ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 154                                               

Nebo, Conwy

Pentref yn sir Conwy yw Nebo. Saif ar y ffordd B5113 ger ei chyffordd âr B5427 o Lanrwst, ir dwyrain o bentref Capel Garmon ac ir gorllewin o gopa Moel Seisiog yn rhan uchaf Dyffryn Conwy. Maen un o sawl le yng Nghymru a enwir ar ôl y Nebo, y Myn ...

                                               

Nebo, Gwynedd

Pentref gwledig yn Arfon, Gwynedd, yw Nebo. Saif milltir a hanner ir de-ddwyrain o Lanllyfni, ger Pen-y-Groes, a thua milltir ir dwyrain o briffordd yr A487 rhwng Caernarfon a Chricieth. Y pentref agosaf yw Nasareth. Maer hen lôn o Lanllyfni yn r ...

                                               

Nebo, Ynys Môn

Pentref bychan yng nghymuned Llaneilian ar Ynys Môn yw Nebo. Fei lleolir yng ngogledd-ddwyrain yr ynys tua 3 milltir ir de-ddwyrain o Amlwch, tua hanner ffordd rhwng Penysarn ir gorllewin a Dulas ir de-ddwyrain. Mae 140.1 milltir o Gaerdydd a 218 ...

                                               

Salem, Sir Gaerfyrddin

Pentref bychan yn Sir Gaerfyrddin yw Salem. Fei lleolir yng nghanolbarth y sir tua 3 milltir ir gogledd o dref Llandeilo. Maen rhan o gymuned Maenordeilo a Salem. Maen un o sawl lle yng Nghymru a enwir ar ôl Salem, dinas y cyfeirir ati yn yr Hen ...

                                               

Saron, Rhydaman

Pentref yn Sir Gaerfyrddin yw Saron. Fei lleolir yn ne-ddwyrain y sir tua 3 milltir ir gorllewin o dref Rhydaman. Maen rhan o gymuned Llandybie. Maen un o sawl lle yng Nghymru a enwir ar ôl Gwastadedd Saron yn y Beibl.

                                               

Saron, Sir Ddinbych

Am leoedd a phethau eraill or un enw gweler Saron tudalen wahaniaethu. Pentref bychan yn Sir Ddinbych yw Saron 0, e.e. ar fapiaur Arolwg Ordnans). Saif ar ffordd gefn, ir gogledd-orllewin o Ruthun ac ir de-orllewin o dref Dinbych. Mae yng nghymun ...

                                               

Soar, Gwynedd

Pentref bychan iawn yn ne Gwynedd yw Soar. Fei lleolir tua 4 milltir ir gogledd-ddwyrain o Harlech, Ardudwy, ger pentref Talsarnau. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Dafydd Elis-Thomas Annibynnol ar Aelod Seneddol yw Liz S ...

                                               

Soar, Sir Gaerfyrddin

Pentref bychan yn Sir Gaerfyrddin yw Soar. Fei lleolir yng nghanolbarth y sir tua 4 milltir a hanner ir gogledd o dref Llandeilo. Maen un o sawl lle yng Nghymru a enwir ar ôl Soar, dinas y cyfeirir ati yn Llyfr Genesis yn yr Hen Destament.

                                               

Sodom, Sir Ddinbych

Pentref bach gwledig yn Nyffryn Clwyd yn Sir Ddinbych yw Sodom. Fei lleolir rhwng Tremeirchion a Bodfari tua 4 milltir ir de-ddwyrain o Lanelwy. Maen gorwedd ar lethrau gorllewinol Bryniau Clwyd ac ar lwybr Clawdd Offa. Ir de ceir bryngaer Moel y ...

                                               

Caerlwytgoed

Dinas fechan a phlwyf sifil yn Swydd Stafford, Gorllewin Canolbarth Lloegr, yw Caerlwytgoed. Saif 25 km ir gogledd o Birmingham. Maen enwog am ei chadeirlan, ac maen bwysig fel canolfan eglwysig, er nad yw wedi datblygu fel canolfan ddiwydiannol. ...

                                               

Chetwode

Pentref a phlwyf sifil yn sir seremonïol Swydd Buckingham, De-ddwyrain Lloegr, ydy Chetwode. Fei lleolir yn awdurdod unedol Swydd Buckingham. Fei lleolir 6 km ir gorllewin i Buckingham. Maer elfen chet- yn yr enw yn dod or enw Brythoneg ar y pent ...

                                               

Bangor, Alabama

Cymuned heb ei hymgorffori yn Swydd Blount, Alabama, yr Unol Daleithiau yw Bangor. Maen gorwedd ir dwyrain o ffordd Interstate 65 tua 30 milltir ir gogledd o ddinas Birmingham. Roedd Ogof Bangor Saesneg: Bangor Cave ger y dreflan yn gartref i spe ...

                                               

Dale

Pentref a chymuned ar arfordir Sir Benfro yw Dale, ir gogledd-orllewin o Aberdaugleddau. Saif yn y rhan Saesneg o Sir Benfro, ac nid ymddengys fod enw Cymraeg iddo. Dawr enw "Dale" or Hen Norwyeg Dalr. Gerllaw mae Llwybr Arfordir Sir Benfro. Ceir ...

                                               

Ynys Sgogwm

Ynys anghyfannedd oddi ar arfordir de-orllewin Sir Benfro yw Ynys Sgogwm a holm ; Saesneg: Skokholm), syn gorwedd ir de o Ynys Skomer. Ei arwynebedd yw tua 1 filltir sgwâr.

                                               

Ynys Sgomer

Mae Ynys Sgomer yn ynys tua thri chilometr sgwâr oddi ar arfordir Sir Benfro. Maen fwyaf adnabyddus fel man nythu i nifer fawr o adar y môr, ac mae yn warchodfa rheolwyd gan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, ac yn eiddo i Cyngor Cefn Gl ...

                                               

Angle

Pentref a chymuned yn ne-orllewin Sir Benfro yw Angle. Mae yn y rhanbarth Saesneg ei hiaith, ac nid ymddengys fod enw Cymraeg ar y pentref. Saif Angle ar ochr ddeheuol Afon Cleddau, gyferbyn ag Aberdaugleddau ac ir gorllewin o dref Doc Penfro. Ce ...

                                               

Bace

Pentref bychan yn Sir Gaerfyrddin yw Bace. Ymddengys mai or Saesneg maer enw yn tarddu. Ceir ansicrwydd ynglŷn âr enw Cymraeg ac ar hyn o bryd nid yw Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi penderfynu pa ffurf Gymraeg iw mabwysiadu yn swyddogol. Fei lleolir ...

                                               

Bae Pont y Pistyll

Bae ar arfordir Sir Benfro yw Bae Pont y Pistyll. Fei lleolir yn ne Sir Benfro ger pentref Dale. Maer bae yn adnabyddus i efrydwyr hanes Cymru fel y man lle glaniodd Harri Tudur ar 7 Awst 1485 i gychwyn ei orymdaith trwy Gymru gan hel ei gefnogwy ...

                                               

Bagillt

Pentref a chymuned yn Sir y Fflint yw Bagillt, rhwng Treffynnon ar Fflint. Poblogaeth Cymuned Bagillt yw 3.918. Yn y Domesday Book 1086, ei enw oedd Backelie. Benthyciad or Saesneg, wedii Gymreigio, ywr enw felly. Mae Backelie yn ffurf ar y Saesn ...

                                               

Y Beifil

Pentref bychan a phlwyf yn Sir Benfro ywr Beifil. Fei lleolir yng ngogledd y sir 5 km ir dwyrain o Drefdraeth. Maen rhan o Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Maer plwyf eglwysig yn cynnwys pentref Felindre Farchog. Yn llywodraeth leol, maen r ...

                                               

Bosherston

Pentref yn Sir Benfro yw Bosherston. Maen gorwedd yn ner sir o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ac maen rhan o gymuned Y Stagbwll. Mae Eglwys Sant Mihangel, ar gwr y pentref, yn dyddio or 13g. Gerllaw ceir Llynnoedd Bosherston.

                                               

Bretton, Sir y Fflint

Pentref yn Sir y Fflint yw Bretton. Maen gorwedd yng ngogledd-ddwyrain y sir, ger y ffin rhwng Sir y Fflint â Swydd Gaer, Gogledd-orllewin Lloegr. Maen rhan o gymuned Brychdyn a Bretton. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlaethol gan J ...

                                               

Burry Green

Pentref bychan yn Sir Abertawe yw Burry Green a leolir tua 10 milltir ir gorllewin o ddinas Abertawe ar ben gorllewinol penrhyn Gŵyr a thua 2.5 milltir ir gorllewin o bentref Llanrhidian.

                                               

Burton, Sir Benfro

Pentref a chymuned yn ne Sir Benfro yw Burton. Nid ymddengys fod enw Cymraeg iddo. Saif ar ochr ogleddol Dyfrffordd Aberdaugleddau, ir gogledd o dref Penfro. Saif Doc Penfro yr ochr arall ir dŵr, a Burton oedd terfynfa ogleddol y fferi hyd nes ir ...

                                               

Bwcle

Tref a chymuned yng nghanol Sir y Fflint yw Bwcle, hanner ffordd rhwng Penarlâg ir dwyrain ar Wyddgrug ir gorllewin. Maen ganolfan siopa gyda saith eglwys. Mae ar yr A494. Yn ôl Cyfrifiad 2001, mae 14.568 o bobl yn byw yno. Ger Bwcle ceir Castell ...

                                               

Cold Inn

Pentref bychan yn Sir Benfro yw Cold Inn. Fei lleolir ger Saundersfoot ac maen rhan o gymuned East Williamston. Roedd poblogaeth cymuned East Williamston yn 1.787 yn 2001.

                                               

Cosheston

Pentref, plwyf a chymuned yn ne Sir Benfro yw Cosheston. Nid ymddengys fod enw Cymraeg iddo. Saif ir gogledd-ddwyrain o dref Penfro a ger Cilfach Cosheston neu Cosheston Pill, syn arwain i mewn i Afon Cleddau. Maer gymuned hefyd yn cynnwys pentre ...

                                               

Crofty

Pentref bychan yn Sir Abertawe yw Crofty, a leolir tua 4 milltir ir gorllewin o dref Gorseinon ar lan ogleddol Penrhyn Gŵyr, rhwng Penclawdd a Llanmorlais. Maen rhan o gymuned Penclawdd. Saif chwarter milltir or môr ger pentref Llanmorlais a chyf ...

                                               

Chwitffordd

Am enghreiftiau eraill or ffurf Saesneg ar yr enw, gweler Whitford. Pentref bychan, cymuned a phlwyf yn Sir y Fflint yw Chwitffordd. Maen gorwedd tua 4 milltir ir gorllewin o Dreffynnon a 2 filltir ir de o Fostyn. Dawr enw Cymraeg or enw Saesneg ...

                                               

East Williamston

Pentref, plwyf a chymuned yn ne Sir Benfro yw East Williamston. Saif ir gogledd-orllewin o dref Dinbych-y-pysgod, fymryn ir de or briffordd A477. Mae cymuned Tregwilym Ddwyrain hefyd yn cynnwys pentrefi Cold Inn a Broadmoor Roedd poblogaeth y gym ...

                                               

Freshwater East

Pentref ar arfordir Sir Benfro yw Freshwater East. Lleolir y rhanfwyaf or pentref ar glogwyn yn edrych allan drost y bae. Fei lleolir tua 2 milltir ir de o Llandyfái a 7 milltir o dre Penfro. Porth Lliw ywr enw Cymraeg hanesyddol ar fae Freshwate ...

                                               

Freystrop

Pentref a chymuned yn ne Sir Benfro yw Freystrop. Nid ymddengys fod enw Cymraeg iddo. Saif ir de o dref Hwlffordd fymryn ir gorllewin o lan Afon Cleddau Wen. Dyddiar eglwys, sydd wedi ei chysegru i Sant Stinan, or 14g, ond fei hail-adeiladwyd yn ...

                                               

Gumfreston

Pentref bychan yn Sir Benfro yw Gumfreston. Fei lleolir yn ne Sir Benfro tua 4 milltir o dref Dinbych-y-pysgod. Maen rhan o gymuned Sain Fflwrens.

                                               

Gwesbyr

Mae Gwesbyr yn bentref ym mhen gogleddol Sir y Fflint ger arfordir gogledd-ddwyrain Cymru. Fei lleolir rhwng Prestatyn 4 km ir gorllewin a Ffynnongroyw ir dwyrain ar y lôn A548. Fymryn ir gogledd mae Talacre ar Parlwr Du ac ir de mae pentref Llan ...

                                               

Herbrandston

Pentref a chymuned yn ne Sir Benfro yw Herbrandston. Nid ymddengys fod enw Cymraeg iddo. Saif ir gorllewin o dref Aberdaugleddau ar lan Afon Cleddau lle mae Sandyhaven Pill yn ymuno ar brif afon. Yn yr eglwys, sydd wedi ei chysegru ir Santes Fair ...

                                               

Hyssington

Pentref bychan ym Mhowys yw Hyssington. Fei lleolir tua 6 milltir ir dwyrain o Drefaldwyn, bron am y ffin rhwng Cymru a Lloegr Swydd Amwythig. Maen rhan o gymuned Yr Ystog.

                                               

Licswm

Pentref yn Sir y Fflint yw Licswm. Fei lleolir tua 4 milltir ir de o Dreffynnon a thua 8 milltir ir gogledd-orllewin or Wyddgrug. Rhed y ffordd B5121 trwyr pentref. Yn hanesyddol, mae Licswm o blwyf Ysgeifiog, pentref syn gorwedd tua milltir ir g ...

                                               

Loggerheads

Pentref bychan yn Sir Ddinbych yw Loggerheads. Fei lleolir ger y ffin rhwng Sir Ddinbych a Sir y Fflint, tua 4 milltir ir gorllewin or Wyddgrug ger Gwernymynydd, wrth droed llethrau dwyreiniol Bryniau Clwyd. Llifa Afon Alun, un o lednentydd Afon ...

                                               

Maiden Wells

Pentref bychan yn Sir Benfro yw Maiden Wells. Maen gorwedd yn ner sir 1.5 milltir ir de o dref Penfro. Maen rhan o gymuned Hundleton. Cofnodir yr enw am y tro cyntaf fel Mayden Welle, a hynny yn 1336. Mae 350 o bobl yn byw yno heddiw.

                                               

New Inn, Sir Gaerfyrddin

Pentref bychan yn Sir Gaerfyrddin yw New Inn. Fei lleolir yng ngogledd canolbarth y sir ar y ffordd A485 tua 12 milltir ir gogledd o dref Caerfyrddin, hanner ffordd rhwng y dref honno a Llanbedr Pont Steffan. Yng Nghyfrifiad 2011, poblogaeth New ...

                                               

Nolton

Pentref bychan yn Sir Benfro yw Nolton. Maen gorwedd ger yr arfordir tua miilltir o lan Bae Sain Ffraid yng ngorllewin y sir. Maen rhan o gymuned Nolton ar Garn. Ceir traeth Nolton Haven ir gorllewin o Nolton. Maer pentref ar ardal oi gwmpas yn r ...

                                               

Prestatyn

Erthygl am y dref yw hon. Am y cwmwd canoloesol or un enw gweler Prestatyn cwmwd. Mae Prestatyn yn dref ar arfordir gogleddol Sir Ddinbych, gogledd-ddwyrain Cymru. Cyn ail-drefnu llywodraeth leol ym 1974, roedd hin rhan o Sir y Fflint. Mae gan y ...

                                               

Redberth

Pentref bychan gwledig yn Sir Benfro yw Redberth. Maen gorwedd ar y briffordd A477 tua 2.5 milltir ir dwyrain o bentref Caeriw, yn ner sir.

                                               

Reynalton

                                               

Rudbaxton

Pentref, plwyf a chymuned yn ne Sir Benfro yw Rudbaxton. Nid ymddengys fod enw Cymraeg iddo. Saif ychydig ir gogledd o dref Hwlffordd ac ir dwyrain or briffordd A40. Cysegrwyd yr eglwys, syn dyddio or 11g, i Sant Mihangel. Bu William Laud yn rhei ...

                                               

Rhos-y-bwlch

Pentref bychan yng ngogledd Sir Benfro, de-orllewin Cymru, yw Rhos-y-bwlch. Maen gorwedd ar y B4313 ir de o fryniaur Preseli, tuag 1 filltir ir gogledd-orllewin o bentref Maenclochog a 10 milltir ir de-ddwyrain o Abergwaun. Ceir hen dafarn yno or ...

                                               

Sain Fflwrens

Pentref, plwyf a chymuned yn ne Sir Benfro yw Sain Fflwrens. Saif ar ffordd gefn ychydig ir gorllewin o dref Dinbych-y-pysgod ac ir de or briffordd A477. Cysegrwyd yr eglwys, syn dyddio or Canol Oesoedd, ir Santes Florentius. Maer gymuned hefyd y ...

                                               

Sandy, Sir Gaerfyrddin

Pentref bychan yn Sir Gaerfyrddin yw Sandy. Ymddengys nad oes enw Cymraeg am y pentref; er bod Pont y Sandy a Traethle yn cael eu defnyddio weithiau. Fei lleolir yn ner sir ar arfordir Bae Caerfyrddin tua milltir ir gorllewin o dref Llanelli, ar ...

                                               

Saundersfoot

Pentref glan-môr yn ne-ddwyrain Sir Benfro yw Llanusyllt, neu Saundersfoot. Cyfeirir enw Cymraeg ac enw hanesyddol yr ardal at eglwys gyfagos wedii chysegru i Sant Usyllt. Gydai gymydog Dinbych-y-pysgod, 2 filltir ir de, maen un or cyrchfeydd gwy ...

                                               

Sling

Erthygl am y pentref yw hon. Am yr arf Saesneg: sling gweler ffon-dafl. Pentref bychan yng Ngwynedd yw Sling. Maen gorwedd uwchben Dyffryn Ogwen yn Arfon, rhwng Mynydd Llandygái a Thregarth. Gan amlaf maen cael ei gyfrif yn rhan o bentref Tregart ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →