ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 181                                               

Religion, Culture and Society

Cyfrol ac astudiaeth Saesneg gan William K. Kay a Leslie J. Francis yw Religion, Culture and Society a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1996. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Astudiaethau cydberthynol syn ystyried agweddau ...

                                               

Shadows of Mary

Cyfrol ac astudiaeth Saesneg gan Teresa P. Reed am y Forwyn Fair mewn testunau diwinyddol yw Shadows of Mary: Reading the Virgin Mary in Medieval Texts a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2003. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o bri ...

                                               

Silence and Honey Cakes

Llyfr ar grefydd yn y Saesneg gan Rowan Williams yw Silence and Honey Cakes a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Lion Publishing yn 2011. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Archwiliad dwfn o werthoedd hynafol a syml pobl fynachaidd yr anialwch, ynghyd âu ...

                                               

The Span of the Cross

Cyfrol ac astudiaeth o gyfraniad Cristnogaeth i hanes Cymru yn ystod yr 20g, yn Saesneg gan D. Densil Morgan yw The Span of the Cross: Christian Religion and Society in Wales, 1914–2000 a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2011. ...

                                               

The SPCK Introduction to Karl Barth

Canllaw i waith Karl Barth yn y Saesneg gan D. Densil Morgan yw The SPCK Introduction to Karl Barth a gyhoeddwyd yng Nghymru gan SPCK yn 2011. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Mae gwaith Karl Barth yn sylfaenol i ddiwinyddiaeth fodern, ac os yd ...

                                               

Warsaw Words

Casgliad o destun crefyddol am Warsaw yn Saesneg gan David H. Williams yw Warsaw Words a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Gee yn 1999. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Casgliad o 13 pregeth, 3 anerchiad, 1 erthygl ac 1 llythyr gan y Caplan Angl ...

                                               

The Welsh and their Religion (cyfrol)

Casgliad o chwech o draethodau hanesyddol mewn cyfrol yn yr iaith Saesneg gan Glanmor Williams yw The Welsh and their Religion: Historical Essays a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1991. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Ca ...

                                               

The Welsh Church

Llyfr ar grefydd yn y Saesneg gan Glanmor Williams, William Jacob, Nigel Yates a Frances Knight yw The Welsh Church from Reformation to Disestablishment, 1603–1920 a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2007. Yn 2014 roedd y gyfrol ...

                                               

Winds of Change

Dadansoddiad o ddatblygiad y ffydd Babyddol yng Nghymru yn y Saesneg gan Trystan Owain Hughes yw Winds of Change a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1999. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Canolbwyntir ar y cyfnod 1916-62: o fo ...

                                               

Abraham

Ystyrir Abraham, Hebraeg: אַבְרָהָם, "Avraham", Arabeg: ابراهيم "Ibrahim", fel ffigwr allweddol gan dair crefydd, Iddewiaeth, Cristnogaeth ac Islam, a elwir am hynny yn grefyddau Abrahamig. Ei enw yn wreiddiol oedd Abram (Hebraeg: אַבְרָם, ond ne ...

                                               

Arch y Cyfamod

Ystyr y gair arch yw "cist neu flwch" Lladin arca. Math ar gist o goed Sittim neu acasia ydoedd, yn ôl Llyfr Exodus Ex. 25.10. Roedd yn oreuriedig ag aur ac yn cael eu cludo ar bolion oedd yn ffitio mewn pedair dolen ar ymyl yr arch. Yn y litwrgi ...

                                               

Cenhedlig

Cenhedlig ywr gair maer Iddewon yn ei ddefnyddio i ddisgrifio pobloedd sydd ddim yn Iddewon. Yr ystyr llythrennol yw "perthyn ir cenhedloedd ", sef y cenhedloedd anetholedig gan Dduw mewn gwrthgyferbyniad â chenedl etholedig yr Iddewon. Yn y Beib ...

                                               

Iddewiaeth yng Nghymru

Mae hanes Iddewon ac Iddewiaeth yng Nghymru yn cychwyn yn ail hanner y 13g. Ond yn 1290 cyhoeddodd Edward I, brenin Lloegr, ddatganiad yn gorfodir Iddewon i adael teyrnas Lloegr. Wedi hynny, ac eithrio un cyfeiriad or 14g, maen ymddangos na fu Id ...

                                               

Gabriel

Gabriel yw un or saith archangel yn y traddodiad Cristnogol, gyda Mihangel, Raphael, Uriel ac eraill, syn sefyll yn dragwyddol o flaen Duw ac yn barod iw hanfon fel ei negesyddion ir dynolryw. Fei derbynnir hefyd fel un or angylion gan Iddewon a ...

                                               

Gwrth-Semitiaeth

Casineb at Iddewon neu ragfarn yn eu herbyn yw Gwrth-Semitiaeth. Yn hanesyddol mae dwy brif ffurf ar wrth-Semitiaeth wedi bod: Gwrth-Semitiaeth Ganoloesol, a Gwrth-Semitiaeth Fodern.

                                               

Hatikva

Hatikva ; Arabeg: هاتكفا; yn llythrennol Y Gobaith) yw anthem genedlaethol Israel. Ysgrifennwyd y geiriau yn 1878 gan Naftali Herz Imber, bardd o Iddew seciwlar o Zolochiv yn yr Wcrain.

                                               

Isaac

Cymeriad yn yr Hen Destament a mab i Abraham oedd Isaac. Yn draddodiadol, Isaac yw cyndad yr Iddewon, ai hanner-brawd Ishmael yw cyndad yr Arabiaid. Ystyrir ef yn broffwyd gan Islam hefyd. Ganed Isaac i Sarah, gwraig Abraham, pan oedd hi eisoes y ...

                                               

Seion

Gair a ddefnyddir i ddynodi gwlad Israel neu ddinas Jeriwsalem yw Seion. Ceir llawer cyfeiriad at Seion yn y Beibl; yn aml maen cyfeirio at Mynydd Seion, bryn gerllaw Jeriwsalem lle roedd caer yn perthyn ir Jebiwsiaid, a gipiwyd gan y brenin Dafy ...

                                               

Uriel

Uriel yw un o’r saith archangel yn y traddodiad Cristnogol, gyda Mihangel, Gabriel, Raphael ac eraill, sy’n sefyll yn dragwyddol o flaen Duw ac yn barod i’w hanfon fel ei negesyddion i’r dynolryw. Fe’i derbynnir hefyd fel un o’r angylion gan Idde ...

                                               

Or Tŷ ir Tŷ

365 o fyfyrdodau wedi eu hysgrifennu ar gyfer pob dydd or flwyddyn, mewn cyfresi o wythnos. Ar ddydd cyntaf yr wythnos ceir myfyrdod a gweddi sylweddol, gyda chwe myfyrdod mwy sylfaenol ar gyfer gweddill y dyddiau.

                                               

Beelsebwl

Ym mytholeg y crefyddau Abrahamig, enw un o saith tywysog Uffern yw Beelsebwl, enw syn dod o Baal Zebûb, Baal Z ə bûb neu Baal Z ə vûv. Ceir hefyd Belzebud, Beezelbub, Beazlebub, Belzaboul, Beelzeboul, Baalsebul, Baalzebubg, Belzebuth, Beelzebuth ...

                                               

Diafol

Y Diafol neur Diawl ywr enw a roddir i fod goruwchnaturiol, a ystyrir gan Gristnogaeth, Islam a rhai crefyddau eraill fel ymgorfforiad o ddrygioni. Ystyrir fod y diafol yn temtio bodau dynol, gan geisiou temtio i bechu. Mewn Cristnogaeth, credir ...

                                               

Lwsifferiaeth

Y ffordd well i ddiffinio Lwsifferiaeth yw fel cyfundrefn gred syn anrhydeddu nodweddion hanfodol Lwsiffer. Mae Lwsifferiaeth yn aml yn cael ei chanfod fel rhywbeth ategol i Sataniaeth, oherwydd cydberthyniad canonaidd Lwsiffer â Satan. Mae rhai ...

                                               

Mastema

                                               

Etholedigaeth

Etholedigaeth, mewn diwinyddiaeth, yw rhagordeiniad personau neu bobloedd neilltuol i iachawdwriaeth yn unol ag ewyllys benarglwyddiaethol Duw. Gelwir y cyfryw bobl yn "etholedig". Maer Iddewon yn ystyried eu hunain yn bobl etholedig gan Dduw, me ...

                                               

Fflangellaeth

Yr arfer grefyddol o chwipior corff i ddangos penyd, disgyblaeth neu ymroddiad duwiol yw fflangellaeth neu ffrewyllaeth. Ceir sawl ymdrech anthropolegol i esbonior arfer, er enghraifft fel modd o fwrw cythraul allan neu buror enaid, dioddefaint g ...

                                               

Ysgymuno

Yn yr eglwys Gristnogol ysgymuno ywr weithred o gau allan or Cymun sanctaidd rywun neu rywrai a fernir yn ddiedifar o drosedd fawr neu heresi. Fel rheol y Pab ei hun syn awdurdodi ysgymuno rhywun. Cawsai ysgymuno ei ddefnyddio fel arf wleidyddol ...

                                               

David Irving

Mae David John Cawdell Irving yn honni bod yn "hanesydd" Ail Ryfel Byd ac maen awdur nifer o lyfrau. Ar adegau gwahanol, mae wedi ei wahardd or Almaen, Awstria, Canada, Awstralia, a Seland Newydd. Yn y 1970au roedd Irving yn cael ei dderbyn fel h ...

                                               

Y Flying Dutchman (llong)

Maer Flying Dutchman yn enw a roddir ar long ysbrydol y dywedir ei bod yn hwylio moroedd de Affrica, yn bennaf Penrhyn Gobaith Da. Yn ôl y traddodiad maen llong na all fyth ddychwelyd adre ac sydd wedii thyngedu i hwylior "Saith Fôr" hyd dragwydd ...

                                               

Iddew Crwydrad

Cymeriad o fytholeg Gristnogol a llên gwerin Ewropeaidd yr Oesoedd Canol ywr Iddew Crwydrad. Maen Iddew a gafodd ei felltithio i grwydror byd hyd yr Ail Ddyfodiad, yn gosb am wawdio Iesu ar ei ffordd ir groes. Yn ôl y stori draddodiadol, roedd yr ...

                                               

Ymarfer ysbrydol

Gwneir rhai arferion, megis myfyrio, yoga a llysieuaeth, am bwrpas ysbrydol, ac yn fwy cyffredin i grefydd y Dwyrain yn hytrach nar Gorllewin. Maen bosibl y daeth y syniad hwn or canfyddiad fod gan grefydd y Dwyrain ragor o gyfriniaeth na chrefyd ...

                                               

Angel y Gogledd

Cerflun enfawr ym Mwrdeistref Fetropolitan Gateshead, Tyne a Wear, Gogledd-ddwyrain Lloegr, gan Syr Antony Gormley yw Angel y Gogledd. Fei lleolir ar fryn yn Low Eighton ym mhlwyf sifil Lamesley, yn edrych dros ffyrdd A1 ac A167 a rheilffordd Pri ...

                                               

Another Place

Mae Another Place yn waith celf sydd ar Draeth Crosby, Glannau Merswy a greuwyd gan Syr Antony Gormley. Mae 100 o ffigurau haearn bwrw yn wynebu’r môr, y ffigurau’n seiliedig ar gorff Syr Antony. Mae’r ffigurau wedi denu twristiaid i’r traeth ar ...

                                               

Cerflun y ci defaid, Seland Newydd

Crewyd Cerflun y Ci Defaid yn gofeb i cwn defaid y daeth i Seland Newydd yn ystod y 19 ganrif efo bugeiliaid or Alban. Maer cerflun yn sefyll yn ymyl Llyn Tekapo ar Ynys y De.

                                               

Cerflun Edward Colston

Cafodd cerflun o Edward Colston a arferai sefyll yng nghanol dinas Bryste ei dynnu i lawr gan brotestwyr ar 7 Mehefin 2020. Codwyd y cerflun cyntaf ym 1895. Y cerflunydd oedd John Cassidy. Dyn cyfoethog oedd Colston 1636–1721 a gafodd y rhan fwya ...

                                               

Dafydd (Michelangelo)

Cerflun enwog gan Michelangelo yw Dafydd, syn bortread delfrydol yn y dull clasurol or brenin Dafydd, gorchfygwr Goliath yn yr Hen Destament a brenin Israel. Cafodd ei gerfio o farmor gan Michelangelo yn y cyfnod o 1501 i 1504. Fei ystyrir yn un ...

                                               

Dynes ar ei heistedd Çatalhöyük

Cerflun cynhanesyddol o fenyw yn eistedd ar gadair neu orsedd yw Dynes ar ei heistedd Çatalhöyük. Maen gerflun o glai wedii danio o fenyw noeth syn eistedd ar gadair neu orsedd o ryw fath rhwng dwy fraich syn terfynu mewn pennau llewod. Tybir yn ...

                                               

Eilun Shigir

Cerflun pren hynaf y byd yw eilun Shigir a wnaed tua 7.500 CC yn ystod y cyfnod Mesolithig. Maen cael ei arddangos yn yr Amgueddfa Hanes yn Yekaterinburg, Oblast Sverdlovsk, Rwsia.

                                               

Gwener Malta

Mae Gwener Malta yn un o sawl cerflun bychan palaeolithig o fenywod, a ddarganfuwyd yn Malta, ar Afon Angara, ger Llyn Baikal yn Oblast Irkutsk, Siberia, Rwsia.

                                               

Cerflun Heddwch ar gyfer Tangnefedd y Byd

Cerflun o Sri Chinmoy yn dal ffagl fflam ym Mae Caerdydd yw Cerflun Heddwch ar gyfer Tangnefedd y Byd. Ffagl fflam Rhediad Tangnefedd y Byd syn cael ei dal gan y cerflun, a bob blwyddyn ers 1987 maer ffagl yn cael ei chludo o wlad i wlad ac ar dr ...

                                               

Cerflun o Charles Rolls, Trefynwy

Saif cerflun o Charles Rolls, syn wyth troedfedd o uchder, y tu allan i Neuadd y Dref yn Nhrefynwy, Sir Fynwy, yn ne Cymru. Fei cynlluniwyd gan Syr William Goscombe John, R.A. a Syr Aston Webb, R.A. fel cofeb i Charles Rolls, a oedd yn flaengar i ...

                                               

Cerflun Rhyddid

Cerflun yn ninas Efrog Newydd yn yr Unol Daleithiau yw Rhyddid yn Goleuor Byd, a adnabyddir fel rheol fel Cerflun Rhyddid. Cyflwynwyd y cerflun ir Unol Daleithiau gan bobl Ffrainc yn 1886. Saif ar Liberty Island ger harbwr Efrog Newydd. Cynllunwy ...

                                               

Cerflun Wicipedia

Awgrymwyd y syniad gwreiddiol gan Krzysztof Wojciechowski, athro prifysgol Collegium Polonicum w Słubicach yn Słubice. Dywedodd Wojciechowski, "Dw in barod i syrthio ar fy ngliniau o flaen Wicipedia, ac er mwyn cyflawni hynny - mi godaf gerflun!" ...

                                               

Ysbryd Perthynol (cerflun)

Mae Ysbryd Perthynol yn gerflun dur awyr agored mawr ym Mharc Bailic yn Midleton, Iwerddon, syn cofio haelioni Cenedl Choctaw, cenedl gynhenid Americanaidd, i bobl Iwerddon ar adeg An Gorta Mór.

                                               

Comic

: Am y math o ddigrifwr, gweler comedi ar ei sefyll. Dawr enw comic lluosog: comics neu weithiau comigion or Groeg kōmikos syn golygu "amdano neun ymwneud â chomedi". Tarddiar gair or gweithiau cynnar mewn comigion a oedd yn ddoniol. Maer mwyafri ...

                                               

Asterix

Gweler hefyd: Asterix gwahaniaethu Cyfres o stribedi comig ydy Anturiaethau Asterix,a ysgrifennwyd gan René Goscinny a darlunwyd gan Albert Uderzo. Ymddangosodd y gyfres yn y cylchgrawn Ffrengig Pilote am y tro cyntaf ar 29 Hydref 1959. Mae 33 ll ...

                                               

Pelenpwyl

Memyn rhyngrwyd ar ffurf comics syn ceisio rhoi gwedd ddychanol a pherspectif gwahanol ar faterion rhyngwladol ydy Pelenpwyl neu Pelenwlad syn mynd nôl i Awst 2009. Cynrychar sfferau gyda chymeriad dynol iddo wledydd arbennig gan ddefnyddio Saesn ...

                                               

Anturiaethau Tintin

Cyfres o stribedi comig yw Anturiaethau Tintin, a grewyd gan y darlunydd Belgaidd Hergé, neu Georges Remi i roi iddoi enw cywir. Ymddangosodd y rhifyn cyntaf mewn Ffrangeg yn atodiad plant papur newydd Belgaidd Le Vingtième Siècle ar 10 Ionawr 19 ...

                                               

Llyfr

Fel arfer, mae llyfr yn golygu testun wedi ei sgrifennu neu ei argraffu ar bapur sydd wedi ei rwymo mewn clawr. Ers rhai blynyddoedd mae e-lyfrau ar gael, sef llyfrau ar ffurf meddalwedd y gellir eu darllen gan beiriant arbennig. Dawr enw Cymraeg ...

                                               

Llyfr llofnodion

Llyfr ar gyfer casglu llofnodion, ac o bosib negeseuon a llên fer mewn llawysgrifen amryw bobl, yw llyfr llofnodion. Maer llyfrau llofnodion cynharaf yn dyddio or 15g. Llyfrau cyfeillgarwch oedd y mwyafrif or fath lyfrau, a ddefnyddir i gasglu ne ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →