ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 168                                               

Sgetsh wleidyddol

Traddodiad gan bapurau newydd Lloegr ywr sgetsh wleidyddol neur sgetsh seneddol. Maer sgetsh wleidyddol yn fath unigryw o newyddiaduraeth wleidyddol, yn aml ar ffurf colofn ffraeth gan ohebydd syn mynychu oriel y wasg yn Nhŷr Cyffredin a Thŷr Arg ...

                                               

Califf

Teitl Mwslimaidd a roddir i brif lwyodraethwr gwladol a chrefyddol fel olynydd ir Proffwyd Mohamed yw califf. Gelwir gwladwriaeth a reolir gan califf neu olyniaeth galiffaidd yn califfiaeth. Maer ddadl am y gwir olyniaeth galiffaidd yn un or rhwy ...

                                               

Conswl Rhufeinig

Conswl oedd swydd wleidyddol etholedig uchaf Gweriniaeth Rhufain a swydd benodedig yn ddiweddarach dan yr Ymerodraeth Rufeinig. Yng nghyfnod y Weriniaeth, y conswliaid oedd y barnwyr sifil a milwrol uchaf, gan gyflawni eu dyletswyddau fel pennaur ...

                                               

Ffrynt Cenedlaethol

Defnyddir yr enw Ffrynt Cenedlaethol gan sawl plaid a chyngreiriad gwleidyddol: Albania - Ffrynt Cenedlaethol Albania Libia - Ffrynt Cenedlaethol dros Waredigaeth Libia Belarws - Ffrynt Cenedlaethol Belarws Iran - Ffrynt Cenedlaethol Iran Jebhe-y ...

                                               

Plaid Alba

Mae Plaid Alba yn blaid genedlaetholgar Albanaidd sydd wedii lleoli yng Nghaeredin. Sefydlwyd Plaid Alba gan Laurie Flynn ac fe’i lansiwyd yn gyhoeddus gan gyn Brif Weinidog yr Alban, Alex Salmond ar 26 Mawrth 2021. Cyhoeddodd y blaid gynlluniau ...

                                               

Cartŵn gwleidyddol

Cartŵn syn cyfleu neges wleidyddol neu gymdeithasol, gan amlaf parthed materion cyfoes a phobl yn y newyddion, yw cartŵn gwleidyddol, cartŵn golygyddol, neu gartŵn dychanol. Gan amlaf ymddangosant ar dudalen olygyddol papur newydd, ond yn hanesyd ...

                                               

Alþingi

Senedd genedlaethol Gwlad yr Iâ ywr Alþingi. Dyma sefydliad seneddol hynar byd, syn dal i fodoli. Cafodd ei sefydlu yn 930 yn Þingvellir, tua 45 km ir dwyrain or hyn a adweinir, bellach, fel y brifddinas, Reykjavík. Hyd yn oed ar ôl yr Undeb gyda ...

                                               

Senedd Canada

Senedd Canada yw corff llywodraethol a deddfwriaethol Canada. Maen senedd ddwy siambr. Mae gan Tŷr Cyffredin 308 o aelodau seneddol, wediu hethol am uchafswm o derm pum mlynedd mewn etholaethau un sedd. Mae gan yr ail siambr, y Senedd-dy 105 o ae ...

                                               

Senedd Ewrop

Senedd ddeddfwriaethol yr Undeb Ewropeaidd yw Senedd Ewrop. Fei sefydlwyd yn Strasbwrg o dan dermau protocol Cytundeb Amsterdam, ond mae ei phwyllgorau yn cwrdd ym Mrwsel gan fod Cyngor Gweinidogion Ewrop ar Comisiwn Ewropeaidd yn y ddinas honno ...

                                               

Senedd Fflandrys

                                               

Senedd Georgia

                                               

Senedd India

Senedd genedlaethol etholedig India yn ne Asia yw Senedd India. Fei lleolir yn y senedd-dŷ yn ninas Delhi Newydd, prifddinas y wlad. Maen cynnwys dwy siambr etholedig: Lok Sabha Tŷr Werin, y siambr isaf Rajya Sabha Cyngor y Taleithiau, y siambr uchaf

                                               

Senedd Libanus

Corff deddfwriaethol cenedlaethol Libanus yw Senedd Libanus. Yn Arabeg, ei henw swyddogol yw مجلس النواب Majlis an-Nuwwab ; yn Ffrangeg, Assemblée nationale. Etholir y senedd am derm o bedair blynedd trwy bleidlais agored mewn etholaethau aml-ael ...

                                               

Logting

Y Logting yw senedd un-siambr Ynysoedd Ffaröe. Enwr senedd yn Ffaroeg yw Foroya Logting neun syml Logtingid, ac yn Daneg yn Færoernes Lagting/Lagtinget. Mae iddi 33 aelod seneddol, sydd â mandad am 4 mlynedd. Fei lleolir yn y brifddinas, Tórshavn.

                                               

Senedd Rhufain

Senedd Rhufain oedd prif gyngor gwladwriaethol y Rhufain hynafol. Yn ôl traddodiad fei sefydlwyd gan Romulus. Gellir dosbarthu ei hanes yn ddwy ran, yn fras. Yn ystod y Weriniaeth Rufeinig, o 509 CC ymlaen, roedd y rhan fwyaf oi haelodaun gyn-far ...

                                               

Senedd Sri Lanca

Senedd un siambr gyda 225 aelod a etholir dan system o gynrychiolaeth gyfrannol am gyfnod o che mlynedd yw Senedd Sri Lanca, senedd ddeddfwriaethol Sri Lanca yn ne Asia. Maer Senedd yn cadwr hawl i wneud deddfau iddi ei hun ac yn seiliedig ar Sen ...

                                               

Cynulliad Cenedlaethol Mawr Twrci

Cynulliad Cenedlaethol Mawr Twrci yw senedd un-siambr Twrci ac unig gorff deddfwriaethol y wlad yn ôl Cyfansoddiad Twrci. Fei sefydlwyd yn Ankara ar 23 Ebrill 1920 yng nghanol Rhyfel Annibyniaeth Twrci. Bu gan y senedd ran ganolog yng ngwaith Mus ...

                                               

Tynwald

Y Tynwald yw senedd ddeddfwriaethol Ynys Manaw. Maen cynnwys dwy gangen syn eistedd ar y cyd neun annibynnol, sef y Kiare as Feed etholedig ac Yn Choonseil Slattyssagh. Dywedir mair Tynwald ywr corff deddfwriaethol hynaf yn y byd sydd wedi bodoli ...

                                               

Senedd yr Unol Daleithiau

Uwch-dŷ y ddwy siambr yng Nghyngres yr Unol Daleithiau ydy Senedd yr Unol Daleithiau, ar is-dŷ ywr Tŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau. Sefydlir cyfansoddiad a phŵeraur Senedd ar Tŷ yn Erthygl Un y Cyfansoddiad. Cynrychiolir pob talaith yr Unol D ...

                                               

Sensoriaeth

Ystyr sensoriaeth ydy pan for rhyddid i gael llefaru neu gyfathrebu gwybodaeth benodol yn cael ei rwystro neui orthrymu. Gan amlaf, ystyrir y wybodaeth hon yn sensitif, anghyfleus, yn beryglus neur wrthwynebus o safbwynt y llywodraeth, cyfryngau ...

                                               

Anlladrwydd

Ymddygiad syn anweddus i foesau cyhoeddus yw anlladrwydd. Mae anlladrwydd yn drosedd mewn rhai awdurdodaethau, a chaiff datganiadau, gweithiau neu weithredoedd a ystyrir yn anllad eu sensro gan y gyfraith. Yng Nghymru a Lloegr maer Deddfau Cyhoed ...

                                               

Celf ddirywiedig

Roedd Celf Ddirywiedig yn derm sarhaus a defnyddiwyd gan y Natsïaid i ddisgrifio celf fodern. Yn ystod rheolaeth Adolf Hitler ar Natsïaid yn y 1930au a 1940au cafodd gelf fodern ei gwahardd am beidio bod yn Almaenig go iawn, os oedd wedii chreu g ...

                                               

Index on Censorship

Sefydliad yn y DU syn hyrwyddo rhyddid mynegiant yw Index on Censorship. Maen cynnal gwefan lle ceir newyddion a gwybodaeth ar ryddid mynegiant a sensoriaeth ar draws y byd. John Kampfner ywr prif weithredwr. Maer pencadlys yn Llundain, Lloegr. S ...

                                               

Sgandal treuliau Senedd y Deyrnas Unedig

Sgandal gwleidyddol a sbardunwyd gan gyhoeddiad hawliau treuliau gan aelodau Senedd y Deyrnas Unedig dros gyfnod o nifer o flynyddoedd oedd sgandal treuliau Senedd y Deyrnas Unedig. Achoswyd dicter cyhoeddus pan gafodd camddefnydd gwirioneddol a ...

                                               

Uchelgyhuddiad Bill Clinton

Cyhuddiad difrifol yn erbyn 42fed Arlywydd Unol Daleithiau America oedd Uchelgyhuddiad Bill Clinton. Dechreuwyd proses uchelgyhuddo Clinton gan Dŷr Cynrychiolwyr ar 19 Rhagfyr 1998, ar ddau gyhuddiad: un o anudon ar llall o rwystro cyfiawnder. De ...

                                               

Terfysgaeth

Terfysgaeth ywr defnydd o fraw a thrais i fygwth neu orfodi unigolyn, mudiad neu lywodraeth i newid neu wneud rhywbeth - er enghraifft, at bwrpas gwleidyddol. Mae’r trais yn medru bod ar ffurf llofruddiaeth, hunanladdiad, nwyon gwenwynig, herwgip ...

                                               

Bathodyn cap

Bathodyn milwrol a wisgir ar benwisg feddal, megis cap â phig neu het gantel, yw bathodyn cap. Yn gywir, dyler galw bathodyn ar beret yn fathodyn beret, a ni ddyler galw bathodyn ar helmed yn fathodyn cap. Maer bathodyn yn nodi cenedligrwydd, trw ...

                                               

Gwobr Glyndŵr

Gwobr Glyn Dŵr yw gwobr flynyddol am gyfraniadau arbennig ir celfyddydau yng Nghymru. Fei rhoddir gan Ymddiriedolaeth Tabernacl Machynlleth i ffigyrau blaenllaw ym meysydd cerddoriaeth, celf a llenyddiaeth yn eu tro. Enwir y wobr ar ôl Owain Glyn ...

                                               

BAFTA Cymru

BAFTA Cymru ydy corff cenedlaethol Cymru, syn ran or British Academy of Film and Television Arts. Ffurfwyd yn 1991, maent yn cynnal seremoni wobrwyo blynyddol i adnabod cyflawniadau perfformwyr a staff cynhyrchu yn ffilmiau a rhaglenni theledu Cy ...

                                               

Gwobr Goffa David Ellis

2017 - Steffan Prys Roberts, Llanuwchllyn 1948 - Richard Alfred Pryce, Pwllheli 1973 - Iwan Davies, Prestatyn 1961 - Evan Lloyd, Llanwrda 1994 - Delyth Hopkins Evans, Pontrhydygroes 1963 - Margaret Lewis Jones, Llanbrynmair 1989 - Lavinia Thomas, ...

                                               

Gwobr Dewi Sant

Mae Gwobrau Dewi Sant yn wobrau a roddir i unigolion a grwpiau gan Lywodraeth Cymru, fel cydnabyddiaeth ou llwyddiannau. Maent yn cydnabod pobl sydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn ar gyfer y wlad hon - naill ai gartref neu dramor. Dymar anrhydedd ...

                                               

Gwobr Goffa Dr John Davies

Gwobr goffa dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw Gwobr Goffa Dr John Davies. Dyfernir hi ar gyfer y traethawd estynedig orau ar unrhyw agwedd o Hanes Cymru yn y Gymraeg gan fyfyriwr is-raddedig. Ystyrir traethodau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr i ...

                                               

Miss Cymru

Cystadleuaeth i ferched deniadol o Gymru ydy Miss Cymru. Sefydlwyd y gystadleuaeth yn 1953. Yn flynyddol, maer cwmni syn hyrwyddor gystadleuaeth ar enillydd yn codi arian ar gyfer achosion da neu elusennau Cymreig. Cynhelir y gystadleuaeth yng Ng ...

                                               

Personoliaeth Chwaraeon Cymreig y Flwyddyn BBC Cymru

Gwobr Personoliaeth Chwaraeon Cymreig y Flwyddyn BBC Cymru ywr wobr chwaraeon blynyddol uchaf ei bri yng Nghymru. Trefnir y wobr gan BBC Cymru, gan ddechrau yn 1954. Ers 2002 maer enillydd yn cael ei ddewis drwy bleidlais gyhoeddus, gyda rhestr f ...

                                               

Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel

Gwobr yw Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel a gyflwynir yn flynyddol. Sefydlwyd y wobr yn 1999 gydar nod o feithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru. Mae prif enillwyr dan 25 oed Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn mynd ymlaen i gystadlu ...

                                               

Gwobr David Dixon

Cyflwynir Gwobr Dixon Award pob pedair mlynedd ir athletwr sydd wedi gwneud y cyfraniad mwyaf yn nhermau ei berfformiad, chwarae teg a chyfraniad iw dîm yn ystod Gemaur Gymanwlad. Cafodd y wobr ei chyflwyno am y tro cyntaf yn ystod Gemaur Gymanwl ...

                                               

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC

Seremoni wobrwyo yw Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC, a gynhelir pob mis Rhagfyr gan y BBC. Cynlluniwyd y gwobrau gan Paul Fox ym 1954, dim ond un gwobr oedd yn wreiddiol, ond mae 8 erbyn heddiw.

                                               

Rhestr medalyddion Olympaidd Cymreig

Paulo Radmilovic, Polo dŵr - AUR Paulo Radmilovic, 4x200 nofio dull rhydd - AUR Albert Gladstone, Ras rhwyfo gyda chocs - AUR Reginald Brooks-King, Saethyddiaeth dull York dwbl - ARIAN Tîm Hoci Cymru - EFYDD

                                               

Ffilm yn 2009

Yn 2009, rhyddhawyd nifer o ffilmiau ledled y byd, gan gynnwys nifer o ffilmiau dilynol yn y brif ffrwd ac ail-greadau megis Transformers: Revenge of the Fallen, Harry Potter and the Half-Blood Prince, Star Trek, G.I. Joe: The Rise of Cobra, Term ...

                                               

Golden Globes

Mae Gwobraur Golden Globe yn wobrau Americanaidd am ffilmiau a rhaglenni teledu. Caiff y gwobrau eu cyflwynon flynyddol mewn swper ffurfiol. Maer gwobrau wedi cael eu cynnal gan yr Hollywood Foreign Press Association er mwyn codi arian i achosion ...

                                               

Gwobr Golden Globe am y Ffilm Orau - Drama

Maer dudalen hon yn rhestrur enillwyr ar rhai a enwebwyd am Wobrau Golden Globe yng nghategorir Ffilm Orau - Drama, ers ir gwobrau gael eu sefydlu ym 1951. Pan gyflwynwyd y gwobraun wreiddiol, un categori yn unig oedd ar gyfer y Ffilm Orau. Yn y ...

                                               

Palme dOr

Y Palme dOr ywr wobr fwyaf a roddir yng Ngŵyl Ffilm Cannes ac fei rhoddir i gyfarwyddwr y ffilm orau yn y gystadleuaeth swyddogol. Cafodd ei sefydlu ym 1955 gan y gweithgor trefnu. Rhwng 1939 a 1954, y wobr uchaf oedd y Grand Prix du Festival Int ...

                                               

Queer Palm

Gwobr a noddir yn annibynnol ar gyfer ffilmiau LHDT a gyflwynir yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes ydyr Queer Palm. Sefydlwyd y wobr yn 2010 gan y newyddiadurwr Franck Finance-Madureira syn trefnur digwyddiad yn flynyddol. Noddir y wobr gan Olivier Ducast ...

                                               

Bardd Plant Cymru

Gweinyddir anrhydedd Bardd Plant Cymru gan S4C, Cyngor Llyfrau Cymru, Urdd Gobaith Cymru, Llenyddiaeth Cymru ac Uned y Gymraeg yn y Gymuned, Llywodraeth Cymru. Pwrpas yr anrhydedd, sydd yn debyg ir Bardd Llawryfog yn y Saesneg yn Lloegr, yw i hyb ...

                                               

Gwobr Man Booker

Gwobr flynyddol am waith ffuglen yn yr iaith Saesneg yng ngwledydd Prydain yw Gwobr Booker neu Gwobr Booker McConnell. Cafodd ei sefydlu yn 1968 gan y cyhoeddwyr Booker McConnell, mewn cydweithrediad â Chymdeithas y Cyhoeddwyr, ar linellau y Prix ...

                                               

Gwobr Dylan Thomas

Gwobr llenyddol ar gyfer llenorion ifanc yw Gwobr Dylan Thomas, a gaiff ei wobrwyo pob yn ail blwyddyn er cof Dylan Thomas. Dymar wobr lenyddol uchaf yn y byd, syn dod â adnabyddiaeth rhyngwladol a gwobr ariannol o £30.000. Maen agored i waith yn ...

                                               

Gwobr Goncourt

Gwobr flynyddol am waith ffuglen ac eraill yn yr iaith Ffrangeg yw Gwobr Goncourt neu Prix Goncourt. Cafodd ei sefydlu yn 1903 gan yr Académie Goncourt, ar linellau y Gwobr Booker yn y Deyrnas Unedig. Maer Académie yn dyfarnu pedwar gwobrau erail ...

                                               

Horst-Bienek-Preis für Lyrik

Maer Horst-Bienek-Preis für Lyrik yn wobr lenyddol ryngwladol a ddyfernir yn flynyddol gan y Bayerischen Akademie der Schönen Künste ers 1991 i Feirdd. Maer prif wobr yn cynnwys 10.000 Euro. Ymhlith yr ennillwyr mae R. S. Thomas a Seamus Heaney.

                                               

Gwobr John Tripp

Gwobr a roddir ir enillydd yng Nghystadleuaeth John Tripp ac a drefnir gan yr Academi Gymreig am waith barddonol drwy gyfrwng y Saesneg yng Nghymru yw Gwobr John Tripp. Mike Jenkins Peter Read 2007 Clare Potter 2004 Emily Hinshelwood 2003 Cliff F ...

                                               

Medal Kate Greenaway

Sefydlwyd gwobr Medal Kate Greenaway yn y Deyrnas Unedig ym 1955 i anrhydeddur darlunydd llyfrau plant, Kate Greenaway. Rhoddir y fedal yn flynyddol, i wobrwyo gwaith darlunio rhagorol ym maes llenyddiaeth plant. Gobrwyir gan y Chartered Institut ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →