ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 188                                               

Kammersänger

Mae Kammersänger neu Kammersängerin, talfyriad Ks. neu KS, yn deitl anrhydeddus Almaenig ar gyfer cantorion nodedig mewn opera a cherddoriaeth glasurol. Yn llythrennol maen golygu "canwr siambr". Yn hanesyddol, rhoddwyd y teitl gan dywysogion neu ...

                                               

Kreis

Maer landkreis yn endid daearyddol-wleidyddol yn yr Almaen syn debyg sir Gymreig o ran maint daearyddol ai gyfrifoldeb gweinyddol. Nid ywn bodoli, fodd bynnag, yng Ngogledd Rhine-Westphalia nac yn Schleswig-Holstein lle caiff ei adnabod fel kreis ...

                                               

Lebensraum

Gair Almaeneg a fun rhan o eirfar Drydedd Reich yw Lebensraum. Ei ystyr yw "gofod byw", ac maen cyfleur syniad bod angen mwy o dir ar yr Almaen ac felly bu angen cymryd tir o wledydd yn Nwyrain Ewrop megis Gwlad Pwyl, Tsiecoslofacia a Rwsia gan d ...

                                               

Ostpolitik

Polisi tramor o nesâd oedd Ostpolitik dan Willy Brandt, Canghellor Gorllewin yr Almaen rhwng 1969 a 1974, i normaleiddio gysylltiadau ei wlad â gwledydd y Bloc Dwyreiniol, gan gynnwys Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen. Roedd y polisi yn newidia ...

                                               

Poltergeist

Maer gair poltergeist yn dynodi ysbryd neu enaid dieflig syn amlygu ei hun drwy symud a dylanwadu ar wrthrychau eraill.

                                               

Realpolitik

Gwleidyddiaeth neu ddiplomyddiaeth syn seiliedig ar ystyriaethau ymarferol yn hytrach na syniadau ideolegol, ac felly polisïau gydag amcanion cyfyngedig sydd â siawns rhesymol o lwyddiant yw Realpolitik neu yn Gymraeg realpolitic. Tarddodd y term ...

                                               

Schutzstaffel

Roedd y Schutzstaffel, mwy adnabyddus fel yr SS, yn gorff milwrol a diogelwch yn y cyfnod Natsïaidd yn yr Almaen. Sefydlwyd yr SS yn 1925 fel gwarchodlu personol i Adolf Hitler. Ar y dechrau, roedd yn uned or Sturmabteilung SA. Dan arweiniad Hein ...

                                               

Torte

Maer gair Almaeneg Torte, a ddaw ei hunan or Eidaleg torta, yn cyfeirio at fara wedii bobi neu gacen grwn. Gan amlaf cânt eu gwneud allan o wyau, siwgr a chnau wediu malu yn hytrach na blawd. Weithiau llenwir y toes gyda hufen a / neu ffrwythau a ...

                                               

Volkswagen

Gwneuthurwr ceir or Almaen yw Volkswagen, sydd ai bencadlys yn Wolfsburg, Yr Almaen ac a sefydlwyd yn 1937. Volkswagen yw cwmni craidd Grŵp Volkswagen ac a oedd yn Awst 2015 yr ail gwneuthurwr ceir mwyaf yn y byd, ar ôl Toyota. Yn 2012 roedd prof ...

                                               

Jihad

Mae jihad yn air Arabeg syn golygu dechrau, ymrwymiad neu ymdrech. Mae ganddo le pwysig yn niwinyddiaeth ac ideoleg Islam. Yn y Coran gwahaniaethir yn eglur rhwng dau fath o jihad. Y lleiaf yw al-jihad al-asghar, syn golygu cymryd rhan mewn ymgyr ...

                                               

Schwg

Saws poeth yw schwg neu sahawiq syn dod yn wreiddiol o goginiaeth Iddewig-Iemenaidd ac syn boblogaidd yn Israel. Yn ddiweddar mae wedi dod yn boblogaidd yn Ewrop ac yng ngogledd America yn ogystal. Mae hefyd yn boblogaidd yng ngorynys Arabia. Yn ...

                                               

Blodwen

Yr opera Gymraeg gyntaf oedd Blodwen, opera ysgafn wedi ei chyfansoddi gan Joseph Parry a Richard Davies yn 1878. Y gân enwocaf ohoni ywr ddeuawd Hywel a Blodwen a ganwyd dros y byd. Maer gân "Fy Mlodwen, fanwylyd, fy mhopeth" hefyd yn hynod o bo ...

                                               

Cofi

Dyn o Gaernarfon, Gwynedd ydy cofi ; un a anwyd a fagwyd ac syn dal i fyw yno. ac syn ymfalchio yn y ffaith ei fod yn gofi. Er nad oes prawf pendant oi darddiad, maen ddigon posib mai or gair Romani cove y daw neu o bosib o chav sef dyn ifanc. Es ...

                                               

Cwm Sgwt

Enw doniol, os nad dirmygus, ar ardal, tref neu bentref dychmygol yng Nghymru yw Cwm Sgwt. Lle heb ddim hynodrwydd arbennig iddo yw Cwm Sgwt, ai unig hynodrwydd yw ei fod yn lle cyffredin Cymreig. Gellir defnyddior enw mewn cyd-destun tebyg i hyn ...

                                               

Chwaraen troin chwerw

Dihareb Gymraeg yw Chwaraen troin chwerw. Maen deitl cân gan Caryl Parry Jones gydar cytgan adnabyddus, Mae sawl artist wedi recordio neu berfformior gân. Ceir fersiwn ar Yr Atal Genhedlaeth, albwm solo cyntaf Gruff Rhys, lleisydd y band Super Fu ...

                                               

Diwrnod Shwmae

Digwyddiad sy’n cael ei ddathlu ledled Cymru a’r byd yw Diwrnod Shwmae, hefyd Diwrnod Sumae. Mae’n cael ei gynnal bob blwyddyn ar 15 Hydref er mwyn hybu’r Gymraeg ai defnydd yn gymunedol.

                                               

Hen enwau Cymraeg am yr elfennau

                                               

Hoyw

Maer dudalen hon am y gair "hoyw". Am wybodaeth am y cyfeiriadedd rhywiol gweler cyfunrywioldeb. Ansoddair Cymraeg yw hoyw sydd, yn draddodiadol, yn golygu sionc neu bywiog, ond sydd yn aml mewn defnydd cyfoes yn cael ei ddefnyddio fel y term anf ...

                                               

Llan

Erthygl am y gair Cymraeg llan yw hon. Am y pentref ym Mhowys gweler Llan Powys. Darn o dir wedi ei gau i mewn yw llan. Maen elfen gyffredin iawn mewn enwau lleoedd Cymraeg, yn arbennig yn yr ystyr darn o dir cysegredig, gyda dros 630 o enghreiff ...

                                               

Myfanwy

Un o ganeuon y cyfansoddwr Cymreig Joseph Parry yw Myfanwy, gydar geiriaun gan Richard Davies. Dyma un o ganeuon enwocaf y bartneriaeth hon - rhain hefyd fun gyfrifol am yr opera Blodwen.

                                               

Timpani

Math o offeryn taro cerddorol yw timpani neu tympan. Mae wedi ei wneud trwy bilen syn cael ei alwn ben ac sydd wedii ymestyn dros bowlen fawr syn draddiadol wedii gwneud o gopr yn wreiddiol. Timpani pedal ywr math syn cael ei ddefnyddio fwyaf erb ...

                                               

Détente

Esmwytho perthynas dan straen, yn enwedig yng ngwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol, yw détente neu ddatynhad. Defnyddir y term yn amlaf yng nghyd-destun cysylltiadau rhwng yr Undeb Sofietaidd ar Unol Daleithiau yn y 1970au yng nghanol y Rh ...

                                               

Raison détat

Athrawiaeth bwysig yng ngwleidyddiaeth grym, Realpolitik, a damcaniaeth realaeth yw raison détat sydd yn ymwneud â goruchafiaeth a chanologrwydd y wladwriaeth yn y drefn ryngwladol. Maen dal bod anghenion yn uwchraddol i foesoldeb yng nghysylltia ...

                                               

Crist

Mae Crist yn deitl diwinyddol mewn Cristnogaeth. Mae Cristnogion yn credu mai Iesu o Nasareth ydyr Crist.

                                               

Ffeta

Caws o Wlad Groeg ydy Feta φέτα; ynganiad IPA: fɛta) sydd wedii wneud o laeth dafad neu weithiau: afr a dafad. Maer sôn cynharaf am gaws Feta yn dyddion ôl i 1494. Mae "Salad Groegaidd" yn cynnwys y caws hwn.

                                               

Hypnosis

Cyflwr meddyliol neu set o gredoau ac agweddau ydy hypnosis. Gan amlaf, caiff hypnosis ei achosi gan anwythiad hypnotig, syn cynnwys cyfres o gyfarwyddiadau ac awgrymiadau rhagarweiniol fel arfer. Gellir cyflwynor awgrymiadau hypnotig yng ngwydd ...

                                               

Krav Maga

System eclectig o hunan-amddiffyn anghystadleuol syn tarddu o Israel yw Krav Maga syn cynnwys technegau taro, gafael, ac ymgodymu. Maen canolbwyntio ar sefyllfaoedd realistig a defnyddio gwrth-ymosodiadau grymus ac effeithlon. Datblygodd y grefft ...

                                               

Siampŵ

                                               

Siaco

Het silindrig â phig yw siaco neu cap pluog. Fei arddunir gyda phlu, pluen fer neu pompon, a bathodyn cap. Ers i hwsariaid Hwngaraidd y 18g ei wisgo, maer siaco wedi ffurfio rhan o wisgoedd milwrol nifer o wledydd yn y ddwy ganrif ddiwethaf. Fei ...

                                               

Anno Domini

                                               

Ars longa, vita brevis

Erthygl am yr ymadrodd yw hon. Am yr albwm gan The Nice gweler Ars Longa Vita Brevis albwm. Ymadrodd Lladin syn deillio o wireb yng ngwaith y meddyg Groeg enwog Hippocrates yw "Ars longa, vita brevis". Ei ystyr yw "Byr yw bywyd." Ffurf wreiddiol ...

                                               

Illuminati

Gall Illuminati gyfeirio at: Y Goleuedigion, grŵp honedig syn rheolir byd yn ôl rhai damcaniaethau cydgynllwyniol Illuminés Goleuedigion Bafaria neu Urdd y Goleuedigion Alumbrados

                                               

Interpretatio romana

Defnyddir y term Lladin interpretatio romana i gyfeirio at arfer y Rhufeiniaid, yn enwedig yng nghyfnod yr Ymerodraeth Rufeinig pan ymledodd eu grym, i roi enwau Rhufeinig ar dduwiau a duwiesau "barbaraidd", h.y. duwdodau brodorol nad oedd yn rha ...

                                               

Lorem ipsum

Mewn cyhoeddi a dylunio graffeg, mae Lorem ipsum yn destun syn cael ei ddefnyddio i ddangos ffurf weledol dogfen heb ddibynnu ar gynnwys ystyrlon. Mae defnyddior math hwn o destun yn rhoi cyfle i ddylunwyr ddylunio ffurf y cynnwys cyn ir cynnwys ...

                                               

Pura Wallia

Term a ddefnyddid yn yr Oesoedd Canol am yr ardal frodorol Gymreig cyn ac ar ôl goresgyniad 1282 oedd Pura Wallia "; gweler hefyd Gwalia). Gelwid y rhan arall o Gymru, sef yr ardaloedd lled-ffiwdal ym meddiant Arglwyddir Mers, yn Marchie Wallie. ...

                                               

Quis custodiet ipsos custodes?

Ymadrodd Lladin a geir mewn cerdd gan y bardd Rhufeinig Juvenal yw Quis custodiet ipsos custodes? ". Yng ngwaith y bardd dychanol Juvenal maen gwestiwn rhethregol ac yn cyfeirio at y gwragedd a roddwyd i warchod merched ifainc bonheddig. Ond maer ...

                                               

Suo jure

Mae suo jure yn derm Lladin a ddefnyddir i olygu "yn ei hawl ei hun". Fe welir yn aml fel rhan o deitl boneddigeiddrwydd neu fel rhan o deitlau anrhydedd, e.e. Arglwydd Faeres, ag yn enwedig mewn achosion pan fu menyw gyda theitl drwy ei hawl ei ...

                                               

Bluegrass

Gair Saesneg Americanaidd sydd yn cyfeirio at weunwellt yw bluegrass. Gall y term hefyd gyfeirio at: Blue Grass, Iowa, dinas fechan Gwlad y Glaswellt Glas Saesneg: the Bluegrass Country neu the Bluegrass Region, ardal or Unol Daleithiau a ganolir ...

                                               

Agni

Erthygl am y duw yw hon. Gweler hefyd Agni gwahaniaethu. Duw Hindŵaidd a Vedig a gysylltir â thân yw Agni. Maer gair Sansgrit agni yn golygu "tân", ac yn gytras âr gair Lladin ignis. Mae gan Agni dair ffurf neu agwedd: tân, mellt ar Haul. Mae Agn ...

                                               

Ap (dŵr)

Gweler hefyd Ap gwahaniaethu. Term am yr elfen dŵr yn Sansgrit y Veda a duwies Hindŵaidd yw Ap. Or gair Sansgrit Clasurol āpas dawr gair Hindi āp. Or un gwraidd Indo-Iranaidd dawr gair Perseg am ddŵr, Aab ; gwelir hyn yn yr enw lle Punjab. Maen d ...

                                               

Deva (Hindŵaeth)

Gweler hefyd Deva gwahaniaethu. Enw Sansgrit syn golygu duw neu fod dwyfol yw Deva. Gallai olygu ysbryd, duw, bod dwyfol, angel neu fod goruwchnaturiol o natur ddaionus yn ôl y cyd-destun. Yn y Veda maent yn gwrthwynwbwyr ir Asuras "drygionus". D ...

                                               

Veda

Corff mawr o destunau sanctaidd syn deillio or India Hynafol ywr Veda. Maent yn cynrychioli haen hynaf llenyddiaeth Sansgrit ar ysgrythurau cynharaf yn Hindŵaeth. Yn ôl traddodiad Hindŵaidd, maer Veda yn apauruseya "heb fod o waith dyn", am iddyn ...

                                               

¿Por qué no te callas?

Brawddeg dywedodd Juan Carlos, brenin Sbaen, ar 10 Tachwedd 2007, i Hugo Chávez, Arlywydd Feneswela, yn Uwchgynhadledd Ibero-Americanaidd 2007 a gynhalwyd yn Santiago, Tsile, oedd ¿Por qué no te callas?. Daeth yr ymadrodd yn un boblogaidd mewn by ...

                                               

Talaith Bolzano

Talaith yng ngogledd yr Eidal yw Talaith Ymreolaethol Bolzano-Alto Adige (Eidaleg: Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Almaeneg: Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Ladineg: Provinzia Autonòma de Balsan-Südtirol. Ffurfiwyd y dalaith o ran ddeh ...

                                               

Y Frenhiniaeth Hapsbwrgaidd

Gwladwriaeth Ewropeaidd dan sofraniaeth brenhinllin Awstriaidd Tŷ Hapsbwrg oedd y Frenhiniaeth Hapsbwrgaidd. Lleolwyd ei thiriogaethau yng Nghanolbarth Ewrop yn bennaf, ac yr oedd yn gyfuniad o diroedd etifeddol, a fuont ym meddiant Hapsbwrgiaid ...

                                               

Yr Aifft

Gwlad Arabaidd yng Ngogledd Affrica, rhan or Dwyrain Canol, yw Gweriniaeth Arabaidd yr Aifft neur Aifft. Er bod y wlad yn Affrica, cyfrifir Gorynys Sinai, ir dwyrain o Gamlas Suez, yn rhan o Asia. Mae rhan fwyaf o bobl yr Aifft yn byw ar lannau A ...

                                               

Swdan

Am y rhanbarth, gweler Sudan rhanbarth. Gwlad fawr yng ngogledd-ddwyrain Affrica yw Gweriniaeth Swdan neu Swdan. Maen ffinio âr Aifft ir gogledd, Eritrea ac Ethiopia ir dwyrain, De Swdan ir de, Gweriniaeth Canolbarth Affrica a Tsiad ir gorllewin ...

                                               

Aquitaneg

Aquitaneg oedd yr iaith a siaredid gan bobl yr Aquitani, a oedd yn trigo yn yr ardal a adwaenid gan y Rhyfeiniaid fel Novempopulania, yn ddiweddarach Aquitaine yn ne-orllewin Ffrainc. Maer iaith o ddiddordeb oherwydd fod tystiolaeth o enwau lleoe ...

                                               

Arrasate (Mondragón)

Mae Arrasate yn dref yn Gipuzkoa, Gwlad y Basg yn adnabyddus fel canolfan mentrau cydweithredol. Mewn mentwr cydweithredol, maer gweithwyr yn berchenogion ar y cwmni ac yn cael pleidleisio ar sut mae rheolir cwmni yn hytrach n bod yn gyfranddalwy ...

                                               

Athletic Bilbao

Clwb pêl-droed o ddinas Bilbo yng Nghymuned Ymreolaethol Gwlad y Basg yw Athletic Club neu Athletic Bilbao. Sefydlwyd y clwb yn 1898, a chyda Barcelona a Real Madrid, maen un or tri clwb sydd heb fod allan o adran gyntaf cynghrair La Liga erioed. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →