ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 18                                               

Cainc yr Aradwr

Fe gwyd yr haul er machlud heno, Fe gwyd y lloer yn ddisglair eto, Cwyd blodau haf o’r ddaear dirion, Ond byth!, O! byth ni chwyd fy nghalon. Ho! da machgen i, Ho! dere dere, O! dere Ho! Hai ho! Fe gwyd yr haul, fe gwn y lleuad, Fe gwyd y môr yn ...

                                               

Nora Calderwood

Mathemategydd or Alban oedd Nora Calderwood, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel hanes mathemateg, calcwlws o amrywiadau, hafaliad annatod a dadansoddiad swyddogaethol.

                                               

Calsit

Y ffurf sefydlog or mwyn calsiwm carbonad CaC03 ar y tymereddau ar gwasgeddau syn bodoli ar wyneb y ddaear neun agos iddo, yw calsit. Mae ffurfiau eraill ar y mwyn, megis aragonit, yn troin galsit dros amser daearegol. Mae calsit yn fwyn creu-cre ...

                                               

Calsiwm carbonad

Cyfansoddyn cemegol a deunydd crisialog gwyn, CaC03, syn hydawdd mewn dŵr asidig ydy Calsiwm carbonad. Mae creigiau, megis calchfaen, syn cynnwys y mwyn hwn, yn araf hydoddi mewn dŵr glaw asidig asid carbonig gwan. Dyma brif ddeunydd perlau, creg ...

                                               

Dominic Calvert-Lewin

Llofnododd Calvert-Lewin ar gyfer Everton F.C. mewn cytundeb gwerth £ 1.5 miliwn ar 31 Awst 2016. Chwaraeodd yn ei gem gyntaf yn erbyn Arsenal F.C., lle enillodd Everton F.C. 2-1. Sgoriodd ei gol gyntaf yn erbyn Hull City F.C. Llofnododd Calvert- ...

                                               

Call Of Duty Black Ops 4

Call Of Duty Black Ops 4 yw gem ar PS4,PC a Xbox 1. mae yna gem modd newydd or enw Black Out, Black Out uw rhiwbeth fatha Battle Royal yn fortnite ond maer Black Out yn efo graffeg well.

                                               

Jessie Cameron

                                               

Margaret Cameron

                                               

Cân y Cardi

                                               

Cân y Cathreinwr

Cân werin Gymraeg yw Cân y Cathreinwr. Un syn gyrrur ychen, neur wedd ychen wrth aredig yw cathreiniwr. Ceir fersiwn ohoni a recordiwyd gan Sain Ffagan yn 1953: recordiad o Robert Thomas, o "Rock House", Twynyrodyn, ger Gwenfô, Sir Forgannwg, yn ...

                                               

Can y milwr (cerdd)

Cerdd Gymraeg gan Karen Owen ydy "Cân y Milwr". Cerdd am ryfel yw hi, ar atgofion o fachgen yn cael ei yrru i rhyfel Affganistan. Sonir am y gofal yr oedd yn ei gael gan y fyddin, ai swydd yno. Maer gerdd yn delyneg ar fydr ac odl.

                                               

Annie Jump Cannon

Gwyddonydd Americanaidd oedd Annie Jump Cannon, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel seryddwr, ffisegydd, academydd ac astroffisegydd.

                                               

Canolfan Thomas Telford, Porthaethwy

Mae Canolfan Thomas Telford yn brosiect cymunedol syn canolbwyntio ar Bont y Borth, a adeiladwyd gan Thomas Telford a Phont Britannia a adeiladwyd gan Robert Stephenson. Mae hin amgueddfa drwyddiedig ac maer ganolfan yn cynnwys arteffactau hanesy ...

                                               

Canu gwerin yn Ynys Môn

Mae gan Ynys Môn gyfoeth o alawon gwerin traddodiadol. Cofnodwyd nifer ohonynt gan unigolion megis Grace Gwyneddon Davies a Mr Owen Parry, Tyddyn-y-gwynt, Dwyran.

                                               

Capel Armenia, Caergybi

Yn 1860, talwyd £1100 i adeiladur capel hwn gyda 200 o aelodau. Cafodd ei alw yn Armenia oherwydd credwyd fod Armenia yn wlad doreithiog a ffrwythlon gyda dau gynhaeaf yn unig bob blwyddyn. Capel Sidan oedd rhai o drigolion dref Caergybi yn cyfei ...

                                               

Capel Benllech, Benllech

Adeiladwyd ysgoldy yn 1883. Cangen o Gapel Tabernacl yw Capel Benllech. Adeiladwyd y capel newydd yn 1900 ar dir fferm Mynachlog. Yn 1938 gosodwyd trydan yn yr adeilad. Maer adeilad yn y dull Gothig. Maer adeilad yn agored o hyd.

                                               

Capel Bethania, Rhosybol

Cafodd y capel ei godi yn 1884, yn y dull Pengrwn, a cheir drws ar y talcen. Maen cynnwys nodwedd anghyffredin sef ffenestr olwyn, y tu cefn y capel.

                                               

Capel Bethel, Amlwch

Cafodd Capel Bethel ei adeiladu yn 1807 yn nhref Amlwch, Ynys Môn. Ai ladaladwyd y capel yn 1860 yn y dull Gothig gan y pensaer John Lloyd, Caernarfon. Yn 1910 ychwanegwyd ysgoldy ir capel. Roedd yr ysgoldy yng nghefn yr adeilad. Yn 1975 caewyd y ...

                                               

Capel Bethel, Bethel

Mae Capel Bethel wedi ei leoli ym mhentref Bethel, Ynys Môn. Tyfodd pentref Bethel o ganlyniad i sefydlur capel. Maer capel yn parhau i fod yn agored.

                                               

Capel Bethesda, Amlwch

Cyfeiriawyd at y capel fel Capel Mawr am y tro cyntaf yn 1818 oherwydd bod yr adeilad wedi ehangu. Adeiladwyd ysgoldy yn 1827. Dywedir bod dros 300 yn mynd ir Ysgol Sul yn ystod y 1820au. Cafwyd adeiladu capel newydd. Cost y capel oedd £2.200. Ro ...

                                               

Capel Bethesda, Cemaes

Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1817, a chodwyd y capel presennol sydd dal ar agor hyd heddiw yn 1861. Fei adeiladwyd yn y dull pengrwn ac mae mynediad iddo drwy wal fer. Cafodd ysgoldy ei adeiladu yn 1894. Saif y capel ar ochr yr A5025 ar y ffordd ...

                                               

Capel Beulah, Aberffraw

Yn ôl y son y capel hwn ywr capel Presbyteraidd lleiaf yn Ynys Môn, efallai yng Nghymru gyfan. Adeiladwyd cyffiniaur Capel yn 1797, gyda’r capel cyntaf wedi cwblhau erbyn 1827. Cafodd y capel presennol ei adeiladu yn 1879 am £400, cafodd y tŷ cap ...

                                               

Capel Carmel, Moelfre

Cafodd y capel cyntaf ei adeiladu yn 1827 am £150. Cafwyd ei weinidog cyntaf yn 1829. Cafodd Capel Carmel newydd ei adeiladu yn 1827 a mae o dal ar agor heddiw.

                                               

Capel Carmel, Porth Amlwch

Cafodd y capel ei helaethu yn 1862 am £1000 gyda mynediad talcen yn y dull clasurol. Y cynllunudd Thomas o Abertawe oedd yn gyfrifol am roi bwa anferth tu blaen ir capel. Hefyd gosodwyd oriel tu mewn ir capel. Mae gan y capel festri sydd ynghlwm ...

                                               

Capel Cildwrn, Llangefni

Maer capel yn dyddio o 1782. Cildwrn oedd un or capeli cyntaf y Bedyddwyr yn Ynys Môn. Mae hi nawr yn gapel efengylaidd. Maer capel wedi bod drwy sawl newidiad, yn 1819, 1815, 1849, 1866 a 1838. Roedd Christmas Evans yn weinidog yno o 1791 hyd 18 ...

                                               

Capel Ebeneser, Llangefni

Adeiladwyd y capel cyntaf o gwmpas 1805. Adeiladwyd yr ail capel yn 1865 ar ôl i ferch o Langefni or enw Martha Edwards codi £200 tuag ato. Maer capel dal ar agor heddiw. Cyn brif gapel y Bedyddwyr ar Ynys Môn, o 1781 i 1826 y gweinidog oedd y pr ...

                                               

Capel Ebenezer, Caergybi

Mae hanes y capel hwn yn gallu cael ei lwybro’n ôl i Ysgol Sul mewn tŷ o’r enw Bodwradd sefydlwyd yn 1813. Ers hynny, mae’r ysgol wedi symud sawl gwaith. Parhaodd Ysgoldy Cweryd, sefydlwyd yn 1826, tan 1850 pan gafodd y capel cyntaf ei hadeiladu. ...

                                               

Capel Horeb, Llangristiolus

                                               

Capel Horeb, Penmynydd

Cynnalwyd cyfarfodydd gan yr Annibynnwyr yn Nhyn Cae a Dragon Bach mor bell yn ôl a 1742. Gorffennwyd adeiladur capel erbyn 1828 am £180. Nid oes arwydd ar y capel, felly nid ywn amlwg mai capel ydyw.

                                               

Capel Ifan, Llannerch-y-medd

                                               

Capel Jerusalem, Llanfechell

Mewn tŷ o’r enw Hafod Las roedd Ysgol Sul yn bodoli yn ôl yn 1815. Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1817. Mesuriadaur capel oedd 24X21 troedfedd. Roedd pulpud mawr yno ond nid oedd seddau. Helaethwyd y capel ac yn 1827 a gosodwyd seddau yno. Mae’r ad ...

                                               

Capel Lôn y Felin, Llangefni

Cafodd y capel ei adeiladu yn 1903 yn arddull werinol ddiweddarach or math mynediad talcen,ac yno ei agor yn Tachwedd 1903. Talwyd £481 ar gyfer adeiladur capel. Maer capel yn parhau i fod yn agored heddiw.

                                               

Capel Moreia, Llangefni

Talwyd £208 i adeiladu y capel yn 1896. Gorffenodd adeiladur adeilad yn 1898. Maer capel yma yn adeilad rhestredig gradd 2. Mae Capel Methodistaidd Calfinaidd Moreia yn un or capeli mwyaf uchelgeisiol a llwyddiannus yn Ynys Mon. Fei hadeiladdwyd ...

                                               

Capel Moreia, Porthaethwy

Darganfyddir Capel Moreia yn Lôn Cilbedlam, Porthaethwy. Mae cyflwyr ofnadwy o wael ar y capel, yn brawf ir esgeuluster sydd wedi disgyn arno ers nifer o flynyddoedd, bellach, ac mae cyflwr y tô yn dystiolaeth o hyn.

                                               

Capel Mynydd Parys

Yn 1884 cafodd y capel ei adeiladu yn gyntaf, cyn ei ail-adeiladu yn 1896 am gost o £132. Cafodd y capel ei werthu yn 2001 wedi iddo gau. Mae hin bellach cael ei defnyddio fel tŷ annedd.

                                               

Capel Nazareth, Pentraeth

                                               

Capel Newydd (Capel Mwd)

Capel wedii leoli ym mhentref Penygraigwen yw Capel Newydd, Glanrafon. O fewn y gymued leol, caiff ei adnabod fel Capel Mwd yn hytrach nai enw ffurfiol. Hefyd ar dir y capel y mae mynwent wedii leoli. Erbyn heddiw, caiff ei adnabod fel capel rhes ...

                                               

Capel Noddfa, Bae Trearddur

Capel bychan yw Noddfa. Roedd ysgoldy yn rhan o Gapel Ebeneser, Kingsland, Caergybi ac adeiladwyd hi yn 1909. Capel Gwyn oedd enwr capel yn y dechrau ond corfforwyd y capel yn annibynnol o Ebeneser yn y flwyddyn 1921. Sefydlwyd Eglwys Unedig Tywy ...

                                               

Capel Nyth Clyd, Talwrn

Fe bregethodd yr enwog John Elias yn yr ardal yn 1799, wrth iddo bregethu yn yr awyr agored. Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1806 ar dir or enw Nyth Clyd. Mae’r capel presennol bellach yno ers 1880, ac mae ysgoldy a thŷ capel wedi cael eu hychwanegu ...

                                               

Capel Pen y Sarn, Pentre Berw

                                               

Capel Peniel, Amlwch

Adeiladwyd Capel Peniel yn 1849 ym Mhorth Amlwch, Ynys Môn. Mae Capel Peniel yn gyn-gapel Methodistaidd Calfinaidd yn Nhremadog, Gwynedd. Maer capel hon yn un o bum capel anghydffurfiol rhestredig Gradd I yng Nghymru. Mae mewn arddull neoglasurol ...

                                               

Capel Penucheldref, Llansadwrn

Roedd ysgol Sul y pentref yn bodoli cyn y capel ei hun. Doedd hi ddim tan yr 1870au dymar capel yn dod ir bod, ac derbynnwyd offerynnau cerdd yn 1893. Yn 1906 cafodd y capel ei helaethu, a sefydlwyd llyfrgell yno y flwyddyn wedyn. Prynwyd tŷ ar g ...

                                               

Capel Penuel, Llangefni

                                               

Capel Rehoboth, Burwen

Sefydlwyd ysgol Sul ym Mhig Rhos yn y flwyddyn 1801. Newidwyd lleoliad yr ysgol Sul i Dŷr Ysgol yn 1816. Adeiladwyd capel fel cangen o Gapel Mawr yn Amlwch yn 1816. Adeiladwyd capel newydd oedd yn dal 120 yn 1897. Yn 1935, adeiladwyd capel newydd ...

                                               

Capel Sardis, Bodffordd

Cafodd y capel presennol ei adeiladu yn 1895 drwy ddefnyddio’r dull pengrwn syml ac yn parhau i fod ar agor, ond cafodd ei adeiladu yn wreiddiol yn 1814 ac ei helaethu yn 1824.

                                               

Capel Sardis, Malltraeth

                                               

Capel Saron, Amlwch

Cafwyd oedfeydd mewn tŷ yn yr ardal cyn adeiladur capel ac roedd hyn yn mynd yn ôl dwy flynedd ynghynt. Caeodd y capel yn 1997. Cartref ywr capel erbyn hyn sydd wedii baentio wyn ond mae ei wreiddiau fel addoldy yn hollol amlwg.

                                               

Capel Saron, Bodedern

Lleolir yn stad Lôn yr Ardd yn y pentref. Maer capel yn dilyn y dull lled-glasurol, gyda rhinweddau ôl-ganoloesol megis mynediad talcen. Hyd heddiw, mae Capel Saron yn agored. Talwyd £100 i adeiladur capel am y tro cyntaf yn 1829, gydag adeiladu ...

                                               

Capel Seilo, Caergeiliog

                                               

Capel Smyrna, Llangefni

Talwyd £250 i adeiladur capel yn 1844. Ail-adeiladwyd y capel o gwmpas 1870. Ac unwaith eto yn 1903. Mae’r capel yn parhau i fod ar agor. Maer capel presennol, dyddiedig 1903, wedii adeiladu yn yr arddull Glasurol. Erbyn hyn mae Capel Smyrna wedi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →