ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 186                                               

Dyfalu

Mewn barddoniaeth, techneg neu ddefod syn cyffelybu gwrthrychaun ffansïol drwy ddefnyddio troadau barddonol fel trosiad, personoliad ac arallenwad yw dyfalu. Fel defod maen nodweddiadol o waith Beirdd yr Uchelwyr - er y ceir enghreifftiau cynhara ...

                                               

Dyri

Cerdd ar fesur rhydd yw dyri, gydar llinellaun acennun rheolaidd ac iddi weithiau gyffyrddiadau cynganeddol ac weithiau cynghanedd gyflawn. Ceir enghreifftiau or ddyri yng ngwaith rhai o feirdd yr 17g, e.e. Wiliam Phylip 1579-1669, awdur Carolau ...

                                               

Dysgwr dan Glo

Cyfrol o gerddi gan Fryen Ab Ogwen yw Dysgwr dan Glo. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Cyfres y Beirdd Answyddogol a hynny yn 1986. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Englynion a Cherddi T. Arfon Williams

Cyfrol o gerddi gan T. Arfon Williams wedii golygu gan Alan Llwyd yw Englynion a Cherddi T. Arfon Williams: Y Casgliad Cyflawn. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Englynion Piws

                                               

Eiliadau o Berthyn

Cyfrol o gerddi gan T. James Jones yw Eiliadau o Berthyn. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Einioes ar ei Hanner

Casgliad o gerddi gan Alan Llwyd yw Einioes ar ei Hanner. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1984. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Eisteddfod Caerfyrddin 1451

Eisteddfod enwog a gynhaliwyd yn nhref Caerfyrddin tuar flwyddyn 1450 neu 1451 oedd Eisteddfod Caerfyrddin. Maen adnabyddus fel yr achlysur pan ad-drefnwyd mesurau Cerdd Dafod gan Dafydd ab Edmwnd. Er ei bod yn eithaf tebygol fod eisteddfodau era ...

                                               

Eldorado (llyfr)

Llyfr taith drwy gerddi gan Twm Morys ac Iwan Llwyd yw Eldorado. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Eleni Mewn Englynion

                                               

Elfennau Barddoniaeth

Llyfr ac astudiaeth lenyddol, Gymraeg gan T. H. Parry-Williams yw Elfennau Barddoniaeth. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1935. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Er Dy Fod

                                               

Esgyll

Dwy linell olaf englyn unodl union ydy esgyll. Dyma esgyll englyn enwog Dewi Emrys ir "Gorwel": Cyfres or cwpledi hyn ydywr cywydd deuair hirion. Paladr yr englyn ydyr ddwy linell gyntaf.

                                               

Eucalyptus (llyfr)

Cyfrol o gerddi Menna Elfyn wedii golygu gan Tony Conran et al yw Eucalyptus. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ffansir Funud, Ffansi Oes

Casgliad o gerddi gan Cen Williams yw Ffansir Funud, Ffansi Oes. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ffiniau / Borders

Cyfrol o gerddi gan Grahame Davies ac Elin ap Hywel yw Ffiniau / Borders. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint. Casgliad o gyfieithiadau Saesneg o 32 o gerddi gwreiddiol Gymraeg gan ddau fardd cy ...

                                               

Ffordd y Pererinion a Cherddi Eraill

Cyfrol o gerddi gan James Nicholas yw Ffordd y Pererinion a Cherddi Eraill. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Ffwtman Hoff

Cyfrol o gerddi Richard Hughes, Cefnllanfair wedii golygu gan Nesta Lloyd yw Ffwtman Hoff: Cerddi Richard Hughes, Cefnllanfair. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gair cyrch

Mewn englyn, maer gair cyrch yn dilyn y gwant yn y llinell gytaf. Er enghraifft, yn yr englyn canlynol ir "Gorwel" gan Dewi Emrys, y gair cyrch ywr geiriau "on cwmpas". Maer gair cyrch yn cynganeddu gyda chychwyn yr ail linell.

                                               

Galar y Beirdd

Cyfrol o gerddi gan feirdd or Canol Oesoedd wediu golygu gan Dafydd Johnston yw Galar y Beirdd / Poets Grief. Amrywiol a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Galar y Culfor

Cyfrol o gerddi gan Gareth Alban Davies yw Galar y Culfor. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Glas y Nef

Cyfrol o gerddi ac emynau John Roberts, Llanfwrog yw Glas y Nef wedii golygu gan Emrys Roberts. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1987. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Golchi Llestri Mewn Bar Mitzvah

Casgliad o gerddi gan Ifor ap Glyn yw Golchi Llestri Mewn Bar Mitzvah. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Golwg Arall

Llyfr gan Dic Jones yw Golwg Arall, syn gyfrol o gerddi cynganeddol ac ysgrifau. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gorchest y Beirdd

Pan enillodd Dafydd ab Edmwnd gadair arian Eisteddfod Caerfyrddin 1451, aeth ati i ail-drefnur hen bedwar mesur ar hugain. Ceisiodd ddisodli dau fesur; yr englyn milwr ar englyn penfyr; gyda dau fesur newydd. Y naill oedd Cadwynfyr ar llall oedd ...

                                               

Gorhoffedd

Dosbarth neu genre o gerddi a geir yng ngwaith Beirdd y Tywysogion yn yr Oesoedd Canol yw Gorhoffedd. Prif ystyr y gair gorhoffedd yw ymffrost ond fei diffinir hefyd fel edmygedd, canmoliaeth fawr, balchder, bost; hyfrydwch, gormod hoffter, plese ...

                                               

Gramadegau Cerdd Dafod

Dros y blynyddoedd, mae nifer o lyfrau a llawysgrifau wedi ymdrin âr gynghanedd a Cherdd Dafod. Yr enghraifft gyntaf y gwyddys amdani gyda sicrwydd yw Gramadeg Einion Offeiriad a gyfansoddwyd, fe dybir, oddeutu 1320, ac ymron saith can mlynedd yn ...

                                               

Grawn Gwirionedd John FitzGerald

Cyfrol o gerddi gan Y Tad John Fitzgerald yw Grawn Gwirionedd John FitzGerald. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Guernika a Cherddi Eraill

Casgliad o gerddi gan y bardd Emyr Edwards syn bwrw golwg ar rymoedd dinistriol yr 20g mewn braw a chydymdeimlad, dychan a chlod, anobaith a sicrwydd. Ymddangosodd y cerddi yn wreiddiol yn Barn, Golwg, Y Faner ac eraill.

                                               

Gwaith dy Fysedd

Cyfrol o gerddi gan Emrys Roberts yw Gwaith dy Fysedd. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1987. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Gwales (Gwynn ap Gwilym)

Yr Ymyl Aur Gwasg Gwynedd, 1997 Blodeugerdd o Farddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed Ganrif gol. gydag Alan Llwyd; Gwasg Gomer, 1987 Dydd oedd a Diwedd Iddo Gwasg Gomer, 2002

                                               

Gweddnewidio

Cyfrol o gerddi gan Gwyn Thomas yw Gweddnewidio: Detholiad o Gerddi 1962-1986. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Wefr o Weld

Cyfrol o gerddi gan Norman Closs Parry yw Y Wefr o Weld. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwelaf Afon

                                               

Gweld y Garreg Ateb

Cyfle arall i glywed llais unigryw enillydd coron Bro Delyn yn ei thrydedd cyfrol o gerddi. Daeth y gyfrol hon yn fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym 1983.

                                               

Y Gwir am Gelwydd

Casgliad o 12 cerdd a 5 stori fer gan Fflur Dafydd yw Y Gwir am Gelwydd. Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwreiddiau

                                               

Gwyfyn y Gaeaf

Cyfrol o gerddi gan Alan Llwyd yw Gwyfyn y Gaeaf. Gwasg Christopher Davies a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1975. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Gwyn Thomas - Pasio Heibio

Cyfrol o gerddi Cymraeg gan Gwyn Thomas, wedii golygu gan Tegwyn Jones, yw Pasio Heibio. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Cyfres newydd yn amcanu at gyflwyno detholion o lenyddiaeth Gym ...

                                               

Haearn Iaith

                                               

Yr Haf a Cherddi Eraill

Cyhoeddodd Gwasg Gee argraffiad newydd yn 1970 ac sydd hefyd yn cynnwys erthygl deyrnged ir bardd gan John Gwilym Jones. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. ISBN 9780000172396

                                               

Hanner Cant

Casgliad o gerddi gan Iwan Llwyd, bardd ei genhedlaeth, y maer mwyafrif ohonynt yn gweld golau dydd am y tro cyntaf. Dyluniwyd y llyfr gan Marian Delyth ar ôl iddi astudior cerddi yn fanwl, a cheir ffotograffau pwrpasol du-a-gwyn drwyddo.

                                               

Harddwch yn Dechrau Cerdded

Cyfrol o gerddi gan Emrys Roberts yw Harddwch yn Dechrau Cerdded. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Hen Benillion

Penillion syml yn mynegi teimladau cyffredin megis serch, marwolaeth, natur neu ddoethineb ywr hen benillion. Maent yn gerddi traddodiadol, dienw ond ceir yn eu plith lawer a luniwyd gan ferched. Ar fesur y triban, yr awdl-gywydd a’r mesur tri th ...

                                               

Hen Ddawns

Cyfrol o gerddi gan Dewi Stephen Jones yw Hen Ddawns. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Hen Gerddi Crefyddol

Golygiad o gerddi crefyddol Cymraeg Canol, golygwyd gan Henry Lewis, yw Hen Gerddi Crefyddol. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol yn 1931. Cafwyd argraffiad newydd gan yr un wasg a hynny yn Ionawr 1974. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Hiwmor Hedd

Cyfrol yn y gyfres Barddoniaeth Boced-din. Y tro hwn ceir limrigau, penillion, a straeon am gymeriadau bro au ffraethineb, gan Hedd Bleddyn, y bardd o Faldwyn.

                                               

Hog Dy Fwyell

Cyfrol o holl gerddi J. Gwyn Griffiths wedii golygu gan Heini Gruffudd yw Hog Dy Fwyell: Casgliad Cyflawn o Gerddi J. Gwyn Griffiths. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Holl Garthion Pen Cymro Ynghyd

Cyfrol o gerddi gan Ifor ap Glyn yw Holl Garthion Pen Cymro Ynghyd. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Cyfres y Beirdd Answyddogol a hynny yn 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Holl Stwff Geraint Lovgreen

Casgliad o gerddi gan Geraint Lovgreen yw Holl Stwff Geraint Lovgreen: Heblawr Pethau Ofnadwy o Wael. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →