ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 179                                               

Gareth Williams

Ysbiwr a Chymro Cymraeg o Ynys Môn oedd Gareth Williams a oedd yn gweithio i GCHQ Llywodraeth y DU ac i MI6. Canfuwyd ei gorff ar y 15 Awst, 2010 mewn bag cadwn-heini mewn "tŷ saff" o eiddor MI5 yn Pimlico, Llundain, a hynny o dan amgylchiadau am ...

                                               

Llid

Ymateb biolegol gan feinweoedd fasgwlaidd i symbyliadau niweidiol, megis pathogenau, celloedd difrod, neu lidwyr yw llid. Ymgais amddiffynnol gan yr organeb i ddileur symbyliadau niweidiol yn ogystal â chychwyn proses iacháur feinwe yw hi. Nid yw ...

                                               

Tiwmor

Twf annaturiol o feinwe yw tiwmor. Maer twf annormal hwn fel arfer yn ffurfion grynswth, a chyfeirir at y crynswth hwnnw fel tiwmor. Mae ICD-10 yn dosbarthu neoplasmau i bedwar prif grŵp: neoplasmau diniwed, neoplasmau presennol, neoplasmau enbyd ...

                                               

Biopsi

Prawf meddygol diagnostig lle gymerir sampl o feinwe or corff iw harchwilio yw biopsi. Gall y sampl ddod o unrhyw le yn y corff bron, ac maer ffordd y gwneir yn dibynnu ar y lleoliad. Mae meddyg yn edrych ar y sampl o dan ficrosgop i weld y cello ...

                                               

Prawf goddefiad glwcos

Prawf gwaed i brofi am lefelau uchel o glwcos yn y gwaed sydd yn arwydd o ddiabetes yw prawf goddefiad glwcos. Maen profi gallur corff i fetaboleiddio carbohydradau.

                                               

Prawf gwaed

Prawf meddygol lle cymerir sampl o waed claf iw archwilio mewn labordy yw prawf gwaed. Mae gan fflebotomydd hyfforddiant arbennig i dynnu gwaed, ond gall samplau gwaed hefyd gael eu cymryd gan nifer o weithwyr iechyd proffesiynol.

                                               

Prawf Lachman

                                               

Pigiad meingefnol

Prawf meddygol diagnostig i brofi sampl o hylif serebro-sbinol, yr hylif syn amgylchynur ymennydd a llinyn yr asgwrn cefn, yw pigiad meingefnol neu tap sbinol. Fei wneir drwy roi nodwydd gau i mewn i ran isaf sianel y cefn i dynnur hylif. Caiff e ...

                                               

Brech

Mae gan nifer o gyflyrau meddygol "brech" yn eu henwau, gan fod brechau yn symptom sylweddol, os nid y prif symptom, or clefyd. Maent yn cynnwys: Brech yr ieir Y frech Almaenig rwbela Brech clwt/cewyn Y frech wen Brech y danadl Y frech goch

                                               

Cosi

Llid ar y croen syn peri atgyrch i grafu yw cosi, prwritis, cosfa neur goglais. Mae cosi yn symptom cyffredin iawn o nifer o gyflyrau meddygol ac yn aml bu brech neu smotyn lle maen digwydd. Gall effeithio ar unrhyw rhan or corff, a gall digwydd ...

                                               

Cyfog

Teimlad o anesmwythder ac anghysur yn y stumog gydar symbyliad i chwydu yw cyfog. Mae cyfog yn symptom o nifer fawr o gyflyrau meddygol gan gynnwys enseffalitis, anaffylacsis, a salwch symud.

                                               

Peswch

Sŵn sydyn a chras a wneir gan berson, un ar ôl y llall, yw peswch. Maer gair hefyd yn disgrifior adwaith amddiffynol gan y corff i feicrobau, llwch, bwyd ayb wedi mynd i mewn ir ysgyfaint yn hytrach nar oesoffagws. Dyma ddull y corff iw gwaredu. ...

                                               

Poen cefn

Poen syn cael ei deimlo yn y cefn yw poen cefn, sydd fel arfer yn tarddu yn y cyhyrau, nerfau, esgyrn, cymalau neu yn strwythrau eraill o fewn yr asgwrn cefn. Gall y poen gael ei rannun boen gwar, poen gwaelod y cefn neu poen asgwrn cynffon. Gall ...

                                               

Rhithdyb

Diffinir rhithdyb yn gyffredinol fel cred anwir sefydlog a defnyddir y term mewn iaith bob dydd i ddisgrifio cred sydd naill ain anwir, ffansïol, neu syn tarddu o dwyll. Mewn seiciatreg, maer diffiniad o angenrheidrwydd yn fanylach gywir ac yn aw ...

                                               

ICM (ymchwilydd barn gyhoeddus)

Ymchwilydd barn gyhoeddus wedii seilio yn y Deyrnas Unedig sydd yn aelod o Gyngor Arolygu Barn Prydain yw ICM. Maen cynnal arolygon ar gyfer papurau newydd, yn bennaf The Guardian, The News of the World, The Scotsman a The Sunday Telegraph. Ar dd ...

                                               

GIF

Fformat ffeil bitmap yw GIF, syn llythrenw or Saesneg Graphics Interchange Format. Cafodd y fformat ei ddatblygu gan dim dan arweiniad y gwyddonydd cyfrifiadurol Steve Wilhite yn Compuserve ar 15 Mehefin, 1987. Mae wedi dod i gael ei ddefnyddion ...

                                               

Portable Document Format

Fformat ffeil perchnogol â ddatblygir gan Adobe Systems er mwyn cyflwyno dogfennau dau ddimensiwn mewn fformat syn annibynnol o ddyfais a chydraniad yw Portable Document Format.

                                               

SVG

Mae SVG yn fformat ar gyfer delweddau fector. Maen seiliedig ar XML, ac maer fformat yn galluogi rhyngweithio ac animeiddio. Mae manyleb SVG yn safon agored, dan ofal W3C ers 1999.

                                               

ISO 639-3

ISO 639-3:2007, Codau am y gynrychiolaeth or enwau o ieithoedd - Rhan 3: Côd Alffa-3 ar gyfer sylw cyflawn or ieithoedd, yw safon ryngwladol am god ieithoedd yng nghyfres ISO 639. Maer safon yn disgrifio codau tair‐lythyren ar gyfer adnabod ieith ...

                                               

Cerddoriaeth

Cerddoriaeth yw celfyddyd a fynegir drwy gyfrwng sŵn wedii drefnu mewn amser. Elfennau cyffredinol cerddoriaeth yw traw syn rheoli alaw a harmoni, rhythm, deinameg, soniaredd a gwead. Maer cread, perfformiad, arwyddocâd a hyd yn oed diffiniad cer ...

                                               

Meicroffon

Troswr syn troi sain yn signal electronig yw microffon, sydd hefyd yn cael ei alw yn meic. Mae meicroffonau yn cael eu defnyddio mewn nifer o ddyfeisiadau fel teleffonau, cynorthwywyr clyw, systemau cyfarch y cyhoedd ar gyfer neuaddau cyngerdd a ...

                                               

Estheteg

Cangen o athroniaeth yw estheteg neu geineg syn ymwneud â natur prydferthwch, celfyddyd, a chwaeth. Nod estheteg yw i ddarparu meini prawf o ddelfrydau ar gyfer astudiaeth feirniadol or celfyddydau.

                                               

Umberto Eco

Semiotegydd, athronydd, beirniad llenyddol, nofelydd, ac ysgolhaig o Eidalwr oedd Umberto Eco. Maen fwyaf adnabyddus am ei nofel ddirgelwch hanesyddol Il nome della rosa a gyhoeddwyd yn 1980, dirgelwch ddeallusol yn cyfuno semioteg mewn ffuglen, ...

                                               

Robert G. Ingersoll

Gwleidydd, areithydd a rhyddfeddyliwr Americanaidd oedd Robert Green Ingersoll. Enillodd yr enw "yr Agnostig Mawr" am iddo siarad yn gyhoeddus am ei sgeptigiaeth grefyddol, arddel athroniaeth ddyneiddiol a rhesymoliaeth wyddonol, a phoblogeiddio ...

                                               

Bill Maher

Digrifwr ar ei sefyll, cyflwynydd teledu, sylwebydd gwleidyddol, awdur ac actor o Americanwr yw William "Bill" Maher, Jr. Maen cyflwynor sioe Real Time with Bill Maher ar HBO, ac ynghynt cyflwynodd sioe sgwrs debyg or enw Politically Incorrect ar ...

                                               

John Stuart Mill

Athronydd, damcaniaethwr gwleidyddol, economegwr gwleidyddol, gwas sifil, ac Aelod Seneddol Seisnig oedd John Stuart Mill. Roedd yn feddyliwr rhyddfrydol glasurol dylanwadol.

                                               

G. E. Moore

Athronydd o Sais oedd G. E. Moore oedd yn ddylanwadol yn athroniaeth Realaidd ac yn aelod or grŵp Bloomsbury. Ynghyd â Bertrand Russell a Ludwig Wittgenstein, fe drodd Goleg y Drindod, Caergrawnt yn ganolfan i athroniaeth ddadansoddol yn hanner c ...

                                               

Karl Popper

Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge 1963 The Poverty of Historicism 1957 The Open Society and Its Enemies 1945 Logik der Forschung 1934

                                               

Carl Sagan

Seryddwr, astroffisegydd, cosmolegydd, ac awdur o Americanwr oedd Carl Edward Sagan oedd yn enwog am boblogeiddio a chyfathrebu gwyddoraur gofod a natur. Cyhoeddodd mwy na 600 o draethodau gwyddonol ac erthyglau poblogaidd a mwy nag 20 o lyfrau. ...

                                               

Edward Said

Damcaniaethwr llenyddol Americanaidd o dras Balesteinaidd ac ymgyrchydd dros hawliaur Palesteiniaid oedd Edward Wadie Saïd. Roedd yn llenor blaenllaw yn y mudiad ôl-drefedigaethrwydd ac yn fwyaf enwog am ei lyfr Orientalism. Fe gafodd ei gomisiyn ...

                                               

Neil deGrasse Tyson

                                               

Elio Di Rupo

Prif Weinidog Gwlad Belg yw Elio Di Rupo a fo ydy arweinydd y Blaid Sosialaidd - y sosialydd cyntaf ers i Edmond Leburton adael ei waith yn 1974. Daeth yn brif weinidog ar 6 Rhagfyr 2011, gan ddod â therfyn i 589 o ddyddiau heb lywodraeth genedla ...

                                               

Dave Gorman

Awdur, digrifwr a phersonoliaeth cyfryngau Seisnig yw David James Gorman. Mae wedi perfformio sioeau comedi ar lwyfan lle maen adrodd hanesion anturiaethau eithafol, gan gyflwyno tystiolaeth ir gynulleidfa i brofi fod ei straeon yn wir. Roedd yn ...

                                               

Thor Heyerdahl

Ethnograffydd ac anturiaethwr Norwyaidd oedd Thor Heyerdahl. Roedd ganddo gefndir gwyddonol mewn swoleg a daearyddiaeth. Daeth Heyerdahl yn enwog am ei daith ar rafft y Kon-Tiki a fordeithiodd arno am 4.300 km o Dde America i Ynysoedd Tuamotu. Ar ...

                                               

Bertrand Russell

Athronydd, mathemategydd ac awdur oedd Bertrand Arthur William Russell, 3ydd iarll Russell. Fe ddaeth o deulu o uchelwyr Seisnig, ond yng Nghymru y cafodd ei eni, yn Nhryleg, Sir Fynwy, ac yng Nghymru hefyd y bu farw, ym Mhlas Penrhyn, Penrhyndeu ...

                                               

Walter Benjamin

Roedd Walter Benedix Schönflies Benjamin yn ysgrifennwr, cyfieithydd ac athronydd o dras Iddewig ac yn gysylltiedig gyda’r grŵp athronyddol Ysgol Frankfurt. Cyfrannodd Benjamin yn helaeth i ddatblygiad a syniadaeth damcaniaeth beirniadol a diwyll ...

                                               

Canlyniadaeth

Dosbarth o ddamcaniaethau moesegol normadol yw canlyniadaeth sydd yn dal taw canlyniadau sydd yn pennu gwerthoedd moesol. Defnyddiolaeth ywr ddamcaniaeth ganlyniadol amlycaf. Gwelir ei gwreiddiau yn syniadaeth yr Epiciwriaid a gwaith Francis Hutc ...

                                               

Cosmopolitaniaeth

Ideoleg syn honni bod holl grwpiau cymdeithasol dynoliaeth – gan gynnwys grwpiau ethnig, cenedlaethol, a diwylliannol – yn perthyn i un gymuned yn seiliedig ar foesoldeb cyffredin yw cosmopolitaniaeth. Maen groes i ddamcaniaethau cymunedol a neil ...

                                               

Dyletswyddeg

Astudiaeth dyletswyddau a rhwymedigaethau yw dyletswyddeg. Dadleua moesegwyr dyletswyddegol, megis Kant, taw rheolau diamod sydd ynghlwm moesoldeb. Yn ôl yr athrawiaeth hon, y cymhelliad i weithredu o ran dyletswydd, ac nid drwy ystyried canlynia ...

                                               

Logos

Gair Groeg syn golygu gair neu rheswm yw Logos. Yn athroniaeth Groegiaid yr Henfyd roedd yn gallu golygu prif symudydd y bydysawd, yn ogystal. Yn ôl Heraclitus er enghraifft y Logos ywr grym syn creu, cynnal a dinistrior bydysawd. Yn y traddodiad ...

                                               

Ôl-drefedigaethrwydd

Damcaniaeth, neu grŵp o ddamcaniaethau cysylltiedig, yw ôl-drefedigaethrwydd neu ddamcaniaeth ôl-drefedigaethol, a ddatblygodd yng nghanol yr 20g fel ymateb i etifeddiaeth trefedigaethrwydd. Damcaniaeth amlddisgyblaethol ydyw syn ymdrin ag athron ...

                                               

Principia Mathematica

Llyfr gan yr athronydd Bertrand Russell ar mathemategydd Alfred North Whitehead yw Principia Mathematica: Cyfrol 3 1913 Cyfrol 2 1912 Cyfrol 1 1910

                                               

The Problems of Philosophy

                                               

Prydferthwch

Pan fo person yn cael mwynhad o edrych ar rywbeth gellir dweud fod y gwrthrych hwnnw yn llawn prydferthwch. Gall y gwrthrych fod yn berson, yn anifail, yn lle, yn wrthrych megis afal neu ffenest liw neu hyd yn oed yn syniad. Ei wrthwyneb ydyr ans ...

                                               

Rhesymoledd

                                               

Rhesymoliaeth

Damcaniaeth athronyddol syn dibynnu ar reswm fel ffynhonnell gwybodaeth yw rhesymoliaeth neu resymoleg. Cafodd yr athrawiaeth epistemolegol hon ei datblygu gan athronwyr Ewropeaidd yn ystod yr Oleuedigaeth. Gan amlaf caiff rhesymoliaeth ei chyfer ...

                                               

Rhesymu

                                               

Rhwymedigaeth

                                               

Set anghyson

Mewn athroniaeth, set o osodiadau na allent fod yn wir gydai gilydd yw set anghyson. Fel arfer mae athronwyr yn defnyddio setiau o drioedd fel enghreifftiau, ond gall set anghyson fod o unrhyw faint. Mae pob gosodiad yn y set yn ddichonadwy ynddo ...

                                               

Averroes

Athronydd o Andalusia oedd ʾAbū l-Walīd Muhammad bin ʾAhmad bin Rušd, neu Ibn Rushd, neu Averroes ; 1126 – 10 Rhagfyr 1198). Cafodd ei eni yn Cordoba, Sbaen, yn wyr yr ynad Abu Al-Walid Muhammad m. 1126.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →