ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 178                                               

Cymhariaeth byrfoddau gwledydd yn ôl yr IOC, FIFA ac ISO

Ceir yma gymhariaeth or byrfoddau a ddefnyddir ar gyfer gwledydd gan rhestr codau rhif 3166-1 y Sefydliad Safoni Rhyngwladol ISO. Ffederasiwn Rhyngwladol y Cymdeithasau Pêl-droed FIFA Bwyllgor Rhyngwladol y Gemau Olympaidd IOC, Amlygwyd y rhesi l ...

                                               

Rhestr codau Ffederasiwn Gemaur Gymanwlad

Defnyddir byrfoddau neu godau tair llythyren i gynrychioli gwledydd y gymanwlad gan Ffederasiwn Gemaur Gymanwlad. Mae pob côd yn cynrychioli Cymdeithas Gemaur Gymanwlad e.e. Yr Alban, Jamaica, a elwir yn rhyngwladol yn CGAs Commonwelath Games Ass ...

                                               

Aelodau pedwerydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

                                               

Aelodau pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru

                                               

Aelodau Senedd Ewrop ar gyfer y Deyrnas Unedig 2009-2014

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 1997-2001

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 2001-2005

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 2010-2015

Dyma restr o Aelodau Seneddol etholwyd ir Tyr Cyffredin dros etholaethau yng Nghymru ir hanner canfed a phumed Senedd or Y Deyrnas Gyfunol. Maen cynnwys ASau etholwyd yn etholiad cyffredinol 2010, gynhaliwyd ar 6 Mai 2010, ar rhai a etholwyd mewn ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 2015-2017

Dyma restr o Aelodau Seneddol etholwyd ir Tyr Cyffredin dros etholaethau yng Nghymru ir hanner canfed a chwech Senedd or Y Deyrnas Gyfunol. Maen cynnwys ASau etholwyd yn etholiad cyffredinol 2015, gynhaliwyd ar 7 Mai 2015, ar rhai a etholwyd mewn ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 2017-2019

Dyma restr o Aelodau Seneddol etholwyd ir Tyr Cyffredin dros etholaethau yng Nghymru ir hanner canfed a saith Senedd or Y Deyrnas Gyfunol. Maen cynnwys ASau etholwyd yn etholiad cyffredinol 2015, gynhaliwyd ar 8 Mehefin 2017, ar rhai a etholwyd m ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 2019-

Dyma restr o Aelodau Seneddol etholwyd ir Tyr Cyffredin dros etholaethau yng Nghymru ir hanner canfed ac wyth Senedd yr Deyrnas Unedig. Maen cynnwys ASau etholwyd yn etholiad cyffredinol 2019, gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2019, ar rhai a etholwyd mew ...

                                               

Aelodau trydydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

                                               

Rhestr Llywyddion y Comisiwn Ewropeaidd

Llywydd Uchel Awdurdod y Gymuned Glo a Dur Ewropeaidd cyn ir Cytundeb Cyfuniad ddod i rym: Jean Monnet Ffrainc, 1952-1955 Llywyddion y Comisiwn Ewropeaidd: Franco Maria Malfatti Yr Eidal, 1970-1972 Jean-Claude Juncker Lwcsembwrg, 2014-2019 Jacque ...

                                               

Senedd Cymru

Maer erthygl hwn am y sefydliad gwleidyddol. Am yr adeilad syn gartref ir sefydliad gweler Adeilad y Senedd Senedd Cymru neur Senedd ywr corff datganoledig syn cael ei ethol yn ddemocrataidd i drafod polisïau ac syn cymeradwyo deddfwriaeth syn ym ...

                                               

Tánaiste

Tánaiste yw teitl Dirprwy Brif Weinidog Iwerddon o dan Cyfansoddiad 1937. Yngenir y gair Tô-nishta. Mae gan Brif Weinidog Iwerddon y teitl Taoiseach.

                                               

Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Daeth swydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru i fodolaeth ym mis Hydref 1964, a Jim Griffiths, Aelod Seneddol Llanelli oedd y cyntaf iw llenwi. Penderfynodd llywodraeth San Steffan alluogir Ysgrifennydd i reoli gwariant ar ambell wasanaeth cyhoeddus a f ...

                                               

Brenhinoedd yr Aifft

Unwaith eto daeth yr Aifft o dan reolaeth Ymerodraeth Persia.

                                               

Brenhinoedd yr Almaen

                                               

Brenhinoedd a breninesaur Deyrnas Unedig

Dyma restr o frenhinoedd a breninesaur Deyrnas Unedig ers ffurfior wladwriaeth honno yn 1801. Siôr III, brenin y Deyrnas Unedig 1760-1820 ŵyr Siôr II, brein Prydain Fawr cyn hynny Siôr IV, brenin y Deyrnas Unedig 1820-1830 mab Siôr III Gwilym IV, ...

                                               

Brenhinoedd yr Eidal

Dyma restr o frenhinoedd yr Eidal: Napoleone I 1805–1814 Teulu Bonaparte Umberto II 1946 Vittorio Emanuele II 1861–1878 Vittorio Emanuele III 1900–1946 Brenhinlin Safwy Umberto I 1878–1900

                                               

Brenhinoedd Ffrainc

Teyrnasodd brenhinoedd Teyrnas Ffrainc ai rhagflaenwyr o sefydlu Teyrnas Gorllewin Francia ym 843 hyd nes cwymp Ail Ymerodraeth Ffrainc ym 1870, gyda sawl ymyrraeth. Rhwng y cyfnod or Brenin Siarl II yn 843 ir Brenin Louis XVI ym 1792, roedd gan ...

                                               

Brenhinoedd a breninesau gwledydd Prydain

Gan fod y sefyllfa yn y Gymru annibynnol yn fwy cymhleth o lawer nar gwledydd eraill ym Mhrydain, gweler y rhestrau o frenhinoedd a thywysogion ar ymdriniaeth a geir yn yr erthyglau ar y teyrnasoedd cynnar a chanoloesol a hefyd yn yr erthygl ar H ...

                                               

Brenhinoedd a breninesau Lloegr

Gellir olrhain teulu brenhinol Lloegr i Alffred Fawr, a oedd yn frenin ar ran fechan or hyn a ystyrir heddiw yn Lloegr: Wessex. Y brenin/es olaf ar Loegr oedd Anne a phan unwyd yr Alban a Lloegr yn 1707, daeth y llinach i ben a ffurfiwyd brenhini ...

                                               

Brenhinoedd Macedon

Roedd Macedon yn deyrnas hynafol âi chanolfan yn rhanbarth bresennol Macedonia yng ngogledd Gwlad Groeg, cartref y Macedoniaid hynafol; ar adegau oi hanes roedd y deyrnas yn cynnwys rhannau o wledydd presennol Gwlad Groeg, Gweriniaeth Macedonia, ...

                                               

Brenhinoedd Portiwgal

Duarte 1433-1438 Afonso II 1211-1223 Filipe II 1598-1621 Maria II 1826-1828 João IV 1640-1656 Carlos I 1889-1908 Luis I 1861-1889 Afonso III 1248-1279 Sebastião 1557-1578 Sancho II 1223-1248 Maria II 1834-1853 ai gŵr Filipe III 1621-1640 Maria I ...

                                               

Brenhinoedd Sbaen

Amadeo I 1871–1873 Joseph I 1808–1813 Felipe III 1598–1621 Alfonso XIII 1886–1931 Isabella II 1833–1868 Felipe V 1724–1746 Felipe VI 2014– Siarl II 1665–1700 Ferdinand VII 19 Mawrth–6 Mai 1808 Ferdinand VII 1813–1833 Felipe II 1556–1598 Siarl III ...

                                               

Brenhinoedd Sweden

1818-1844: Siarl XIV, brenin Sweden Karl XIV Johan, Jean Bernadotte 1844-1859: Oscar I, brenin Sweden Oskar I 1950-1973: Gustav VI Adolff, brenin Sweden Gustav VI Adolf 1872-1907: Oscar II, brenin Sweden Oskar II Ers 1973: Carl XVI Gustaf, brenin ...

                                               

Rhestr brenhinoedd Tibet

Dyma restr o frenhinoedd Tibet o gyfnod brenhinllin Yarlung. Maer frenhinllin etifeddol honno yn dechrau yn y cyfnod cyn i Fwdhiaeth gyrraedd Tibet. Er ir rhestr ddechrau gydag enwau brenhinoedd mytholegol, maen gorffen gyda thri or brenhinoedd D ...

                                               

Rhestr o Tsariaid Rwsia

Anna 1730-1740 Alexander II 1855-1881 Catrin I 1725-1727 Elisabeth 1741-1762 Alexander I 1801-1825 Catrin II Catrin Fawr 1762-1796 Pedr III 1762 Niclas I 1825-1855 Pedr II 1727-1730 Ifan VI 1740-1741 Alexander III 1881-1894 Niclas II 1894-1917 Pa ...

                                               

Rhestr Ymerawdwyr Siapan

1 Jimmu Tenno 660-582 CC 2 Suizei 548-511 3 Annei?-? 4 Itoku 510-476 5 Kosho 475-393 6 Koan 392-291 7 Korei 290-215 8 Kogen 214-158 9 Kaika 157-98 10 Sujin 97-30 11 Suinin 29-70 OC 12 Keiko 71-130 13 Seimu 131-191 14 Chuai 192-200 Jingo Kogo 209- ...

                                               

Rhestr Ymerodron Rhufeinig

Dyma Restr yr Ymerodron Rhufeinig. Dangosir blynyddoedd eu teyrnasiad wrth eu henwau. Sylwer na fu Iŵl Cesar erioed yn ymerawdwr princeps, daethpwyd iw alwn unben dictator am oes yn 45 CC).

                                               

Rhestr awduron Americanaidd

Dyma restr o awduron Americanaidd: Philip K. Dick Nathaniel Hawthorn Horace Mc Coy Ernest Hemingway Walt Whitman Philip Roth Raymond Chandler Kurt Vonnegut William Styron Henry Wadsworth Longfellow Dashiell Hammett Mark Twain T. C. Boyle Edgar Al ...

                                               

Rhestr awduron yn yr iaith Norwyeg

Claus Rosing 1746–91 Edvard Storm 1749–94 Claus Frimann 1746–1829 Johan Nordahl Brun 1745–1816 Johan Herman Wessel 1742–85 Johan Vibe 1746–82 Thomas Rosing de Stockfleth 1742–1808 Jens Zetlitz 1761–1821 Ludvig Holberg 1684–1754 Jonas Rein 1760–18 ...

                                               

Rhestr llenorion Bengaleg

Dyma restr o lenorion Bengaleg wedi eu trefnun gronolegol yn ôl eu dyddiad geni. Maen cynnwys enwaur prif lenorion yn yr iaith Bengaleg, o ranbarth Bengal yn bennaf, or 9g hyd heddiw.

                                               

Rhestr beirdd

Robert Graves Gerard Manley Hopkins T. Harri Jones Edward Thomas John Tripp Syr John Clanvow Carol Ann Duffy Siegfried Sassoon Percy Bysshe Shelley Clifford Dyment Tom Earley Ted Hughes Philip Larkin William Shakespeare Harri Webb John Dyer W. H. ...

                                               

Rhestr o feirdd Gwyddelig

Dubtach moccu Lugair fl. 5g Gary Allen ganed 1964 Colmán mac Lénéni m. 604 William Allingham 1824–1889 Samuel Beckett 1906–1989 Des Donnelly ganed 1955 Broccan fl. 7g Bri mac Bairchid fl. 5g John Cunningham 1729–1773 Dermot Bolger ganed 1959 Fran ...

                                               

Rhestr o feirdd Llydewig

Dyma restr o feirdd o Lydaw. Eugène Guillevic Charles Le Goffic Michel Manoll Paol Keineg Alfred Jarry Xavier Grall Jean Meschinot Jean-Baptiste Babin Saint-Pol-Roux Victor Segalen Armand Robin Georges Perros Auguste Brizeux Roger Bellon Tristan ...

                                               

Rhestr o feirdd Sbaeneg

Leopoldo Lugones 1874-1938 Jacobo Fijman 1898-1970 José Hernández 1834-1886 Jorge Luis Borges 1899-1986 Alfonsina Storni 1892-1938 Roberto Juarroz 1925-1995

                                               

Rhestr o lenorion Catalaneg

Dyma, yn nhrefn yr wyddor, restr o lenorion Catalaneg: Gabriel Ferrater Joan Fuster Adrià Gual Àngel Guimerà Joan Perucho Josep Maria Folch i Torres Martí Joan de Galba Xavier Benguerel Joan Brossa Ignasi Iglésias Teresa Pàmies Salvador Espriu Jo ...

                                               

Rhestr llenorion Daneg

Dyma restr o lenorion Daneg. Anders Bodelsen Karl Gjellerup Villy Sorensen Aksel Sandemose Svend Aage Madsen Meïr Aron Goldschmidt Peter Hoeg Johannes Vilhelm Jensen Hans Christian Andersen Tom Kristensen Dan Turell Robert Storm Petersen Georg Br ...

                                               

Llenorion Esperanto

                                               

Rhestr llenorion Moroco

Allal El Hajjam Abdellatif Laabi Khanatta Binnuna 1940- Soumya Naâmane Guessous Muhammad Awzal 1670-1749 Halima Ben Haddou Muhammad al-Qadiri 1612-1673 Ahmad Ibn Idris Al-Fasi 1760-1837 Ibn Battuta 1304–1377 Bahaa Trabelsi 1968 Mohammed Aziz Lahb ...

                                               

Rhestr nofelwyr

Stevie Davies Siân James Allen Raine Ken Follett Carole Cadwalladr Bernice Rubens Bernard Knight Rhoda Broughton Amabel Williams-Ellis John Cowper Powys Leslie Norris Alun Richards Jack Jones Menna Gallie Howard Spring Craig Thomas Amy Dillwyn Ri ...

                                               

Geiriaduron Gaeleg yr Alban

Mae hanes cyhoeddi geiriaduron Gaeleg yr Alban yn dechrau ar ddiwedd y 18g. Cyrhaeddwyd uchafbwynt o ran nifer yn hanner cyntaf y 19g pan gyhoeddwyd mwy o eiriaduron Gaeleg yr Alban nac yn y ganrif olynol a dechraur ganrif hon. Maer mwyafrif hela ...

                                               

Llyfryddiaeth

Rhestr o lyfrau a/neu erthyglau neu weithiau eraill a ddodir ar ddiwedd llyfr neu fel rhestr ar wahân yw llyfryddiaeth. Mewn gwaith academaidd neu lyfr safonol maer llyfryddiaeth yn rhestrur gweithiau a ddefnyddiwyd gan yr awdur neu y cyfeiriodd ...

                                               

Llyfryddiaeth Enid Blyton

Dyma restr o 762 o lyfrau gan Enid Blyton, awdur plant o Loegr a ysgrifennodd hefyd o dan y ffugenw Mary Pollock. Roedd hin un o storïwyr plant mwyaf llwyddiannus yr 20g.

                                               

Cerddoriaeth Draddodiadol yng Nghymru

Cyfrol Gymraeg gan Wyn Thomas yw Cerddoriaeth Draddodiadol yng Nghymru: Llyfryddiaeth. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Rhagfyr 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddoriaeth Draddodiadol yng Nghymru – Llyfryddiaeth

Cyfrol Gymraeg gan Wyn Thomas yw Cerddoriaeth Draddodiadol yng Nghymru: Llyfryddiaeth. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llyfryddiaeth Umberto Eco

Dyma restr o weithiau a gyhoeddwyd gan Umberto Eco. Semiotegydd, athronydd, beirniad llenyddol, nofelydd, ac ysgolhaig o Eidalwr oedd Umberto Eco. Maen fwyaf adnabyddus am ei nofel ddirgelwch hanesyddol Il nome della rosa a gyhoeddwyd ym 1980. Ma ...

                                               

Edward Lhwyd 1660-1709 - Llyfryddiaeth a Chyfarwyddiadur

Cyfeiriadur gan Dewi W. Evans a Brynley F. Roberts yw Edward Lhwyd 1660-1709: Llyfryddiaeth a Chyfarwyddiadur. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 11 Medi 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →