ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 192                                               

Erskine Childers

War and the Arme Blanche 1910 The Times, History of the War in South Africa, cyfrol 5 1907 German Influence on British Cavalry 1911 The Form and Purpose of Home Rule 1912

                                               

Seamus Deane

                                               

Ralph Waldo Emerson

Roedd Ralph Waldo Emerson yn fardd, traethodydd ac athronydd dynoliaethol or Unol Daleithiau, a aned ym Moston, Massachusetts. Roedd yn arweinydd y mudiad trosgynoliaeth yng nghanol y 19g.

                                               

Betty Friedan

                                               

Harri Potter

Cyfres o saith nofel ffantasi a ysgrifennwyd gan yr awdures Saesneg J. K. Rowling yw Harry Potter. Maer llyfrau yn croniclo anturiaethau dewin ifanc or enw Harri Potter ai ffrindiau gorau: Ron Weasley ac Hermione Granger yn Ysgol Hudoliaeth a Dew ...

                                               

Harri Potter (cymeriad)

Harry James Potter yw enw un o gymeriadau dychmygol y gyfres Harry Potter or un enw gan J. K. Rowling. Maer gyfres yn disgrifio saith mlynedd ym mywyd y bachgen amddifad hwn: yn un-ar-ddeg oed maen dod i wybod am ddewiniaeth. Mynycha Ysgol Dewini ...

                                               

Henry Wadsworth Longfellow

Roedd Henry Wadsworth Longfellow, neu Longfellow, yn fardd o Americanwr, a aned yn Portland, Maine, yn yr Unol Daleithiau.

                                               

Iris Murdoch

Nofelydd o Iwerddon oedd Iris Murdoch. Cafodd Murdoch ei geni yn Ddulyn, yn ferch i Irene Alice née Richardson, 1899–1985 ai gŵr Wills John Hughes Murdoch. Priododd yr awdur John Bayley yn 1956. Roedd y ffilm Iris 2001 yn ymwneud â’i brwydr â dem ...

                                               

New Series Adventures

                                               

Sylvia Plath

Bardd, nofelydd ac ysgrifennydd straeon byrion or Unol Daleithiau oedd Sylvia Plath. Fei ganwyd yn Boston, Massachusetts, ac astudiodd yng Ngholeg Smith a Choleg Newnham, Caergrawnt cyn derbyn cydnabyddiaeth fel bardd a llenor proffesiynol. Priod ...

                                               

Muriel Spark

Loitering with Intent 1981 The Takeover 1976 The Hothouse by the East River 1973 The Finishing School 2004 The Prime of Miss Jean Brodie 1962 A Far Cry From Kensington 1988 The Public Image 1968 Reality and Dreams 1996 Not to Disturb 1971 Robinso ...

                                               

William Styron

Set This House on Fire 1960 The Confessions of Nat Turner 1967 This Quiet Dust, and Other Writings 1982 The Way of the Warrior Lie Down in Darkness 1951 A Tidewater Morning: Three Tales from Youth 1993 The Long March 1956 Sophies Choice 1979 Dark ...

                                               

Hester Thrale

Awdures oedd Hester Thrale, ffrind a gohebydd Samuel Johnson. Cafodd ei geni yn Sir Gaernarfon yn Hester Lynch Salusbury ac yn ddisgynnydd i Gatrin o Ferain. Bun briod ddwywaith, y tro cyntaf i Henry Thrale ac am yr eildro i Gabriel Piozzi.

                                               

Molly Weir

                                               

Asokavadana

Testun Sansgrit ywr Asokavadana syn rhoi hanes chwedlonol Asoka, ymerawdwr Ymerodraeth y Maurya yn India o 268 CC hyd 231 CC sydd â lle pwysig yn hanes Bwdhaeth. Ysgrifenwyd y testun yn y 3g OC yn India gan awdur anhysbys. Roedd ymerodraeth Asoka ...

                                               

Ralph Thomas Hotchkin Griffith

Ysgolhaig Indoleg o dras Cymreig a gofir am ei gyfieithiadau campus o lyfraur Veda oedd Ralph Thomas Hotchkin Griffith. Roedd yn fab ir Parch R. C. Griffith. Cafodd ei addysg yn Warminster, Uppingham a Choleg y Frenhines, Rhydychen, lle enillodd ...

                                               

Mahabharata

Un o ddwy gerdd epig fawr India ywr Mahabharata ; y llall ywr Ramayana. Maen cynnwys dros 74.000 o benillion a rhannau hir mewn rhyddiaith, tua 1.8 miliwn gair i gyd; sef tua deg gwaith maint yr Iliad ar Odyssey gydai gilydd. Mae’n gerdd o bwysig ...

                                               

Sutra

Sutra ywr term Sansgrit am wireb neu ddywediad athronyddol sydd wedi cael ei drosglwyddo ar lafar neu mewn llyfr. Ystyr y gair sutra yw llinyn ac maen dal perthynas ieithyddol ar gair Lladin suere. Yn Hindŵaeth mae sutrau yn cael eu priodoli i at ...

                                               

Don Quixote

Don Quixote ywr enw arferol ar nofel Miguel de Cervantes sydd ar teitl llawn El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha, neu yn orgraff Sbaeneg modern, Don Quijote. Y nofel yma, a gyhoeddwyd gyntaf yn 1605, yw nofel enwocaf Sbaen; mae hefyd yn ...

                                               

Viktor Dyk

Bardd ac awdur yn yr iaith Tsieceg a gwleidydd yn dod o Tsiecoslofacia oedd Viktor Dyk. Cafodd ei eni ym Mhšovka u Mělníka.

                                               

Rhestr llenorion Tsieineeg

Dyma restr o lenorion yn yr iaith Tsieineeg, wediu trefnu yn gronolegol ac yn ôl trefn eu henwau. 刘心武 Liu Xinwu 1942- 許地山 Xu Dishan 1893-1941 余华 Yu Hua 1960- 茅盾 Mao Dun 1896-1981 王若望 Wang Ruowang 1918-2001 刘宾雁 Liu Binyan 1925-2005 ...

                                               

Adroddiad ar Ddŵr i Wneud Te

Monograff am de yw Adroddiad ar Ddŵr i Wneud Te, gan yr awdur Zhang Youxin o gyfnod Freninllin y Tang, a ysgrifenwyd yn 814. Dymar ysgrif gynharaf mewn unrhyw iaith syn ymwneud âr mathau o ddŵr syn addas at wneud te, pwnc a gymerir o ddifrif yn n ...

                                               

Breuddwyd y Siambr Goch

Nofel Tsieineeg yw Breuddwyd y Siambr Goch. Fei hysgrifennwyd yn y 18g ac fei hystyrir yn un o bedair nofel fawr llenyddiaeth Tsieineeg glasurol, gyda Rhamant y Tair Teyrnas, Y Daith ir Gorllewin ac Ymyl y Dŵr. Maen nofel hir gyda chynllun cymhle ...

                                               

Celfyddyd Rhyfel

Traethawd hyfanol milwrol Tsieineeg yw Celfyddyd Rhyfel. Credir iddo gael ei ysgrifennu gan Sun Tzu, cadfridog uchel, strategydd a thactegydd. Maer testun yn cynnwys 13 pennod sydd yn ymdrin ag agwedd wahanol ar ryfela yr un.

                                               

Kūkai

Arweinydd crefyddol a llenor o Siapan a adnabyddir hefyd dan ei enw crefyddol Kōbō Daishi oedd Kūkai. Yn bolymath o ysgolhaig athrylithgar, roedd un o brif ffigyrau bywyd ymenyddol y cyfnod Heian ar Siapanwr cyntaf i ysgrifennu Tsieineeg lenyddol ...

                                               

Llyfr Coch Bach

Maer Llyfr Coch Bach, a gyhoeddwyd am y tro cyntaf yn Ionawr 1969, yn ddetholiad o fyfyrdodau a sloganau gan Mao Zedong, arweinydd Plaid Gomiwnyddol Tsieina. Gellid dadlau fod y Llyfr Bach Coch yn un or llyfrau seciwlar mwyaf dylanwadol erioed. R ...

                                               

Amryw Ddarnau

Casgliad o erthyglau gwleidyddol ynglŷn âr frwydr dros y Gymraeg yn yr 1960au gan Owain ywr gyfrol Amryw Ddarnau. Cynhwysai hefyd storiau byrion ac erthyglau gwleidyddol. Dyma gyfrol gyntaf Owain Owain, un o arweinwyr cynnar Cymdeithas yr Iaith. ...

                                               

Byd y Dyn Hysbys

Testun y llyfr Byd y Dyn Hysbys: Swyngyfaredd yng Nghymru gan Kate Bosse-Griffiths yw archwiliad o hanes y Dyn Hysbys yng Nghymru, yn bennaf ar sail hanes dau Ddyn Hysbys: John Harries, Cwrtycadno, a Dyn Hysbys dienw o Sir Ddinbych. Yn ogystal â ...

                                               

Cwm Eithin

Cyfrol gan Hugh Evans syn disgrifio bywyd gwerin cefn gwlad Cymru tua chanol y 19g yw Cwm Eithin. Fei cyhoeddwyd yn 1931 gan Wasg y Brython, Lerpwl, sef cwmni cyhoeddir awdur ei hun. Maen seiliedig ar brofion yr awdur o gymdeithas amaethyddol glo ...

                                               

Cyfres y Fil

Cyfres o lyfrau Cymraeg a gyhoeddwyd ac a olygwyd gan Owen Morgan Edwards rhwng 1901 a 1916 yw Cyfres y Fil. Fei henwir felly am fod y golygydd wedi galw am fil o danysgrifwyr ir gyfres yn ei gylchgrawn Cymru. Bwriad O. M. Edwards oedd cael cyfre ...

                                               

Dau Gymro yn Taring yn bell ou Gwlad

Llyfr Cymraeg gan Robert Holland yw Dau Gymro yn Taring yn bell ou Gwlad, a gyhoeddwyd tuar flwyddyn 1595. Ymddengys bod pob copi or argraffiad cyntaf wedi diflannu, ond fei ailargraffwyd gan yr addysgwr Stephen Hughes yn 1681, gyda Canwyll y Cymry.

                                               

Dawn Dweud o Dan y Bwlch

Sgyrsiau gan Dic Jones, T. Llew Jones a Bedwyr Lewis Jones wediu golygu gan Twm Elias yw Dawn Dweud o Dan y Bwlch. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2013. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Dawn Ymadrodd

Llyfr gan Mary Wiliam ar ymadroddion, priod-ddulliau a diarhebion Cymraeg yw Dawn Ymadrodd. Casgliad ydyw o gofnodion yr awdur or iaith lafar ers deugain mlynedd ac o bedwar ban Cymru. Cyhoeddwyd gan Wasg Gomer yn y flwyddyn 2016. Maer llyfr yn e ...

                                               

Y Drych Cristianogawl

Y Drych Cristianogawl oedd y llyfr cyntaf i gael ei argraffu yng Nghymru. Yn ôl traddodiad cafodd ei gyhoeddi yn ddirgel mewn ogof ar Benrhyn Rhiwledyn yn y Creuddyn yn yr hen Sir Gaernarfon yn 1585. Yr awdur oedd Robert Gwyn neu Gruffydd Robert, ...

                                               

Ffarwel Weledig, Groesaw Anweledig Bethau

Enw pumed casgliad o emynau William Williams yw Ffarwel Weledig, Groesaw Anweledig Bethau. Cyfeirir aton aml fel Ffarwel Weledig. Fei cyhoeddwyd mewn tair rhan rhwng 1763 a 1769. Ceir 84 emyn yn y rhan gyntaf a 85 yr un yn y ddwy ran olaf. Mae Ff ...

                                               

Geiriaun Chwerthin

Casgliad o ryddiaith wedii golygu gan Tegwyn Jones yw Geiriaun Chwerthin: Casgliad o Ryddiaith Ysgafn. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Golwg ar y Beiau

Yn y llyfr hwn ceir ymateb Jeremy Owen ir rhwyg yn yr eglwys Bresbyteraidd yn ardal Henllan Amgoed, Ceredigion, ar cylch a arweiniodd at un o ddadleuon diwinyddol poethaf y 18g, rhwng pleidwyr Uchel ac Isel Calfiniaeth. Ystyrir y llyfr bychan hwn ...

                                               

Y Golygiadur

Cyfrol i olygwyr am arddull a chywair, gramadeg y Gymraeg gan Rhiannon Ifans yw Y Golygiadur. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gweledigaethau y Bardd Cwsc

Llyfr Cymraeg a gyhoeddwyd gyntaf yn 1703 yw Gweledigaethau y Bardd Cwsc gan Ellis Wynne. Ystyrir y llyfr yn brif waith llenyddol Wynne, ac yn un o glasuron rhyddiaith Gymraeg y 18g.

                                               

Gwlad! Gwlad!

Cyfrol o ddyfyniadau am Gymru wedii golygu gan Tegwyn Jones yw Gwlad! Gwlad!. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwssanaeth y Gwŷr Newydd

Llyfr gan Robert Gwyn, y reciwsant Cymreig or 16g, yw Gwssanaeth y Gwŷr Newydd. Cyfansoddodd Robert Gwyn y gwaith tra yng Ngholeg Douai, un o ganolfannaur Gwrthddiwygwyr yn Ffrainc.

                                               

Hiwmor Ifan Tregaron

Llyfr o hiwmor gan un o ddiddanwyr Cymru - Ifan Tregaron. Ceir cyflwyniad personol am ei hiwmor a chasgliad oi hoff jocs, gydag amryw wedi eu casglu oi gyfres deledu, Ma Ifan Ma.

                                               

I Godir Hen Wlad yn ei Hôl

Detholiad o waith O.M. Edwards wedii olygu gan Tegwyn Jones yw I Godir Hen Wlad yn ei Hôl. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Kynniver Llith a Ban

Llyfr gan y dyneiddiwr Cymreig William Salesbury yw Kynniver Llith a Ban, syn cynnwys cyfieithiad Cymraeg y darlleniadau or Efengylau ar Epistolau sydd yn y Llyfr Gweddi Gyffredin Saesneg a ddefnyddid gan Eglwys Loegr. Dymar tro cyntaf, hyd y gwy ...

                                               

Llyfr Gweddi Gyffredin

Y Llyfr Gweddi Gyffredin ywr fersiwn Cymraeg or llyfr o weddïau ac adnodau a ddefnyddir yn amrywiol wasanaethaur Eglwys Anglicanaidd, yn cynnwys Yr Eglwys yng Nghymru. Ymddangosodd y cyfieithiad cyntaf yn 1567 gan William Salesbury. Cyfieithodd S ...

                                               

Llyfr y Tri Aderyn

Llyfr y Tri Aderyn yw teitl poblogaidd llyfr mwyaf dylanwadol Morgan Llwyd o Wynedd. Cafodd ei gyhoeddi am y tro cyntaf yn 1653. Fei ystyrir yn un o glasuron mawr llenyddiaeth Gymraeg. Y teitl llawn yw: DIRGELWCH i rai iw DDEALL ac i eraill iw WA ...

                                               

Llyfrau ab Owen

Llyfrau bychain wediu rhwymo mewn llian glas yw Llyfrau ab Owen. Feu cyhoeddwyd gan Gwmnir Cyhoeddwyr Cymreig, Caernarfon, rhwng 1906 a 1914. Cymysgir yn aml rhwng Llyfrau ab Owen a Chyfres y Fil gan eu bod yr un maint a chanddynt yr un rhwymiad. ...

                                               

Llythur ir Cymru cariadus

Anerchiad iw gydwladwyr gan y llenor Piwritanaidd Morgan Llwyd yw Llythur ir Cymru cariadus. Fei cyhoeddwyd yn 1653 yn ôl pob tebyg, naill ai yn Llundain neu yn Nulyn, yn yr un flwyddyn ai lyfr mwyaf adnabyddus, Llyfr y Tri Aderyn. Neges yn annog ...

                                               

Llythyrau Rhen Ffarmwr

Casgliad o lythyrau gan William Rees yw Llythyrau Rhen Ffarmwr. Cyhoeddwyd y llythyrau ym mhapur newydd Yr Amserau o 1846 ymlaen, ac mewn papurau newydd eraill ar ôl diwedd y papur newydd hwnnw ym 1859. Ysgrifennir y llythyrau yn nhafodiaith Sir ...

                                               

Oll synnwyr pen Kembero ygyd

Casgliad o ddiarhebion Cymraeg o gasglwyd gan Gruffudd Hiraethog allan o hen lawysgrifau Cymraeg yw Oll synnwyr pen Kembero ygyd, a olygwyd ai gyhoeddi gan William Salesbury yn 1547. Dyma un or llyfrau Cymraeg argraffedig cyntaf.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →