ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 175                                               

1822 yng Nghymru

Ebrill - Lansio Cymdeithas Cymmrodorion Caer. Mae tramiau ceffyl yn cychwyn gwasanaeth teithwyr rhwng Tredegar a Chasnewydd. 13 Mehefin - William Lloyd yn dringo Boorendo ym mynyddoedd yr Himalaya. 12 Awst - Sefydlir Coleg Dewi Sant Prifysgol Y D ...

                                               

1823 yng Nghymru

Haf - Clawdd Stanley yn cael ei gwblhau gan Thomas Telford gan gysylltu Ynys Môn ac Ynys Gybi. Chwefror - John Frost yn cael ei ddedfrydu i chwe mis o garchar am enllib yn erbyn clerc tref Casnewydd. 26 Mawrth - Maer bacedlong Alert yn suddo oddi ...

                                               

1824 yng Nghymru

William Owen Pughe yn derbyn gradd DCL Doethur yn y Gyfraith Gyffredin er anrhydedd gan Brifysgol Rhydychen William Davies Evans yn dyfeisio Gambit Evans agoriad mewn gêm gwyddbwyll Adeiladwyd Castell Cyfarthfa ger Merthyr Tudful i William Crawsh ...

                                               

1825 yng Nghymru

Ionawr Maer llong gefnfor trawsatlantig Diamond yn taro Sarn Badrig ger Abermaw ac yn suddo. Arestiwyd tri o bobl leol am ddwyn nwyddau or llongddrylliad a chawsant ddirwy o £45. Chwarel llechi Pantdreiniog, Dyffryn Ogwen yn agor Adeiladu Y Bont ...

                                               

1826 yng Nghymru

Pont Telford ar Afon Menai, yn cael ei agor Pont Grog Conwy yn agor Agor ffordd Telford trwy Nant Ffrancon rhan or A5 bellach Evan Evans Ieuan Glan Geirionydd yn cael ei urddo yn offeiriad Eglwys Loegr Derbyn Thomas Aubrey i weinidogaeth y Weslea ...

                                               

1827 yng Nghymru

Penodwyd David Daniel Davis yn athro bydwreigiaeth yng Ngholeg Prifysgol Llundain. The North Wales Gazette, yn newid ei enw ir North Wales Chronicle Alfred Ollivant yn cael ei benodi yn is-brifathro Coleg Dewi Sant, Llanbedr-pont-Steffan Hugh Jon ...

                                               

1828 yng Nghymru

Cyhoeddi y cylchgrawn Y Brud a Sylwydd gan Joseph Davies Daw David Owen Brutus yn olygydd y cyfnodolyn Lleuad yr Oes yn Aberystwyth. John Edwards Eos Glan Twrch, bardd a llenor yn ymfudo i UDA Graddiodd John Blackwell Alun, offeiriad a bardd, o G ...

                                               

1829 yng Nghymru

James Hamlyn-Williams, 3ydd Barwnig yn etifeddu ei farwnigaeth Adeiledur eglwys newydd yn Llannewydd Cyhoeddi y rhifyn cyntaf o The Cambrian Quarterly Magazine and Celtic Repertory Sefydlu y papur newyddion The Monmouthshire Merlin Sefydlu Yr Ath ...

                                               

1830 yng Nghymru

Syr Thomas Frankland Lewis yn cael ei benodi yn drysorydd y llynges Christopher Rice Mansel Talbot yn cael ei ethol yn Aelod Seneddol Sir Forgannwg am y tro cyntaf John Jones Idrisyn yn cychwyn argraffwasg yn Llanidloes John James Ioan Meirion yn ...

                                               

1830au yng Nghymru

Thomas Griffiths Tau Gimel - Casgliad o Hymnau 1830 David James - Myfyrdawd 1833

                                               

1831 yng Nghymru

Collwyd 130 o fywydau yn llongddrylliad y stemar padl Rothsay Castle yn ar Draeth Lafan Charles Nice Davies yn cael ei benodi yn llyfrgellydd Llyfrgell yr Annibynwyr Ordeinio Thomas Elias Bardd Coch yn weinidog gydar Methodistiaid Calfinaidd Yr A ...

                                               

1832 yng Nghymru

Carchar Newydd Caerdydd yn agor. Mae cymdeithas ddirwestol gyntaf Cymru yn cael ei sefydlu yng Nghaergybi. Thomas Richards yn ymfudo i Tasmania William Edwards Gwilym Callestr yn fuddugol ac yn ail am bryddest yn Eisteddfod Biwmares am gerddi ar ...

                                               

1833 yng Nghymru

John Blackwell Alun yn cael ei benodin rheithor Maenordeifi Y Fonesig Charlotte Bertie a John Josiah Guest yn priodi Gwerthu ystâd Hafod Uchtryd i Ddug Newcastle Syr John Nicholl yn cael ei benodi yn farnwr Uchel Lys y Morlys Deiseb seneddol yn c ...

                                               

1834 yng Nghymru

29 Rhagfyr - Sefydlu y West of England and South Wales District Bank Yr Is-lyngesydd Salusbury Pryce Humphreys yn cael ei urddon farchog 12 Chwefror - Sefydlu dinas Bangor yn Nhalaith Maine, UDA. Taliesin ab Iolo yn ennill y gadair yn eisteddfod ...

                                               

1835 yng Nghymru

Joseph Tudor Hughes Blegwryd yn cael ei urddo ir orsedd ac yntau dim ond yn 7 mlwydd oed Mewn cyfarfod o ddaearegwyr mae Adam Sedgwick yn bathur term Y Cyfnod Cambriaidd. Rhys Price yn cael ei ordeinio yn weinidog gydar Annibynwyr Ordeinio David ...

                                               

1836 yng Nghymru

Mae Crawshay Bailey yn prynu ystâd Aberaman gan deulu Anthony Bacon mewn ocsiwn. Mae Urdd Ddyngarol y Gwir Iforiaid yn cael ei sefydlu yn Wrecsam gan Thomas Robert Jones, hi yw Cymdeithas gyfeillgar gyntaf Cymru. Mae Deddf Seneddol yn cael ei pha ...

                                               

1837 yng Nghymru

Richard Davies Griffith yn ddechrau ei genhadaeth yn India Agor Coleg y Bala fel athrofa i ddarpar weinidogion Methodistaidd gan Lewis Edwards Hugh Humphreys yn agor ei wasg ei hun yn Nhan y Bont, Caernarfon Sefydlu cwmni glo Waynes Merthyr-Aberd ...

                                               

1838 yng Nghymru

Joseph Edwards yn ennill medalau arian Yr Academi Frenhinol am gynlluniau seiliedig ar hynafiaethau Syr John Edwards, Aelod Seneddol Bwrdeistref Trefaldwyn, yn cael ei urddo yn Farwnig 1af Garth Maria Jane Williams Llinos yn ennill gwobr yn Eiste ...

                                               

1839 yng Nghymru

7 Mai - Arestio Henry Vincent ar ôl annerch cyfarfod Siartaidd ai gludo i garchar Trefynwy. Agoriad Coleg Annibynnol Aberhonddu 1 Awst - Agoriad athrofar Bedyddwyr yn Hwlffordd 4 Tachwedd - Terfysg Casnewydd: mae rhwng 5.000 a 10.000 o gydymdeiml ...

                                               

1840 yng Nghymru

8 Hydref - Mae Rheilffordd Dyffryn Taf yn cael ei hagor yn swyddogol, y rheilffordd ager i deithwyr cyntaf yng Nghymru, yn rhedeg o ddociau Caerdydd i Navigation House yn Abercynon trwyr orsaf yng Nghaerdydd a elwir yn Gorsaf reilffordd Heol y Fr ...

                                               

1840au yng Nghymru

1 Ionawr - Achos llys y Siartwyr John Frost, Zephaniah Williams a William Jones am eu rhan yn Terfysg Casnewydd 1839 yn parhau yn Nhrefynwy gerbron y Prif Ustus Tindal. Dymar achos cyntaf lle mae achos yn cael ei gofnodi mewn llaw-fer. 16 Ionawr ...

                                               

1841 yng Nghymru

9 Mawrth - Tynnwyd y ffotograff cyntaf y gwyddys amdano yng Nghymru; ffotograff o Gastell Margam gan Calvert Jones. 19 Chwefror - Maer Governor Fenner, syn cludo ymfudwyr i America, yn suddo oddi ar Gaergybi ar ôl gwrthdaro â stemar, gan golli 12 ...

                                               

1842 yng Nghymru

12 Ebrill - Confensiwn y Siartwyr yn cyfarfod yn Llundain i drefnu cyflwyno deiseb arall ir senedd. Ymhlith y cynrychiolwyr mae Morgan Williams, syn dod â deiseb wedii llofnodi gan 36.000 o bobl o dde Cymru. 12 Mehefin - Maer gwasanaeth Cymraeg c ...

                                               

1843 yng Nghymru

1 Tachwedd - Maer garreg sylfaen ar gyfer Pier Biwmares yn cael ei osod. Mehefin - Ar ôl aflonyddwch yn Sir Gaerfyrddin, mae George Rice-Trevor, 4ydd Barwn Dinefwr, yn ysgwyddor cyfrifoldeb am weinyddu trefn yn y sir. 25 Awst - Cynhelir "Y Cyfarf ...

                                               

1844 yng Nghymru

Rhoddir prosbectws i ddarpar fuddsoddwyr mewn rheilffordd iw hadeiladu trwy dde Cymru o gyffordd â Rheilffordd y Great Western yn Standish yn Swydd Gaerloyw. 3 Rhagfyr - 6 dyn yn cael eu lladd mewn damwain lofaol ar Lefel Fforest, Dinas, Rhondda. ...

                                               

1845 yng Nghymru

Daw Henry Hussey Vivian yn rheolwr ar Waith Toddir Hafod. union ddyddiad yn anhysbys 2 Awst - Lladd 26 o ddynion mewn damwain lofaol yng Nghwmbach, Aberdâr. Thomas Gee yn etifeddu busnes argraffu ei dad. 1 Mawrth - Maer gwaith yn cychwyn ar adeil ...

                                               

1846 yng Nghymru

Agorwyd pont haearn bwrw newydd Pont Llandinam yn Sir Drefaldwyn. Hydref - Mae pont newydd dros yr Afon Tywi yn Llandeilo yn cwympo wrthi gael ei hadeiladu. Mawrth - Mae araith gan William Williams, AS Coventry, ar bwnc addysg a’r Gymraeg yn arwa ...

                                               

1847 yng Nghymru

8 Ebrill - Mae John Jones Shoni Sguborfawr yn cael ei alltudio i Tasmania am saethu dyn. 14 Ionawr - Mae pob un o’r un ar ddeg aelod o griw bad achub Y Parlwr Du yn cael eu boddi pan fydd yn suddo oddi ar arfordir y Rhyl. Syr Thomas Frankland Lew ...

                                               

1848 yng Nghymru

Agor Marchnad Cigyddion Wrecsam. 1 Awst - Agor rhan ynysig Reilffordd Caer a Chaergybi ar draws Ynys Môn o Orsaf Reilffordd Llanfairpwll i Orsaf Reilffordd Caergybi. Michael D. Jones yn cael ei benodin weinidog yn Cincinnati, Ohio. 1 Mawrth - Col ...

                                               

1849 yng Nghymru

1 Tachwedd - Alfred Ollivant yn dod yn Esgob Llandaf. 13 Rhagfyr - Gosod carreg sylfaen Coleg Llanymddyfri. 2 Ionawr - Cwblhaur ddau diwb Pont Rheilffordd Conwy Robert Stephenson. 13 Mai - Cofnodir achos o golera yng Nghaerdydd, dechreuad achos s ...

                                               

1850 yng Nghymru

14 Rhagfyr - Lladdwyd 13 o ddynion mewn damwain lofaol yng Nglofa New Duffryn, Aberpennar. George Thomas Clark yn priodi Ann Price Lewis, un o bartneriaid gwreiddiol Gwaith Haearn Dowlais. 16 Mehefin - Agor Rheilffordd De Cymru rhwng Cas-gwent ac ...

                                               

1850au yng Nghymru

Thomas Jones Gogrynwr - Gweddi Habacuc cantata 1851 J. Ambrose Lloyd - Teyrnasoedd y Ddaear 1852 Y Blwch Cerddorol casgliad o emynau ac anthemau 1854 Edward Stephen Tanymarian - Ystorm Tiberias oratorio 1852 Ionawr 1856 - Cyfansoddwyd anthem gene ...

                                               

1851 yng Nghymru

24 Medi - Rheilffordd Bro Nedd yn agor o Gastell-nedd i Aberdâr. 27 Awst - William Bulkeley Hughes yn cynnal gwledd ym Mangor i Robert Stephenson. Mae David Davies Llandinam yn priodi Margaret Jones o Lanfair Caereinion. Mae Richard Fothergill II ...

                                               

1852 yng Nghymru

Crawshay Bailey yn dod yn AS Bwrdeistrefi Mynwy. Henry Vivian yn dod yn AS dros Truro. 10 Mai - 27 dyn yn cael eu lladd gan sugndraeth ym Mhwll Gwendraeth, Pontyberem. 24 Chwefror - Maer Times yn adrodd bod Robert Stephenson wedi cymeradwyo dylun ...

                                               

1853 yng Nghymru

Mae Robert Fulke Greville yr ieuengaf yn dychwelyd iw ystâd deuluol yn Aberdaugleddau. Mae David Williams Alaw Goch yn agor pwll glo newydd yng Nghwmdâr. Cyhoeddir dau gyfieithiad o Uncle Toms Cabin: Caban FEwyrth Twm gan Hugh Williams Cadfan a f ...

                                               

1854 yng Nghymru

5 Tachwedd - Ym Mrwydr Inkerman, mae Hugh Rowlands yn cyflawnir camau syn arwain iddo ddyfod y Cymro cyntaf i ennill Croes Fictoria. Love Jones-Parry yw Uchel Siryf Sir Gaernarfon. Cyhoeddir y Telegraphic Despatch yn Abertawe, y papur newydd cynt ...

                                               

1855 yng Nghymru

Maer gwaith o adeiladu rhan gyntaf Rheilffordd Llanidloes ar Drenewydd yn dechrau. 25 Chwefror - Drylliwyd yr agerlong Morna oddi ar North Bishop Rock, gan golli 21 o fywydau. 30 Mawrth - Mae fferi Afon Hafren o Gas-gwent yn suddo, a saith o bobl ...

                                               

1856 yng Nghymru

3 Gorffennaf - 11 o ddynion yn cael eu lladd mewn damwain lofaol yn Coalbrookdale, Nantyglo. Mae Richard Cory yn gwerthu ei fusnes darpariaeth ac yn dechrau masnachu fel "Richard Cory and Sons" yn y busnes glo a llongau. Mai - Mae John Frost yn c ...

                                               

1857 yng Nghymru

24 Mawrth - 1857 Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, i ben. Daw hynafiaethydd o Ynys Môn, William Owen Stanley yn AS Chwig dros Fwrdeistref Biwmares. 6 Mai - Samuel Roberts SR yn hwylio am Tennessee. Hydref - Streic Aberdâr 1857-8 yn erbyn gos ...

                                               

1858 yng Nghymru

Diwedd Streic Aberdâr 1857-8 yn y diwydiant glo. Mae addysgu yn dechrau yng Ngholeg Normal Bangor, a sefydlwyd gan Hugh Owen. Ionawr 5 Hydref - Agorwyd Rheilffordd Dyffryn Clwyd, a adeiladwyd gan David Davies Llandinam. dyddiad anhysbys - Mae Ric ...

                                               

1859 yng Nghymru

31 Mai - etholiad cyffredinol y DU. Dymar etholiad cyffredinol diwethaf lle fu cyfran bleidlais y Blaid Geidwadol yng Nghymru yn fwy nar hyn a chafwyd yn Lloegr. Ionawr - Y Brython yn newid o gyhoeddiad wythnosol i fisol. Dryllior Royal Charter o ...

                                               

1860 yng Nghymru

1 Mai - Rhan gyntaf Rheilffordd Croesoswallt ar Drenewydd yn agor o Groesoswallt Sir Amwythig i Geir Pwll ; ar 14 Awst maen ymestyn ir Trallwng ac mae hefyd yn agor rhwng Aber - miwl ar Drenewydd. Adeiladwyd y llinellau hyn gan David Davies Lland ...

                                               

1861 yng Nghymru

dyddiad anhysbys John Dillwyn-Llewelyn yn priodi Caroline Hicks Beach. Mae cloddio Ogof Dwll Hir ym Morgannwg yn datgelu arteffactau callestr cyn hanesyddol. Gorffennaf - Baner ac Amserau Cymru yn dechrau cyhoeddi ddwywaith yr wythnos. Cofnodir C ...

                                               

1862 yng Nghymru

1 Rhagfyr - Mae goleudy Pen y Gogarth yn Llandudno, a godwyd gan Fwrdd Dociau a Harbwr Merswy, yn cael ei oleuo am y tro cyntaf. 4 Gorffennaf – Sarah Edith Wynne, soprano nodedig, yn gwneud ei début yn Llundain. tuag Awst - Trên cyntaf trwy Dwnne ...

                                               

1863 yng Nghymru

Cyhoeddi A Walesi Bárdok, a ysgrifennwyd gyntaf ym 1857 gan y bardd o Hwngari, János Arany, gan ddefnyddio stori concwest Edward I yng Nghymru i guddio beirniadaeth or ymerodraeth Awstro-Hwngari. Ystafell bwmpio sba yn cael ei hadeiladu yn Trefri ...

                                               

1864 yng Nghymru

Mae David Davies, Llandinam yn cymryd prydles yn Nyffryn Rhondda Uchaf ac yn suddo pyllau glor Parc ar Maendy. Mae Comisiynwyr Gwella Llandudno yn ceisio gwahardd sioeau Pwnsh a Siwan. Hydref 6 - Cwblheir Rheilffordd Dinbych, Rhuthun a Chorwen dr ...

                                               

1865 yng Nghymru

Mae Francis Kilvert yn cael ei benodi yn gurad Cleiro yn Sir Faesyfed. Mai 10 Mehefin - Agor Doc Penarth. 14 Ionawr - Mae stemar badlo Cydffederal Americanaidd, Lelia, yn suddo oddi ar arfordir gogledd Cymru, gan golli deunaw o fywydau. Mae stema ...

                                               

1885 yng Nghymru

Defnyddir y rhaffordd i deithwyr gyntaf yn y byd dros Afon Aeron yn Aberaeron. Agorwyd ysgol uwchradd awdurdod lleol gyntaf yng Nghaerdydd. Dan orchymyn y Morlys, glo o Gymru yn unig sydd iw ddefnyddio ar longau y Llynges Frenhinol. 24 Tachwedd - ...

                                               

1890au yng Nghymru

Digwyddiadau 1892 Digwyddiadau 1898 Digwyddiadau 1893 Digwyddiadau 1899 Digwyddiadau 1891 Digwyddiadau 1890 Digwyddiadau 1895 Digwyddiadau 1897 Digwyddiadau 1896 Digwyddiadau 1894

                                               

Rhestr aelodau seneddol Cymru 1707–1708

Dyma restr o Aelodau Seneddol a gyfetholwyd i Senedd Prydain Fawr 1707 hyd Etholiad cyffredinol Prydain Fawr 1708 Syr John Aubrey, Bt, Caerdydd Yr Anrh. Henry Bertie, Biwmares Thomas Bulkeley, Bwrdeistrefi Sir Gaernarfon Richard Bulkeley, 4ydd Is ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →