ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184                                               

Yr iaith Iddew-Almaeneg yn yr Unol Daleithiau

Iddew-Almaeneg oedd iaith frodorol y mwyafrif helaeth or Iddewon Ashcenasi a ymfudasant o Ddwyrain a Chanolbarth Ewrop i Unol Daleithiau America yn niwedd y 19g a dechraur 20g. Yn y cyfnod o fewnfudo ar raddfa helaeth rhwng y 1880au ar Rhyfel Byd ...

                                               

Ieithoedd Irocwoiaidd

Teulu o ieithoedd a siaredir yng ngogledd-ddwyrain Gogledd America ywr Ieithoedd Irocwoiaidd. Maen cynnwys ieithoedd Cynghrair yr Iroquois, megis Mohawkeg, ond hefyd ieithoedd eraill megis Wendateg a Cherokee. Mae 11 iaith yn y teulu: Ieithoedd I ...

                                               

Ieithoedd Muskogeaidd

                                               

Verdena Parker

Verdena Leona Parker yw siaradwr rhugl olaf yr iaith Hupa, iaith Athabasgaidd a siaredir gan Lwyth Cwm Hoopa, llwyth syn frodorol i ogledd Califfornia. Tra anfonwyd plant eraill ei chenhedlaeth i ysgolion preswyl, gan eu hynysu oddi wrth eu teulu ...

                                               

C (iaith rhaglennu)

Mewn cyfrifiadureg, iaith rhaglennu pwrpas cyffredinol yw C a ddatblygwyd yn wreiddiol gan Dennis Ritchie rhwng 1969 a 1973 yn Bell Labs. Maei ddyluniad yn darparu lluniadau syn cynllunion effeithiol i gyfarwyddiadau peiriant arferol a felly maen ...

                                               

Cod gorchymyn

Math o iaith rhaglennu ar gyfrifiadur yw cod gorchymyn ; mae ieithoedd swp-brosesu a shell yn esiamplau. Maer gair gorchymyn yma yn nodi fod y cod yn dweud wrth y system i weithredu mewn rhyw fodd neu gilydd. Enghraifft ohono ywr system gyfrifiad ...

                                               

Cod peiriant

Mae cod peiriant yn rhaglen gyfrifiadurol y gellir ei gweithredun uniongyrchol gan uned brosesu ganolog y cyfrifiadur. Mae pob cyfarwyddyd yn achosi ir CPU i gyflawni tasg benodol iawn, fel llwytho rhaglen, ei gadw, canghenu neu weithrediad ALU a ...

                                               

Perl (cyfrifiadureg)

Iaith gyfrifiadurol yw Perl, a grewyd yn wreiddiol ym 1987 gan Larry Wall fel iaith sgriptio Unix. Daeth Perl yn poblogaidd yn y 1990au hwyr fel iaith sgriptio CGI.

                                               

Python (iaith raglennu)

Iaith raglennu lefel uchel ddeongliedig syn cael ei defnyddio ar gyfer rhaglennu pwrpas cyffredinol yw Python. Cafodd ei chreu gan Guido van Rossum ai rhyddhau gyntaf yn 1991. Mae gan Python athroniaeth dylunio syn pwysleisio darllenadwyedd cod, ...

                                               

PHP

Iaith gyfrifiadurol yw PHP, a ddefnyddir gan amlaf i gynnal gwefannau. Yn aml fei defnyddir ochr yn ochr a bas-data MySQL. Un or ieithoedd cyfrifiadurol gyntaf i gael ei mewnosod i mewn i ddogfen HTML oedd PHP. Cafodd PHP ei greu ym 1995 gan Rasm ...

                                               

R (cyfrifiadureg)

Mae R yn iaith rhaglennu syn gôd agored ac yn amgylchedd meddalwedd ar gyfer cyfrifiadura ystadegol a graffeg. Defnyddir yr iaith R yn eang gan ystadegwyr a gwyddonwyr trin data i ddatblygu meddalwedd pellach syn ymwneud ag elfennau o ystadegaeth ...

                                               

Xcas

System Algebra Cyfrifiadurol ffynhonnell agored yw Xcas ar gyfer Microsoft Windows, Apple macOS a Linux. Datblygwyd y meddalwedd gan Bernard Parisse a rhyddhawyd y fersiwn gyntaf yn 2000. Mae Xcas wedii ysgrifennu mewn C++.

                                               

Llenyddiaeth Hen Roeg

Llenyddiaeth a ysgrifennir yn Hen Roeg, y ffurf ar yr iaith Roeg a fodolai yn y cyfnod o waith Homeros hyd at yr Ymerodraeth Fysantaidd, yw llenyddiaeth Hen Roeg. Arwrgerddi Homeros, yr Iliad ar Odyseia, ydyr gweithiau hynaf yn llên Ewrop ac yn n ...

                                               

Lladin

Lladin yw hen iaith Rhufain. Lladin oedd sylfaen yr ieithoedd Romáwns, a chafodd gryn dipyn o ddylanwad ar ieithoedd eraill Ewrop. Defynyddid Lladin fel lingua franca ysgolheictod ledled Ewrop trwyr oesoedd canol ar dadeni dysg, ac yn oedfaon Egl ...

                                               

Lladin Llafar

Lladin Llafar oedd y tafodieithoedd or iaith Ladin a siaredid gan werin-bobl yr Ymerodraeth Rufeinig. Ymrannodd y tafodieithoedd yn yr Oesoedd Canol Cynnar gan ddatblygu ir ieithoedd Romáwns erbyn y 6g. Roedd Lladin Llafar yn wahanol i Ladin Clas ...

                                               

Wicipedia Lladin

Fersiwn Ladin o Wicipedia yw Wicipedia Lladin. Sefydlwyd yn 2002. Erbyn hyn mae ganddi fwy na 128.000 o dudalennau. Roedd ganddi 125.669 o ddalennau ar 12 Rhagfyr 2016 ac erbyn Ebrill 2021, mae ganddi oddeutu 135.000 o erthyglau. Er bod yr wyboda ...

                                               

Basgeg

Iaith Gwlad y Basg yw Basgeg. Siaredir hi gan dros 700.000 o bobl yng Ngwlad y Basg, y mwyafrif llethol ohonynt yn Sbaen. Ynghyd âr Sbaeneg, mae hin iaith swyddogol o fewn Cymunedau Ymreolaethol Gwlad y Basg. Nid ywr Fasgeg yn perthyn i deulur ie ...

                                               

Euskaltegi

Mae Euskaltegi yn ganolfan ar gyfer dysgu Euskara – yr iaith Fasgeg - i oedolion. Sefydlwyd yr Euskaltegis cyntaf yn y 1960au a 1970au pan orfodwyd y Sbaeneg yn unig iaith swyddogol Gwlad y Basg gan lywodraeth Madrid. Roedd cenhedlaeth gyfan o Fa ...

                                               

Ysgol Gymraeg

Ysgol syn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig yw Ysgol Gymraeg. Maer rhan fwyaf ohonynt mewn ardaloedd Seisnigedig yng Nghymru. Y Gymraeg hefyd yw iaith chwarae, cymdeithasu, a gweinyddu. Symbyliad sefydlu ysgol Gymraeg bron yn ddieithriad yw pw ...

                                               

Clwb C3

Cyn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir y Fflint ar Cyffiniau 2007, cafodd Mentrau Iaith y gogledd ddwyrain nawdd gan Fwrdd yr Iaith a CYD i gynnal gweithgareddau cymdeithasol i ddod â Chymry Cymraeg a dysgwyr at ei gilydd. Ar ôl misoedd o gymdeith ...

                                               

Canolfan Iaith Clwyd

Adeilad aml-ddefnydd yn Ninbych, Sir Ddinbych ydy Canolfan Iaith Clwyd. Roedd yr adeilad arfer bod yn gartref i lyfrgell y dref, ond heddiw maen bencadlys cwmni Popeth Cymraeg

                                               

Canolfannau Cymraeg i Oedolion

Sefydlwyd chwe Chanolfan Cymraeg i Oedolion gan Lywodraeth Cymru yn 2006. Roeddent yn seiliedig ar gyn-ranbarthau ELWa a chawsant eu sefydlu yn y sefydliadau canlynol: Prifysgol Abertawe Prifysgol Caerdydd Prifysgol Morgannwg Prifysgol Bangor Pri ...

                                               

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mewn partneriaeth â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu addysg uwch ar gyfer myfyrwyr drwy gyfrwng y Gymraeg. Nod y coleg ffederal hwn yw cynyddu nifer y myfyrwyr syn astudio cyrsiau cyfrwng Cymraeg a sicrhau bod y ge ...

                                               

Creu Cymru Ddwyieithog – Rôl y Gymraeg Mewn Addysg

Casgliad o bapurau ar addysg cyfrwng Cymraeg wedii olygu gan John Osmond yw Creu Cymru Ddwyieithog: Rôl y Gymraeg Mewn Addysg / Creating a Truly Bilingual Wales: Opportunities for Legislating and Implementing Policy. Sefydliad Materion Cymreig a ...

                                               

Dulliau Dysgu Ail Iaith

Astudiaeth o hanes a datblygiad yr amrywiol ddulliau a ddefnyddid i ddysgu Cymraeg fel ail iaith gan Ioan Talfryn yw Dulliau Dysgu Ail Iaith. Popeth Cymraeg a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwerddon (cylchgrawn)

Cylchgrawn Cymraeg academaidd yw Gwerddon. Fei cyhoeddir ar y we o leiaf ddwywaith y flwyddyn. Cyhoeddwyd y rhifyn gyntaf yn Ebrill 2007. Cyllidir a gweinyddir Gwerddon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Amcan Gwerddon yw "cyhoeddi ymchwil ysgolhe ...

                                               

Hanes UCAC 1990-2010

Hanes Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru yw Hanes UCAC 1990-2010 gan Hefin Mathias. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 26 Ebrill 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Mantais

Ymgyrch sy’n hyrwyddo addysg uwch cyfrwng Cymraeg dros Gymru gyfan yw Mantais. Mae Mantais yn bresennol yn y gwyliau cenedlaethol, gan gynnwys Eisteddfodau’r Urdd ar Genedlaethol ar Sioe Fawr yn Llanelwedd. Mae tîm Mantais hefyd yn mynychu ffeiri ...

                                               

Mudiad Ysgolion Meithrin

Mudiad a ffurfiwyd yn 1971 gydar amcan o sefydlu ysgolion meithrin Cymraeg led-led Cymru a hyrwyddo addysg feithrin yn yr iaith ywr Mudiad Ysgolion Meithrin. Ym Mai 2017 trefnodd y mudiad ddigwyddiad Parti Pyjamas Mwyaf y Byd! i godir ymwybyddiae ...

                                               

Popeth Cymraeg

Ym 1988, lansiwyd apêl gan David Jones, maer Dinbych ar y pryd a hefyd dysgwr Cymraeg, efo syniad o sefydlu Canolfan Iaith Clwyd. Ffurfiwyd ymddiriodolaeth, a pherswadiwyd Cyngor Sir Clwyd i drosglwyddo adeilad hen lyfrgell Dinbych i ddwylor ymdd ...

                                               

Tŷr Cymry (Caerdydd)

Mae Tŷr Cymry yn adeilad syn gweithredu fel canolfan i weithgareddau a sefydliadau Cymraeg yng Nghaerdydd ers yr 1930au. Lleolir Tŷr Cymry yn 11, Heol Gordon, Caerdydd, CF24 2AJ.

                                               

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Undeb llafur ar gyfer athrawon ysgol a darlithwyr yng Nghymru yw Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru. Maen undeb syn rhoi pwyslais ar safler iaith Gymraeg yn addysg Cymru. Cafodd ei sefydlu ar ddiwedd y 1940 yn Nhŷr Cymry, Caerdydd pan dorrodd aelo ...

                                               

Auferstanden aus Ruinen

Anthem genedlaethol Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen oedd Auferstanden aus Ruinen o 1949 tan 1990. Cyfansoddwyd yr alaw gan Hanns Eisler ar geiriau gan Johannes Becher.

                                               

Das Lied der Deutschen

Cân genedlaetholgar Almaenig yw Das Lied der Deutschen). Defnyddir trydydd pennill y gân heddiw fel anthem genedlaethol yr Almaen. Cyfansoddwyd y geiriau ar 26 Awst 1841 gan August Heinrich Hoffmann von Fallersleben ar ynys Heligoland i gydfynd a ...

                                               

Nibelungenlied

Cerdd arwrol Almaeneg or Canol Oesoedd ywr Nibelungenlied ; fei hystyrir fel arwrgerdd genedlaethol yr Almaen. Dyddiar gerdd or 13g. Dyddiar teitl or 18g, or geiriau olaf yn un or llawysgrifau, C, hie hât daz mære ein ende: daz ist der Nibelunge ...

                                               

Manas

Arwrgerdd genedlaethol y Cirgisiaid yw Manas sydd yn traddodi hanes y batyr eponymaidd wrth iddo unor llwythau Cirgisaidd yn erbyn eu gelynion yn y frwydr am annibyniaeth. Fei cenir ar lafar yn gyhoeddus gan feirdd or enw masnachi hyd heddiw, wed ...

                                               

Cerdd Dafod

Cerdd Dafod ywr grefft o brydyddu neu gyfansoddi barddoniaeth Gymraeg mewn cyferbyniaeth â Cherdd Dant. Enw arall arni yw Cerddwriaeth. Hen ystyr y gair cerdd oedd "crefft" neu "gelfyddyd", ond disodlwyd y gair yn yr ystyr honno gan y gair benthy ...

                                               

Cynghanedd

Am gynghanedd mewn cerddoriaeth, gweler cynghanedd cerddoriaeth. Dull o drefnu geiriau ac odl mewn barddoniaeth er mwyn iddynt swnion bersain ac er mwyn ir farddoniaeth fod yn gofiadwy ydy cynghanedd. Maen system o roi trefn arbennig ar gytseinia ...

                                               

Englyn

Math arbennig o bennill syn unigryw i ddiwylliant Cymru a llenyddiaeth Gymraeg ywr englyn. Mae ei wreiddiaun hen gydar enghreifftiau ysgrifenedig cynharaf yn dyddio o tuar 9g. Ar lafar, mae englyn yn tueddu i fod yn gyfystyr ag englyn unodl union ...

                                               

Rhestr Llyfrau Cymraeg/Barddoniaeth

                                               

Aber (llyfr)

Cyfrol o gerddi gan John G. Rowlands yw Aber. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Cyfres y Beirdd Answyddogol a hynny yn 1986. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Abercuawg

Credir fod Abercuawg yn enw cynnar ar aber afon Dulas, ffrwd syn aberu yn Afon Dyfi ger Machynlleth, Powys. Mae ganddo arwyddocad arbennig yn llenyddiaeth Cymru, yn y Gymraeg ar Saesneg fel ei gilydd. Er nad ywr enw ei hun wedi goroesi fel enw ll ...

                                               

Ac Ystrydebau Eraill

Cyfrol o gerddi gan Cris Dafis yw Ac Ystrydebau Eraill. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Cyfres y Beirdd Answyddogol a hynny yn 1988. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Achos

Yn ei gyfrol Adennill Tir, mynegodd Grahame Davies brofiad cymunedau y Cymoedd gyda dicter ac angerdd. Yn ei ail gyfrol, Cadwyni Rhyddid, a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn, dinoethodd eironi a safonau dwbl y Gymru ôl-ddatganoli gyda ffraethineb.

                                               

Adennill Tir

                                               

Aelwyd Gwlad

Casgliad o farddoniaeth gan Elwyn Edwards yw Aelwyd Gwlad. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yr Ail Bistyll

Llyfr o gerddi J. T. Williams wediu golygu gan Albert Evans-Jones yw Yr Ail Bistyll: Detholiad gan Cynan o Ganeuon y Diweddar J. T. Williams Gydag Atgofion. Cyhoeddwyd y gyfrol a hynny yn 1989. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yr Ail Storm

Cyfrol yn ymwneud â cherddi gan Islwyn yw Yr Ail Storm, wedii golygu gan Meurig Walters. Yr Academi Gymreig a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Alan

Casgliad o gerddi ac ysgrifau ar Alan Llwyd gan feirdd a llenorion amrywiol, yn cloriannu cynnyrch bardd a beirniad, cyhoeddwr a chofiannydd, golygydd a sgriptiwr, ac un o lenorion mwyaf cynhyrchiol a dylanwadol Cymru yn nhraean olaf yr 20g, gyda ...

                                               

Am Ryw Hyd

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →