ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 152                                               

Mur Berlin

Mur Berlin oedd yr enw answyddogol a roddwyd ar y mur anferth a godwyd ym 1961 ym Merlin rhwng Gorllewin Berlin a Dwyrain Berlin i atal ffoaduriaid rhag croesi ir Gorllewin. Serch hynny, honnodd llywodraeth y Dwyrain ir mur gael ei adeiladu er mw ...

                                               

Mur Mawr Gorgan

Gwaith amddiffynol hynafol a leolir yn ardal Gorgan yng ngogledd-ddwyrain Iran, yn y rhanbarth a adnabyddid yn yr Henfyd fel Hyrcania, yw Mur Mawr Gorgan. Cyfeirir ato hefyd fel Mur Amddiffynol Gorgan, Rhwystr Anushirvân, Rhwystr Firuz a Qazal Al ...

                                               

Mur Israelaidd y Lan Orllewinol

Mur sydd wrthin cael ei godi gan wladwriaeth Israel yw Mur Israelaidd y Lan Orllewinol. Mur o slabiau concrid ydyw yn bennaf. Maer Mur yn ddadleuol iawn. Honar awdurdodau Israeliaidd fod angen y mur er mwyn rhwystro terfysgwyr rhag croesi or Lan ...

                                               

Mur Mawr Tsieina

Hen amddiffynfa Tsieineaidd yw Mur Mawr Tsieina. Ystyrir ei fod yn un o ryfeddodaur byd. Os cynhwysir y muriau atodol sydd hefyd yn rhan ohono, maer Mur Mawr yn ymestyn am 50.000 km. Maen ymestyn or ffin bresennol rhwng Tsieina a Gogledd Corea i ...

                                               

Murlun

Peintiad ar fur neu nenfwd yw murlun. Yn aml mae elfennau pensaerniol or wal neur nenfwd yn cael eu cymhathu i mewn ir llun. Ar adegau peintir y llun ar ganfas mawr a roddir yn sownd ar y wal e.e. marouflage. Mae peth dadlau fodd bynnag a yw maro ...

                                               

Wal sych

Wal garreg heb forter ynddi ydy wal sych, syn nodweddiadol o ffiniau caeau yng nghefn gwlad Cymru a gwledydd eraill. Mae eu cryfder yn deillio or grefft o gloir cerrig, drwy roi "dau ar un, ac un ar ddau". Feu defnyddiwyd er mwyn nodir ffin rhwng ...

                                               

Mynachlog

                                               

Lleiandy

                                               

Mynydd Athos

Mynydd sanctaidd a gorynys yng Ngwlad Groeg syn gartref i nifer o fynachlogydd yr Eglwys Uniongred ac a reolir fel math o weriniaeth fynachol o fewn Groeg yw Mynydd Athos. Mae isthmws o dir isel yn ei gysylltu âr tir mawr. Dominyddir y gorynys ga ...

                                               

Mynachlog Santes Catrin

Mynachlog ar orynys Sinai yn yr Aifft yw Mynachlog Santes Catrin. Saif ger llethrau isaf Mynydd Sinai. Dymodwyd y fynachlog, syn perthyn i Eglwys Uniongred Groeg, yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO. Ystyrir mai Mynachlog Santes Catrin ywr fyna ...

                                               

30 St Mary Axe

                                               

Adeilad Chrysler

Nendwr yn Dinas Efrog Newydd yw Adeilad Chrysler. Dylunwyd yr adeilad gan William Van Alen. Adeiladwyd rhwng 1928 a 1930, ac roedd, am 11 mis, yr adeilad talaf yn y byd. Edmygir ar adeilad ledled y byd fel enghraifft disgliar o bensaernïaeth Art ...

                                               

Adeilad Empire State

Nendwr yn Ninas Efrog Newydd yn yr Unol Daleithiau yw Adeilad Empire State. Saif lle mae Fifth Avenue yn croesi West 34th Street. Mae ganddo 102 o loriau, a rhwng dyddiad ei orffen yn 1931 a gorffen adeiladu Twr Gogleddol Canolfan Fasnach y Byd y ...

                                               

Adeilad Woolworth

Nendwr cynnar yn Efrog Newydd yw Adeilad Woolworth a gwblhawyd ym 1913. Roedd yn adeilad talaf y byd hyd at 1930 pan adeiladwyd 40 Wall Street ac Adeilad Chrysler, hefyd yn Efrog Newydd. Mae’n sefyll yn ymyl ardal Tribeca ar ynys Manhattan. Cynll ...

                                               

Burj Khalifa

Tŵr uchaf y byd yw Burj Khalifa. Fei lleolir yn Dubai yn Yr Emiradau Arabaidd Unedig. Dechreuwyd ei adeiladu ar 21 Medi, 2004, a chafodd ei orffen ar 1 Hydref 2009. Burj Dubai oedd enwr adeilad cyn ei agoriad swyddogol ar 4 Ionawr 2010. Ar 12 Med ...

                                               

Canolfan Masnach y Byd

Cyfuniad o saith adeilad yn Ninas Efrog Newydd oedd Canolfan Masnach y Byd. Cynlluniwyd gan y pensaer Americanaidd-Japaniaidd Minoru Yamasaki. Roedd yn cynnwys 13.4 miliwn troedfedd sgwar o swyddfeydd. Y rhannau mwyaf enwog oedd y Ddau Dŵr oedd y ...

                                               

Centre Point

Adeilad yn Llundain Fwyaf yw Centre Point, syn cynnwys tŵr 33-llawr; bloc 9-llawr ir dwyrain syn cynnwys siopau, swyddfeydd, unedau manwerthu a fflatiau deulawr; a bloc cysylltu rhwng y ddau ar y llawr cyntaf. Saif ar 101-103 New Oxford Street a ...

                                               

Edifício Itália

Tŵr yn ardal ariannol São Paulo, Brasil, yw Edifício Itália. Agorodd yn 1965. Gydag uchder o 168 m a 46 llawr, dymar ail adeilad uchaf ym Mrasil.

                                               

Mirante do Vale

Tŵr yn ardal ariannol São Paulo, Brasil yw Mirante do Vale. Agorodd yn 1960. Gydag uchder o 170 m a 51 llawr, dymar adeilad uchaf ym Mrasil.

                                               

Tŵr Fukuoka

                                               

Tŵr Mileniwm (Wien)

Tŵr a bloc o swyddfeydd ydy Tŵr Mileniwm a hynny yn ardal Brigittenau yn Wien. Hwn ydyr adeilad talaf yn Awstria. Maer llawr gwaelod yn cynnwys canolfan siopa, sinema a bwytai. Maen 171 metr o uchder a hwn ydy trydydd tŵr uchaf Awstria. Cafodd ei ...

                                               

Willis Tower

Adeilad yn Chicago yn yr Unol Daleithiau ywr Willis Tower. Saif lle mae Wacker drive yn croesi Adams Avenue. Mae ganddo 108 o loriau, a rhwng dyddiad ei orffen yn 1970 a gorffen adeiladu Twr Gogleddol Taipei 101 yn 1998, ef oedd yr adeilad talaf ...

                                               

Alhambra

Palas or canol oesoedd oedd yn perthyn i frenhinoedd Islamaidd Teyrnas Granada ywr Alhambra. Saif ar fryn ar ochr dde-ddwyreiniol dinas Granada yn Andalucía, Sbaen. Dawr enw or lliw coch ar y tir sydd o gwmpas yr Alhambra, sydd hefyd erbyn heddiw ...

                                               

Palas Buckingham

Gorwedd Palas Buckingham yng nghanol Llundain, Lloegr, ger gorsaf Victoria, Parc Iago Sant a Green Park. Mae brenin neu frenhines y DU yn byw yno ac yng Nghastell Windsor. Mae rhai stafelloedd yn agored i ymwelwyr yn yr haf, ond mae llawer o dwri ...

                                               

Castell Balmoral

Tŷ ystâd fawr yw Castell Balmoral, sydd wedii leoli yn ardal Royal Deeside, Swydd Aberdeen, Yr Alban. Prynwyd yr ystâd gan gydweddog y Frenhines Victoria, y Tywysog Albert, maen dal i fod yn hoff gartref brenhinol yn yr haf. Etifeddwyd ystâd Balm ...

                                               

Castell Montsoreau

Castell dadeni yn Nyffryn Loire yn ninas Montsoreau, ngorllewin Ffrainc yw Castell Montsoreau. Y dyddiau hyn, maen Amgueddfa Celf Gyfoes. Mae gan yr amgueddfa arwynebedd o 3200 m², a chafodd 50.000 o ymwelwyr yn 2018. Agorwyd yr amgueddfa yn 2016 ...

                                               

Castell Windsor

Lleolir Castell Windsor yn nhref Windsor, Berkshire, De-ddwyrain Lloegr; dymar castell cyfannedd mwyaf yn y byd. Maen dyddion ôl i oes Gwilym Gwncwerwr, a hwn ywr castell hynaf i gael ei gyfanheddun barhaol. Maen un o gestyll enwocaf y byd. Mae a ...

                                               

Catetinho

Dawr enw Catetinho o adeilad swyddogol yr Arlywydd: Palas Catete; fei codwyd gan rosiect Oscar Niemeyer - mewn 10 diwrnod yn Nhachwedd 1956. Maen adeilad syml, allan o bren ac fei adnabyddir fel "T ábuas Palace ". Lleolwyd yr adeilad fel bod ychy ...

                                               

Louvre

Amgueddfa yn ninas Paris, Ffrainc yw Amgueddfar Louvre. Dyma amgueddfa genedlaethol Ffrainc. Maen un or amgueddfeydd mwyaf a phwysicaf yn y byd syn gartref i sawl gwaith celf enwog o gyfnod yr Henfyd ymlaen. Dechreuodd y Louvre fel palas brenhino ...

                                               

Palas

Preswylfa fawreddog yw plas, yn enwedig honno o eiddo teulu brenhiniol, pennaeth gwladwriaeth neu un a fedd ar bŵer a dylanwad megis esgob neu archesgob. Tardd y gair or enw Lladin Palātium, sef Bryn Palatin, lle y safai preswyfeydd ymerodraethol ...

                                               

Palas Dunfermline

Palas brenhinoedd yr Alban oedd Palas Dunfermline. Fei lleolid yn nhref Dunfermline, yn Fife, dwyrain yr Alban. Safair palas ger Abaty Dunfermline. Ganwyd tri o frenhinoedd yr Alban yma, David II, Iago I a Siarl I. Ailadeiladwyd gan y Brenin Iago ...

                                               

Palas Holyrood

Sefydlwyd Palas Holyrood, neun swyddogol Palas Tŷ Holyrood, fel mynachlog gan David I, brenin yr Alban yn 1128, ac mae wedi gwasanaethu fel prif gartref brenhnoedd a brenhinesaur Alban ers yr 15g. Safair palas ar ben y Filltir Frenhinol yng Nghae ...

                                               

Palas Whitehall

                                               

Palas Sant Iago

Lleolir Palas Sant Iago yn Ninas Westminster, Llundain Fwyaf. Yn draddodiadol dyma gartref swyddogol brenin neu frenhines y Deyrnas Unedig, ond ers oes Victoria mae pob un ohonynt wedi byw ym Mhalas Buckingham. Saif ar safle hen ysbyty ar gyfer m ...

                                               

Priordy

Mynachlog Gristnogol dan reolaeth prior yw priordy. Cymuned fechan o fynachod syn byw mewn priordy, sydd fel rheol yn gangen o gymuned fwy syn byw mewn abaty dan reolaeth abad. Ystyr lythrennol y gair priordy yw "Tŷr Prior" mewn cyferbyniad â "Th ...

                                               

Pyramid

Defnyddir y term pyramid am unrhyw adeilad lle maer ochrau yn ffurfio triongl ac yn cyfarfod mewn un pwynt. Fel rheol mae gan byramid dair neu bedair ochr, ond gall fod a mwy. Gan fod y rhan fwyaf o bwysau pyramid yn y rhan isaf, mae pyramidau yn ...

                                               

Pyramidaur Aifft

Pyramidaur Aifft ywr enwocaf o byramidaur byd, ac maent yn un o brif symbolau gwareiddiad yr Hen Aifft. Cawsant ei hadeiladu fel beddrodau ir brenhinoedd or Hen Deyrnas yn bennaf, er y gall bod rhai yn dyddio or Deyrnas Ganol. Mae rhwng 80 a 111 ...

                                               

Pyramidau Giza

Pyramidau Giza, ger lan Afon Nîl ar gyrion Cairo, ywr enwocaf o byramidaur Aifft. Ceir tri pyramid mawr yn Giza. Y mwyaf, ar mwyaf yn yr Aifft, yw Pyramid Mawr Khufu, un o Saith Rhyfeddod yr Hen Fyd oherwydd ei faint. Mae Pyramid Khafre bron cyma ...

                                               

Ceffylau bach

Reid ffair ywr ceffylau bach. Mae reidwyr yn eistedd ar geffylau ffug sydd yn troi mewn cylch ac yn symud i fyny ac i lawr megis carlamu, tra bo cerddoriaeth yn canu.

                                               

Dwmbwr-dambar

Reid ffair yw dwmbwr-dambar gyda llithren syn troelli o gwmpas tŵr. Mae reidwyr yn esgyn grisiau y tu mewn ir tŵr ac yn llithro o ben y dwmbwr-dambar ir gwaelod ar sach neu fat, a wneir yn aml o hesian neu ddefnydd tebyg.

                                               

Llithren

Maer llithren yn strwythur syn ei gwneud hin bosibl i ddisgyn trwy lithro o un pwynt ir llall. Gellir gwneud y strwythur hwn o wahanol ddeunyddiau, ac fei bwriedir ar gyfer gwahanol ddefnyddiau, megis chwarae, symud pobl ar frys neu gludo deunydd ...

                                               

Weiren wib

Cebl neu raff rhwng dau fan, un yn uwch nar llall, ac iw lawr mae reidiwr yn llithro ar harnais, sedd grog neu ddolen o ryw fath yw weiren wib neu wifren wib. Cynhelir weiren wib fel atyniad ar ben ei hun, neu yn reid mewn barc thema neu antur, a ...

                                               

Crannog

Mae crannog yn fath o lyndy a godid ar ynys, artiffisial fel rheol ond naturiol weithiau, mewn llynnoedd yn yr Alban, Iwerddon, ayyb. Dawr enw or gair Gwyddeleg crannóg, o crann pren’. Prif fantais crannog oedd ei bod yn hawdd iw hamddiffyn. Gell ...

                                               

Cylch cytiau caeedig

Math o Gytiaur Gwyddelod carreg syn dyddion ôl ir Oes Efydd ydy cylch cytiau caeedig. Cychwynnwyd eu codi tua 1.500 C.C. a daethant i ben tuar adeg y daeth y Rhufeiniaid i Ynys Prydain. Mae archaeolegwyr wedi canfod fod llawer or cytiau cynharaf ...

                                               

Sinemar Castell

Mae Sinemar Castell yn gyn-sinema sydd wedii lleoli ar dir Castell Abertawe yn Abertawe, yn ne Cymru. Yn ystod y Blitz yn ystod yr Ail Ryfel Byd, dyma oedd yr unig adeilad ar Stryd y Castell yn Abertawe i oroesi. Maen adeilad rhestredig Gradd II. ...

                                               

7-Eleven

Cadwyn o siopau cyfleus byd eang yw 7-Eleven. Dymar gadwyn o siopau mwyaf yn y byd hyd Mawrth 2007, gan guro McDonalds o 1.000 o siopau. Lleolir eu siopau mewn 18 gwlad, gydar mwyafrif yn Japan, yr Unol Daleithiau, Taiwan a Gwlad Tai. Mae 7-Eleve ...

                                               

Siop adrannol

Adeilad adwerthol sydd yn gwerthu nifer fawr o wahanol nwyddau traul yw siop adrannol. Gan amlaf maer rhain yn cynnwys dillad a chyfwisg, celfi tŷ bychain, offer a pheiriannaur gegin, offer ac addurniadaur ardd, a bwyd. Rhennir y nwyddau sydd ar ...

                                               

Harrods

Siop yw Harrods sydd wedi ei lleoli ar Heol Brompton, Llundain, Knightsbridge, Llundain, Lloegr. Yn gysylltiedig â chwmni Harrods mae Harrods Bank, Harrods Estates, Harrods Aviation a Air Harrods. Mae safler siop yn mesur 4.5 erw 18.000 m2 ac mae ...

                                               

John Lewis

Siop adrannol yw John Lewis. Agorodd siop gyntaf y cwmni yn 1864 yn Oxford Street, Llundain. Erbyn hyn, mae 45 oi siopau ar draws yr Alban a Lloegr, ac un yng Nghymru. Siop Caerdydd ar yr Aes ywr un fwyaf y tu allan i Lundain.

                                               

Kwik Save

Cwmni o siopau cadwyn archfarchnad oedd Kwik Save a sefydlwyd ym 1959 gan Gymro a anwyd yn y Rhyl, sef Albert Gubay. Agorodd Mr Gubay y Kwik Save gyntaf ym Mhrestatyn, a bu pencadlys y cwmni yno am flynyddoedd. Fe werthodd er cwmni yn 1973 ac mae ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →