ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 187                                               

Rhwng Chwerthin a Chrio

Cyfrol o gerddi gan Nesta Wyn Jones yw Rhwng Chwerthin a Chrio. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Rhwng Dau

Cyfrol o gerddi gan Edward Jones ac Einir Jones yw Rhwng Dau. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Rhwng Gwibdaith a Coldplay

Cyfrol o gerddi gan Gerwyn Wiliams yw Rhwng Gwibdaith a Coldplay. Gwasg y Bwthyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Rhwng Pen Llŷn a Phenllyn

                                               

Rhwng y Llinellau

Cyfrol o gerddi gan Christine James yw Rhwng y Llinellau. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych yn 2013. Y gyfrol hon oedd enillydd categori Barddoniaeth cystadleuaeth Llyfr y Fl ...

                                               

Rhy Ifanc i Farw, Rhy Hen i Fyw

Cyfrol o gerddi gan Iwan Morus, Lleucu Morgan a Casi Tomos yw Rhy Ifanc i Farw, Rhy Hen i Fyw. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Cyfres y Beirdd Answyddogol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Rhyfeddod Prin

Cyfrol o gerddi R. Williams Parry wedii golygu gan Tegwyn Jones yw Rhyfeddod Prin. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Rhys Goch ap Rhicert

Cyndad ir beirdd Rhys Brydydd a Lewys Morgannwg oedd Rhys Goch ap Rhicert. Ni chyfeirir ato mewn unrhyw ffynhonnell ddibynadwy heblawr achresi, ond daeth yn ffigwr adnabyddus yn y 19g oherwydd y lle a roddwyd iddo yn hanes llenyddiaeth Morgannwg ...

                                               

Rhyw Deid yn Dod Miwn

                                               

Siwrnai

Casgliad amrywiol o gyfansoddiadau un o feirdd Penllyn i fyd natur, pobl ei fro ac eraill a ddylanwadodd arno ar hyd taith bywyd, yn cynnwys dros 100 o gerddi caeth a rhydd.

                                               

Siwrneio

                                               

Sobers a Fi

                                               

Sonedau Bore Sadwrn

Cyfrol o gerddi gan Iwan Llwyd yw Sonedau Bore Sadwrn. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Cyfres y Beirdd Answyddogol a hynny yn 1983. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Sonedau i Janice a Cherddi Eraill

Cyfrol o gerddi gan Alan Llwyd yw Sonedau i Janice a Cherddi Eraill. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Sonedau Resda a Cherddi Eraill

Cyfrol o gerddi gan Gwyneth Lewis yw Sonedau Resda a Cherddi Eraill. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Stompiadau Pod

                                               

Storom Awst

Cyfrol o gerddi gan Dic Jones yw Storom Awst: Trydedd Cyfrol o Gerddi. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1978. Yn 2019 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Stwff y Stomp 2

Casgliad o gerddi wedii olygu gan Myrddin ap Dafydd yw Stwff y Stomp 2. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Symud y Lliwiau

                                               

Synfyfyrion

Casgliad o ysgrifau a cherddi gan T. H. Parry-Williams yw Synfyfyrion: Ysgrifau, Rhigymau, Sonedau. Fei gyhoeddwyd yn 1937 gan Wasg Aberystwyth. Maen cynnwys 9 ysgrif lenyddol ar amrywiaeth o bynciau a 19 cerdd.

                                               

T. Gwynn Jones - Breuddwydion Beirdd

Cyfrol o gerddi T. Gwynn Jones wedii golygu gan Tegwyn Jones yw T Gwynn Jones: Breuddwydion Beirdd. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

T.H. Parry-Williams - Hanner yn Hanner

Cyfrol o gerddi T. H. Parry-Williams wedii golygu gan Tegwyn Jones yw T. H. Parry-Williams: Hanner yn Hanner. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Tafarn Tawelwch

Casgliad o 30 cerdd vers libre gan y Prifardd Gerwyn Williams yn adlewyrchu cydwybod cymdeithasol y bardd ynghyd â sylwadau am ryfel, magu plant ar ymchwil am dawelwch mewn cyfnodau cythryblus. Ceir 15 llun du-a-gwyn.

                                               

Y Tair Coeden ac Ysgrifau Eraill

Cyfrol o gerddi gan R. Glyndwr Williams yw Y Tair Coeden ac Ysgrifau Eraill. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol yn cael ei ystyried iw adargraffu.

                                               

Tair Mewn Un - Cerddi Detholedig

Cyfrol o gerddi gan Gwyneth Lewis yw Tair Mewn Un - Cerddi Detholedig. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Daith

                                               

Talwrn y Beirdd

Rhaglen radio a chystadleuaeth barddoni ydy Talwrn y Beirdd a ddarlledir ar BBC Radio Cymru. Ers 2012, y llywydd ar meuryn yw Ceri Wyn Jones. Bu ei ragflaenydd, sef Gerallt Lloyd Owen, yn Feuryn am 32 flynedd. Enillodd tîm Y Ffoaduriaid am y tro ...

                                               

Talwrn y Beirdd 11 - Pigion y Talwrn

Casgliad o gerddi wedii olygu gan Gerallt Lloyd Owen yw Talwrn y Beirdd 11: Pigion y Talwrn. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Telyn Egryn

Cyhoeddodd Honno argraffiad newydd ohono wedii olygu gan Kathryn Hughes a Ceridwen Lloyd-Morgan, a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Ceir rhagymadrodd cynhwysfawr gan y golygyddion.

                                               

Telynegion gan Ddysgwraig i Ddysgwyr

Cyfrol o gerddi gan Susan May yw Cerddir Galon: Telynegion gan Ddysgwraig i Ddysgwyr. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Terfynau Symudol

Cyfrol o gerddi gan Urien ap Morgan yw Terfynau Symudol - Cerddi Urien Ap Morgan 1997. Urien ap Morgan a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Teyrnas y Tywyllwch

Cyfrol o gerddi gan Gwyn Thomas yw Teyrnas y Tywyllwch. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Tir Newydd a Cherddi Eraill

Cyfrol o gerddi gan Hilma Lloyd Edwards yw Tir Newydd a Cherddi Eraill. Gwasg y Bwthyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Traethodl

Mesur syml or Oesoedd Canol a gafodd ei ddatblygu i ffurfior cywydd ywr traethodl. Yn ei hanfod, cwpled o ddwy linell saith sillaf yr un yn odli ywr traethodl. Roedd yn fesur digynghanedd a gysylltir â gwaith y beirdd isradd neu werinaidd a adwei ...

                                               

Trafod Cerddi

Casgliad o erthyglau llenyddol gan Branwen Jarvis yw Trafod Cerddi. Gwasg Taf a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1985. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Triban

Or hen englyn cyrch y tyfodd y mesur rhydd cynnar a elwir y triban. Ceir enghreifftiau o dribannau o bob rhan o Gymru, ond roedd yn enwedig o boblogaidd ym Morgannwg ac felly cyfeirir ato weithiau fel Triban Morgannwg. Pennill o bedair llinell yw ...

                                               

Trigain

                                               

Troad y Rhod

Y bedwaredd gyfrol o farddoniaeth Gilbert Ruddock, y bardd o Gaerdydd, sef casgliad o gerddi yn y wers rydd yn bennaf yn trafod treigl amser, y ffydd Gristnogol a themâu cyfoes. Cyhoeddwyd nifer or cerddi eisoes mewn amryw gylchgronau.

                                               

Trwm ac Ysgafn

Dyma gasgliad cyntaf o gerddi John Glyn Jones, sef englynion a chywyddau byr yn bennaf, ar bynciau amrywiol. Fel yr awgrymar teitl, mae yma gymysgedd or dwys ar doniol, gyda hiwmor sych yr awdur yn amlwg yn rhai or englynion.

                                               

The Four Ancient Books of Wales

The Four Ancient Books of Wales oedd teitl llyfr a gyhoeddwyd gan yr hanesydd a hynafiaethydd Albanaidd William Forbes Skene yn 1868, mewn dwy gyfrol. Maer llyfr yn cynnwys testunau a chyfieithiadau a dynnwyd o bedair llawysgrif Cymraeg Canol, se ...

                                               

Ugain o Gerddi

Casgliad o gerddi gan T. H. Parry-Williams yw Ugain o Gerddi. Fei gyhoeddwyd yn 1949 gan Wasg Aberystwyth. Maen cynnwys 14 o rigymau a chwech soned.

                                               

Yr Un Hwyl ar Un Wylo

Cyfrol o gerddi gan Dic Jones, golygwyd gan Elsie Reynolds, yw Yr Un Hwyl ar Un Wylo. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Waldo: Un Funud Fach.

Cyfrol o gerddi Waldo Williams wedii golygu gan Tegwyn Jones yw Waldo: Un Funud Fach. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Wmgawa

                                               

Wrth Reddf

                                               

Wyneb yn Wyneb

Cyfrol o gerddi gan Jon Dressel a T. James Jones yw Wyneb yn Wyneb. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Y Bardd yn ei Weithdy

Cyfrol o gyfweliadau â phum beirdd yn ysgrifennu yn y Gymraeg wedii golygu gan T. H. Parry-Williams yw Y Bardd yn ei Weithdy: Ysgyrsiau gyda Beirdd. Gwasg y Brython a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres "Cyfres Pobun" a hynny yn 1948. Dymar pum beird ...

                                               

Y Coed

Dyma gyfrol olaf Gwenallt o farddoniaeth; yr oedd y mwyafrif or cerddi mewn llawysgrifen pan fu farwr bardd. Ceir un ffotograff o lawysgrifen y bardd.

                                               

Y glêr

Enw ar feirdd israddol yng nghyfnod Beirdd yr Uchelwyr yw y glêr, ond gall hefyd gyfeirio at feirdd yn gyffredinol. Roedd y glêr yn aml yn feirdd crwydrol, tebyg i finstreliaid, ac roeddynt yn feirdd gwerinol a ddirmygid yn aml gan y beirdd uwch ...

                                               

Y Gwin a Cherddi Eraill

Cyfrol o gerddi gan I. D. Hooson yw Y Gwin a Cherddi Eraill. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1948. Cafwyd 5med argraffiad yn 1971; yn 2013 roedd y gyfrol honno mewn print.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →