ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166                                               

Al-Qaeda

Mae Al-Qaeda yn fudiad Islamaidd Sunni gydar nod o ddileu dylanwad tramor mewn gwledydd Mwslimaidd. Osama bin Laden oedd ei prif arweinydd hyd at ei farwolaeth ym Mai 2011. Ayman al-Zawahiri ywr arweinydd ar hyn o bryd.

                                               

Annibynnwr (gwleidydd)

Gwleidydd sydd ddim yn perthyn i unrhyw blaid wleidyddol yw annibynnwr neu wleidydd annibynnol. Gan nad yw fo/hi yn rhwym wrth bolisi plaid mae gwleidydd annibynnol yn rhydd i bleidleisio fel y mynno mewn dadlau seneddol. Yng ngwledydd Prydain ma ...

                                               

Arfon (etholaeth Senedd Cymru)

Mae hon yn erthygl am yr etholaeth newydd. Am y cantref ac ardal hanesyddol, gweler Arfon. Etholaeth Senedd Cymru ydy Arfon syn dwyn enw ardal hanesyddol Arfon. Maen ethol un aelod drwy ddull cyntaf heibior postyn. Mae hefyd yn rhan o etholaeth r ...

                                               

Joaquín Antonio Balaguer Ricardo

Roedd Joaquín Antonio Balaguer Ricardo yn Llywydd Gweriniaeth Dominica. Gwasanaethodd am dair tymor, heb fod yn olynol, yn y swydd. Ar 14 Gorffennaf, 2002, bu farw Balaguer o fethiant y galon yn Nghlinig Abreu, Santo Domingo yn 95 mlwydd oed.

                                               

Balod

Dyfais a ddefnyddir i gofnodi dewisiadau pleidleiswyr yw balod. Defnyddir un falod gan bob un bleidleisiwr, ac i sicrhau pleidlais gudd nid ydynt yn cael eu rhannu. Mae ffyrdd o bleidleisio yn cynnwys pelenni pleidlais, fel y wneir yn draddodiado ...

                                               

John Barlow (AS)

Roedd Syr John Barlow yn Aelod Seneddol Torïaidd Cymreig. Roedd yn fab i Syr John Barlow, barwnig cyntaf Slebets a Minwerea a Catherine, merch Christopher Middleton o Neuadd Middleton Caerfyrddin. Bun briod ddwywaith. Ar 1 Mai 1708 priododd ei wr ...

                                               

Blaenau Gwent (etholaeth Senedd Cymru)

Etholaeth Senedd Cymru yw Blaenau Gwent Maer etholaeth yn cynnwys trefi Glyn Ebwy a Thredegar. Maen ardal sydd wedi dioddef o ddirywiad y diwydiant glo a dur yn y cymoedd, ac mae diweithdra yn uchel yma. Maer sedd oddi fewn i Ranbarth Dwyrain De ...

                                               

Y Frawdoliaeth Fwslimaidd

Mudiad Islamiaeth hynar byd ywr Frawdoliaeth Fwslimaidd syn gweithredu fel plaid wleidyddol yn yr Aifft a nifer o wledydd eraill. Sefydlwyd ym 1928 yn yr Aifft gan yr ysgolhaig Hassan al-Banna. Ei harwyddair enwocaf yw "Islam ywr ateb". Maer Fraw ...

                                               

Cadeirydd

Y swyddfa uchaf mewn grŵp sydd wedi ei drefnu yw cadeirydd, megis ar fwrdd, pwyllgor neu gynulliad ymgynghorol. Caiff y person syn dal y swydd eu ethol fel rheol, neu eu apwyntio gan aelodaur grŵp. Maer cadeirydd yn llywyddu cyfarfodydd y grŵp ac ...

                                               

Cadoediad

                                               

James Callaghan

James Callaghan arall oedd yr AS am sedd Heywood a Middleton. Leonard James Callaghan, Arglwydd Callaghan o Gaerdydd, KG, PC, oedd Prif Weinidog y Deyrnas Unedig mewn llywodraeth Lafur rhwng 1976 a 1979. Adnabyddid ef wrth ei ail enw, James, wedi ...

                                               

Ceidwadaeth

Term cymharol yw ceidwadaeth syn disgrifio ideolegau gwleidyddol sydd yn ffafrïo gwerthoedd ac ymddygiadau traddodiadol, lle mae "traddodiad" yn cyfeirio at gredoau ac arferion a ddiffinir yn grefyddol, diwylliannol neu genedlaethol. Dawr term o ...

                                               

Cenedl

Erthygl am genedl yn yr ystyr ddiwylliannol yw hon. Efallai eich bod yn chwilio naill ai am cenedl enwau gramadeg neu am rhywedd. Cymuned ddynol syn rhannu tiriogaeth o ran hanes, chwedlau, llên gwerin, diwylliant, cyfraith neu draddodiadau yw ce ...

                                               

Cenedlaetholdeb

Ideoleg yw cenedlaetholdeb, syn dweud tawr genedl ywr uned sylfaenol o gymdeithas ddynol. Mae syniadau gwleidyddol yn tarddu or theori hon, yn bennaf mair genedl ywr unig sylfaen ir wladwriaeth.

                                               

Cenedlaetholdeb Arabaidd

Ideoleg genedlaetholgar yn y Byd Arabaidd yw cenedlaetholdeb Arabaidd. Ffurf o genedlaetholdeb diwylliannol yw hi syn amgylchynu undeb pobl Arabaidd, ac yn aml gwladwriaethau Arabaidd, trwy eu hunaniaeth o hanes, diwylliant ac iaith debyg; cysyni ...

                                               

Ann Clwyd

Gwleidydd Cymreig yw Ann Clwyd. Maen cynrychioli etholaeth Cwm Cynon dros y Blaid Lafur ers 1984. Roedd yn briod i Owen Roberts o 1963 hyd ei farwolaeth yn 2012.

                                               

Comisiwn y Senedd

Comisiwn y Senedd, yw corff corfforaethol Senedd Cymru. Maer Comisiwn yn gyfrifol am sicrhau fod eiddo, staff a gwasanaethau yn cael eu darparu ir Cynulliad. Maer Comisiwn yn cynnwys Llywydd y Senedd a phedwar Aelod o bedair plaid, pob un ohonynt ...

                                               

Cyfansoddiad

Cyfres o egwyddorion sylfaenol neu gynseiliau sydd wediu sefydlu a ddefnyddir i reoli gwlad neu sefydliad o ryw fath ydy cyfansoddiad. Y rheolau hyn yw sail yr uned hwnnw. Pan for egwyddorion hyn yn ysgrifenedig mewn dogfen neu gyfres o ddogfenna ...

                                               

Cyfansoddiad Rwsia

                                               

Y Cynghrair Arabaidd

Sefydlwyd y Cynghrair Arabaidd, a elwir Cynghrair y Gwladwriaethau Arabaidd yn swyddogol, er mwyn hyrwyddo undod a chydweithrediad rhwng y gwledydd Arabaidd. Fei sefydlwyd ar 7 Mawrth, 1945, gan saith o wledydd Arabaidd, sef Yr Aifft, Irac, Gwlad ...

                                               

Cyngor Ewrop

Corff rhyngwladol o 46 gwlad yw Cyngor Ewrop. Mae aelodaeth yn agored i unrhyw wladwriaeth Ewropeaidd sydd yn barod i dderbyn egwyddor cyfraith a threfn, sicrhau iawnderau dynol sylfaenol a rhyddid ei dinasyddion. Lleolir y pencadlys yn ninas Str ...

                                               

Cyngor yr Undeb Ewropeaidd

Un o ddau sefydliad deddfwriaethol yr Undeb Ewropeaidd yw Cyngor yr Undeb Ewropeaidd ; Senedd Ewrop ywr llall. Dylid gwahaniaethu rhwng y Cyngor hwn, y Cyngor Ewropeaidd a Chyngor Ewrop. Lleolir Cyngor yr Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel. Gydai gilydd, ...

                                               

Cymanwlad y Gwladwriaethau Annibynnol

Corff rhyngwladol yw Cymanwlad y Gwladwriaethau Annibynnol - Sodruzhestvo Nezavisimykh Gosudastv) syn hybu cysylltiadau rhwng 12 or 15 o wladwriaethau a oedd yn rhan or Undeb Sofietaidd blaenorol. Nid ywr gwledydd Baltaidd yn aelodau. Cytunodd ar ...

                                               

Charles Morley

Ganwyd Charles Morley yn Clapton yn fab i Samuel Morley AS Rhyddfrydol Nottingham a Bryste a Rebekah Maria Hope ei wraig. Fe fu frawd Charles, Albert Morley yn AS Rhyddfrydol dros Fryste a bu brawd arall iddo Samuel Morely yn Llywodraethwr Banc L ...

                                               

Chwith Unedig Ewropeaidd/Chwith Gwyrdd Nordig

Grŵp gwleidyddol adain chwith ywr Chwith Unedig Ewropeaidd/Chwith Gwyrdd Nordig sydd â seddi yn Senedd Ewrop er 1995. Maer grŵp yn cyfuno pleidiau adain chwith o dueddiadau sosialaidd, gwrth-gyfalafol, eco-sosialaidd, comiwnyddol neu ôl-gomiwnydd ...

                                               

Dafydd ap Llewelyn Llwyd

Roedd Dafydd ap Llywelyn Llwyd, Llandysul yn un o fân bonheddwyr Ceredigion yng nghyfnod y Tuduriaid, gwasanaethodd fel Aelod Seneddol Ceredigion ym 1545. Roedd yn fab i Llywelyn ap Gwilym Llwyd, Llanllŷr, Ceredigion a Lleucu, merch Ifan Llwyd ab ...

                                               

David Davies, Barwn 1af Davies

Gwleidydd Rhyddfrydol Cymreig a chymwynaswr cyhoeddus oedd David Davies, Barwn 1af Davies. Roedd yn ŵyr ir diwydiannwr David Davies, Llandinam. Cafodd y farwniaeth ei chreu ar ei gyfer ym 1932. Cafodd ei eni yn Llandinam, Sir Drefaldwyn, ac yno y ...

                                               

Ednyfed Hudson Davies

Roedd Gwilym Ednyfed Hudson Davies a adwaenid fel Ednyfed Hudson Davies yn wleidydd Cymreig. Yn fab ir Parch Curig Davies, defnyddiodd yr enw Ednyfed Curig Davies am gyfnod. Yn y 1960au roedd yn gyflwynydd teledu ar BBC Cymru a TWW.

                                               

De Caerdydd a Phenarth (etholaeth Senedd Cymru)

Etholaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru o fewn Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru yw De Caerdydd a Phenarth. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yn y Cynulliad yw Vaughan Gething.

                                               

De Clwyd (etholaeth Senedd Cymru)

Mae De Clwyd yn rhan Clwyd, etholaeth Cynulliad yn rhanbarth etholiadol Cynulliad Gogledd Cymru. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yn y Cynulliad yw Ken Skates.

                                               

Deiliad (gwleidyddiaeth)

Yr un sydd yn dal swydd wleidyddol ar hyn o bryd, neu ar adeg benodol dan sylw, ywr deiliad. Mewn achosion swyddi etholedig, pan maer deiliad yn cynnig am gael ei ailethol, gellir diffinior ymgyrch etholiadol fel ras rhwng y deiliad ar ymgeisydd ...

                                               

Dirprwy Brif Weinidog Cymru

Dirprwy arweinydd Llywodraeth Cymru yw Dirprwy Brif Weinidog Cymru. Mae gan y Dirprwy Brif Weinidog sedd yng nghabinet Llywodraeth Cymru. Crewyd y swydd yn Hydref, 2000, pan benodwyd Mike German, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru i ...

                                               

Charles Whitley Deans Dundas

Yn 17 mlwydd oed ymunodd a Chatrawd y Black Watch fel ensign safle syn cyfateb i Is-gapten, bellach. Ym 1830 fe symudodd i Warchodlur Coldstream lle fun gwasanaethu hyd 1837. Ar ôl ymddeol or fyddin llawn amser bun gwasanaethu fel Capten ym Milit ...

                                               

Dwyfor Meirionnydd (etholaeth Senedd Cymru)

Etholaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Dwyfor Meirionnydd, a leolir o fewn Rhabarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Fei ffurfiwyd yn 2007. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yn y Cynulliad yw Dafydd Elis-Thomas Annibynnol.

                                               

Dyffryn Clwyd (etholaeth Senedd Cymru)

Etholaeth Dyffryn Clwyd ywr enw ar etholaeth Cynulliad yn rhanbarth etholiadol Cynulliad Gogledd Cymru. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yn y Cynulliad yw Ann Jones.

                                               

Dyhuddiad

Agwedd o ddiddigio a chymodi âr gwrthwynebwr neur gelyn yn y gobaith o gael heddwch yw dyhuddiad. Defnyddir mewn cyd-destun gwleidyddol, ac yn enwedig polisi tramor a diplomyddiaeth. Yr enghraifft glasurol yw polisir Deyrnas Unedig tuag at lywodr ...

                                               

Echel y Fall

Ymadrodd yw Echel y Fall a ddefnyddiwyd am y tro cyntaf gan George W. Bush, arlywydd yr Unol Daleithiau, yn 2002 i ddisgrifio Gogledd Corea, Iran ac Irac Saddam Hussein. Honnodd fod y gwledydd hyn, ac eraill, yn cydweithredu âi gilydd yn erbyn gw ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1964

Cafwyd canlyniad agos iawn, gyda Llafur dan Harold Wilson yn ennill o bedair sedd. Darlledwyd cyhoeddi canlyniadaur etholiad yn fyw, ac yn cael eu cyflwyno gan Richard Dimbleby, gyda Robin Day, Cliff Michelmore a David Butler.

                                               

Etholiad Cyngor Caerffili, 2004

Roedd gan pob pleidleisiwr 2 bleidlais, roedd 1639 o bleidleisiau. Roedd 2484 o etholwyr yn y ward. Roedd gan pob pleidleisiwr 2 bleidlais, roedd 2603 o bleidleisiau. Roedd 3459 o etholwyr yn y ward. Roedd 1827 o etholwyr yn y ward. Roedd gan pob ...

                                               

Etholiad Cyngor Caerffili, 2008

                                               

Etholiad Cyngor Sir Fynwy, 2004

Cynhalwyd Etholiad Cyngor Sir Fynwy, 2004 ar 10 Mehefin, yr un diwrnod ac Etholiad y Senedd Ewropeaidd, 2004. Roedd yr holl gyngor yn cael ei ethol ac yn dilyn newid y ffiniau, cynyddwyd y nifer o seddi i 43. Yn dilyn yr etholiadau, dyma oedd sef ...

                                               

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 1999

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 1999 oedd yr etholiad cyntaf ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru a cynhaliwyd ar 6 Mai 1999. Pleidleisiodd 46.3% or etholwyr. Er mair Blaid Lafur a enillodd y nifer fwyaf o seddi, ni enillont ddigon o sedd ...

                                               

Etholiadau ym Mhortiwgal

Maer erthygl hon yn rhoi gwybodaeth ynglŷn ag etholiadau a chanlyniadau etholiadau ym Mhortiwgal. Ar lefel genedlaethol mae Portiwgal yn ethol yr Arlywydd ar Senedd genedlaethol, Cynulliad y Weriniaeth. Caiff yr Arlywydd ei ethol am derm o bum ml ...

                                               

Etholiadau yn Cabo Verde

Cynhelir etholiadau yn Cabo Verde, gorllewin Affrica, yn rheolaidd. Mae Cabo Verde yn ethol pennaeth gwladwriaeth, yr arlywydd, ynghyd â senedd ar lefel genedlaethol. Etholir yr arlywydd am dymor o bum mlynedd gan y bobl. Mae gan y Cynulliad Cene ...

                                               

Etholiadau yn Tsile

Mae Tsile yn cynnal etholiadau arlywyddol, seneddol a bwrdeistrefol. Mae etholiadau arlywyddol yn ethol arlywydd, am dymor o bedair mlynedd chwech mlynedd cyn i 2005. Mae etholiadau seneddol yn ethol 38 o seneddwyr dau i bob etholaeth a 120 o ddi ...

                                               

Etholiadau yn y Ffindir

Ceir pedwar math o etholiadau yn y Ffindir, syn ethol y canlynol: yr Arlywydd, y Senedd, Aelodau Senedd Ewrop a chyngorau lleol. Gall dinasyddion dros 18 oed bleidleisio. Ar lefel genedlaethol maer Ffindir yn ethol pennaeth gweriniaethol - yr arl ...

                                               

Hywel Francis

Hanesydd a gwleidydd oedd Dr Hywel Francis a oedd yn Aelod Seneddol Lafur dros Aberafan rhwng 2001 a 2015. Cafodd ei eni yng Nghastell-nedd. Roedd yn fab i arweinydd undeb y glowyr Dai Francis a Catherine. Cafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Eglwys ...

                                               

Ffrynt cyffredin

Cynghrair gwleidyddol rhwng grwpiau, lluoedd, neu ddiddordebau gwahanol yw ffrynt cyffredin er mwyn ennill nod debyg neu i wrthwynebu gelyn gyffredin.

                                               

Ffrynt poblogaidd

Clymblaid o grwpiau gwleidyddol adain chwith a chanolaidd yw ffrynt poblogaidd. Gallent fod yn eang iawn, gan gynnwys mudiadau rhyddfrydol yn ogystal â grwpiau sosialaidd a chomiwnyddol.

                                               

Cheryl Gillan

Gwleidydd Ceidwadol oedd Cheryl Elise Kendall Gillan. Roedd yn Aelod Seneddol dros Chesham ac Amersham rhwng 1992 ai marwolaeth yn 2021. Cafodd ei geni yng Nghaerdydd. Roedd hin Ysgrifennydd Gwladol Cymru tan mis Medi 2012. Dilynwyd hi gan David ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →