ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 158                                               

Siarter y Goedwig

Siarter y Goedwig ywr siarter 1217 a ailsefydlodd hawliau mynediad ir goedwig frenhinol a oedd wedi cael ei gymryd i ffwrdd gan William ai blant. Byddai llawer oi ddarpariaethau yn dal i weithredu am y canrifoedd nesaf. Cafodd ei selio yn Lloegr ...

                                               

Theorem codio ffynhonnell Shannon

Mewn damcaniaeth gwybodaeth, mae theorem codio ffynhonnell Shannon yn dangos fod cyfyngiadau ar gywasgiad data dichonadwy. Maen un o ddehongliadau entropi gwybodaeth. Gadewch i X fod yn hapnewidyn syn cymryd gwerthoedd mewn gwyddor feidraidd Σ 1 ...

                                               

Fframwaith Rhyngweithredadwyedd Delweddau Rhyngwladol (IIIF)

Maer Fframwaith Rhyngweithredadwyedd Delweddau Rhyngwladol yn diffinio llawer o rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau syn darparu dull safonol o ddisgrifio a chyflwyno delweddau dros y we, ynghyd a "metadata ar gyfer cyflwyno" am gyfresi strwythured ...

                                               

Wicilyfrau

                                               

Moryd Clud

Moryd neu aber agored Afon Clud ar arfordir gorllewinol yr Alban yw Moryd Clud. Mae effaith y llanw iw deimlo cyn belled a dinas Glasgow. Mae ynysoedd Moryd Clud yn cynnwys Ynys Arran ac Ynys Bute.

                                               

Moryd Forth

Moryd neu aber agored Afon Forth ar arfordir dwyreiniol yr Alban yw Moryd Forth. Saif Fife ar yr ochr ogleddol a Gorllewin Lothian, dinas Caeredin a Dwyrain Lothian ar yr ochr ddeheuol. Maer llanw yn cyrraedd cyn belled a Stirling, ond fel rheol ...

                                               

Moryd Moray

Moryd yng ngogledd-ddwyrain yr Alban syn arwain at Fôr y Gogledd yw Moryd Moray. Dyma foryd mwyaf yr Alban. Mae ganddo fwy na 500 milltir o arfordir syn ffinio â thri awdurdod unedol: Cyngor yr Ucheldir, Moray a Swydd Aberdeen. Mae sawl afon yn l ...

                                               

Moryd Solway

Cilfach fôr syn ffurfio rhan or ffin rhwng Lloegr ar Alban ar arfordir gorllewinol Prydain Fawr yw Moryd Solway neu Merin Rheged. Maen ymestyn o Pentir St Bees, ychydig ir de o Whitehaven yn Cumbria, i Bentir Galloway, ar ben gorllewinol Dumfries ...

                                               

Moryd Tay

Moryd yn nwyrain yr Alban yw Moryd Tay, lle mae afon Tay yn cyrraedd y môr. Mae dwy bont dros y foryd, un reilffordd ac un ir briffordd.

                                               

Aberarth - Carreg Wylan

Mae Aberarth - Carreg Wylan wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 29/12/1982 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 997.19 hectar. Gyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol a ...

                                               

Aberdunant

Mae Aberdunant wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 31/03/2004 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 8.79 hectar. Gyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle. Dyno ...

                                               

Aber Afon Dyfrdwy

Mae Aber Afon Dyfrdwy wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1972 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 7408.65 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am ...

                                               

Aber Dysynni

Aber neu geg Afon Dysynni ydy Aber Dysynni, syn ffurfio llyn ychydig cyn ir dŵr lifo i Fae Ceredigion tua milltir ir gogledd-orllewin o Dywyn, Gwynedd. Maen gorwedd yn Nyffryn Dysynni. Maer lagŵn o ddŵr hallt wedii gofrestr fel Safle o Ddiddordeb ...

                                               

Y Foryd

Aber Afon Clwyd yw Y Foryd, lle ceir harbwr y Rhyl, Sir Ddinbych. Maen gorwedd ar arfordir gogledd Cymru ar gwr gorllewinol y Rhyl. Maer ffin rhwng Sir Conwy a Sir Ddinbych yn rhedeg trwyr aber.

                                               

Glannau Dyfrdwy

Ardal arfordirol yng ngogledd-ddwyrain Cymru, ar lan Afon Dyfrdwy ac o gwmpas ei haber yw Glannau Dyfrdwy. Yn ddaearyddol maen cynnwys arfordir gorllewinol penrhyn Cilgwri yng Ngogledd-orllewin Lloegr. Maer ardal yn gytref ddiwydiannol o drefi a ...

                                               

Aber Hafren

Mae Aber Hafren, lle llifa Afon Hafren i Fôr Hafren, wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 1 Ionawr 1976 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 6853.77 hectar. Cyfoeth Naturiol C ...

                                               

Môr Hafren

Mae Môr Hafren yn gainc o Fôr Iwerydd, syn gorwedd rhwng de Cymru a gorllewin Lloegr lle rhed Afon Hafren ir môr trwy Aber Hafren. Maer gwahaniaeth rhwng trai a llanw yn eitha uchel ac yn mesur tua 40 troedfedd, sef yr ail uchaf yn Ewrop.

                                               

Aber Llwchwr

Mae Aber Llwchwr wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1972 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 5851.16 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Aber Mawddach

Mae Aber Mawddach, lle llifa Afon Mawddach ir môr ger Abermaw, Gwynedd, wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 1 Mehefin 1999 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1350.74 hectar ...

                                               

Aber Taf

Mae Aber Taf wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 06/08/2002 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1500.23 hectar a chafodd ei ddynodi yn 06/08/2002. Gyfoeth Naturiol Cymru ywr ...

                                               

Aber Tafwys

Y corff o ddŵr lle mae Afon Tafwys yn ehangu wrth iddi gyrraedd Môr y Gogledd yw Aber Tafwys. Maen llwybr môr pwysig: bob blwyddyn mae miloedd o danceri olew, llongau cynwysyddion, swmpgludwyr bulk-carriers a fferïau yn mynd i mewn ir aber er mwy ...

                                               

Douz

Dinas yn ne Tiwnisia yw Douz neu Dūz a adnabyddir fel "porth y Sahara." Maen gorwedd o amgylch gwerddon 27 km ir de o ddinas Kébili a thua 100 km ir gorllewin o ddinas Gabes yn nhalaith Kébili. Lleolir y ddinas ar ymyl anialwch y Grand Erg Orient ...

                                               

Figuig

Dinas werddon yn nwyrain Moroco yw Figuig. Fei lleolir yn rhanbarth LOriental ger y ffin ag Algeria, ar ymyl y Sahara a rhyw 200 km ir dwyrain o Fynyddoedd yr Atlas. Pobl Berber yw trwch y boblogaeth ac Amazigh, un or ieithoedd Berber yw iaith y ...

                                               

Gadames

Tref werddon yng ngorllewin Libia ydyw Ghadames, tafodiaith Arabeg Libia: gdāməs). Fei lleolir oddeutu 540 km ir dde-orllewin o Tripoli, yn agos ir ffin gydag Algeria a Tiwnisia. Mae poblogaeth o 7000 gan y dref, ac maer dinasyddion yn gymysgedd ...

                                               

Siwa

Gwerddon yng ngogledd-orllewin Yr Aifft a phrif dref y werddon honno yw Siwa. Roedd yn enwog fel lleoliad Teml Jupiter Ammon, un o brif oraclaur Henfyd. Maen agos ir ffin â Libia ac yn ddaearyddol yn rhan o Diffeithwch Libia. Mae pobl Siwa yn cyn ...

                                               

Tamanrasset

Tref gwerddon yn ne Algeria yw Tamanrasset. Hi yw prifddinas Talaith Tamanrasset. Saif ym Mynyddoedd Ahaggar yn anialwch y Sahara, 1320 m uwch lefel y môr. Roedd y boblogaeth yn 2006 tua 76.000. Pan oedd yr ardal dan reolaeth Ffrainc, enwr dref o ...

                                               

Tataouine

Dinas yn ne-ddwyrain Tiwnisia yw Tataouine, syn brifddinas talaith Tataouine. Ei hen enw oedd Foum Tataouine. Fei lleolir 531 kilometer ir de o Diwnis a thua 85 km ir de o Gabes ar ymyl anialwch y Sahara. Poblogaeth: 59.346. Ystyr yr enw Tataouin ...

                                               

Tozeur

Mae Tozeur yn ddinas a gwerddon yng ngorllewin canolbarth Tiwnisia. Lleolir y ddinas ir gorllewin o Chott el-Djerid, rhwng y chott hwnnw a Chott el-Gharsa. Maen brifddinas Talaith Tozeur. Gyda rhai cannoedd o filoedd o balmwydd, mae Tozeur yn wer ...

                                               

Chott

Mae chott yn llyn halen a geir yng ngogledd y Sahara, ac yn arbennig yn Algeria a Nhiwnisia. Arosent yn sych ac eithrio pan geir cawod o law - syn ddigwyddiad eithaf anghyffredin. Yn y llun gwelir Chott El-Jerid neu Chott El Djerid, chott anferth ...

                                               

Fezzan

Un o dri rhanbarth traddodiadol Libia ywr Fezzan. Maen gorwedd yn ne-orllewin y wlad yn rhan ogleddol y Sahara. Maer rhan fwyaf or Fezzan yn anialwch tywodlyd neu garregog gydar boblogaeth wedii chanoli yn y gwerddonnau. Bu gan y Garamantes deyrn ...

                                               

Mynyddoedd Ahaggar

Mynyddoedd yn rhan ddeheuol Algeria yw Mynyddoedd Ahaggar, weithiau Hoggar. Safant ynghanol anialwch y Sahara, tua 1.500 km ir de o Algiers ac ychydig ir gorllewin o Tamanrasset. Y copa uchaf yw Tahat. Trigolion brodorol yr ardal ywr Twareg neu K ...

                                               

Tahat

Tahat yw mynydd uchaf Algeria a chopa uchaf Mynyddoedd Ahaggar yn anialwch y Sahara. Mae rhywfaint o amheuaeth ynglyn ar union uchder, gyda rhai ffynonellau yn ei nodi fel 3.003 medr uwch lefel y môr a rhai fel 2.918 m.

                                               

Tassili nAjjer

Mynyddoedd creigiog anial yng nghanol y Sahara syn cynnwys rhai or safleoedd cynhanesyddol pwysicaf ar gyfandir Affrica ywr Tassili nAjjer. Gorwedd y mynyddoedd ir gogledd-ddwyrain o fynyddoedd Al Hoggar yn ne-ddwyrain Algeria, yn agos ir man lle ...

                                               

Twareg

Grŵp ethnig syn byw yn y Sahara yng Ngogledd Affrica ywr Twareg, hefyd Tuareg neu Touareg, Amazigh: Imuhagh neu Itargiyen. Yn draddodiadol, maent yn bobl nomadaidd, yn byw trwy gadw anifeiliaid. Eu henwau arnynt eu hunanin yw Kel Tamasheq neu Kel ...

                                               

Jabal Katrina

Jabal Katrina, hefyd al-Qiddīsa Kātrīnā yw copa uchaf yr Aifft. Enwyd y mynydd, a saif yn Sinai, ar ôl Sant Catrin o Alexandria. Gellir dringor mynydd mewn tua 5 awr. Yn swyddogol, maen rhaid defnyddio tywysydd iw ddringo.

                                               

Mynydd Sinai

Mynydd a saif ar orynys Sinai yn yr Aifft yw Mynydd Sinai, hefyd Jabal Musa neu Gabal Musa, Hebraeg: הר סיני, Har Sinai. Saif ger Jabal Katrina, mynydd uchaf Sinai. Gerllaw, mae Mynachlog Sant Catrin, syn Safle Treftadaeth y Byd. Yn draddodiadol, ...

                                               

Paradocs y morlin

Paradocs y morlin ywr sylw nad ywn sythweledol nad oes gan arfordir ynys hyd wedii ddiffinion dda. Mae hyn yn deillio o briodweddau arfordiroedd syn debyg i ffractal, h.y. y ffaith bod gan forlin ddimensiwn ffractal. Arsylwodd Lewis Fry Richardso ...

                                               

Porthladd

                                               

Atol Bikini

Am enghreifftiau eraill or gair bikini, gweler Bicini. Ynys 6 km ² heb drigolion arni bellach yn ynysoedd Micronesia yn y Cefnfor Tawel yw Atol Bikini. Maer atol yn perthyn i Ynysoedd Marshall. Fei ffurfir o 36 ynys lai syn amgylchu lagŵn 594.2 k ...

                                               

Bae Bengal

Bae o siâp trionglog yng ngogledd-ddwyrain Cefnfor India syn gorwedd rhwng is-gyfandir India ir gorllewin a Myanmar ac Ynysoedd Andaman a Nicobar ir dwyrain yw Bae Bengal. Gellid dweud fod ei derfyniad deheuol yn cael ei ddiffinio gan linell ddyc ...

                                               

Bae Biskaia

Bae mawr ger arfordir Ffrainc a Sbaen yw Bae Biskaia, hefyd Bae Vizcaya neu Bae Biscay. Cymer ei enw o dalaith Biskaia yng Nghymuned Ymreolaethol Gwlad y Basg. Weithiau defnyddir Gwlff Gasgwyn amdano; maer Atlas Cymraeg Newydd yn dangos "Gwlff Ga ...

                                               

Bae Ha Long

Bae yn Fietnam yw Bae Ha Long syn ymestyn dros tua 1.500 km² o Gwlff Tonkin ger y ffin rhwng Gweriniaeth Pobl Tsieina a Fietnam, 170 km ir dwyrain o Hanoi yng ngogledd y wlad. Maen ymestyn am 120 km ar hyd arfordir gogledd Fietnam ac yn cynnwys 1 ...

                                               

Cefnfor y Byd

Corff mawr o ddŵr hawlynog syn ffurfior brif ran or hydrosffer yw Cefnfor y Byd. Maen gorchuddio tua 71% o wyneb y Ddaear. Arferir ei rannun nifer o brif gefnforoedd a moroedd llai. Mae dros hanner o arwynebedd Cefnfor y Byd gyda dyfnder o fwy na ...

                                               

Cefnfor India

Cefnfor rhwng Affrica, India, Indonesia ac Awstralia yw Cefnfor India. Y gwledydd o gwmpas Cefnfor India yw De Affrica, Mosambic, Tansanïa, Cenia a Somalia yn Affrica, Iemen, Oman, Pacistan, India, Bangladesh, Myanmar ac Indonesia yn Asia ac Awst ...

                                               

Y Cefnfor Tawel

Y cefnfor mwyaf yn y byd ywr Cefnfor Tawel, syn gorwedd rhwng Asia yn y gorllewin a De a Gogledd America yn y dwyrain. Ceir ynysoedd niferus yn y cefnfor hwn sydd yn cael eu dosbarthu fel Melanesia, Polynesia a Micronesia, dosbarthiad diwyllianol ...

                                               

Culfor Bering

Culfor Bering ywr culfor rhwng Penrhyn Dezhnev yn Rwsia, y rhan fwyaf dwyreiniol o gyfandir Asia, a Cape Prince of Wales yn Alaska, rhan fwyaf gorllewinol cyfandir Gogledd America. Maer culfor, sydd tua 92 km 58 milltir o led a 30 – 50 m o ddyfnd ...

                                               

Gwlff Cadiz

Defnyddir y term Gwlff Cadiz i gyfeirio at y rhan arfordirol o Gefnfor Iwerydd syn gorwedd, yn fras, rhwng dinas Faro ym Mhortiwgal a dinas Cadiz yn Sbaen. Rhed dwy afon fawr ir môr yno, Afon Guadalquivir ac Afon Guadiana, yn ogystal ag afonydd l ...

                                               

Gwlff California

Bae mawr yn y Cefnfor Tawel gel arfordir gorllewinol Mecsico yw Gwlff California, a adwaenir hefyd fel Môr Cortés. Saif rhwng penrhyn Baja California ar tir mawr. Yr Ewropead cyntaf i ddarganfod y Gwlff oedd Francisco de Ulloa yn 1539. Credai ei ...

                                               

Gwlff Mecsico

Gwlff o Gefnfor Iwerydd yng Ngogledd America yw Gwlff Mecsico. Y gwledydd syn ffinio ar y gwlff yw Mecsico, yr Unol Daleithiau a Ciwba. Trwy Gulfor Yucatan maer Gwlff yn cysylltu a Môr y Caribî, a thrwy Gulfor Florida maen cysylltu ar Iwerydd. Y ...

                                               

Gwlff Paria

Mae Gwlff Paria yn fôr mewndirol bychan, 7800 km2 rhwng ynys Trinidad ac arfordir dwyreiniol Feneswela. Ystyrir y dyfroedd cysgodol hyn yn un o harbwrs naturiol gorau arfordir yr Iwerydd de a gogledd America. Yn wreiddiol, cafodd ei enwin Golfo d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →