ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 170                                               

Clybiau Bechgyn a Merched Cymru

Mae Clybiau Bechgyn a Merched Cymru yn fudiad ieuenctid cenedlaethol syn cynnig cymorth i bobl ifanc yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Sefydlwyd y mudiad yn 1922 ai ffurfion swyddogol yn 1928 yng nghymoedd glofaol Morgannwg a Gwent. Agorwyd ...

                                               

TG Lurgan

Mae TG Lurgan yn brosiect cerddorol a lansiwyd gan Coláiste Lurgan, ysgol haf annibynnol wedii lleoli yn Connemara, Swydd Galway. Lleolir yr ysgol mewn ardal Gaeltacht, lle mair Wyddeleg yn brif iaith lafar. Mae TG Lurgan yn rhyddhau dehongliadau ...

                                               

Urdd Gobaith Cymru

Mudiad ieuenctid Cymraeg yw Urdd Gobaith Cymru â dros 56.000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Sefydlwyd yr Urdd yn 1922. Mae’r Urdd yn fudiad unigryw gyda’r nod I sicrhau cyfle, trwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg I holl ieuenctid Cymru ddatblygu’n u ...

                                               

Costumbrismo

Mudiad yn llenyddiaeth Sbaeneg yw costumbrismo sydd yn portreadu defod a moes bob dydd rhyw gymuned neu grŵp cymdeithasol penodol, yn enwedig bywyd cefn gwlad. Cafodd mudiad costumbrismo yn y 19g ddylanwad pwysig ar ddatblygiad y nofel wledig yn ...

                                               

Cylch y Morrisiaid

Cylch llenyddol a dyfodd yn Ynys Môn yn y 18g, gydag aelodau eraill yn cysylltu trwy ohebiaeth oedd Cylch y Morrisiaid. Canolbwynt y cylch oedd teulu Morysiaid Môn o Bentrerianell, yn enwedig Lewis Morris, William Morris a *Richard Morris. Ymhlit ...

                                               

Gwrthfarddoniaeth

Mudiad barddoniaeth a sefydlwyd gan y bardd Tsileaidd Nicanor Parra yng nghanol yr 20g yw gwrthfarddoniaeth. Mae beirniaid yn anghytuno sut iw diffinion union, ond fel rheol dywed bod gwrthfarddoniaeth yn meddu ar lais gwrtharwrol syn cyfleu prof ...

                                               

Gwyneddigion

Cymdeithas lenyddol a diwylliannol a sefydlwyd gan Gymry alltud gwladgarol yn Llundain yn 1770 gydar amcan o ddiogelu a hyrwyddo llenyddiaeth Gymraeg a diwylliant Cymru oedd Y Gwyneddigion. Maen cael ei hystyried yn aml yn ymateb gwerinol i Anrhy ...

                                               

Metaffisegwyr (barddoniaeth)

Carfan o feirdd Saesneg yn yr 17g oedd y Metaffisegwyr syn nodedig am gymhlethdod emosiynol a dyfeisgarwch ddeallusol eu barddoniaeth ar cysetiau a ffraethineb syn lliwiou gwaith. Bathwyd yr enw gan y beirniad Samuel Johnson yn y 18g. Naws ddeall ...

                                               

Parnasiaid

Ysgol o feirdd Ffrengig yn y 19g a bwysleisiai gywirdeb ffurf fydryddol oedd y Parnasiaid. Roedd yn adwaith yn erbyn canu rhydd y Rhamantwyr, ac yn un or mudiadau llenyddol, megis Symbolaeth ac Esthetiaeth, syn pontio Rhamantiaeth a Moderniaeth y ...

                                               

Ansar al-Sharia (Tiwnisia)

Am fudiadau eraill or un enw, gweler Ansar al-Sharia gwahaniaethu. Mae Ansar al-Sharia yn fudiad islamaidd salaffaidd syn weithgar yn Tiwnisia ac syn hawlio tua 100.000 o gefnogwyr. Maer mudiad yn weithgar ar sawl ffrynt. Ar un lefel, mae aelodau ...

                                               

Boko Haram

Grwp Islamiaethol milwriaethus yn Nigeria yw Boko Haram. Ystyr yr enw Hausa Boko Haram yw "Mae addysg Orllewinol yn bechod". Maer mudiad jihadaidd arfog hwn yn gweithredu yng ngogledd-ddwyrain Nigeria yn bennaf gyda phresenodleb yng ngogledd Came ...

                                               

Cyfundrefn Al-Qaeda yn y Maghreb Islamaidd

Cyfundrefn Al-Qaeda yn y Maghreb Islamaidd yw enw newydd y Groupe salafiste pour la prédication et le combat, neu GSPC, a sefydlwyd yn Algeria yn ystod y rhyfel cartref yno. Ymddengys fod y newid enw iw ddyddio i 25 Ionawr 2007. Er bod y grŵp yn ...

                                               

Gwladwriaeth Islamaidd

Cyfundrefn ymbarél derfysgol ywr Wladwriaeth Islamaidd) a adnabyddir cynt fel Gwladwriaeth Islamaidd Irac ar Lefant, ISIS neu ISIL. Yn 2014 roedd ei haelodaun weithgar yn Irac a Syria. Bwriad y grŵp ai gynghreiriad yw sefydlu gwladwriaeth Islamai ...

                                               

Jabhat al-Nusra

Grwp arfog yn Syria yw Jabhat al-Nusra neu Ffrynt al-Nusra. Maen un o sawl grwp arfog jihadaidd sydd wedi ymuno yn y gwrthryfel yn erbyn llywodraeth Syria. Maen grwp Sunni Salaffaidd syn deyrngar i al-Qaeda ac fei ystyrir yn fudiad terfysgol gan ...

                                               

Jundullah

Mudiad arfog Islamaidd Sunni syn defnyddio dulliau terfysgol ac syn gweithredu yn Balochistan yw Jundullah. Maen cymryd rhan yn y gwrthryfel Balochi ym Mhacistan ac yn nhalaith Iranaidd Sistan a Baluchestan. Mae Jundallah yn hawlio dros 1.000 o w ...

                                               

Organisation de lArmée secrète

Mudiad cudd terfysgol asgell dde o ymsefydlwyr Ffrengig yn Algeria yn y 1960au oedd yr Organisation de lArmée secrète. Cafodd ei sefydlu yn 1961 gan y Cadfridog Raoul Salan i wrthwynebu unrhyw symudiad tuag at roi annibyniaeth i Algeria ar Ffrain ...

                                               

Rhwydwaith Haqqani

Mudiad gwrthryfelgar a leolir yn nwyrain Affganistan a gogledd-orllewin Pacistan yw rhwydwaith Haqqani a fun ymladd yn Rhyfeloedd Affganistan ers tua 1980. Ar hyn o bryd, maen brwydro yn erbyn lluoedd NATO a llywodraeth Affganistan. Sefydlwyd y g ...

                                               

Sāzmān-e mojāhedin-e khalq-e irān

Plaid wleidyddol a mudiad chwyldroadol parafilwrol Iranaidd mewn alltudiaeth syn credu mewn sosialaeth Islamaidd ywr Sāzmān-e mojāhedin-e khalq-e irān, a adwaenir hefyd fel y PMOI neur MEK neu MKO. Ei nod yw dymchwel llywodraeth bresennol Iran. E ...

                                               

Y Taleban

Mudiad Pashtunaidd ac iddo ideoleg Islamaidd Swnni biwritanaidd a reolair rhan fwyaf o Affganistan o 1996 hyd 2001 ywr Taleban, sydd ar hyn o bryd yn ymladd rhyfel herwfilwrol yn erbyn y lluoedd tramor yn Affganistan a llywodraeth newydd y wlad. ...

                                               

United Liberation Front of Assam

Mudiad arfog syn galw am annibyniaeth i dalaith Assam yng ngogledd-ddwyrain India ywr United Liberation Front of Assam neur ULFA. Maen defnyddio tactegau herwfilwrol ac ymosodiadau terfysgol ir perwyl hwnnw. Maer ULFA yn defnyddio gwersyllfeydd w ...

                                               

Cofiant

Bywgraffiad neu Cofiant yw hanes bywyd unigolyn wedii ysgrifennu gan rywun arall. Gelwir awdur syn ysgrifennu cofiannau yn gofianwr. Maen ffurf lenyddol bwysig ag iddi hanes hir. Ymhlith y cofiannau cynharaf ywr gyfres o hanesion am enwogion yr H ...

                                               

Rhestr Llyfrau Cymraeg/Bywgraffiadau a Chofiannau

                                               

Bro a Bywyd: Gwŷr Llên Cwm Tawe

Bywgraffiad o lenorion Cwm Tawe wedii olygu gan Ifor Rees yw Bro a Bywyd: Gwŷr Llên Cwm Tawe. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Charles Byrd (llyfr)

Bywgraffiad or arlunydd Charles Byrd ganddo ef ei hun yw Charles Byrd. Cyhoeddwyd y gyfrol yn 2008 gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd ar Cylch 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cantorion o Fri: Ar Lwyfan Cymru

Casgliad o bortreadau gan Alun Guy yw Cantorion o Fri: Ar Lwyfan Cymru. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cantorion o Fri: Ar Lwyfan y Byd

Casgliad o bortreadau gan Alun Guy yw Cantorion o Fri: Ar Lwyfan y Byd. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cofio - Jennie Eirian

Cyfrol deyrnged i gofio Jennie Eirian Davies gan Aeres Evans yw Cofio - Jennie Eirian. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1983. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cofio Grav

Cyfrol deyrnged ir gŵr o Fynyddygarreg, Ray Gravell, a fu farw yn 2007. Casgliad a geir yma o bob math o deyrngedau a cherddi i Grav, wedi ei olygu gan ei gyfaill Keith Davies. Cynhwysir cerddi gan Tudur Dylan, Gwyn Thomas, ac eraill.

                                               

Cofio John FitzGerald, O. Carm. (1927-2007)

Bywgraffiad John FitzGerald gan Iestyn Daniel Golygydd yw Cofio John FitzGerald 1927-2007. Y Cylch Catholig a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cofio Mathonwy

Casgliad o atgofion am Mathonwy Hughes wedii olygu gan Gerallt Lloyd Owen yw Cofio Mathonwy. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cofio Tecwyn

Bywgraffiad Parchedig D. Tecwyn Evans gan Tudor Davies yw Cofio Tecwyn. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cofio Tomos

Cyfrol deyrnged i Tomos Owen gan Huw Owen yw Cofio Tomos: Teyrngedau ac Erthyglau Tomos Befan Owen. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cofio W. Leslie Richards

Bywgraffiad ir nofelydd W. Leslie Richards gan Eleri Davies yw Cofio W. Leslie Richards. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cofion Cynnes

Casgliad o atgofion am ugain o gymeriadau lliwgar gan Lyn Ebenezer yw Cofion Cynnes. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cwmni Deg Dawnus

Casgliad o ddeg bywgraffiad am naw gŵr ac un wraig gan D. Ben Rees yw Cwmni Deg Dawnus. Cyhoeddiadau Modern a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cyfoeth, Celf a Chydwybod - Llafur Cariad Chwiorydd Gregynog

Cyfrol am gasgliad celf byd-enwog Amgueddfa Cymru yw Cyfoeth, Celf a Chydwybod: Llafur Cariad Chwiorydd Gregynog. Llyfrau Amgueddfa Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cyfres Cip ar Gymru: Llywelyn ein Llyw Olaf

Cyfrol am fywyd Llywelyn ein Llyw Olaf gan Aeres Twigg yw Llywelyn ein Llyw Olaf / Llywelyn the Last Prince. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cyfrol Deyrnged Marie James

Bywgraffiad Marie James gan Myrddin ap Dafydd yw Cyfrol Deyrnged Marie James. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cymeriadau Llŷn

Cyfrol ddifyr o straeon am gymeriadau lliwgar Llŷn wedii olygu gan Ioan Roberts yw Cymeriadau Llŷn. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cymeriadau Penllyn

Cyfrol o straeon am gymeriadau o Benllyn gan Elwyn Edwards yw Cymeriadau Penllyn. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cymeriadau Stiniog

Cyfrol yn cofnodi straeon am gymeriadau Blaenau Ffestiniog gan Geraint V. Jones yw Cymeriadau Stiniog. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cymry Mentrus

Hanes rhai o anturiaethwyr Cymru gan John Meurig Edwards yw Cymry Mentrus. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 10 Ionawr 2013. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cymry yn y Gêmau Olympaidd

Hanes Cymru yn y Gemau Olympaidd gan John Meurig Edwards yw Cymry yn y Gêmau Olympaidd. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 16 Ionawr 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Mi Wisgai Gap Pig Gloyw

Teyrnged ir bardd John Glyn Davies gan Cledwyn Jones yw Mi Wisgai Gap Pig Gloyw. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn Nhachwedd 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Deuddeg Diwygiwr Protest

Cyfrol gan ddeuddeg o ysgolheigion ar y deuddeg diwygiwr protestanaidd wedii olygu gan D. Ben Rees yw Deuddeg Diwygiwr Protest. Cyhoeddiadau Modern a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1988. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Dic Dywyll y Baledwr

Bywgraffiad Dic Dywyll gan Hefin Jones yw Dic Dywyll y Baledwr. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn Ionawr 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Dylan Thomas (llyfr)

Bywgraffiad Dylan Thomas gan Kate Crockett yw Dylan Thomas yng nghyfres Cip ar Gymru. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Edith Cwm Cloch

Bywgraffiad o Edith Cwm Cloch gan Esyllt Maelor yw Edith Cwm Cloch. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1987. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Elen Roger: Portread

Portread or actores ac athrawes Elen Roger Jones gan Harri Parri yw Elen Roger: Portread. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Elfed - Cawr ar Goesau Byr

Bywgraffiad o Elfed Lewys gan Ioan Roberts yw Elfed: Cawr ar Goesau Byr. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →