ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 1966-1970

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1966 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1970 Ness Edwards hyd 1968 Eirene White Donald Anderson Tudor Elwyn Watkins Gwynfor Eva ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 1970-1974

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1970 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, Chwefror 1974 George Thomas Neil McBride Walter Padley William Henry Edwards Trevor Ale ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 1974-1979

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, Hydref 1974 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1979 James Callaghan Donald Anderson Dafydd Elis Thomas John Morris Michael Robe ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 1979-1983

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1979 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1983 John Morris Michael Roberts Barry Jones Geraint Howells Nicholas Edwards Brynmor J ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 1983-1987

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1983 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1987 Ioan Evans hyd 1983 Ian Grist Alan Williams John Marek Dafydd Elis Thomas John Mor ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 1987-1992

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1987 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1992 Donald Coleman John Smith o 1989 Alan Williams Huw Edwards o 1991 Alex Carlile Rho ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 1992-1997

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1992 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1997 Denzil Davies Win Griffiths Barry Jones Donald Anderson Don Touhig o 1995 Neil Kin ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 2005-2010

Dyma restr o Aelodau Seneddol etholwyd ir Tyr Cyffredin dros etholaethau yng Nghymru ir hanner canfed a pedwaredd Senedd or Y Deyrnas Gyfunol. Maen cynnwys ASau etholwyd yn etholiad cyffredinol 2005, gynhaliwyd ar 5 Mai 2005, ar rhai a etholwyd m ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru Chwefror 1974-Hydref 1974

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, Chwefror 1974 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, Hydref 1974 Michael Roberts Royston John Hughes Dafydd Wigley Trevor Alec Jone ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru Ionawr 1910-Rhagfyr 1910

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, Ionawr 1910 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, Rhagfyr 1910 Ellis Jones Ellis-Griffith Owen Cosby Philipps Charles Dillwyn-Vena ...

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru Rhagfyr 1910-1918

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, Rhagfyr 1910 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1918 Ellis William Davies Thomas Jeremiah Williams o 1915 John Herbert Roberts ...

                                               

Rhestr o Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yng Nghymru

Afon Wysg Afon Gwy yn rhannol yn Lloegr Afonydd Cleddau Aber Dyfrdwy yn rhannol yn Lloegr Afon Tywi Afon Teifi Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid Arfordir Calchfaen De Orllewin Cymru Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd

                                               

Rhestr awduron Cymraeg (1600–heddiw)

Maer rhestr hon o awduron Cymraeg yn cynnwys ambell awdur rhyddiaith a bardd mesurau rhydd or 16g. Am feirdd traddodiadol cyn 1600, gweler Rhestr beirdd Cymraeg c.550–1600.

                                               

Rhestr beirdd Cymraeg c.550–1600

Mae hyn yn rhestr or beirdd Cymraeg hysbys a ganai ar y mesurau caeth yn bennaf rhwng canol y 5fed ganrif a diwedd yr 16g. Sylwer nad ywn cynnwys beirdd mesurau rhydd y cyfnod diweddar, sef o tua 1550 ymlaen, ond maen cynnwys ychydig o feirdd a f ...

                                               

Rhestr o fryngaerau Cymru

Sylwer: Dyma restr o fryngaerau Cymru wedi eu trefnu yn ôl siroedd. Gweler hefyd Rhestr o fryngaerau Cymru yn ôl eu maint a Rhestr o fryngaerau wediu cofrestru gan CADW. Mae archaeolegwyr yn nodi tua 570 o safleoedd archaeolegol yng Nghymru fel b ...

                                               

Rhestr o fryngaerau mwyaf Cymru

Dyma restr o rai o fryngaerau Cymru yn ôl eu harwynebedd. Mae gan tua ugain bryngaer arwynebedd o fwy na 6 hectar. Yn gyffredinol: po uchaf y fryngaer, po fwyaf ydyr arwynebedd. Garn Boduan, Pen Llŷn: 10 ha Penycloddiau, Sir Ddinbych: 21ha Brynga ...

                                               

Bryngaerau Sir Fynwy

                                               

Cadw

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Cymru yw Cadw syn rhan o Adran Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru. Maen chwarae rôl debyg i English Heritage yn Lloegr a Historic Scotland yn yr Alban. Fei sefydlwyd ym 1984. Lleolir ei bencad ...

                                               

Cantrefi a chymydau Cymru

Yn ystod y rhan fwyaf or Oesoedd Canol roedd Cymru yn cael ei rannun wleidyddol yn bedair teyrnas fawr, sef Gwynedd, Powys, Deheubarth a Morgannwg. Roedd eu hanes yn ddigon cyfnewidiol ar adegau, âu tiriogaeth yn ehangu neun crebachu neun cael ei ...

                                               

Rhestr o gestyll mwnt a beili Cymru

Dyma restr o gestyll mwnt a beili Cymru wediu cofrestru gan Cadw: Tomen Twmpan, Llangors Hen domen Castell y Waun, Y Waun Hen domen Llanfihangel-ar-Arth, Llanfihangel-ar-Arth Domen Fawr Tafolwern, Llanbrynmair Waun Twmpath, Pembre Caer Beris, Cil ...

                                               

Croes eglwysig

Croes garreg, Gristnogol, a grefiwyd yn gywrain o garreg yn y Canol Oesoedd cynnar ydy croes eglwysig. Fe saif ar ei ben ei hun, yn symbol Cristnogol, mewn eglwys. O Iwerddon y daeth yr arferiad, maen debyg, ac mae rhai ohonyn nhwn cynnwys cylch ...

                                               

Rhestr croesau eglwysig Sir Fynwy

Maer rhestr ganlynol yn groesau eglwysig a gerfiwyd o garreg ac syn henebion wediu cofrestru gan CADW, a ellir eu gweld heddiw yn Sir Fynwy. Oi gymharu â gweddill Cymru ceir nifer helaeth o groesau eglwysig:

                                               

Rhestr o grugiau crynion yng Nghymru

Dyma restr o grugiau crynion yng Nghymru sydd wediu cofrestru gan Cadw, yn nhrefn y siroedd. Pentwr o bridd wedii osod gan bobl Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd fel rhan ou seremoniau neu i gladdur meirw ydy crug crwn enw gwrywaidd; Saesneg: ...

                                               

Cyflwyniad i Adran Darluniau a Mapiau

Cyfrol Gymraeg gan D. Huw Owen yw Cyflwyniad i Adran Darluniau a Mapiau / Guide to the Department of Pictures and Maps. Llyfrgell Genedlaethol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 03 Chwefror 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cyfres Crwydro Cymru

Cyfres o lyfrau taith ar fröydd a siroedd Cymru yw Cyfres Crwydro Cymru, a gyhoeddwyd gan gwmni cyhoeddi Llyfraur Dryw. Dechreuwyd eu cyhoeddi yn 1952 a chafwyd 18 o gyfrolau erbyn canol y 1980au. Bwriad y gyfres oedd cyflwyno hanes, topograffi a ...

                                               

Cymru ar Cymry ar stampiau

                                               

Rhestr cymunedau Cymru

Rhestrir y cymunedau yn ôl sir neu fwrdeisdref sirol. Sylwer nad oes gan bob cymuned Gyngor Cymuned; ni cheir cyngor mewn rhai cymunedau syn rhan o ddinas neu dref, nac mewn rhai cymunedau gwledig lle maer boblogaeth yn rhy fychan i gynnal cyngor ...

                                               

Chwareli llechi Cymru

Rhestrir yma bob chwarel lechi yng Nghymru yn ôl ardal. Am hanes y diwydiant llechi yn gyffredinol, gweler Diwydiant llechi Cymru. Nid ywr rhestr eton gyflawn. Croesawir ychwanegiadau.

                                               

Rhestr o ddramodwyr Cymraeg

                                               

Etholaethau a Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Etholir 60 aelod y Senedd trwy "Etholiad Cyffredinol" a gynhelir bob yn bedair blynedd. Cyfunir dau ddull: y system draddodiadol Etholaeth un aelod ar dull gyfrannol er mwyn ethol 60 aelod ir Senedd syn seiliedig ar yr etholaethau seneddol Ewrope ...

                                               

Etholaethau seneddol Cymru

Dyma fapiau or canlyniadau diweddaraf etholiadau cyffredinol yng Nghymru: coch - Llafur gwyrdd - Plaid Cymru glas - Toriaid melyn - Democratiaid Rhyddfrydol

                                               

Ffermydd a foddwyd yng Nghwm Tryweryn

Boddwyd deuddeg o ffermydd yng Nghapel Celyn a thir yn perthyn i ffermydd eraill yn 1965 pan grewyd argae ar draws Cwm Tryweryn, tuag 800 erw i gyd a 48 o drigolion yn gorfod hel eu pac. Dymar ffermydd: Moelfryn Hafod Fadog Weirglodd Ddu Y Gelli ...

                                               

Rhestr glofeydd gogledd-ddwyrain Cymru

Dyma Restr o lofeydd gogledd-ddwyrain Cymru. Estynnai maes glo gogledd-ddwyrain Cymru o Groesoswallt yn y de, i Brestatyn yn y gogledd, yn cynnwys rhan o Swydd Amwythig, yr hen Sir Ddinbych ar hen Sir y Fflint. Plwyfi Y Waun, Rhiwabon a Wrecsam o ...

                                               

Rhestr gwyliau yng Nghymru

Gŵyl y Gelli: Y Gelli Gandryll, Powys Gŵyl Cydwel-e Kidwell-e: Cydweli, Sir Gaerfyrddin yr Eisteddfod Genedlaethol Eisteddfod genedlaethol yr Urdd Penwythnos Talacharn: Talacharn Gŵyl Gerdd ar Celfyddydau, Abertawe Swansea Festival of Music and t ...

                                               

Rhestr o hynafiaethau Ynys Môn

Mae hon yn Rhestr o hynafiaethau Ynys Môn hyd at tua 1300. Maer ynys yn arbennig o gyfoethog mewn hynafiaethau o Oes Newydd y Cerrig.

                                               

Rhestr llefydd yng Ngwynedd

Bala, Bangor, Beddgelert, Bethania, Bethel, Gwynedd, Bethesda, Betws Garmon, Betws-y-Coed, Blaenau Ffestiniog, Boduan, Bontddu, Bontnewydd, Botwnnog, Brithdir, Bryncroes, Bryn-crug, Bwlch-derwin, Bwlchtocyn

                                               

Rhestr llenorion plant Cymraeg

Dyma restr o lenorion plant Cymraeg syn cynnwys awduron llyfrau plant Cymraeg i bob oedran. Mae rhai or llenorion hyn yn adnabyddus fel awduron llyfrau neu gerddi ar gyfer oedolion yn bennaf ond wedi gwneud cyfraniadau pwysig i lenyddiaeth plant ...

                                               

Rhestr o longddrylliadau ar arfordir Cymru

                                               

Rhestr o nofelwyr Cymraeg

Dyma restr o nofelwyr Cymraeg. Maen cynnwys awduron syn adnabyddus fel nofelwyr ond dydi hynny ddim yn golygu o reidrwydd fod eu gwaith llenyddol yn gyfyngedig i ysgrifennu nofelau na chwaith eu bod yn ysgrifennu nofelau Cymraeg yn unig.

                                               

Rhestr pleidiau gwleidyddol yng Nghymru

Pleidiau a gynrychiolir yn Senedd Cymru: Ceidwadwyr 10 o ASau – plaid ganol-dde, geidwadol Democratiaid Rhyddfrydol 1 AS – plaid ganol-chwith, ryddfrydol Plaid Cymru 10 o ASau – plaid ganol-chwith syn cefnogi annibyniaeth i Gymru Llafur 29 o ASau ...

                                               

Rheilffyrdd Cymru

Mae gan reilffyrdd Cymru hanes hir syn dechrau yn negawd olaf y 18g pan agorwyd y tramffyrdd cyntefig cyntaf i wasanaethu diwydiant llechi Cymru. Erbyn heddiw ceir tair prif lein yng Nghymru yn ogystal â sawl lein ranbarthol a lleol ynghyd â rhei ...

                                               

Rhestr o Reilffyrdd Treftadaeth Cymru

Rheilffordd Dyffryn Amman, Sir Gaerfyrddin Rheilffordd Gwendraeth, Pontyates, Sir Gaerfyrddin Rheilffordd Dyffryn Garw, Pontycymer, Morgannwg Rheilffordd Dolgarrog, Dyffryn Conwy Rheilffordd Llanelli a Mynydd Mawr, Cynheidre, Sir Gaerfyrddin Rhei ...

                                               

Rhestr cwmnïau drama Cymraeg

Dyma restr o gwmnïau drama Cymraeg: Cymdeithas Ddrama Gymraeg Abertawe Cwmni Heddlu Wrecsam Cwmni Resolfen Cwmni Coleg Hyfforddi Y Barri Chwaraewyr Garthewin, Môn Cwmni Llanuwchllyn Cwmnir Ddraig Goch Caernarfon Cwmni Cricieth Cwmni Teulu Penffor ...

                                               

Rhestr enwau lleoedd yng ngwaith Gutor Glyn

Rhestr enwau lleoedd yng ngwaith Gutor Glyn. Rhoddir y sillafiad fel maen cael ei sillafu yn y gwreiddiol gan Gutor Glyn ac yna mewn Cymraeg cyfoes. Casglwyd y rhestr gan Ann Parry Owen o brosiect Gutor Glyn.net. Mae "n" ar ôl y cyfeiriad yn dang ...

                                               

Rhestr llenorion Cymreig yn yr iaith Ladin

Dyma restr llenorion Cymreig yn yr iaith Ladin, syn cynnwys awduron o Gymru neu o dras Cymreig sydd wedi cyfansoddi gweithiau yn Lladin.

                                               

Rhestr llenorion Cymreig yn yr iaith Saesneg

Dyma restr llenorion Cymreig yn yr iaith Saesneg, syn cynnwys awduron o Gymru sydd wedi cyhoeddi gweithiau yn Saesneg. Maer rhestr yn cynnwys awduron gweithiau ffeithol, e.e. hanes, yn ogystal â ffuglen a barddoniaeth. Maer rhestr hon yn anghyfla ...

                                               

Rhestr o arfbeisiau hanesyddol Cymru

Maer erthygl hon yn rhestru rhai o arfbeisiau hanesyddol Cymru. Am restr o faneri Cymreig, gweler yma. Ceir dau fath o arfbais, arfbais personol yr unigolyn arglwydd neu uchelwr fel arfer ac arfbais a oedd yn perthyn i deyrnas neu ran or wlad.

                                               

Rhestr o gantorion Cymreig sydd wedi cymryd rhan mewn Cystadleuaeth Cân Eurovision

Maer rhestr o gantorion Cymraeg sydd wedi cymryd rhan mewn Cystadleuaeth Cân Eurovision, yn cynnwys: Bonnie Tyler 2013 - "Believe in Me" Michael Ball 1992 - "One Step Out of Time" James Fox 2004 - "Hold On to Our Love" Emma 1990 - "Give a Little ...

                                               

Rhestr ysgolion cynradd Bro Morgannwg

                                               

Rhestr ysgolion cynradd Sir Ddinbych

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →