ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 164                                               

Cyfyng-gyngor diogelwch

Yn namcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol, y cyfyng-gyngor sydd yn deillio wrth i wladwriaethau cynyddu eu galluoedd milwrol i sicrháu diogelwch, ond yn y broses yn gwneud i wladwriaethau eraill teimlon llai diogel, ywr cyfyng-gyngor diogelwch. Wei ...

                                               

Cynghrair milwrol

Cytundeb i gydweithredu ym maes amddiffyn a chydymladd yn achos rhyfel yw cynghrair milwrol. Offeryn yw cynghrair sydd yn galluogi gwladwriaeth i weithredu diddordebaur wlad, i wella diogelwch cenedlaethol, ac i gyfunoi hadnoddau â gwladwriaethau ...

                                               

Cymuned ddiogelwch

Rhanbarth lle mae defnydd eang o drais yn annhebygol neu hyd yn oed yn annirnadwy yw cymuned ddiogelwch. Bathwyd y term gan y gwyddonydd gwleidyddol Karl Deutsch ym 1957. Yn eu gwaith arloesol Political community and the North Atlantic area: inte ...

                                               

International Security

Cyfnodolyn Saesneg chwarterol ar ddiogelwch rhyngwladol a chenedlaethol yw International Security. Fei olygir gan y Belfer Center for Science and International Affairs ym Mhrifysgol Harvard ai gyhoeddir gan Wasg MIT yn Cambridge, Massachusetts, UDA.

                                               

Gwylltgrefft

Term am amrywiaeth o dechnegau syn ddefnyddiol i fyw a goroesi yn y gwyllt, ac syn canolbwyntio ar ddefnyddio adnoddau naturiol or amgylchedd mewn modd gynaladwy yw gwylltgrefft. Er fod gwylltrefft wedi cael ei arfer gan ddynoliaeth ers miloedd o ...

                                               

Diwylliant yr Ariannin

Dylanwadwyd ar ddiwylliant yr Ariannin gan yr amryw gymunedau Ewropeaidd sydd wedi ymfudo ir wlad, yn enwedig y Sbaenwyr ar Eidalwyr. Cafwyd llai o ddylanwad ar ddiwylliant y prif ffrwd gan y bobloedd frodorol ac Affricanwyr nag yng ngwledydd era ...

                                               

Diwylliant Cymru

Dylanwadwyd ar ddiwylliant Cymru gan lu o bethau: cenedl, iaith, crefydd, a daearyddiaeth. Diwylliant arbennig y Cymry Cymraeg yw diwylliant Cymraeg. Maen rhan hanfodol o ddiwylliant Cymru ond hefyd yn rhan o hanes Y Wladfa ym Mhatagonia, a chymu ...

                                               

Diwylliant Gweriniaeth Dominica

Datblygodd diwylliant Gweriniaeth Dominica yn bennaf ar sail etifeddiaeth Sbaenaidd y wlad a chyda dylanwadau Affricanaidd sydd yn adlewyrchu hanes amlhiliol y wlad fel rhan o Gapteiniaeth Gyffredinol Santo Domingo yn Ymerodraeth Sbaen. Rhennir y ...

                                               

Diwylliant Ecwador

Cynnyrch o draddodiadau brodorol, Sbaenaidd, ac Affricanaidd y bobl a dylanwadau rhanbarthol cryf yw diwylliant Ecwador. Maer mestisos yn cyfri am ryw 80% or boblogaeth, ac maer lleiafrifoedd ethnig yn cynnwys brodorion, gwynion, duon, a mylatos. ...

                                               

Diwylliant yr Eidal

O grud gwareiddiad hyd at yr 16g bur Eidal yn rhan hanfodol o ddiwylliant Ewrop ar hyd y canrifoedd: dyma darddiad y gwareiddiad Etrwscaidd, Rhufain hynafol, yr Eglwys Gatholig, dyneiddiaeth ar Dadeni Dysg. Oherwydd na unwyd yr Eidal fel un wladw ...

                                               

Diwylliant yr Iseldiroedd

Daeth yr Iseldiroedd yn enwog trwyr byd am ei harlunwyr. Yn y 17g, yng nghyfnod Gweriniaeth yr Iseldiroedd, roedd arlunwyr megis Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, Jan Steen, Jacob van Ruysdael ac eraill. Dilynwyd hwy yn y 19eg ar 20g gan Vinc ...

                                               

Defod

Set o weithredoedd a berfformir am eu gwerth symbolaidd yn bennaf yw defod. Gellid ei rhagnodi gan grefydd neu draddodiad cymuned benodol. Er enghraifft fel rhan o Ddefod y Cadeirio mewn eisteddfod, ceir canu utgorn ir pedwar gwynt, cyflwyno tlws ...

                                               

Eisteddfod Jersey

Gŵyl ddiwylliannol flynyddol ar ynys Jersey yw Eisteddfod Jersey. Sefydlwyd ym 1908 ar sail yr eisteddfod Gymreig.

                                               

Hen beth

Hen wrthrych a chanddo werth esthetaidd, hanesyddol, neu ariannol yw hen beth neu weithiau henbeth. Am amser maith, cyfoethogion a llywodraethwyr oedd yn casglu hen bethau, mewn casgliadau preifat neu arddangosfeydd cyhoeddus megis amgueddfeydd. ...

                                               

Bwrlésg

Gwaith llenyddol, dramatig, neu gerddorol a greir gydar bwriad o ddifyrru ac achosi chwerthin ydy bwrlésg. Gwneir hyn drwy ddychanu arddull neu anian gweithiau difrifol. Dawr gair or Eidaleg burlesco, syn tarddu or gair Eidaleg burla – jôc, gwawd ...

                                               

Comedi stand-yp

Ffurf o gomedi yw comedi ar ei sefyll neu gomedi ar ei draed lle mae digrifwr yn perfformio o flaen cynulleidfa yn fyw, gan eu hannerch yn uniongyrchol. Weithiau caiff perfformiadau eu ffilmio er mwyn eu rhyddhau ar DVD, y rhyngrwyd, neu deledu, ...

                                               

Ffuglen

Ffuglen yw gwaith syn adrodd stori nad ywn hollol seiliedig ar ffeithiau. Y prif bwrpas fel rheol yw difyrrwch, er y gall fod gan yr awdur amcanion eraill hefyd. Gall fod yn ysgrifenedig neu ar lafar. Er enghraifft, credir fod chwedlau fel Pedair ...

                                               

Gêm

Gweithgarwch strwythuredig a wneir fel mwynhad neu fel arf addysgol ydy gêm. Mae gemaun wahanol i waith syn cael ei wneud am dâl fel arfer ac yn wahanol i gelfyddyd syn ymwneud â mynegi syniadau. Fodd bynnag, nid ywr diffiniad mor glir a hynny ac ...

                                               

Green Mill, Chicago

Mae’r Green Mill, Chicago yn glwb Jazz ar Gogledd Broadway, ynghanol Chicago, Illinois yn yr Unol Daleithiau. Chwareuir cerddoriaeth bob nos yr wythnos, ac yr Uptown Poetry Slam, Stomp cyntaf y byd, bob nos Sul.

                                               

Gŵyl Arall

Gŵyl lenyddol a ddiwylliannol yw Gŵyl Arall a gynhelir yn flynyddol nhref Caernarfon fel arfer ym mis Gorffennaf. Maen cynnwys amrywiaeth eang o sesiynau llenyddol, cerddorol, lansiadau llyfrau ac adloniant ysgafn megis comedi a choginio.

                                               

Radio

Ffordd o anfon signalau heb fod trwy weiar, trwy modyliad tonnau electromagnetig ar amleddau is nag amleddau golau yw radio. Gelwir y peiriant sydd yn derbyn y signalau au troi yn sain, sef y derbynnydd radio, hefyd yn aml yn radio.

                                               

Tafleisiaeth

Perfformiad o grefft llwyfan lle mae person yn newid ei lais fel ei bod yn ymddangos bod y llais yn dod o rywle arall, fel arfer pyped, yw tafleisiaeth, bol-lafariaeth neu dafleisio.

                                               

Teledu

Maer term teledu yn derm eang ac maer erthygl hon yn trafod holl agweddaur byd darlledu gweledol: y rhaglenni, darlledu, cwmniau teledu ar set deledu. Cyfrwng telathrebu o drosglwyddo lluniau symudol, ffilm a llais ywr teledu. Gall y gair gyfeiri ...

                                               

Twristiaeth

Teithio er difyrrwch, hamdden neu fusnes yw twristiaeth. Mae Sefydliad Twristiaeth y Byd yn diffinio "twrist" fel person "syn teithio i ac yn aros mewn lleoedd y tu allan iw amgylchedd arferol am un flwyddyn neu lai er hamdden, busnes neu resymau ...

                                               

Uptown Poetry Slam

Roedd yr Uptown Poetry Slam yr un cyntaf yn y byd. Dechreuwyd noson o farddoniaeth gan Marc Smith yn y Get Me High Lounge yn Chicago, Illinois ym 1986, ond symudodd yn gyflym i’r Green Mill, Chicago, tafarn a chlwb Jazz, wedi datblygu i gynnwys e ...

                                               

Celf

Campweithiau gweledol sydd yn gynnyrch medr dynol yw celf, yn llawn celfyddyd. Fel rheol, defnyddir y talfyriad "celf", neu weithiau celfyddydau cain, i gyfeirio at y celfyddydau gweledol, hynny yw paentio, darlunio, cerfluniaeth, ffotograffiaeth ...

                                               

Erotica

Cyfeiriar term Erotica at weithiau celf, syn cynnwys llenyddiaeth, ffotograffiaeth, ffilm, cerfluniau a darluniau, syn ymwneud yn bennaf neun gyfangwbl â disgrifiadau syn cyffroir darllenydd neur gwyliwr mewn modd erotig. Diweddar ywr gair Erotic ...

                                               

Fluxus

Roedd Fluxus yn fudiad celf arbrofol yn y 1960au a 1970au. Roedd yn grŵp anffurfiol o artistiaid, beirdd a cherddorion ar draws y byd. Cynhaliwyd amrywiaeth fawr o weithgareddau, cyngherddau a digwyddiadau anffurfiol Happenings. Roedd y gwaith a ...

                                               

Y celfyddydau graffig

Enw ar gelfyddydau gweledol sydd yn defnyddio llinell a lliw mewn cyfrwng dau ddimensiwn, hynny yw graffeg, yw y celfyddydau graffig. Maent yn cynnwys dulliau traddodiadol megis paentio, darlunio, printio, a lluniadaeth yn ogystal â chyfryngau ne ...

                                               

Grŵp Celf Beca

Roedd Beca yn grŵp o artistiaid a ffurfiwyd yng Nghymru tua 1974. Yr enw yn dod o Helyntion Beca, 1839 - 1844. Ffurfiwyd y grŵp gan yr artist Paul Davies i ddod ag ymwybyddiaeth genedlaethol newydd i gelf weledol yr 20fed ganrif yng Nghymru. Er b ...

                                               

Neue Walisische Kunst

right; Mae Neue Walisische Kunst yn grŵp celf a sefydlwyd yn 2020. Mae’r grŵp yn cynnal digwyddiadau celfyddydol profoclyd, gwneud ffilmiau byrion, cyhoeddi maniffestos ac yn rhannu cerdiau aelodaeth. Mae’r grŵp wedi’i hysbrydoli gan y mudiad cel ...

                                               

Pensaernïaeth

Y grefft ar wyddor o gynllunio adeiladau yw pensaernïaeth. Diffiniad ehangach fyddai cynnwys holl amgylchedd adeiladu. Mae hynny yn cynnwys tirlunio, sef cynllunio tirlun, cynllunio gwlad a thref, sef cynllunio strwythur sylfaenol ardaloedd a phe ...

                                               

Churnalism

Mae Churnalism yn air Saesneg, ac yn derm sarhaus am fath o newyddiaduraeth ble mae datganiadau i’r wasg yn cael eu defnyddio mewn papurau newydd a chyfryngau eraill yn lle adroddiadau gan ohebwyr. I gyfryngwyr, mae ail-ddefnyddio datganiadau a l ...

                                               

Ffilm

Math o adloniant a chelf yw ffilm, lle caiff lluniau symudol eu creu drwy recordio pobl neu bethau gan ddefnyddio camerâu, neu drwy ddefnyddio animeiddiad neu effeithiau arbennig. Maer gair ffilm hefyd yn cyfeirio at brosiectau lluniau symudol eu ...

                                               

Hysbysebu

Hyrwyddiad nwyddau, gwasanaethau, cwmnïau, siopau a syniadau yw hysbysebu, fel arfer gan noddwr. Ceir hysbysebu trwy gyfryngau cylchgronau, papurau newydd, byrddau biliau, teledu, radio ar ryngrwyd.

                                               

Newyddiaduraeth

Y ddisgyblaeth o gasglu, dadansoddi, gwireddu, a chyflwyno newyddion ynglŷn â materion cyfoes, gogwydd ffasiwn, a phobl yw newyddiaduraeth. Gelwir un sydd yn gweithio yn newyddiaduraeth yn newyddiadurwr, boed broffesiynol neu amatur. Gall y cyfrw ...

                                               

Bicini (dilledyn)

Am enghreifftiau eraill or enw gweler Bicini gwahaniaethu. Math o ddilledyn mewn dau ddarn syn gadael ir bol ddangos ac a wisgir fel dilledyn nofio gan ferched ywr bicini, a elwir hefyd yn gostiwm nofio dau ddarn weithiau. Maer darn uchaf yn gorc ...

                                               

Bra

Erthygl am y dilledyn yw hon. Am y ddinas yn yr Eidal gweler Bra Yr Eidal. Dilledyn is i fenywod yw bra a ddefnyddir i gynnal y bronnau. Fel rheol maen cael ei wisgo gyda dilledyn is fel nicyrs. Mae gan y bra - neu ddillad tebyg iddo - hanes hir. ...

                                               

Bwrcini

Math o wisg nofio i fenyw Islamaidd ydy byrcini neu fwrcini syn air cyfansawdd a fathwyd yn ddiweddar drwy gyfuno dau air: byrca sef gwisg o Bacistan a bicini. Fei cynlluniwyd yn wreiddiol yn Awstralia gan Aheda Zanetti. Cynlluniwyd y wisg yn bwr ...

                                               

Cewyn

Dilledyn amsugnol yw cewyn neu glwt, a gaiff ei wisgo gan rai sydd methu rheoli eu pledren neu perfedd, neu sydd methu defnyddio toiled, gan amlaf gan fabanod a phlant bach. Pan fydd y cewyn yn llawn a methu dal rhagor o wastraff, rhaid i riant n ...

                                               

Cilt

Dilledyn Celtaidd ywr cilt a gysylltir âr Alban ac Iwerddon yn bennaf. Maen fath o wisg iw lapio o gwmpas canol y corff gan ddynion, gyda phlygiadau yn y blaen ac o gwmpas y canol. Y deunydd fel rheol yw twill o wlân wedii phlethu ac syn arddango ...

                                               

Crys Gwyn

Y Crys Gwyn ywr crys a wisgir gan y reidiwr ifanc sydd âr safle uchaf mewn dosbarthiad cyffredinol sawl ras seiclo. Maen galluogir reidiwr syn arwain y dosbarthiad mewn ras sawl cymal i gael ei adnabod yn hawdd yng nghanol y grŵp. Diffinir reidiw ...

                                               

Crys Gwyrdd

Y Crys Gwyrdd ywr crys a wisgir gan arweinydd dosbarthiad pwyntiau sawl ras seiclo. Maen galluogir reidiwr syn arwain y dosbarthiad mewn ras sawl cymal gael ei adnabod yn hawdd yng nghanol y grŵp. Ond, yn wahanol ir mwyafrif o rasys, gwisgir y cr ...

                                               

Crys Melyn

Y Crys Melyn ywr crys a wisgir gan arweinydd dosbarthiad cyffredinol sawl ras seiclo, y mwyaf o nôd, ar cyntaf iw gyflwyno ywr Tour de France. Maen galluogi ir reidiwr syn arwain ras sawl cymal i allu gael ei adnabod yn hawdd yng nghanol y grŵp.

                                               

Crys Polca Dot

Caiff y Crys Polca Dot neur Crys Smotiau Crynion ei wobrwyo ir dringwr gorau yn ras seiclo y Tour de France. Gelwir enillydd y crys yn "Brenin y Mynyddoedd" a gwisgai grys gwyn gyda smotiau coch.

                                               

Crys polo

Maer crys polo yn grys llewys byr gyda choler gwrymog a llewys gyda chyffiau gwrymog, elastig. Maen glasur o ddillad chwaraeon, ond fei defnyddir hefyd fel ffurfwisg ar gyfer gweithwyr ac fel dillad hamdden taclusach nar crys-T a mwy fforddus nar ...

                                               

Crys-T

Maer crys-T yn ddilledyn di-ryw, wedii enwi ar ôl siâp T ei gorff ai lewys. Bydd y crys-T, fel rheol, â llewys byr, llinell gwddf grwn neu â gwddf siâp v. Does dim coler ir crys-T arferol, ond ceir amrywiaeth o grys llewys byr sydd â choler a tha ...

                                               

Cyfwisg

Yn yr Oesoedd Canol arferid gwisgo gemwaith hardd gan ddynion a merched e.e. broetshis, breichledau a modrwyau a oedd yn cynnwys gleiniau lliwgar, a wnaed o aur neu arian. Roedd yn ddull o arddangos cyfoeth a statws cymdeithasol yr unigolyn. Ateg ...

                                               

Esgid

Dilledyn sydd yn gael ei wisgo er mwyn amddiffyn y droed ydy esgid. Maer droed yn cynnwys mwy o esgyrn nag unrhyw darn arall or corff. Dim ond yn ddiweddar mae rhan fwyaf o boblogaeth y byd wedi dechrau gwisgo esgidiau, yn bennaf oherwydd nad oed ...

                                               

Ffasiwn

Cyfeiria ffasiwn at arddulliau a thraddodiadau syn gyffredin ar gyfnod penodol mewn amser. Yn ei ystyr mwyaf cyffredin, cyfeiria at fathau poblogaidd o ddillad. Gall ffasiynau fod yn boblogaidd mewn gwahanol ddiwylliannau ar unrhyw gyfnod penodol ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →