ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 185                                               

Blodau Gwanwyn, Blodau Gwyn

Llyfr gan Myrddin ap Dafydd yw Blodau Gwanwyn, Blodau Gwyn - Cerddi Myrddin Ap Dafydd. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Blwyddyn a Chydig

Cyfrol o gerddi gan Alun Llwyd yw Blwyddyn a Chydig. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Cyfres y Beirdd Answyddogol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bol a Chyfri Banc

Cyfrol o gerddi gan Iwan Llwyd, Ifor ap Glyn a Myrddin ap Dafydd yw Bol a Chyfri Banc. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Bore Newydd

                                               

Bro fy Mebyd a Cherddi Eraill

Detholiad sylweddol o gerddir Prifardd ar Cyn-Archdderwydd Wil Ifan, gan gynnwys y bryddest a enillodd iddo ei drydedd coron genedlaethol ym 1925, ynghyd â phortread ohono gan ei fab, Elwyn Evans.

                                               

Buarth Bywyd

                                               

Byclings

                                               

Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol

Un o brif wobrau yr Eisteddfod Genedlaethol ywr Gadair. Yn draddodiadol, gwobr ydyw am yr awdl orau o dan 300 llinell, er bod tueddiad diweddar i gwtogi nifer y llinellau i 200. Maer seremoni wobrwyo yn digwydd ar ddydd Gwener yr Eisteddfod gydar ...

                                               

Cadw Drws

                                               

Cadw Golwg

Cyfrol syn bwrw golwg ar y byd ai bethau ar gân, gan un on prif feirdd. Ceir yma dros 140 o gerddi yn y mesurau caeth a rhydd, cerddi digrif a difrifol syn ymwneud a themau bob-dydd.

                                               

Cadwyni Rhyddid

Cyfrol o gerddi gan Grahame Davies yw Cadwyni Rhyddid. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Caliban a Cherddi Eraill

                                               

Caneuon o Ben Drawr Byd

Cyfrol o gerddi gan Mererid Puw Davies yw Caneuon o Ben Drawr Byd. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Cyfres y Beirdd Answyddogol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caniadau (T. Gwynn Jones)

Cyfrol o gerddi gan T. Gwynn Jones yw Caniadau. Hughes ai Fab a gyhoeddodd y gyfrol yn 1934; cafwyd argraffiad newydd yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Caniadau Isgarn - Detholiad a Gwerthfawrogiad

Cyfrol o gerddi Richard Davies wediu golygu gan T. H. Parry-Williams yw Caniadau Isgarn: Detholiad a Gwerthfawrogiad. Llyfrgell Genedlaethol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1949. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Caniadau Unigedd

Llyfr gan David HodgesTeilo Rees ac Iestyn Daniel yw Caniadau Unigedd. The Abbey, Caldey Island a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Canu Clod y Campau

Cyfrol o gerddi gan Lowri Roberts yw Canu Clod y Campau. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Canu Llywarch Hen

Canu Llywarch Hen ywr enw a roddwyd ar y cyfresi o englynion am yr arwr Llywarch Hen gan yr ysgolhaig Ifor Williams yn ei gyfrol or un enw.

                                               

Canu maswedd Cymraeg yr Oesoedd Canol

Mae bron y cyfan or testunau sydd wedi goroesi yn perthyn ir 15g - yr eithriad amlwg yw Dafydd ap Gwilym - ond prinder deunydd ysgrifennu am ei fod mor ddrud ac fellyn cael ei ddefnyddio gan amlaf i gadw cerddi "mawr" syn gyfrifol am hynny. Mae c ...

                                               

Canu rhydd Cymraeg

Canu nad yw yn y mesurau caeth traddodiadol yw Canu Rhydd Cymraeg. Maen ddiamau fod canu rhydd, cerddi heb gynghanedd lawn ar fesurau syml, wedi bod yn rhan o lenyddiaeth Gymraeg ers yr Oesoedd Canol cynnar, ond yn yr 16g ceir toreth o gerddi ar ...

                                               

Canu Twm or Nant

Casgliad o gerddi Twm or Nant wedii olygu gan Dafydd Glyn Jones yw Canu Twm or Nant. Dalen Newydd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Canwyll y Cymry

Llyfr o waith Rhys Prichard yw Canwyll y Cymry. Gydar Beibl a Taith y Pererin, roedd am gyfnod hir yn un or tri llyfr oedd iw cael yn ymron bob cartref Cymreig lle ceid llyfrau o gwbl. Ysgrifennodd y Ficer Prichard 1579? - 1644, ficer Llanymddyfr ...

                                               

Capel y Beirdd

Capel yn Rhoslan, Gwynedd, yw Capel y Beirdd, a sefydlwyd yn 1822 gan y Bedyddwyr Cymreig. Cyfeirnod Grid: SH46994161. Cysylltir y capel â dau o feirdd clasurol Eifionydd yn hanner cyntaf y 19eg ganrif, sef Robert ap Gwilym Ddu or Betws Fawr yn L ...

                                               

Carol plygain

Carolau a genir yng ngwasanaeth y plygain, yn yr eglwys rhwng tri a chwech or gloch y bore, fel arfer, ar fore dydd Nadolig, yw carolau plygain. Cred rhai y dawr gair plygain or gair Lladin pullicantio, sef ar ganiad y ceiliog; cred eraill mai or ...

                                               

Casgliad o Gerddi T.H. Parry-Williams

Cyfrol o gerddi gan T. H. Parry-Williams yw Casgliad o Gerddi T. H. Parry-Williams. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1994. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cefn y Byd

                                               

Cell Angel

Cyfrol o gerddi gan Menna Elfyn wediu golygu gan Gillian Clarke ac eraill yw Cell Angel. Bloodaxe Books a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cerddi a Baledi

                                               

Cerddi Abertawe ar Cwm

Detholiad o gerddi wedii olygu gan Heini Gruffudd yw Cerddi Abertawe ar Cwm. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol yng nghyfres Cerddi Fan Hyn a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddi ac Ysgrifau

Cyfrol o gerddi Mair Eluned Davies wedi ei golygu gan John Emyr yw Cerddi ac Ysgrifau. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddi Anita Griffith

                                               

Cerddi Arfon

Erthygl am y llyfr gan T. Arfon Williams yw hon. Am y llyfr or yn enw yn y gyfres Cerddi Fan Hyn gweler Cerddi Arfon. Cyfrol o gerddi gan T. Arfon Williams yw Cerddi Arfon. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd ...

                                               

Cerddi Arfon (cyfres Cerddi Fan Hyn)

Erthygl am y llyfr yn y gyfres Cerddi Fan Hyn yw hon. Am y llyfr or yn enw gan T. Arfon Williams gweler Cerddi Arfon. Detholiad o gerddi wediu golygu gan R. Arwel Jones yw Cerddi Arfon. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol yng nghyfres Cerddi Fan Hy ...

                                               

Cerddi Bardd y Werin

Cyfrol o gerddi Crwys wediu golygu gan William Crwys WilliamsT. Llew Jones yw Cerddi Bardd y Werin: Detholiad o Farddoniaeth Crwys. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1994. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddi Bob Lliw

Cyfrol o gerddi personol, amryliw gan y bardd Olwen Canter, nifer ohonynt wedi ennill gwobrau mewn eisteddfodau. Cant o gerddi i ddeffror synhwyrau gan fardd o Wrecsam.

                                               

Cerddi Bois y Frenni

Detholiad wedii olygu gan W.R. Evans yw Cerddi Bois y Frenni. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cerddi Bryan Martin Davies

Cyfrol o gerddi gan Bryan Martin Davies yw Cerddi Bryan Martin Davies: Y Casgliad Cyflawn. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddi Caerdydd

Detholiad o gerddi wedii olygu gan Catrin Beard yw Cerddi Caerdydd. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol yng nghyfres Cerddi Fan Hyn a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddi Ceredigion

Detholiad o gerddi wedii olygu gan Lyn Ebenezer yw Cerddi Ceredigion. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol yng nghyfres Cerddi Fan Hyn a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddi Cwrs y Byd

Cyfrol ogleisiol yn taflu golwg ysgafn ar farddoniaeth Gymraeg drwyr oesau, yn cynnwys dros gant o barodiau, cerddi efelychiadol a cherddi gwreiddiol yn dychanu gweithiau beirdd poblogaidd.

                                               

Cerddi Cyfiawnder

Cyfrol o gerddi wediu golygu gan Bethan Jones Parry yw Cerddi Cyfiawnder. Heddlu Gogledd Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddi Cynan

Adargarffiad o gerddi gan Syr Cynan Evans-Jones yw Cerddi Cynan. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1967; ym 1959 y cyhoeddwyd y gwreiddiol. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cerddi Derwyn Jones

Cyfrol o gerddi gan Derwyn Jones yw Cerddi Derwyn Jones. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddi Elias Davies

Cyfrol o gerddi gan Elias Davies yw Cerddi Elias Davies. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1987. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cerddi Evan James

Llyfr syn ymwneud â cherddi Evan James, awdur geiriau "Hen Wlad fy Nhadau", yw Cerddi Evan James gan Gwyn Griffiths. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 07 Hydref 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddi Fan Hyn

Cyfres o flodeugerddi barddoniaeth gyhoeddwyd gan Gwasg Gomer oedd Cerddi Fan Hyn. Rocet Arwel Jones oedd golygydd y gyfres. Dymar cyfrolau a gyhoeddwyd yn y gyfres: 2002 Cerddi Llŷn ac Eifionydd, gol. R. Arwel Jones 2002 Cerddi Sir Benfro, gol. ...

                                               

Cerddi Gwenallt

Casgliad o gerddi D. Gwenallt Jones wedii olygu gan Christine James yw Cerddi Gwenallt - Y Casgliad Cyflawn. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cerddi Gwyndaf

Casgliad cyflawn o waith Gwyndaf yw Cerddi Gwyndaf: Y Casgliad Cyflawn. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1987. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddi Hydref

Cyfrol o gerddi gan R. Bryn Williams yw Cerddi Hydref. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1986. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cerddi Idwal Lloyd

Ail gasgliad o gerddi amrywiol yn y mesurau caeth a rhydd gan hynafgwr o fardd gwlad o Sir Benfro, yn cynnwys cerddi cynganeddol a chwpledi epigramatig ynghyd ag englynion o glod i harddwch byd natur, ei wlad ai chymeriadau. Ceir 10 llun pin-ac-inc.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →