ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 167                                               

Senedd grog

Yn y system seneddol, sefyllfa pan nad oes gan yr un blaid fwyafrif dros bawb yw senedd grog ac felly nid ywn sicr pwy fyddain ffurfior llywodraeth. Yn y fath sefyllfa, gallai dwy blaid neu fwy, sydd yn meddu ar fwyafrif seneddol drwy gyfunou sed ...

                                               

Sgandal wleidyddol

Math o anfoesoldeb gwleidyddol a gaiff ei ddatgelu ac a ddaw yn sgandal yw sgandal wleidyddol. Caiff gwleidyddion eu cyhuddo o fod yn rhan o weithredoedd anghyfreihtlon, llwgr neu anfoesol. Gall sgandal wleidyddol ddod yn sgîl torri cyfreithiau g ...

                                               

Mark Tami

Gwleidydd yng ngogledd-ddwyrain Cymru yw Mark Richard Tami. Maen Aelod Seneddol Llafur Alun a Glannau Dyfrdwy yn senedd San Steffan, a etholwyd am y tro cyntaf yn 2001. Bun swyddog ir undeb Amicus. Cafodd ei ail ethol yn 2005, 2010 a 2015. Gydai ...

                                               

Stefan Terlezki

                                               

Torfaen (etholaeth Senedd Cymru)

Etholaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru o fewn Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru yw Torfaen. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yn y Cynulliad yw Lynne Neagle.

                                               

Trais deddfwriaethol

Maer term trais deddfwriaethol yn cyfeirio at unrhyw wrthdrawiadau tresigar rhwng aelodau cyrff deddfwriaethol, yn aml o fewn y ddeddfwrfa ei hunan ac wediu hachosi gan faterion dadleuol a phleidleisiau agos.

                                               

Twrnai Cyffredinol Lloegr a Chymru

Twrnai Cyffredinol Cymru a Lloegr Attorney General for England and Wales), a elwir yn gyffredinol y Twrnai Cyffredinol, yw prif ymgynghorydd cyfreithiol y Goron yn Lloegr a Chymru. Maer Twrnai Cyffredinol yn cynrychiolir Frenhines a Llywodraeth y ...

                                               

George Thomas

Gwleidydd Llafur oedd Thomas George Thomas, Is-iarll Tonypandy ; bun Aelod Seneddol rhwng 1945 a 1983, yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac yn Llefarydd y Tŷr Cyffredin. Ef, yn anad neb arall, a groesawodd Arwisgiad Tywysog Cymru yn 1969; roedd twf P ...

                                               

Unben

Person syn cymryd awennaur llywodraeth yn gyfangwbl iw ddwylo ei hun, yn enwedig trwy ddulliau anghyfansoddiadol megis coup, ac syn rheoli gwlad gyda grym absoliwt yw unben. Gelwir ei lywodraeth yn unbennaeth.

                                               

Uwch Gynrychiolydd dros y Polisi Tramor a Diogelwch Cyffredin

Prif gydlynydd Polisi Tramor a Diogelwch Cyffredin yr Undeb Ewropeaidd ywr Uwch Gynrychiolydd dros y Polisi Tramor a Diogelwch Cyffredin. Delir y swydd ar hyn o bryd gan Javier Solana, ac maen seiliedig yn Ysgrifennyddiaeth Gyffredinol Cyngor yr ...

                                               

Michael Walzer

Athronydd gwleidyddol a deallusyn cyhoeddus Americanaidd o dras Iddewig yw Michael Walzer. Mae wedi ysgrifennu llyfrau a traethodau ar amryw eang o bynciau, gan gynnwys rhyfeloedd cyfiawn ac anghyfiawn, cenedlaetholdeb, ethnigrwydd, cyfiawnder ec ...

                                               

Ann Widdecombe

Mae Ann Noreen Widdecombe yn wleidydd y Blaid Geidwadol ac yn fwy diweddar nofelydd a phersonoliaeth deledu. Hi oedd Aelod Seneddol Maidstone ar Weald hyd 2010.

                                               

Syr Watkin Williams-Wynn, 6ed Barwnig

Gwleidydd Cymreig oedd Syr Watkin Williams-Wynn, 6ed Barwnig. Roedd yn aelod seneddol dros Sir Ddinbych o 1841 hyd ei farwolaeth yn 1885 yn 64 oed. Deilwyd y sedd gan ei dad gynt, ai daid ai hen-daid, Watkin Williams-Wynn oedd eu henwau hwy i gyd ...

                                               

Alan Williams

Aelod Seneddol Gorllewin Abertawe o 1964 hyd 2010 a Thad Tŷr Cyffredin yn y Deyrnas Unedig oedd Alan John Williams. Roedd yn aelod or Blaid Lafur. Fei ganwyd yng Nghaerffili. Cafodd ei addysg yn Ysgol Uwchradd Caerdydd, yng Ngholeg Technoleg Bwyd ...

                                               

William Llewelyn Williams

Roedd W Llewelyn Williams, yn newyddiadurwr, bargyfreithiwr a llenor Cymreig a wasanaethodd fel Aelod Seneddol Rhyddfrydol Bwrdeistref Caerfyrddin rhwng 1906 a 1918

                                               

Edwin Richard Wyndham-Quin, 3ydd Iarll Dunraven a Mount-Earl

Roedd Edwin Richard Wyndham-Quin, 3ydd Iarll Dunraven a Mount-Earl KP PC yn Arglwydd Prydeinig, yn Aelod Seneddol Ceidwadol dros etholaeth Sir Forgannwg, ac yn Archeolegydd.

                                               

Y Blaid Geidwadol (British Columbia)

Maer Blaid Geidwadol British Columbia yn blaid wleidyddol yn nhalaith British Columbia, Canada. Arweinydd y blaid yw John Cummins.

                                               

Y Blaid Gydweithredol

Maer Blaid Gydweithredol yn blaid yn y Deyrnas Unedig syn cefnogi egwyddorion cydweithredol. Cafodd ei sefydlu yn 1917 ac ers 1927 maer blaid wedi gweithredu cytundeb etholiadol gydar Blaid Lafur, gyda nifer o etholaethau yn noddi ymgeisyddion ar ...

                                               

Y Democratiaid Rhyddfrydol (DU)

Maer Democratiaid Rhyddfrydol yn blaid wleidyddol ryddfrydol, gymdeithasol syn gweithredu yn y Deyrnas Unedig ac a elwir ar lafar yn Lib Dems. Hyd at 2015, hi oedd y drydedd blaid fwyaf or pleidiau gwleidyddol yn y Deyrnas Unedig. Ffurfiwyd y Dem ...

                                               

Y Gwledydd Cartref

Defnyddir y term y Gwledydd Cartref weithiau, yn aml yng nghyd-destun chwaraeon, i ddisgrifio tair gwlad y Deyrnas Unedig, sef yr Alban, Cymru a Lloegr, ynghyd â thalaith Gogledd Iwerddon, gydai gilydd ond ar wahân i ystyr y Deyrnas Unedig fel gw ...

                                               

Y Weinyddiaeth Amddiffyn (Ffederasiwn Rwsia)

                                               

Ymwahaniad

Y weithred o gilio o sefydliad, undeb, neu endid gwleidyddol yw ymwahaniad. Yn nodweddiadol mae gwahaniaeth neu anghytundeb cryf yn bodoli syn gyrrur ciliad. Gall ymwahaniad digwydd ar nifer o wahanol lefelau a thrwy nifer o wahanol ddulliau, syn ...

                                               

Ysgrifennydd Cartref

Maer Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran Cartref neur Ysgrifennydd Cartref yn swydd yn y cabinet y Deyrnas Unedig. Crewyd y swydd ym 1792. Theresa May syn cyflawnir swydd ar hyn o bryd.

                                               

Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Maer Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn y Deyrnas Unedig yn swydd yn y cabinet sydd a chyfrifoldeb am yr Adran Ddiwylliant, Chwaraeon ar Cyfryngau. Crewyd y swydd ym 1992 gan John Major fel Ysgrifennydd Gwladol Tref ...

                                               

Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd

John Reid 13 Mehefin 2003 - 6 Mai 2005 Patricia Hewitt 6 Mai 2005 - 27 Mehefin 2007 Virginia Bottomley 10 Ebrill 1992 - 5 Gorffennaf 1995 Alan Johnson 28 Mehefin 2007 - 5 Mehefin 2009 Stephen Dorrell 5 Gorffennaf 1995 - 2 Mai 1997 Matt Hancock (9 ...

                                               

Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon

Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon ywr gweinidog cabinet yn llywodraeth y DU sydd yn gyfrifol am faterion syn ymwneud â Gogledd Iwerddon. Maen un o dair swydd or math yn y cabinet, gyda ysgrifenyddion gwladol Cymru ar Alban. Owen Paterson yw y ...

                                               

Ysgrifennydd Gwladol yr Alban

Ysgrifennydd Gwladol yr Alban ywr gweinidog Cabinet yn llywodraeth y Deyrnas Unedig syn gyfrifol am faterion yn ymwneud âr Alban sydd heb eu datganoli i Senedd yr Alban. Maen gwneud ei waith trwy Swyddfar Alban.

                                               

Ysgrifennydd Seneddol Preifat

Mae Ysgrifennydd Seneddol Preifat yn Aelod Seneddol yn Senedd y Deyrnas Unedig a ddynodwyd gan weinidog uwch yn y llywodraeth neu gan weinidog cysgodol i weithredu fel cyswllt y gweinidog gydag Aelodau Seneddol. Prif ddyletswydd y PPS yw helpur l ...

                                               

Cymdeithas ryngwladol

Cysyniad o fewn cysylltiadau rhyngwladol syn gysylltiedig âr Ysgol Seisnig yw cymdeithas ryngwladol. Maen cyfeirio at grŵp o wladwriaethau syn rhannu diddordebau neu werthoedd cyffredin ac syn cymryd rhan mewn gweithgarwch sefydliadau rhyngwladol.

                                               

Clofan ac allglofan

Yn naearyddiaeth wleidyddol, tiriogaeth sydd âi ffiniau daearyddol yn gyfan gwbl o fewn ffiniau tiriogaeth arall yw clofan. Ar y llaw arall, allglofan yw tiriogaeth sydd yn gyfreithiol gysylltiedig â thiriogaeth arall nad ywn gyfagos at y dirioga ...

                                               

Etholiad Cyngor Sir Ceredigion, 2017

Gwelodd etholiad Cyngor Sir Ceredigion 2012 Plaid Cymru yn ennill 19 sedd, yr annibynwyr yn ennill 15 sedd, y Democratiaid Rhydfrydol gyda 7 sedd ar Blaid Lafur gyda un sedd yyn gadael y Cyngor heb unrhyw un mewn pwer a Plaid Cymru dri yn brin o ...

                                               

Gogwydd (gwleidyddiaeth)

Mae gogwydd etholiadol yn dangos maint y newid mewn cefnogaeth pleidleiswyr o naill blaid ir llall mewn etholiad, fel arfer o un etholiad ir nesaf, wedii fynegi fel canran gadarnhaol neu negyddol. Maen rhan o ystadegaeth ble analeiddir perfformia ...

                                               

Gorsaf bleidleisio

Lle y mae pobl yn bwrw eu pleidleisiau mewn etholiadau yw gorsaf bleidleisio. Yr orsaf bleidleisio ywr ystafell neu ran ohoni syn cael ei defnyddio o fewn i adeilad, felly gall man pleidleisio gynnwys un neu fwy o orsafoedd pleidleisio. Gan fod e ...

                                               

Gwleidyddiaeth yr adain dde

Term cyffredinol syn cwmpasu pawb sydd â daliadau gwleidyddol ceidwadol yn hytrach na rhai rhyddfrydol yw adain dde. Maen gysylltiedig âr syniad o gyfrifoldeb yr unigolyn tuag at y gymdeithas; maen ffafrio buddion pobl gefnog ac yn derbyn trefn g ...

                                               

Demagog

Enw ar un sydd yn ennill grym, dylanwad neu safle wleidyddol drwy gyffroi teimladau ei gynulleidfa yw demagog. Dawr gair, trwyr Saesneg, or Roeg δημαγωγός sef "arweinydd y bobl". Fel rheol nodir demagog gan ei ragoriaeth rethregol, carisma, a gal ...

                                               

Lluosogaeth wleidyddol

Erthygl am y term gwleidyddol yw hon. Gweler hefyd lluosogaeth. Syniadaeth syn cydnabod bodolaeth amrywiaeth barn mewn gwleidyddiaeth ar hawl i fynegi hynny ar sawl lefel yw lluosogaeth wleidyddol. Defnyddir y term lluosogaeth i fynegir un syniad ...

                                               

Albania

Gweriniaeth yn ne-ddwyrain Ewrop yw Gweriniaeth Albania neu Albania. Y gwledydd cyfagos yw Montenegro yn y gogledd, Serbia yn y gogledd-ddwyrain, Gogledd Macedonia yn y dwyrain a Gwlad Groeg yn y de. Mae ar lân Môr Adria a Môr Ionia. Ei phrif bor ...

                                               

Gweriniaeth Dominica

Gwlad ar ynys Hispaniola yw Gweriniaeth Dominica. Gwlad cyfagos yw Haiti ir gorllewin. Mae hin annibynnol ers 1844. Prifddinas Gweriniaeth Dominica yw Santo Domingo.

                                               

Gini

Gwlad ganolig ei maint ar arfordir Gorllewin Affrica yw Gini. Arferid ei galwn Gini Ffrengig ond, bellach, cyfeirir ati fel Gini Conacri ar lafar. Maen ffinio â chwech o wledydd: Gini Bisaw a Senegal yn y gogledd, Mali ir gogledd ar gogledd-ddwyr ...

                                               

Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

Gweler hefyd Congo. Gwlad yng Nghanolbarth Affrica yw Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Y gwledydd cyfagos yw De Swdan a Gweriniaeth Canolbarth Affrica ir gogledd, Gweriniaeth y Congo ir gorllewin, Angola a Sambia ir de, a Thansanïa, Rwanda, Bwr ...

                                               

Haiti

Gwlad yn Ynysoedd y Caribî yw Haiti. Maen cynnyws traean gorllewinol ynys Hispaniola ynghyd â nifer o ynysoedd llai megis La Gonâve a Tortuga. Maer gweddill o Hispaniolan perthyn i Weriniaeth Dominica. Ystyr yr enw ydy "mynydd uchel" yn yr iaith ...

                                               

Gweriniaeth Sofietaidd Hwngari

                                               

Gweriniaeth Iwerddon

Gweriniaeth ar ynys Iwerddon yw Gweriniaeth Iwerddon. Dulyn yw prifddinas y weriniaeth. Maen cynnwys 26 o 32 sir Iwerddon. Gelwir pennaeth y wladwriaeth yn "Uachtarán" neu Arlywydd, ond y "Taoiseach" ydyw pennaeth y llywodraeth neur Prif Weinidog ...

                                               

Gweriniaeth ymreolaethol

Math o wladwriaeth o fewn gwladwriaeth fwy yw gweriniaeth ymreolaethol. Gall maint yr ymreolaeth amrywion fawr. Crewyd nifer o weriniaethau ymreolaethol pan ddatgymalwyd yr Undeb Sofietaidd; lleolir y rhan fwyaf ohonyn nhw oddi fewn i Rwsia ac ma ...

                                               

Gwleidyddiaeth Cymru

Mae gwleidyddiaeth Cymru yn adlewyrchu hanes y wlad ai chyflwr cymdeithasol, economaidd, ieithyddol a gwleidyddol presennol fel gwlad a dyheadau cenedl y Cymry. Er bod gan Gymru lywodraeth ddatganoledig, nid ywn wlad sofran, ac maen anorfod fod r ...

                                               

Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig

Mae gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig yn digwydd yn y fframwaith o frenhiniaeth gyfansoddiadol lle maer Frenhines yn bennaeth y wladwriaeth, ar Prif Weinidog yn bennaeth y llywodraeth. Mae gan y Deyrnas Unedig system amlbleidiol gyda datganoli rhan ...

                                               

Gwrthryfel Bar Kochba

Gwrthryfel Bar Kochba ywr enw a roddir i ryfel rhwng yr Iddewon ac Ymerodraeth Rhufain, a ymladdwyd rhwng 132 ac 136 O.C. Dawr enw o enw arweinydd yr Iddewon, Simon bar Kochba. Yn 132, cododd yr Iddewon mewn gwrthryfel yn erbyn yr ymerodraeth. Go ...

                                               

Gwrthryfel y Batafiaid

Gwrthryfel yn erbyn yr Ymerodraeth Rufeinig gan y Batafiaid, a drigai yn yr ardal syn awr yn dde yr Iseldiroedd oedd Gwrthryfel y Batafiad. Dechreuodd yn 69 OC. Ceir yr hanes gan yr hanesydd Rhufeinig Tacitus. Roedd y berthyns rhwng y Batafiaid a ...

                                               

Gwrthryfeloedd Silesia

Roedd Gwrthryfeloedd Silesia yn gyfres o dri gwrthryfel arfog ymysg y Pwyliaid ar Silesiaid Pwyleg yn Silesia uchaf, rhwng 1919 a 1921 yn erbyn rheolaeth Almaenig; gobeithient gwahanu or Almaen ac ymuno ag Ail Weriniaeth Gwlad Pwyl, a sefydlwyd a ...

                                               

Gwrthryfel Gwyddelig 1798

Gwrthryfel 1798 y gelwir y gwrthryfel hwn gan y Gwyddelod fynychaf, neu yn Gaeleg: Éirí Amach 1798). Fe barodd am ychydig fisoedd yn erbyn Awdurdod Llywodraeth Lloegr yn Iwerddon. Y grŵp a gododd ar ei draed er mwyn herior drefn Seisnig oedd Cymd ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →