ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 194                                               

Gwilym Tudur

Gwleidydd, gŵr busnes ac awdur yw Gwilym Tudur. Perchennog a sefydlydd y siop Gymraeg modern cyntaf: Siop y Pethe, Aberystwyth a sefydlodd ym 1968 gydai wraig Megan. Maen awdur y gyfrol Wyt tin cofio?, sef cyfrol yn cyflwyno hanes Cymdeithas yr I ...

                                               

George Borrow

Awdur Seisnig oedd George Henry Borrow. Ei waith mwyaf adnabyddus efallai yw ei lyfr am daith drwy Gymru, sef Wild Wales.

                                               

William Carey

Cenhadwr, cyfieithydd, botanegydd a chyfieithydd or beibl o Loegr oedd William Carey. Cafodd ei eni yn Swydd Northampton yn 1761 a bu farw yn Kolkata. Roedd yn genhadwr Cristnogol Prydeinig a sefydlodd Goleg Serampore a Phrifysgol Serampore, y br ...

                                               

William Cowper

Bardd Seisnig oedd William Cowper. Fei ganwyd yn Berkhamsted, Lloegr, yn fab ir rheithor John Cowper ai wraig. Cafodd ei addysg yn Ysgol Westminster.

                                               

Ann Davies (cyfieithydd)

Actores, cyfieithydd, ymgyrchydd gwleidyddol asgell chwith a chwaraewrwaig hoci ryngwladol oedd Ann Lorraine Davies o adnabwyd hefyd fel Ann Lindsay. Ganwyd a magwyd hi yng Nghaerdydd.

                                               

John Denham

Bardd a llenor o Sais oedd Syr John Denham. Wrth gyfieithu yr Enid gan Fyrsil or Lladin i Saesneg, defnyddiodd ddulliau o gyfieithu rhydd. Roedd Denham yn frenhinwr tanbaid a defnyddiodd y cyfieithiad hwn i hyrwyddoi agenda gwleidyddol. Ailysgrif ...

                                               

Edward FitzGerald (bardd)

Bardd o Sais oedd Edward FitzGerald, a anwyd yn Woodbridge, Suffolk, de Lloegr. Roedd yn fab i John Purcell, a gymerodd enw ei wraig, FitzGerald, yn 1818. Cafodd ei addysg yn Bury St Edmunds a Coleg y Drindod, Caergrawnt. Mae FitzGerald yn enwog ...

                                               

Borys Hrybinsky

Llenor, golygydd, a chyfieithydd Wcreinaidd a ymfudodd i Ganada oedd Borys Hrybinsky a ysgrifennodd farddoniaeth delynegol dan yr enw Borys Oleksandriv a barddoniaeth a straeon byrion digrif dan yr enw Svyryd Lomachka. Roedd yn un o lenorion tryd ...

                                               

Thomas Henry Huxley

Awdur, ffotograffydd, cyfieithydd, swolegydd, paleontolegydd, pysgodegydd ac ieithydd o Loegr oedd Thomas Henry Huxley. Cafodd ei eni yn Ealing yn 1825 a bu farw yn Eastbourne. Addysgwyd ef yng Ngholeg Prifysgol Llundain ac Ysbyty Charing Cross. ...

                                               

Elin ap Hywel

Bardd, cyfieithydd a golygydd yw Elin ap Hywel. Mae hin ysgrifennu yn Gymraeg ac yn Saesneg Yn 2020, cyhoeddwyd Dal i Fod, casgliad oi cherddi Cymraeg. Hi oedd cymrodor dwyieithog gyntaf y Gronfa Lenyddol Frenhinol ym Mhrifysgol Cymru.

                                               

Joshua Marshman

Cyfieithydd a chyfieithydd or beibl o Loegr oedd Joshua Marshman. Cafodd ei eni yn Westbury, Wiltshire yn 1768 a bu farw yn Serampore. Roedd ei genhadaeth yn cynnwys diwygio cymdeithasol a dadl ddeallusol gydag Hindŵiaid addysgiadol megis Ram Moh ...

                                               

Adam Mickiewicz

Llenor Pwylaidd oedd Adam Bernard Mickiewicz. Roedd yn fardd, dramodydd, traethodydd, cyfieithydd, cyhoeddwr, ac awdur gwleidyddol, ac ystyrir yn fardd cenedlaethol Gwlad Pwyl. Adnabyddir ef fel un o Dri Bardd mwyaf yng nghyfnod Rhamantaidd Gwlad ...

                                               

William Milne

Cenhadwr a chyfieithydd or beibl or Alban oedd William Milne. Cafodd ei eni yn Kennethmont yn 1785 a bu farw yn Melaka. Bun brif olygydd dau gylchgrawn cenhadol: Indo-Chinese Gleaner Saesneg, ar Chinese Monthly Magazine.

                                               

Robert Morrison

Awdur, cyfieithydd, ieithydd, geiriadurwr a chyfieithydd or beibl o Loegr oedd Robert Morrison. Cafodd ei eni yn Bullers Green yn 1782 a bu farw yn Guangzhou. Yn ystod ei yrfa bun aelod or Gymdeithas Frenhinol. Enillodd ef nifer o wobrau, gan gyn ...

                                               

Henry Nott

Cyfieithydd, cenhadwr a chyfieithydd or beibl o Loegr oedd Henry Nott. Cafodd ei eni yn Bromsgrove yn 1774 a bu farw yn Tahiti. Ef oedd un or cenhadwyr cyntaf a anfonwyd i Tahiti gan Gymdeithas Genhadol Llundain

                                               

John Oxenford

Awdur, cyfieithydd, dramodydd a libretydd o Loegr oedd John Oxenford. Cafodd ei eni yn Llundain yn 1812 a bu farw yn Llundain. Roedd yn ieithydd ardderchog, ac yn awdur cyfieithiadau niferus or Almaeneg, yn arbennig o Dichtung und Wahrheit 1846 g ...

                                               

Alexander Pope

Bardd a llenor Seisnig oedd Alexander Pope syn cael ei ystyried gan rai beirniaid fel un o feirdd Saesneg goraur ddeunawfed ganrif. Mae ei weithiau mwyaf adnabyddus yn cynnwys y cerddi hir Essay on Man a The Rape of the Lock. Cyfieithodd waith Ho ...

                                               

Robert Southey

Bardd o Sais oedd Robert Southey, yn perthyn ir ysgol Rhamantiaeth Seisnig a gyfrifir yn un o "Feirdd y Llynnoedd" gyda William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge ac eraill. Yn ogystal â bod yn fardd dylanwadol yn ei gyfnod, roedd yn llythyrwr, ...

                                               

John Williams (cenhadwr)

Cyfieithydd, cenhadwr a chyfieithydd or beibl o Loegr oedd John Williams. Cafodd ei eni yn Llundain yn 1796. Fei hyfforddwyd fel gweithiwr ffowndri a mecanydd ond ym mis Medi 1816, comisiynodd Cymdeithas Fenhadol Llundain ef fel cenhadwr. Cafodd ...

                                               

Y Fro Gymraeg

Y Fro Gymraeg ywr enw a ddefnyddir i ddisgrifior ardaloedd yng Nghymru lle maer iaith Gymraeg ar ei chryfaf gydag o leiaf 50% or boblogaeth yn medrur iaith; dyma gadarnler iaith Gymraeg heddiw. Er bod y term yn cael ei ddefnyddio gan nifer o bobl ...

                                               

Gaeltacht

Enw Gwyddeleg ywr Gaeltacht am yr ardaloedd yn Iwerddon lle siaredir Gwyddeleg fel y brif iaith, neu fel iaith gymunedol naturiol. Nifer o ardaloedd gwledig wediu gwasgaru ar draws saith o siroedd ydyw. Maer Gaeltachtaí mwyaf yn siroedd Dún na nG ...

                                               

Gàidhealtachd

Gàidhealtachd, weithiau A Ghàidhealtachd, ywr term syn cyfeirio gan amlaf at Ucheldiroedd yr Alban a rhannau eraill o ogledd yr Alban a ystyrir yn gartref ir iaith Aeleg. Ni ddylir ei gymsygu âr gair Gaeltacht syn cyfeirio at ardaloedd Gwyddeleg ...

                                               

Rhestr llysenwau taleithiau a thiriogaethaur Unol Daleithiau

Oklahoma: Y Dalaith Sooner State, America Frodorol Native America De Carolina: Talaith y Fresychwydden Palmetto State Montana: Y Dalaith Drysor Treasure State New Hampshire: Y Dalaith Wenithfaen Granite State Nebraska: Talaith y Cibynnwr Ŷd Cornh ...

                                               

Abital

Enw benywaidd Hebraeg yw Abital neu Afital syn golygu fy nhad yw gwlith. Cyfeirir at Abital yn y Beibl fel un o wragedd y Brenin Dafydd 2 Samuel 3: 4, mam pumed mab Dafydd Shephatiah.

                                               

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 ywr enw personol a geisiwyd ei roi ar blentyn, gan ei rieni, yn Sweden yn 1996. Fel Albin yr ynganair rhieni yr enw.

                                               

Enwaur Cymry

Yr enwau mwyaf poblogaidd gafodd eu cofrestru yn 2015 yng Nghymru. Cafodd Cymru Fyw olwg ar yr ystadegau i ddarganfod pa rai ywr enwau Cymraeg mwyaf poblogaidd i fechgyn a merched erbyn hyn: Enwau o darddiad Cymreig yn 2015 gydau safle ar y rhest ...

                                               

Matilda

Enw benywaidd o darddiad Germanaidd yw Matilda), syn tarddu o eiriau syn golygu "grym, nerth" a "brwydr". Gallai Matilda gyfeirio at un o sawl merch: Y Dywysoges Mathilde, Duges Brabant g. 1973, gwraig y Tywysog Philippe, Dug Brabant Mathilda May ...

                                               

Megan

Enw personol Cymraeg yw Megan syn ffurf fer o Marged, trosiad Cymraeg or enw Seisnig Margaret. Mae Megan yn un or enwau Cymraeg mwyaf poblogaidd enwau yng Nghymru a Lloegr; ac yn aml maen cael ei fyrhau i Meg. Erbyn hyn, maen cael ei ddefnyddio y ...

                                               

Powell

Gwyn: Lliw syn arwydd o heddwch a didwylledd. Croes Ddu: Yn dynodi cysondeb. Baedd: Yn cynrychioli dewrder a dyfalbarhad. Cefndir Glas: Lliw syn arwydd o ffyddlondeb a gwirionedd.

                                               

Gramadeg Groeg y Testament Newydd

Astudiaeth o ramadeg Groeg y Testament Newydd gan Eryl Wyn Davies yw Gramadeg Groeg y Testament Newydd. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1988. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Apollodorus

Mae Apollodorus yn enw Groeg cyffredin. Erthygl am yr hanesydd a mytholegydd yw hon. Am y pensaer Syriaidd o dras Groegaidd gweler Apollodorus o Ddamascus. Am bobl eraill or un enw gweler Apollodorus gwahaniaethu. Am waith y "Ffug-Apollodorus" ar ...

                                               

Franz Bopp

Ganed Bopp ym Mainz yn 1791. Astudiodd ym Mharis am bedair blynedd dan nawdd llywodraeth Bafaria. Yn 1816 cyhoeddodd ei astudiaeth gyntaf o ramadeg yr Indo-Ewropeg, yr Über das Konjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der ...

                                               

Yr wyddor Roeg

Yr Wyddor Roeg yw grŵp o 24 llythyren a ddefnyddir i ysgrifennur iaith Roeg ers yr 8fed ganrif CC. Yn oddrychol, hi ywr system ysgrifennu gyntaf sydd yn defnyddio symbol arwahanol ar gyfer pob llafariad a chytsain. Hithau hefyd ywr wyddor hynaf s ...

                                               

Ć

Mae Ć neu ć yn llythyren a ffurfiwyd or "C" arferol gydag acen dyrchafedig arni ac a ddefnyddir mewn nifer o ieithoedd. Y codau Unicode amdani yw U+0106 am Ć a U+0107 am ć. Tarddodd y lythyren hon yn y Pwyleg ac fei ceir, bellach, mewn nifer o ie ...

                                               

Ivar Aasen

Roedd Ivar Andreas Aasen, yn ieithegwr, geiriadurwr a llenor Norwyaidd, a aned yn Orsta yn fab i Ivar Jonsson, gwerinwr tlawd. Roedd yn genedlaetholwr driw, ac ef oedd creawdwr iaith genedlaethol or enw landsmålet Nynorsk Norwyeg newydd, yn seili ...

                                               

Charles Alfred Bell

Erthygl am y Tibetolegwr yw hon. Am yr anatomegydd gweler Charles Bell. Tibetolegwr Eingl-Indiaidd a aned yn Calcutta oedd Syr Charles Alfred Bell. Cafodd yrfa hir fel swyddog gwleidyddol ac ysgrifennodd sawl cyfrol ar hanes, iaith, a diwylliant ...

                                               

Vladimir Dal

Meddyg, ieithydd, geiriadurwr, athronydd, awdurplant a ethnolegydd nodedig o Ymerodraeth Rwsia oedd Vladimir Dal. Roedd yn sylfaenydd ac yn aelod o Sefydliad Daearyddol Rwsia. Cafodd ei eni yn Luhansk, Ymerodraeth Rwsia ac addysgwyd ef ym Mhrifys ...

                                               

Sarat Chandra Das

Ysgolhaig o India a arbenigai ar yr iaith Tibeteg a hanes a diwylliant Tibet oedd Sarat Chandra Das Gweithiodd Das fel ysbïwr ir Prydeinwyr ar adeg pan roedd Rwsia, Tsieina a Phrydain yn chwaraer "Gêm Fawr" am ddylanwad a rheolaeth yng nghanolbar ...

                                               

Marie de Garis

Bu Marie de Garis MBE yn awdur a geiriadurwraig o Ynys y Garn a luniodd y Dictiounnaire Angllais-Guernésiais, cyhoeddwyd yr argraffiad cyntaf ym 1967. Maer gwaith newydd hwn i raddau helaeth yn disodli Dictionnaire Franco-Normand George Métivier ...

                                               

Pompeu Fabra i Poch

Athronydd, geiriadurwr a pheiriannydd Catalan oedd Pompeu Fabra i Poch a roddodd drefn ar y Gatalaneg. Datblygodd orgraff yr iaith i fod yr hyn ydyw heddiw. Yn ôl Josep Pla Fabra oedd y Catalan pwysicaf yr 20g, oherwydd ei lwyddiant fel ieithydd ...

                                               

James Howell

Llenor ac hanesydd Cymreig yn yr iaith Saesneg oedd James Howell. Maen debyg iddo gael ei eni yn Abernant, Sir Gaerfyrddin. Astudiodd yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen. Daeth yn aelod seneddol dros Richmond, Swydd Efrog, yn 1627. Cafodd ei garcharu ...

                                               

Samuel Johnson

Un oi lyfrau enwocaf yw A Journey to the Western Islands of Scotland, syn cofnodi ei daith i Ucheldiroedd yr Alban ac Ynysoedd Heledd gydai gyfaill James Boswell, llenor or Alban a fyddain ysgrifennu bywgraffiad Johnson yn nes ymlaen. Yn ogystal ...

                                               

Jehan Lagadeuc

Offeiriad o Lydaw oedd Jehan Lagadeuc, a adnabyddir heddiw yn bennaf am gynhyrchur geiriadur Llydaweg cyntaf, y Catholicon, a gyhoeddwyd yn Tréguier yn 1464. Geiriadur tairieithog ywr Catholicon, yn Llydaweg, Lladin a Ffrangeg. Dymar geiriadur cy ...

                                               

Jean-François Le Gonidec

Dictionnaire celto-breton 1821 Katekiz historik 1821 Grammaire celto-bretonne 1807 Testamant nevez hon aotrou Jézuz-Krist. Trôet é Brézounek, gant I.F.M.M.A. Le Gonidec ar ôl ei farwolaeth: Dictionnaire français-breton 1847 Bizitou dar Sakramant ...

                                               

Frédéric Mistral

Bardd Ffrengig yn yr iaith Ocsitaneg, yn gywir tafodiaith Profensaleg, oedd Frédéric Mistral. Derbyniodd Wobr Lenyddol Nobel yn 1904, ar y cyd â José Echegaray y Eizaguirre, am "wreiddioldeb byw a gwir ysbrydoliaeth ei gynnyrch barddonol, syn adl ...

                                               

Peter Mark Roget

Meddyg a geiriadurwr nodedig or Deyrnas Unedig oedd Peter Mark Roget. Roedd yn feddyg, yn ddiwinydd naturiol ac yn eiriadurwr Prydeinig. Maen fwyaf adnabyddus am gyhoeddir Thesawrws Geiriau ac Ymadroddion Saesneg ym 1852, casgliad dosbarthedig o ...

                                               

K. P. Tamsang

Ieithydd ac ysgolhaig Lepcha a gysegrodd ei fywyd i astudior iaith Lepcha a diwylliant a thraddodiadau ei bobl oedd K. P. Tamsang. Roedd o hefyd yn ymgyrchydd diflino dros hawliaur bobl Lepcha, pobl brodorol Sikkim, Darjeeling ar cylch, yng ngogl ...

                                               

Osbert Fynes-Clinton

Un o dafodieithegwyr cynnar y Gymraeg oedd Osbert Henry Fynes-Clinton. Hanodd Fynes-Clinton o Fanceinion, yn fab i reithor Barlow Moor ger Didsbury. Cafodd ei addysg yng Ngholeg Sant Ioan, Rhydychen, lle astudiodd ieithoedd modern. Bun athro Ffra ...

                                               

Abeozen

Llenor Llydaweg oedd Fañch Elies syn adnabyddus dan ei enw barddol Abeozen. Dysgodd Gymraeg a chyfieithodd y Mabinogi ir Llydaweg.

                                               

Henri dArbois de Jubainville

Dechreuodd ei yrfa fel archifydd paleograffig yn 1851. Roedd yn gyfarwyddwr archifau département Aube hyd at ei ymddeoliad yn 1880. Loth oedd deiliad cyntaf y Gadair Geltaidd yn y Collège de France, Paris yn 1877. Ei olynydd a disgybl oedd yr ysg ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →