ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 172                                               

Baner OPEC

Mae baner Cyfundrefn y Gwledydd Allforio Petroliwm neun fwy cyffredin, baner OPEC yn faner â chymesuredd o 3:5. Maer talfyriad OPEC yn sefyll am Organization of Petroleum Exporting Countries. Maer corff yn cartel ryngwladol syn ceisio lliwiau pri ...

                                               

Cynghrair y Cenhedloedd

Corff cydwladol a grewyd ym 1920 oedd Cynghrair y Cenhedloedd. Fei sefydlwyd yn sgil y Rhyfel Byd Cyntaf gydar bwriad o sefydlu heddwch yn y byd. Cyfarfu am y tro cyntaf ar 10 Ionawr 1920, yng Ngenefa yn y Swistir. Ymgorfforwyd Cyfamod Cynghrair ...

                                               

Cyngor Prydain-Iwerddon

Cafodd Cyngor Prydain-Iwerddon ei sefydlu yn 1998 dan Gytundeb Gwener y Groglith. Aelodaur Cyngor yw Prif Weinidog Prydain Fawr, Prif Weinidog a Dirprwy Cynulliad Gogledd Iwerddon, Prif Weinidog Gweriniaeth Iwerddon, Prif Weinidog Llywodraeth yr ...

                                               

Ffederasiwn Rhyngwladol y Cymdeithasau Pêl-droed

Ffederasiwn Rhyngwladol y Cymdeithasau Pêl-droed ywr corff syn rheoli pêl-droed ar lefel ryngwladol dros y byd cyfan. Fei ffurfiwyd ym Mharis yn 1904. FIFA syn gyfrifol am redeg Cwpan y Byd. Mae Rheolau a Strythwyr y gem yn dod dan y Bwrdd Cymdei ...

                                               

G8

Fforwm rhyngwladol ar gyfer llywodraethaur Almaen, Canada, y Deyrnas Unedig, yr Eidal, Ffrainc, Japan, Rwsia, ar Unol Daleithiau ywr G8. Gydai gilydd maer gwledydd hyn yn cynrychioli tua 65% o economir byd. Mae gweithgareddaur grŵp yn cynnwys cyn ...

                                               

Gemau Olympaidd Modern

Digwyddiad cystadleuol aml-chwaraeon ywr Gemau Olympaidd Modern. Cânt eu rhannu yn emau Haf a gemau Gaeaf, a chânt eu cynnal pob pedair mlynedd. Cynhaliwyd y gemau cyntaf yn 1896 yn Athen, Gwlad Groeg. Cynhalwyd hwy yr un flwyddyn hyd 1992, ond e ...

                                               

Y Sefydliad Hydrograffig Rhyngwladol

                                               

Y Mudiad Amhleidiol

Grŵp rhyngwladol ywr Mudiad Amhleidiol o wladwriaethau nad ywn ystyried eu hunain wediu hymochrin ffurfiol ag unrhyw floc grym, neu yn erbyn unrhyw floc. Maen cynnwys Belarws, Wsbecistan, ac holl aelodau Grŵp y 77, ac eithrior rhai sydd yn arsyll ...

                                               

NATO

Cynghrair milwrol rhynglywodraethol a sefydlwyd ym 1949 i gefnogi Cytundeb Gogledd yr Iwerydd a arwyddwyd yn Washington, D.C. ar 4 Ebrill 1949 yw Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd. Erthygl bwysicaf y Cytundeb Gogledd yr Iwerydd yw erthygl V, ...

                                               

OPEC

Corff rhyngwladol o gynhyrchwyr olew yw OPEC. Maer mwyafrif o wledydd sydd yn cynhyrchu olew ar raddfa sylweddol yn aelodau o OPEC, sydd yn ceisio dylanwadu ar bris olew crai rhyngwladol trwy reoli faint o olew caiff ei gynhyrchu drwyr byd. Sefyd ...

                                               

Sefydliad Masnach y Byd

Cyfundrefn ryngwladol yw Sefydliad Masnach y Byd syn ymwneud âr rheolau syn rheoli masnach ryngwladol rhwng gwledydd. Craidd y gyfundrefn yw Cytundeb Sefydliad Masnach y Byd a gychwynwyd yn 1 Ionawr 1995 ac a arwyddwyd yn Ebrill 2004 ym Marrakech ...

                                               

Yr Undeb Affricanaidd

Sefydliad rhyngwladol yn cynnwys 53 gwlad yn Affrica ywr Undeb Affricanaidd. Sefydlwyd yr Undeb Affricanaidd ar 9 Gorffennaf 2002, fel olynydd i Gymuned Economaidd Affrica ar Sefydliad Undod Affricanaidd. Mae ei bencadlys yn Addis Ababa, Ethiopia ...

                                               

Union Académique Internationale

Ffederasiwn o academïau cenedlaethol ac academïau rhyngwladol o fwy na 60 o wledydd ledled y byd ywr Union Académique Internationale. Maen hyrwyddo cydweithrediad mewn ymchwil ym meysydd seicoleg, archeoleg, hanes, gwyddorau gwleidyddol a chymdei ...

                                               

Y Gymanwlad

Erthygl am Y Gymanwlad yw hon. Am ddefnyddiau eraill or gair gweler Cymanwlad gwahaniaethu. Cymdeithas o wledydd a gwladwriaethau annibynnol ywr Gymanwlad. Y Deyrnas Unedig ai chyn wladfeydd syn ffurfio mwyafrif llethol aelodaur Gymanwlad. Ail dy ...

                                               

Dadl cartwnau Muhammad Jyllands-Posten

Dechreuodd dadl cartwnau Muhammad Jyllands-Posten yn dilyn cyhoeddiad deuddeg o gartwnau golygyddol, y rhan fwyaf ohonynt yn portreadur proffwyd Islamaidd Muhammad, yn y papur newydd Daneg Jyllands-Posten ar 30 Medi, 2005. Esboniodd y papur newyd ...

                                               

Anghydfod diplomyddol

                                               

Louis Feutren

Llydawr oedd yn aelod o Gwenn ha Du ac Uned Perrot oedd Louis Feutren. Fel aelod o Uned Perrot, mudiad cenedlaetholgar Llydewig, cydweithiodd âr Schutzstaffel yn ystod meddiannaeth Ffrainc gan yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Wedi diwedd y rh ...

                                               

Jerry Springer - The Opera

Sioe gerdd gan Stewart Lee a Richard Thomas yw Jerry Springer - The Opera, syn seiliedig ar y sioe deledu The Jerry Springer Show. Agorodd yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd er gwaetha condemnio gan Archesgob Cymru Barry Morgan fod y sioe y ...

                                               

The Satanic Verses

Pedwaredd nofel Salman Rushdie yw The Satanic Verses, a gyhoeddwyd yn 1988, wedii hysbrydoli mewn rhan gan fywyd Muhammad. Cyfeirir y teitl at yr Adnodau Satanaidd, rhyngosodiad honedig yn y Coran fel y disgrifiodd Ibn Ishaq yn ei fywgraffiad ar ...

                                               

Anghydfod Ynysoedd Senkaku

Dadl diriogaethol dros Ynysoedd Senkaku, ynysfor anghyfannedd ym Môr Dwyrain Tsieina, yw anghydfod Ynysoedd Senkaku. Maer anghydfod yn ymglymu Japan, Gweriniaeth Tsieina, a Gweriniaeth Pobl Tsieina. Mae Ynysoedd Senkaku o bwys strategol ac econom ...

                                               

Bernard Madoff

Cyn-ddyn busnes, brocer stoc, cynghorwr buddsoddi, ac ariannwr Americanaidd yw Bernard Lawrence Bernie Madoff. Ef yw cyn-gadeirydd anweithredol y farchnad stoc NASDAQ, ac ef oedd tu ôl ir cynllun Ponzi mwyaf yn hanes yr Unol Daleithiau. Ym mis Ma ...

                                               

Achos Dreyfus

Sgandal wleidyddol oedd Achos Dreyfus, a rannodd Ffrainc yn yr 1890au ar 1900au cynnar. Roedd yn ymwneud ag euogfarnur Capten Alfred Dreyfus, swyddog magnelaeth Ffrengig ifanc o dras Alsasiaidd - Iddewig, am fradwriaeth ym mis Tachwedd 1894. Cafo ...

                                               

Toriad trydan

Methiant yn y cyflenwad trydan i ardal benodol yw toriad trydan neu ddiffoddiad. Bur toriad mwyaf erioed yng ngogledd a dwyrain India ar 31 Gorffennaf 2012. Cafodd 620 miliwn o bobl – tua 9% o boblogaeth y byd – eu heffeithio. Ceir hefyd toriadau ...

                                               

Dafydd Huws (gwleidydd a seiciatrydd)

Gwleidydd a seiciatrydd o Gymro oedd y Dr Dafydd John Lewys Huws. Bun flaenllaw ym maes melinau gwynt Cymru hefyd.

                                               

James Prescott Joule

Ffisegydd Seisnig oedd James Prescott Joule. Maen adnabyddus am ei astudiaethau ar natur gwres, ac am ddarganfod y cysylltiad rhwng gwres a gwaith mecanyddol. Arweiniodd hyn at ddatblygiad Deddf gyntaf thermodynameg. Galwyd yr uned fesur joule ar ...

                                               

Z-Division

Sefydlwyd yr International Assessments Program - a adnabyddir fel Z-Division - fel un or Grwpiau Prosiectau Arbennig yn Lawrence Livermore National Laboratory i ddarparu asesiadau technegol am raglenni ynni niwclear estronol ar gallu gan wladwria ...

                                               

Coed tân

Gall coed tân fod yn unrhyw ddeunydd pren syn cael ei gasglu ai ddefnyddio fel tanwydd. Yn gyffredinol, mae coed tân ar ffurf y gellid ei adnabod, fel boncyffion neu ganghennau, oi gymharu â thanwydd pren fel peledi neu sglodion. Gall fod wedii s ...

                                               

Golosg

Gwaddod carbon du ac ysgafn syn cael ei gynhyrchu trwy dynnu ac elfennau anweddol eraill o ddeunyddiau anifeiliaid a phlanhigion yw golosg. Mae nifer o enwau eraill Cymraeg iddo, yn cynnwys dylosg, mallwydd, marworlo, coedlo, llosglo, cols, serco ...

                                               

Powerwall

Batri lithiwm-ion aildrydanadwy yw Powerwall a gynhyrchir gan Tesla Motors ar gyfer y cartref. Gall storio ynni wedii gynhyrchu gan gelloedd solar, melin wynt neu ddull arall, lleol o gynhyrchu trydan. Gall hefyd ddefnyddio trydan or Grid Trydan ...

                                               

Airtricity

Cwmni rhyngwladol ydy Airtricity, syn datblygu a rhedeg ffermydd gwynt, maent hefyd yn cyflenwi trydan ar gyfer cwsmeriad masnachol yng Nghweriniaeth a Gogledd Iwerddon. Daw enwr cwmni or Saesneg am awyr a thrydan. Yn wreiddiol, Eirtricity oedd y ...

                                               

Anwythydd

Mae anwythydd yn ddyfais drydanol a ddefnyddir mewn cylchedau trydanol fel modd o storio egni ar ffurf maes magnetig. Gwneir anwythydd fel arfer o coil o ddeunydd dargludo, fel gwifren gopr, sydd wedyn yn cael ei lapio o amgylch craidd sydd naill ...

                                               

Batri lithiwm-ion

Math arbennig o fatri y gellir ei ailwefru ydy batri lithiwm-ion. Ynddo, maer ionaun symud or electrod negatif ir electrod positif wrth ddadlwythoi bwer ac wrth iddo gael ei drydanu. Maer ionau hyn yn medru mynd a dod o fewn yr haenau, yn wahanol ...

                                               

Cerrynt trydanol

Cerrynt trydanol yw llif o wefr drydanol. Mewn cylchedau trydanol gall y wefr drydanol yma gael ei gario drwy naill ai symud electronau ar weiren, neu drwy gario ïonau ar electrolyt. Gall y ddau yma ddigwydd gydai gilydd, yr electronau ar ïonau, ...

                                               

Deuod allyrru golau

Mae deuod allyrru golau yn fath o ddeuod ac yn rhan-ddargludydd syn goleuo pan fo cerrynt trydanol yn llifo drwyddo. Fei cynrychiolir gan y symbol. Cafodd ei ddyfeisio yn Rwsia gan Oleg Vladimirovich Losev yn 1927 ac ynai gyflwyno yn ymarferol ir ...

                                               

Diogelwch trydanol

Maer wifren fyw yn cael ei ddefnyddio yn ty i gludo cerrynt ir ty, neu y ddyfais a chaiff ei ddefnyddio ar lefel uchel o foltedd. Mewn gwifren fyw, mae switshis a ffiwsiau yn bresennol, syn galluogi ir cerrynt gael ei gludo i mewn ir ty. Maen lli ...

                                               

Electro-bysgota

Modd o bysgota yw electro-bysgota sydd yn defnyddio trydan cerrynt uniongyrchol syn llifo rhwng cathod ac anod suddedig. Mae hyn yn effeithio symudiant y pysgod, fel eu bod yn symud tuar anod, lle gellir eu dal. Mae electro-bysgota yn ddull arolw ...

                                               

Gorsaf Bŵer Dinorwig

System storio a generadu egni dŵr yw Gorsaf Bŵer Dinorwig, a leolir ger Llanberis, Gwynedd. Mae’r gwaith yn gallu darparu pŵer uchaf o 1.728- megawatt, gyda chynhwysedd storfa o tua 9.1 GWh. Maer orsaf ei hun oddi tan hen chwarel Dinorwig, ar let ...

                                               

Gorsaf Bŵer Pont Ceunant

Gorsaf bŵer hydro-electrig a oedd wedi lleoli rhwng Abermagwr a Phont-rhyd-y-groes yng Ngheredigion ar droad yr 20g oedd Gorsaf Bŵer Pont Ceunant. Hon oedd yr orsaf hydro-electrig gyntaf yng Nghymru. Cafodd ei hadeiladu yr orsaf gan gwmni mwynglo ...

                                               

Grid Trydan Cenedlaethol (gwledydd Prydain)

Rhwydwaith dargludo trydan foltedd uchel ywr Grid Trydan Cenedlaethol. Maen cysylltu gorsafoedd ynni ac is-orsafoedd trydan ir defnyddiwr yn yr Alban, Cymru a Lloegr. Ceir cysylltiadau o dan y môr i ogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon, Ynys Man ...

                                               

Trydan

Trydan ywr nodwedd a welir mewn gronynnau is-atomig ar rheswm dros yr atyniad sydd rhyngddynt. Mae trydan yn fath o ynni. Gellir cynhyrchu trydan trwy dwymo dŵr syn troi i stêm ac yn gweithredu tyrbin.

                                               

Pasbort

Gweler hefyd: Pasbort gwahaniaethu Dogfen a gyhoeddir gan lywodraeth cenedlaethol yw pasbort, syn tystio hunaniaeth a chenedligrwydd person, er mwyn teithion ryngwladol. Yn yr ystyr hwn, mae elfennaur hunaniaeth yn cynnwys enw, dyddiad geni, rhyw ...

                                               

Marciau Battenburg

Patrwm o farciau bwrdd gwyddbwyll o welededd uchel yw marciau Battenburg syn ymddangos yn bennaf ar gerbydaur gwasanaethau brys. Dawr enw o debygrwydd y marciau i deisen Battenberg. Defnyddir y marciau yn y Deyrnas Unedig, Gweriniaeth Iwerddon, H ...

                                               

Plât cofrestru cerbyd

Plât metel neu blastig syn cael ei osod ar gerbyd neu ôl-gerbyd er mwyn ei adnabod yn swyddogol yw plât cofrestru cerbyd neu blât rhifau. Mae plât gofrestru ar gyfer ceir, lorïau a beiciau modur yn ofynnol ym mhob gwlad. Amrywiar gofynion ar gyfe ...

                                               

Cyfunoliaeth

Cred mewn gallu bodau dynol i gyrraedd nodau trwy weithgarwch cyfunol a chydweithio yw cyfunoliaeth. Yn ganolog ir ideoleg ywr cred bod craidd cymdeithasol i natur ddynol ac o ganlyniad bod grwpiau cymdeithasol yn endidau gwleidyddol ystyrlon. Gw ...

                                               

Eciwmeniaeth

Yr egwyddor neur nod o hyrwyddo undod ymhlith holl eglwysi Cristnogol y byd, neu ymdrechion i hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth a chydweithrediad rhwng gwahanol enwadau, yw eciwmeniaeth.

                                               

Torfoli

Y broses o gael gwasanaethau, syniadau neu gynnwys drwy annog nifer fawr o gyfranwyr ar-lein yw torfoli. Mae hyn iw gyferbynnu âr dull traddodiadol o anfon llythyraun gofyn am gymorth er mwyn gwireddu prosiect. Gellir defnyddio torfoli hefyd i ra ...

                                               

4G

Yn y byd telegyfathrebu, 4G ydyr bedwaredd genhedlaeth o ran technoleg ffonau symudol. Maen dilyn y safon 3G ac yn darparu system band llydan iawn, symudol i fynd ar y we. Credir y bydd y band llydan mor gyflym y bydd yn trawsnewid y ffordd mae p ...

                                               

Bysellfwrdd

Dilynwch y ddolen hon am erthygl ar y bysellfwrdd cerdd. Sôn am rhan or cyfrifiadur ydym ni yma. Dyfais mewnbwn ar gyfer y cyfrifiadur ywr bysellfwrdd. Or 1980au ir 1990au roedd pob cyfrifiadur bron yn defnyddior ddyfais syml yma ir defnyddiwr gy ...

                                               

Cyfrifiadur

Dyfais electronig yw cyfrifiadur syn cynnwys uned brosesu ganolog a chof, y gellir ei ddefnyddio fel prosesydd geiriau neu i gadw cronfa ddata a myrdd o ddibenion eraill. Y ffordd fwyaf cyffredin o gysylltu âr rhyngrwyd yw trwy gyfrifiadur. Gelli ...

                                               

Cyfrifiadura

Cyfrifiadura yw unrhyw weithgaredd syn defnyddio cyfrifiaduron. Maen cynnwys datblygu caledwedd a meddalwedd, a defnyddio cyfrifiaduron i reoli a phrosesu gwybodaeth, cyfathrebu a difyrru. Mae cyfrifiadureg yn elfen hanfodol bwysig o fewn y byd t ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →