.192 o ynysoedd mewn 26 o atolau.

                                               

Môr Aral

Môr neu lyn yng Nghanolbarth Asia yw Môr Aral. Mae ei ran ogleddol yng Nghasachstan ar rhan ddeheuol yn Karakalpakstan, rhanbarth o Wsbecistan. Ystyr yr enw yw "Môr yr Ynysoedd"; ceir dros 1.500 o ynysoedd ynddo, Ers y 1960au mae arwynebedd Môr A ...

                                               

Môr Caspia

Môr bychan wedi ei amgylchynu gan dir neu lyn enfawr yw Môr Caspia. Saif ar y ffîn rhwng Ewrop ac Asia, ac mae ei arwynebedd yn 371.000 km². Ceir pum gwlad oi amgylch, Rwsia, Casachstan, Tyrcmenistan, Iran ac Aserbaijan. Er gwaethaf ei enw, cyfri ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →