ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 182                                               

Algebra haniaethol

Cangen o algebra, o fewn maes mathemateg yw algebra haniaethol. Mae algebra haniaethol yn astudiaeth o strwythurau algebraidd. Maer rhain yn cynnwys grwpiau, cylchoedd, meysydd, modiwlau, gofod fector, dellt neu latis ac algebrâu. Bathwyd y term ...

                                               

Mynegiad (mathemateg)

Mynegiad mathemategol ywr cyfuniad cyfyngedig o symbolau a ffurfiwyd yn dda yn ôl rheolau syn dibynnu ar y cyd-destun. Gall symbolau mathemategol ddynodi rhifau, newidynnau, gweithrediadau, ffwythiannau, cromfachau, atalnodi, a grwpio i benderfyn ...

                                               

Gorffen y sgwâr

O fewn algebra elfennol, gorffen y sgwâr ywr dechneg o drosi polynomial cwadratig, or math a x 2 + b x + c {\displaystyle ax^{2}+bx+c} i a x − h 2 + k {\displaystyle ax-h^{2}+k} ar gyfer y gwerthoedd h a k. Defnyddir y dechneg o orffen y sgwâr wr ...

                                               

Unfathiant

Mewn mathemateg unfathiant yw perthynas yr hafaledd A = B, fel bod a B yn cynnwys rhai newidynnau a lle mae a B yn rhoir un gwerthoedd ai gilydd, ni waeth be for gwerthoedd a gaiff eu cyfnewid am newidynnau. Mewn geiriau eraill, mae A = B yn unfa ...

                                               

David Rees (mathemategydd)

Mathemategydd o Gymro oedd David Rees. Ar ddechrau ei yrfa gweithiodd ar ddamcaniaeth hanner-grwpiau, gan ddatblygu theorem Rees, ac yna daeth yn arbenigwr ym maes algebra cymudol. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd yn aelod or tîm ymchwil ar y pei ...

                                               

Geometreg algebraidd

Mae geometreg algebraidd yn gangen o fathemateg, syn astudio seroau polynomialau aml-gyfeiriol. Mae geometreg algebraidd modern yn seiliedig ar y defnydd o dechnegau algebra haniaethol, yn bennaf ar gyfer datrys problemau geometrig am setiau o se ...

                                               

Anhafaledd Cauchy-Schwarz

Mewn mathemateg, anhafaledd syn ddefnyddiol mewn sawl sefyllfa wahanol yw anhafaledd Cauchy–Schwarz. Cynrychiolir yr anhafaledd yn gryno fel a ganlyn: a 1 b 1 + ⋯ + a n b n 2 ≤ a 1 2 + ⋯ + a n 2 b 1 2 + ⋯ + b n 2. {\displaystyle a_{1}b_{1}+\cdots ...

                                               

Fector

Mesur mathemategol a chanddo faint a chyfeiriad yw fector. Enghreifftiau cyffredin o fectorau yw buanedd, cyflymiad, a grym. Gellir darlunio unrhyw fector sydd â maint yn fwy neun llai na sero ar ffurf saeth, sef segment llinell. Mae hyd y saeth ...

                                               

Corn Gabriel

Ffigwr geometreg yw Corn Gabriel sydd ag arwynebedd anfeidraidd ond cyfaint meidraidd. Maer enwn cyfeirio at y traddodiad Abrahamaidd lle maer archangel Gabriel yn chwythur corn i gyhoeddi Dydd y Farn, syn gysylltur dwyfol, neur anfeidrol, âr mei ...

                                               

Differu

Wrth ddiferur ffwythiant, f x = x 2 {\displaystyle fx\!=x^{2}}, ceir: f ′ x = lim Δ x → 0 x + Δ x 2 − x 2 Δ x = lim Δ x → 0 x 2 + 2 x Δ x + Δ x 2 − x 2 Δ x = lim Δ x → 0 2 x + Δ x = 2 x {\displaystyle {\begin{aligned}fx&{}=\lim _{\Delta x\rig ...

                                               

Pŵer perffaith

Mewn mathemateg, cyfanrif positif yw pŵer perffaith a ellir ei fynegi fel pŵer cyfanrif o gyfanrif positif arall. Yn fwy ffurfiol fyth: n ywr pŵer perffaith os oes rhifau naturiol m > 1, a k > 1 yn bodoli, fel bod m k = n. Yn yr achos yma, ...

                                               

Perpendicwlar

Mewn geometreg dywedir fod un linell yn berpendicwlar i linell arall pan for pan for ddwyn croesi ar ongl sgwâr. Maer gair perpendicwlar, felly, yn disgrifio perthynas dwy linell iw gilydd. Gelwir y man lle maer ddwy linell yn cyfarfod hefyd yn g ...

                                               

Echelin y cymesuredd

Mewn mathemateg math o gymesuredd yw cymesuredd cylchdro ; sef nodwedd lle mae siâp yn parhau i edrych yn union yr un peth, wedi iddo gael ei droi, neu ei gylchdroi. Mae graddfar cymesuredd yn fesur or cylchdro hwnnw. Mewn gofod dau ddimensiwn fe ...

                                               

Ffocws (geometreg)

Mewn geometreg mae ffocws yn bwynt pwrpasol ar gromlinau. Er enghraifft, gellir defnyddio un neu ddau o ffocysau er mwyn diffinio trychiadau conig. Ceir pedwar math: cylch, elíps, parabola a hyperbola. Yn ychwanegol, defnyddir dau ffocws i ddiffi ...

                                               

Geometreg feidraidd

Geometreg feidraidd yw unrhyw system geometrig sydd â nifer feidraidd, gyfyngedig o bwyntiau. Nid yw geometreg Euclidaidd yn feidraidd, gan fod llinell Euclidaidd yn cynnwys nifer anfeidraidd o bwyntiau wedi eu lleoli arni. Enghraifft o geometreg ...

                                               

Cyflin

Mewn geometreg, mae llinellau cyfochrog neu gyflin yn llinellau mewn plân nad ydynt yn cwrdd. Mewn geiriau eraill, mae unrhyw ddwy linell mewn plân nad ydynt yn croesi neun cyfarfod âi gilydd ar unrhyw bwynt yn gyfochrog. Gallwn ymestyn hyn i ddw ...

                                               

Geometreg hyperbolig

Mewn mathemateg, mae geometreg hyperbolig yn geometreg di-Euclid. Disodlir cynosodiad paralel geometreg Euclidaidd gyda: Am unrhyw linell R a phwynt P sydd ddim ar R, yn y plân syn cynnwys llinell yn y plân syn cynnwys y llinellau R a phwynt P ce ...

                                               

Cylch

Mewn geometreg Ewclidaidd, cylch ywr set o bwyntiau mewn plân sydd at bellter penodol, y radiws, o rhyw bwynt penodol, y canolbwynt. Maen enghraifft o drawstoriad conig. Dywedir fod cylch yn gromlin caeedig syml; maen rhannur plân yn dwy ran, yr ...

                                               

Elíps

Mewn mathemateg, cromlin plân, cymesur â siâp hirgrwn caeedig ywr elíps. Yn benodol, elíps ywr gromlin syn amgáu dau bwynt yn y fath fodd fel, ar gyfer pob pwynt ar y gromlin, mae swm y ddau bellter or pwynt hwnnw ir ddau ffocws yn gyson. Felly g ...

                                               

Geometreg ddadansoddol

Mewn mathemateg clasurol, mae geometreg ddadansoddol, a elwir hefyd yn geometreg cyfesurynnau neun geometreg Cartesaidd, yn astudiaeth o geometreg gan ddefnyddio system o gyfesurynnau. Mae hyn yn gwrthgyferbynnu â geometreg synthetig. Defnyddir g ...

                                               

Hyperbola

Mewn mathemateg, mae hyperbola yn fath o gromlin llyfn syn gorwedd mewn plân, wedii ddiffinio gan ei nodweddion geometrig neu gan hafaliadau. Mae ganddo ddwy ran, a elwir yn "gydrannau neu ganghennau cysylltiedig". Maer hyperbola yn un or tri mat ...

                                               

Parabola

Mewn mathemateg, cromlin plân, cymesur ywr parabola ; maen edrych yn debyg ir lythyren U. Gellir ei ddiffinio mewn sawl ffordd gwahanol. Mae un or diffiniadau hyn yn defnyddio: pwynt, y ffocws a llinell sef y cyfeirlin. Nid ywr ffocws yn gorwedd ...

                                               

Trychiad conig

Mewn mathemateg, mae trychiad conig yn gromlin a geir drwy groestori arwyneb côn gyda phlân. Y tri math yw: hyperbola, parabola ac elíps. Gellir ystyried y cylch fel math arbennig or elíps; mor arbennig, caiff ei ystyried ar ei liwt ei hun, ac we ...

                                               

Cyfathiant

Mewn geometreg, mae dau siâp neu wrthrych yn gyfath os oes ganddynt yr un siâp a maint, neu os oes gan y naill yr un siâp a maint â drychddelwedd y llall. Yn ymarferol, maer gair hafal yn perthyn yn agos iawn i gyfathiant ac yn aml yn cael ei dde ...

                                               

Cyflunedd

Gelwir dau wrthrych geometrig yn gyflun os oes gan y ddau yr un siâp, neu fod y naill yn adlewyrchiad or llall, megis mewn drych. Yn fwy manwl, gellir ffurfior naill or llall drwy godi neu ostwng y raddfa, mewn modd unffurf; weithiau hefyd bydd y ...

                                               

Yr Elfennau

Traethawd ar fathemateg, a rannwyd i bymtheg llyfr, ywr Elfennau gan y Groegwr Euclid; fei sgwennwyd, maen debyg, yn Alexandria, yr Aifft tua 300 CC. Maen gasgliad o ddiffiniadau, cynosodiadau, gosodiadau, a sawl prawf or gosodiadau hyn. Maer lly ...

                                               

Hypotenws

Mewn geometreg, yr hypotenws yw ochr hiraf triongl ongl sgwâr, ar linell sydd gyferbyn âr ongl sgwâr ei hun. Gellir canfod hyd hypotenws triongl sgwâr gan ddefnyddio theorem Pythagoras, syn nodi bod sgwâr hyd yr hypotenuse yn cyfateb i gyfansswm ...

                                               

Mewngylch ac allgylch

Mewn geometreg, mae mewngylch yn cyfeirio at y cylch mwyaf a ellir ei ffitio mewn triongl. Maen cyffwrdd tair ochr y triongl; mewn geiriau eraill, maer cylch mewn tangiad ar triongl mewn tri lle. Gelwir canolbwynt y mewngylch yn "fewnbwynt y trio ...

                                               

Polygon amgrwm

Polygon syml nad ywn hunan-groesi ac nad ywn bolygon ceugrwm yw polygon amgrwm. Un oi nodweddion yw nad oes unrhyw ran o linell, rhwng dau bwynt, yn mynd y tu allan ir polygon. Felly, maen bolygon lle mae ei du mewn yn amgrwm. Mae pob ongl fewnol ...

                                               

Sgwarior cylch

Pôs mathemategol a gyflwynwyd gan fathemategwyr Groegaidd yw sgwarior cylch. Y broblem a osodwyd oedd: sut i greu sgwâr gydar un arwynebedd ar cylch a roddir, gan ddefnyddio cwmpawd a llinell syth, a chyflawnir pôs mewn hyn-a-hyn o gamau. Caiff s ...

                                               

Triongl

Polygon sydd â thair ochr llinell a thri fertig yw triongl. Maen un or siapiau sylfaenol mewn geometreg. Mae triongl gyda fertigau A, B, a C yn cael ei ddynodi mewn mathemateg fel △ A B C {\displaystyle \triangle ABC}. Mae cyfanswm onglau mewnol ...

                                               

Triongl isosgeles

Mewn geometreg, triongl isosgeles yw triongl sydd â dwy ochr o hyd cyfartal. Gellir ei ddisgrifio fel triongl gyda dwy linell yr un hyd, neu fel triongl gydag o leiaf dwy linell yr un hyd. Maer triongl hafalochrog yn ffition daclus o fewn y ddau ...

                                               

Triongl ongl sgwâr

Mewn mathemateg mae triongl ongl sgwâr yn driongl gydag un ongl sgwâr. Y berthynas rhwng ochraur triongl ai onglau yw sail trigonometreg. Yr enw ar yr ochr sydd gyferbyn yr ongl sgwâr yw hypotenws ochr c yn y diagram ar y dde. Gelwir yr ochrau cy ...

                                               

Trionglau lem ac aflem

Mae lem ac aflem yn cyfeirio at onglau mewnol dau fath gwahanol o drionglau. Mae pob un o onglau mewnol triongl lem yn llai na 90°. Mewn triongl aflem, mae un or onglau mewnol yn aflem dros 90°. Cyfanswm onglau mewnol pob triongl yw 180°, felly d ...

                                               

Ymyl

Ym maes geometreg, mae ymyl yn ffin, neun fan ble mae dwy ochr yn cyfarfod. Ym myd polygonau a pholyhedronau gellir ei ddiffinio fel math o linell segment syn cysylltu dau fertig. Pan for segment rhwng dau fertig yn pasio y tu allan neur tu fewn ...

                                               

Hecsagon

Mewn geometreg, mae hecsagon yn bolygon chwech ochr. Dawr gair hecsagon or ddau air Groeg ἕξ, "chwech" a γωνία, sef "cornel, ongl". Gelwir yr hecsagon, weithiau, gan fathemategwyr yn "6-gon". Mae pob ongl fewnol ym mhob hecsagon syml nad ywn huna ...

                                               

Octagon

Mae octagon rheolaidd yn octagon sydd â phob ochr or un hyd a phob ongl mewnol yr un maint. Mae ongl mewnol pob fertig octagon rheolaidd yn 135° ac mae swm yr holl onglau mewnol yn 1.080°. Rhoddir arwynebedd octagon rheolaidd gydag ochr hyd a gan ...

                                               

Pedrochr

Mae pedrochr yn bolygon gyda phedair ymyl a phedair fertig neu gornel. Maer petryal yn un math o bedrochor, a cheir sawl math arall. Mae rhain amgrwm ac eraill yn geugrwm; mewn pedrochr cefngrwm, mae un ongl fewnol yn fwy na 180 ° ac mae un or dd ...

                                               

Pentagram

Siâp seren pum pwynt a dynnwyd â phum llinell syth ywr pentagram. Maer gair pentagram yn dod or gair Groeg πεντάγραμμος neu πεντέγραμμος sef "â phum llinell". Defnyddiwyd pentagramaun symbolaidd yn yr Hen Roeg ym Mesopotamia, a defnyddir y pentag ...

                                               

Polygon ceugrwm

Gelwir polygon syml nad ywn amgwm yn geugrwm. Mae gan y polygon ceugrwm o leiaf un ongl fewnol sydd rhwng 180 a 360 gradd. Nodweddion: Mae rhai croeslinaur polygon ceugrwm yn gorwedd yn rhannol neun gyfan gwbl y tu allan ir polygon. Mae rhai rhan ...

                                               

Polygon rheolaidd

Mewn geometreg Ewclidaidd, mae polygon rheolaidd yn bolygon syn hafalonglog ac yn hafalochrog. Gall polygonau rheolaidd fod naill ain amgrwm neun serennog. Gellir rhannur gwahanol fathau o bolygonaun ddau: rheolaidd ac afreolaidd. Ceir hefyd poly ...

                                               

Triongl hafalochrog

Mewn geometreg, polygon rheolaidd ywr triongl hafalochrog, syn driongl lle maer dair ochr yn gyfartal. O fewn geometreg Ewclidaidd, mae gan pob triongl hafalochrog ochrau cyfath, syn 60 ° yr un.

                                               

Glôb

Model sfferigol or Ddaear, neu rhyw sylwedd wybrennol arall, neu or sffêr wybrennol yw glôb neu yn hynafaidd cronnell. Mae gan globau bwrpas tebyg i fapiau, ond yn wahanol i fapiau, nid ydynt yn ystumior arwyneb maent yn ei bortreadu heblaw am ei ...

                                               

Radiws

Mewn geometreg clasurol, radiws cylch neu sffêr yw unrhyw linell o ganol y siap iw ymyl. Mewn defnydd mwy modern, mae hefyd yn golygu hyd y linell hon. Benthyciad ywr gair or Lladin a golygai "belydryn o olau" neu "adenydd yr olwyn mewn cerbyd rh ...

                                               

Elipsoid

Gwrthrych geometrig yw elipsoid, syn arwyneb y gellir ei gael o sffêr drwy ei ddadffurfio i wahanol gyfeiriadau, neun fwy cyffredinol, drwy drawsffurfiad affin. Mae ganddo arwyneb cwadrig ac mae ganddo un or ddwy nodwedd ganlynol: Mae pob croesto ...

                                               

Helics

Math o gromlin ywr helics o fewn gofod tri dimensiwn. Un oi brif nodweddion yw fod ei linell tangiad, ar unrhyw bwynt, yn gyson ei ongl gyda llinell gyson a elwir yn "echel". Ymhlith esiamplau gorau o helics maer grisiau tro, sbiral ar sbring coi ...

                                               

Symudedd Brown

Ffenomen ffisegol yw Symudedd Brown a sylwyd arno yn gyntaf gan y botanegydd or Alban, Robert Brown. Sylwodd Brown fod gronynnau microsgopig o baill yn sboncion afreolaidd wrth ei weld mewn dŵr o dan y meicrosgop. Yn ddiweddarach defnyddiwd y ffe ...

                                               

Trigonometreg

Mae trigonometreg yn isgangen o fathemateg syn delio gyda thrionglau, yn enwedig trionglau ongl sgwâr. Gelwir trigonometreg yn "trig" yn anffurfiol. Mae trigonometreg yn delio gydar berthynas rhwng ochrau ar onglau ar ffwythiannau trigonometregol ...

                                               

Ffwythiannau trigonometrig

Mewn mathemateg, mae ffwythiannau trigonometrig yn ffwythiannau onglau. Defnyddir y ffwythiannau yma i gysylltu onglau triongl i hyd ymylon y triongl. Y ffwythiannau mwyaf poblogaidd yw sin, cosin a tangiad, syn byrhau i sin, cos a tan. Mae gan y ...

                                               

Theori Galois

Mewn mathemateg, mae damcaniaeth Galois yn darparur cysylltiad rhwng theori maes a theori grŵp. Drwyr ddamcaniaeth hon, gellir lleihau llawer or problemau a wynebir oddi fewn i theori maes ir hyn a elwir yn theori grŵp, syn symlach ac yn haws ei ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →