ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 153                                               

Tŵr CN

Tŵr 553.33 metr o uchder yn ninas Toronto, Ontario, Canada ywr Tŵr CN. Wrth iddo gael ei adeiladu yn 1975, daeth yn dŵr uchaf y byd gan orddiweddu Tŵr Ostankino. Ar Fedi 12, 2007, ar ôl dal y record am 32 o flynyddoedd, cymerwyd mantell y Tŵr CN ...

                                               

Guildhall, Abertawe

Maer Guildhall yn un o brif adeiladau lle mae swyddfeydd cyngor Dinas a Sir Abertawe. Cyn i lywodraeth leol gael ei ad-drefnu ym 1996, dyma oedd pencadlys yr hen Gyngor Dinas Abertawe. Mae adeilad y Guildhall yn cynnwys Neuadd y Ddinas, Neuadd Br ...

                                               

Tŵr Tatlin

Tŵr Tatlin, neur prosiect ar gyfer y Cofeb ir Drydedd Rhyngwladol, oedd yn gynllun i godi tŵr anferth gan yr arlunydd a phensaer Rwsaidd Vladimir Tatlin, na chafodd erioed ei adeiladu. Bwriad Tatlin oedd i godi’r tŵr ym Mhetrograd yn dilyn y Chwy ...

                                               

Tyrau Genoa yng Nghorsica

Mae Tyrau Genoa yng Nghorsica yn gyfres o amddiffynfeydd arfordirol a adeiladwyd gan Weriniaeth Genoa rhwng 1530 a thua 1620 i atal ymosodiadau gan y môr-ladron Barbari. Roedd Corsica wedi cael ei reoli gan Genoa ers 1284 wedi iddynt sefydlu eu g ...

                                               

Theatr yr Abaty

Theatr enwog yn Nulyn, Gweriniaeth Iwerddon, ywr Theatr yr Abaty. Sefydlwyd yr Abaty ym 1904 gan grŵp a oedd yn cynnwys W. B. Yeats gydar nod o hyrwyddo dawn llenyddol Gwyddelig.

                                               

La Scala

Mae La Scala, yr enw byr Eidaleg ar gyfer Teatro alla Scala, yn Dŷ Opera ym Milan, yr Eidal. Cafodd y theatr ei agor ar gyfer perfformiadau ar 3 Awst 1778. Ei enw gwreiddiol oedd y Nuovo Regio Ducale Teatro alla Scala. Y perfformiad cyntaf oedd p ...

                                               

Neuadd Carnegie

Neuadd gyngerdd yn Ninas Efrog Newydd yw Neuadd Carnegie, syn enwog fel lleoliad ar gyfer cerddoriaeth fyw. Y cyfeiriad yw 881 Seventh Avenue. William Burnet Tuthill oedd y pensaer. Talodd y dyngarwr Andrew Carnegie am ei adeiladu. Agorodd y neua ...

                                               

Opera Metropolitan

Maer Opera Metropolitan yn gwmni opera Americanaidd sydd wedii leoli yn Ninas Efrog Newydd, gydai chartref yn Nhŷ Operar Metropolitan yng Nghanolfan Lincoln ar gyfer y Celfyddydau Perfformio. Rheolir y cwmni gan Gymdeithas yr Opera Metropolitan c ...

                                               

Paladiwm Llundain

Theatr 2.286 sedd yn West End Llundain yw Paladiwm Llundain. Fei lleolir yn ardal Soho yn Ninas Westminster. Perfformiodd Ian Dury a Cass Elliot eu sioeau olaf yn y Paladiwm.

                                               

Teatro di San Carlo

Tŷ opera yn Napoli, yr Eidal ywr Teatro di San Carlo. Weithiau fei gelwir yn Teatro San Carlo neun syml y San Carlo. Ystyr ei enw yw Theatr Sant Siarl. Pan gafodd ei adeiladu gyntaf hwn oedd y tŷ opera mwyaf yn y byd. Heddiw, maen dal i fod yn un ...

                                               

Tŷ Opera Brenhinol

Maer Tŷ Opera Brenhinol yn dŷ opera a lleoliad celfyddydau perfformio mawr yn Covent Garden, canol Llundain. Cyfeirir yn aml at yr adeilad mawr fel "Covent Garden" yn unig, ar ôl defnydd blaenorol y safle cyn adeiladur Tŷ Opera ym 1732. Maen Gart ...

                                               

Ysbyty Al-Shifa

Prif ysbyty dinas Gaza ar ysbyty mwyaf yn Llain Gaza, Palesteina, yw Ysbyty Al-Shifa. Fei lleolir ger canol dinas Gaza. Maen ysbyty athrofaol a ystyrir yn un or rhai gorau yn Llain Gaza. Daeth yn adnabyddus ledled y byd oherwydd y lluniau a ddarl ...

                                               

Rhestr ysbytai Cymru

Pencadlys: Abertawe Ysbyty Garngoch, Gorseinon Ysbyty Treforys, Treforys Ysbyty Cefn Coed, y Cocyd, Abertawe Ysbyty Fairwood, Cilâ Uchaf Ysbyty Gellinudd, Pontardawe Ysbyty Singleton, Abertawe Ysbyty Hill House, Sgeti, Abertawe Ysbyty Gorseinon, ...

                                               

Uned gofal dwys

Ward arbennig mewn ysbyty syn darparu triniaeth feddygol ddwys i gleifion sydd mewn cyflwr difrifol wael neu ansefydlog yw uned gofal dwys, neu adran therapi dwys. Maen cynnwys dyfeisiau technegol a soffistigedig iawn syn monitro cyflwr y claf, a ...

                                               

Bwrdeistref sirol

Wrth greu cynghorau sir ym 1889, dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1888, crewyd hefyd y fwrdeistrefi sirol ar gyfer y dinasoedd mawr oedd eisoes gyda chorfforaeth i redeg prif swyddogaethau awdurdod lleol. Effaith statws bwrdeistref sirol oedd bod yr a ...

                                               

Maestref

Ardal breswyl yw maestref fel rheol, ond cânt eu diffinio yn wahanol ar draws y byd. Gall fod yn ardal breswyl mewn dinas fawr, neun gymuned breswyl o fewn pellter cymudo i ddinas. Mae gan rai maestrefi rywfaint o ymreolaeth lywodraethol, ac mae ...

                                               

Dinasoedd mwyar byd

Nid oes un ateb syml ir cwestiwn o benderfynu ar ddinas fwyaf y byd neu ddinasoedd mwyaf y byd. Maer ateb yn dibynnu ar ba ddifiniad o "ddinas" a ddefnyddir a beth a olygir gan "faint" y ddinas, ac yna sut y caiff y diffiniadau hyn eu defnyddio. ...

                                               

Dinas Ashraf

Gwersyll neu ddinas a leolir ir gogledd-ddwyrain o dref Khalis yn Irac, tua 20 km or ffin ag Iran a 60 km ir gogledd o ddinas Baghdad, yw Dinas Ashraf neu Gwersyll Ashraf. Enwir y ddinas ar ôl Ashraf Rajavi, carcharor gwleidyddol enwog yng nghyfn ...

                                               

Cwm-wysg

Cymuned amaethyddol ym mhlwyf Traean-glas ir gorllewin o bentref Trecastell, Sir Frycheiniog, yw Cwm-wysg neu Cwm Wysg. Symudodd nifer o deuluoedd Mynydd Epynt i Gwm-wysg ar ôl ir Weinyddiaeth Ryfel eu gorfodi i adael eu cartrefi ond dioddefodd d ...

                                               

Maerdref

Maerdref oedd yr enw Cymraeg Canol am brif dref y cwmwd yn Oes y Tywysogion. Roedd y faerdref yn eiddor tywysog neu arglwydd lleol ac yn gwasanaethu fel canolfan weinyddol y cwmwd. Yno yn y faerdref cynhelid y llys barn lleol. Roedd gan bob maerd ...

                                               

Oppidum

Mae Oppidum yn air Lladin yn golygu y prif dref mewn ardal weinyddol. Dawr gair or Lladin cynharach ob-pedum, "mangre wedi ei hamgau". Cysylltir yr oppida yn gyffredinol âr Celtiaid. Disgrifiodd Iŵl Cesar y trefi a welodd yng Ngâl fel oppida, ac ...

                                               

Amritsar

Mae Amritsar yn ddinas yn y Punjab yng ngogledd-orllewin India. Sefydlwyd Amritsar yn 1577 gan Ram Das, pedwerydd guru y Siciaid. Maen ddinas sanctaidd ir Siciaid er hynny. Maen enwog am ei Theml Aur. Digwyddodd Cyflafan Amritsar yno yn 1919 pan ...

                                               

Bethlehem

Maer erthygl hon yn ymwneud âr dref hanesyddol yn Judaea. Am enghreifftiau eraill or enw gweler Bethlehem gwahaniaethu Mae Bethlehem yn ddinas yn y Dwyrain Canol ar y Lan Orllewinol, lle cafodd Iesu Grist ei eni ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, yn ô ...

                                               

Bodh Gaya

Dinas yn India yw Bodh Gaya neu Bodhgaya. Saif yn nhalaith Bihar. Maen enwog fel y man lle cyrhaeddodd Gautama Siddhartha, y Bwdha hanesyddol, ei Oleuedigaeth. Bodh Gaya ywr bwysicaf o bedair man pererindod i ddilynwyr Bwdiaeth; y tair arall yw K ...

                                               

Caergystennin

Hen enw dinas Istanbul yn Nhwrci yw Caergystennin. Ei henw gwreiddiol oedd Byzantium. Cafodd hir enw Caergystennin oherwydd fod yr Ymerawdwr Rhufeinig Cystennin I wedi ei gwneud yn brifddinas Ymerodraeth Rufeinig ar 11 Mai 330. Rhoddodd yr enw No ...

                                               

Hebron

Gweler hefyd Hebron gwahaniaethu. Dinas ar y Lan Orllewinol yw Hebron. Ers dechrau 1997, mae 80% or ddinas dan reolaeth Awdurdod Cenedlaethol Palesteina ar gweddill yn cael ei rheoli gan Israel. Roedd y boblogaeth yn 2006 tua 167.000, bron i gyd ...

                                               

Jeriwsalem

Prifddinas de facto gwladwriaeth Israel yw Caersalem ac weithiau Jeriwsalem neu Jerwsalem. Mae hin dref hynafol o bwysigrwydd crefyddol arbennig yn hanes Iddewiaeth, Cristnogaeth ac Islam. Er bod yr Israeliaid yn hawlio Caerselem yn brifddinas Is ...

                                               

Kyoto

Dinas hynafol yng nghanolbarth Japan, yn ne ynys Honshu, yw Kyoto. Mae wedi bod yn ganolfan diwylliant pwysig iawn ers y cyfnod Heian pan fun brifddinas y wlad. Erys nifer o balasau a themlau hynafol yn y ddinas. Maen ddinas bwysig i ddilynwyr Sh ...

                                               

Lhasa

Lhasa yw prifddinas draddodiadol Tibet a phrifddinas Talaith Ymreolaethol Tibet dan lywodraeth Gweriniaeth Pobl Tsieina. Y ddinas yw canolfan draddodiadol y Dalai Lama ac mae Bwdhaeth Tibet yn ei hystyried y ddinas fwyaf sanctaidd yn Tibet. Maer ...

                                               

Mecca

Dinas sanctaidd yn ardal Hijaz, talaith Al-Harama, yng ngorllewin Sawdi Arabia yw Mecca, neu Makkah fel y gelwir hi yn Arabeg. Dyma grud y grefydd Islamaidd. Maer ddinas yn gyrchfan bererindota bwysig i Fwslemiaid, yn arbennig yn ystod yr Hajj fl ...

                                               

Medina

Ceir sawl dinas arall or enw Medina - gweler Medina gwahaniaethu Medina yw dinas ail fwyaf sanctaidd y grefydd Islam. Yma y bur Proffwyd Muhammad farw ac mae ei feddrod yn y ddinas. Mae Medina yn gorwedd tua 100 milltir o arfordir y Môr Coch ir g ...

                                               

Puri

Dinas yn nhalaith Orissa yn India yw Puri. Fei lleolir ar lan Bae Bengal yn nwyrain India. Maen ganolfan grefyddol ac yn ganolfan gwyliau glan môr gyda thraethau da. Poblogaeth: tua 157.610. Mae Puri yn enwog fel canolfan addoliad y duw Jagannath ...

                                               

Qom

Mae Qom yn ddinas hanesyddol yng ngogledd canolbarth Iran. Maen gorwedd 156 km ir de-orllewin o Tehran, prifddinas Iran, ac maen brifddinas talaith Qom. Amcangyfrifwyd fod ganddi boblogaeth o 1.042.309 yn 2005. Maer ddinas yn gorwedd ar lannau Af ...

                                               

Rhufain

Prifddinas yr Eidal yw Rhufain. Saif ar lan Afon Tiber tua 30 km o lan y Môr Canoldir. Lleolir Dinas y Fatican, sef sedd y Pab ar Eglwys Gatholig Rufeinig mewn clofan yng nghanol y ddinas; hi yw gwlad leiar byd. Mae gan y brifddinas boblogaeth o ...

                                               

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela yw prifddinas cymuned ymreolaethol Galisia yn Sbaen. Yn 1985 cyhoeddwyd hen ddinas Santiago yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO. Roedd y boblogaeth yn 92.919 yn 2005. Mae Santiago wedi bod yn gyrchfan bwysig i bererinion ...

                                               

Sarnath

Sarnath ywr man lle traddododd Siddhartha Gotama, y Bwdha, ei bregeth gyntaf yn egluror Dharma, a lle ffurfiwyd y Sangha Bwdhaidd cyntaf. Maen gorwedd yn nhalaith Uttar Pradesh yn India, 13 kilomedr ir gogledd-ddwyrain o ddinas Varanasi. Maen un ...

                                               

Tyddewi

Tyddewi yw dinas leiaf Cymru a sedd esgobaeth Tyddewi. Mae yng nghymuned Tyddewi a Chlos y Gadeirlan, o ran llywodraeth leol. Yn ôl traddodiad fei sefydlwyd gan Dewi Sant yn y 6g. Mae Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn dominyddur dref. Cynrychiolir yr a ...

                                               

Varanasi

Dinas yn nhalaith Uttar Pradesh yn India yw Vārānasī, gynt Benares, Banaras neu Benaras. Ystyrir y ddinas yn ddinas sanctaidd gan ddilynwyr crefydd Hindŵaeth. Saif Varanasi rhwng Afon Ganga ac Afon Varuna, ac ystyrir ei bod yn un o ddinasoedd hyn ...

                                               

Llyn Manasarovar

Llyn dŵr croyw yn Tibet, syn gorwedd tua 2.000 km ir gorllewin o Lhasa, yw Llyn Manasarovar neu Lyn Manasa Sarovar. Ir gorllewin o Lyn Manasarovar ceir Llyn Rakshastal ac ir de ceir mynydd sanctaidd Kailash; fel Kailash, mae Llyn Manasarovar yn l ...

                                               

Llyn Namtso

Llyn syn gorwedd ar y ffin rhang Swydd Damxung yn Rhaglawiaeth Lhasa a Swydd Baingoin yn Rhaglawiaeth Nagqu, Tibet, yw Llyn Namtso neu Nam Co. Maen gorwedd 4.718m i fyny tua 70 milltir ir gogledd-orllewin o Lhasa, prifddinas Tibet. Dymar llyn dŵr ...

                                               

Llyn Tsomgo

Llyn yn nwyrain Sikkim, India, yw Llyn Tsomgo. Maer enw Tibeteg yn golygu "Pen Llyn" neu "Llyn y tarddle". Gorwedd y llyn tua 3.780 medr i fyny ger y ffin â Tibet, tua 40 km ir gogledd-orllewin o ddinas Gangtok, prifddinas Sikkim. Mae ffordd droe ...

                                               

Llyn Yamdrok

Llyn yn rhaglawiaeth Lhasa, Tibet, a ystyrir yn un o lynnoedd sanctaidd y wlad honno, yw Llyn Yamdrok. Ei hyd yw tua 72 km. Amgylchynnir y llyn gan sawl copa eiraog ac maen cael ei fwydo gan nifer o ffrydiau syn disgyn o lethraur mynyddoedd hynny ...

                                               

Copa Adda

Mynydd o siâp pigyrnaidd yng nghanolbarth Sri Lanca yw Copa Adda. Maen adnabyddus fel lleoliad y Sri Pada, craig 1.8 m ger y copa, syn sanctaidd yn nhraddodiad Bwdhaeth fel ôl troed y Bwdha, i Hindŵiaid fel ôl troed y duw Shiva ac i Fwslemiaid fe ...

                                               

Mynydd Chomolungma

Mynydd Everest neu Qomolangma ywr mynydd uchaf yn y byd. Fei lleolir ar y ffîn rhwng Tibet a Nepal yn yr Himalaya, ac ei uchder yw 8.848.86 medr uwch lefel y môr.

                                               

Mynydd Fuji

Mynydd Fuji neu Fujiyama yw mynydd uchaf Japan. Saif ar ynys Honshū, ar y ffin rhwng taleithiau Shizuoka a Yamanashi, ychydig ir gorllewin o Tokyo. Gellir ei weld o Tokyo ar ddiwrnod clir. Y dinasoedd agosaf ato yw Gotemba yn y dwyrain, Fuji-Yosh ...

                                               

Kangchenjunga

Kangchenjunga ywr trydydd mynydd yn y byd o ran uchder. Kangchenjunga ywr mynydd uchaf yn India ar ail-uchaf yn Nepal. Ystyr yr enw Kangchenjunga yw "Pum trysor yr eira", gan fod pum copa ir mynydd. Hyd at 1852, credid mai Kangchenjunga oedd y my ...

                                               

Kailash

Mynydd sanctaidd 6.638 m o uchder yng nghadwyn mynyddoedd Gangdisê yn Himalaya Tibet yw Kailash, y cyfeirir ato hefyd fel Mynydd Kailash Kailāśā ; Tibeteg: Gangs Rin-po-che). Wrth odrer mynydd gorwedd tarddleoedd rhai or afonydd mwyaf yn Asia, se ...

                                               

Mynydd Olympus

Y mynydd uchaf yng Ngwlad Roeg yw Mynydd Olympus. Gan fod gwaelod y mynydd bron ar lefel y môr, mae mwy o ddringo iw wneud i gyrraedd y copa nag ar bron unrhyw fynydd arall yn Ewrop. Saif tua 80 km o ddinas Thessaloniki, a gellir ei ddringo o dre ...

                                               

Taipei Tsieineaidd

Enw a ddefnyddir gan wlad Taiwan neu Weriniaeth Tsieina wrth gystadlu mewn nifer o ddigwyddiadau rhyngwladol yw Taipei Tsieineaidd. Yng nghyd-destun yr anghydfod rhwng Taiwan a Gweriniaeth Pobl Tsieina dros statws y wlad, dadl nas torrwyd ers diw ...

                                               

Ynysoedd Prydain

Mae Ynysoedd Prydain yn derm a ddefnyddir gan rai pobl am ynysoedd Prydain Fawr, Iwerddon ac Ynys Manaw, ynghyd âr ynysoedd llai ou cwmpas. Fel term daearyddol yn unig, fei defnyddir weithiau ar gyfer ynysoedd gwledydd Prydain, ond mae gwahaniaet ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →