ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 151                                               

Argae Aswan

Rhoddir yn enw Argae Aswan i ddau argae ar draws Afon Nîl gerllaw dinas Aswan yn yr Aifft. Yr argae hynaf yma yw Argae Isel Aswan ; yr un diweddaraf ac enwocaf yw Argae Uchel Aswan. Adeiladwyd y ddau argae i osgoi llifogydd ar yr afon, i gynhyrch ...

                                               

Fflodiart

Mae fflodiart neu lifddor, yn ddor syn cael ei ddefnyddioi reoli llif dwr mewn muriau llifogydd, cronfeydd, afonydd, nentydd neu systemau llifgloddiau. Gallant gael eu dylunio i osod uchder brig gorlifannau ar gyfer argaeau, i addasu graddfa llif ...

                                               

Llyn Cachí

Cronfa ddŵr yn Costa Rica yw Llyn Cachí. Ffurfiwyd y llyn pan godwyd Argae Cachí yn y 1970au. Maen gorwedd ym Mharc Cenedlaethol Tapantí, ir de-ddwyrain o Cartago yn Nhalaith Cartago. Y brif dref ar ei lan yw Cachí, syn rhoi ei enw ir llyn. Ceir ...

                                               

Bryngaer

Caer a adeiladwyd ar ben bryn fel adeilad amddiffynol yw bryngaer. Mae ei ffurf yn dilyn ffurf y bryn a fel arfer mae rhagfur a ffos oi gwmpas. Codwyd bryngaerau mewn cyfnodau wahanol ac i bwrpas wahanol, ond yng Nghymru adeiladwyd mwyafrif ohony ...

                                               

Magdalensberg

Mae Magdalensberg yn fynydd yn Kärnten yn Awstria, sydd hefyd yn safle archaeolegol pwysig. Ceir yma weddillion oppidum neu ddinas gaerog Geltaidd, ac mae cloddio archaeolegol wedi darganfod llawer o gelfi or cyfnod Celtaidd diweddar ar cyfnod Rh ...

                                               

Bistro

Tŷ bwyta bychan gyda phrisiau rhesymol a bwyd gymharol syml ydy bistro gydai arddull yn Ffrengig. Efallai, fodd bynnag, maer nodwedd amlycaf or bistro yw ei fod yn coginio bwyd-cartref gyda prydau syml a gonest, megis cassoulet a phrydau eraill s ...

                                               

Bwffe

Ffordd o weini bwyd syn galluogir ciniäwr i ddewis ei bryd ai roi ar blât ei hun yw bwffe. Gosodir gwahanol fwydydd ar fwrdd neu gownter yn yr ardal fwyta neun agos iddi. Weithiau bydd cogydd neu weinydd yno i arlwyo bwydydd penodol, yn enwedig y ...

                                               

Parlwr hufen iâ

Math o fwyty ydy parlwr hufen iâ syn darparu sawl math o hufen iâ iw gwsmwriaid. Agorwyd y parlwr hufen iâ cyntaf ym Mharis, Ffrainc yn 1668.

                                               

Camlas

Dyfrffordd wedi ei gwneud gan ddyn rhwng llynnoedd, afonydd neu foroedd yw camlas. Pwrpas camlas yw cludo nwyddau neu bobl mewn cwch neu long. Mae camlesi hefyd yn cael eu creu er mwyn dod â dŵr i ddyfrhau tiroedd sychion. Mae rhai pobl yn byw me ...

                                               

Afon Chao Phraya

Afon fawr yng nghanolbarth Gwlad Tai yw Afon Chao Phraya, syn aberu yng Ngwlff Gwlad Tai. Saif Bangkok, prifddinas y wlad, ar ei glannau. Ei hyd yw 372 km. Teitl ffiwdal am gadfridog neu arglwydd yw chao phraya ; ond cyfieithiad arferol yr enw yw ...

                                               

Camlas Corinth

Camlas ddofn ar Isthmws Corinth yng nghanolbarth Gwlad Groeg yw Camlas Corinth. Maen cysylltu Gwlff Saronica ir de a Gwlff Corinth ir gogledd ac yn gwahanur Peloponnesos oddi wrth Attica. Fei henwir ar ôl dinas Corinth, syn sefyll yn agos iddi. A ...

                                               

Camlas Panama

Camlas enfawr yng nghuldir Panama yw Camlas Panama syn cysylltur Cefnfor Iwerydd ar Cefnfor Tawel Mae dau grŵp o lociau ochr arfordir y Cefnfor Tawel ac un ochr arfordir Cefnfor Iwerydd. Mae drysau dur enfawr yn pwyso 745 tunnell, ac yn 21 medr o ...

                                               

Camlas Suez

Camlas enfawr yn yr Aifft yw camlas Suez. Mae hi rhwng Port Said ar arfordir y Môr Canoldir a Suez ar arfordir y Môr Coch ac yn 163 km o hyd. Gellir mynd ar long o Ewrop i Asia ar y gamlas hon heb orfod mynd o gwmpas Affrica a Penrhyn Gobaith Da. ...

                                               

Cwch camlas

Math o gwch a ddefnyddir ym Mhrydain i hwylio ar gamlesi cul yw cwch camlas. Fel arfer, dydy hi ddim ond rhyw 2.08m o led, ond gall fod hyd at 22m o hyd. Mae rhai lociau yn methu derbyn cychod hirach na 18m, neu hyd yn oed 12m.

                                               

Capel

Adeilad ar gyfer gwasanaethau crefyddol Cristnogol yw Capel. Dawr gair or Lladin capella, bychanig y gair cappa, "mantell". Y cysylltiad yw mantell Sant Martin o Tours, a gedwid fel crair crefyddol, ac a roddodd yr enw ir adeilad. Yn yr Eglwys Ga ...

                                               

Capel anwes

Adeilad eglwysig o fewn plwyf, ond sydd ddim yn eglwys plwyf yw capel anwes, fel bod y bobl sydd ddim yn gallu cyrraedd eglwys y blwyf yn hawdd yn gallu mynychu. Yn aml, adeiladir capel anwes yn bwrpasol fel bod y plwyfolion yn gallu ei chyrraedd ...

                                               

Siantri

Gwaddoliad neu gymynrodd i offeiriaid ddweud neu ganur offeren dros enaid yr un sydd wedi ei sefydlu yw siantri. Gall hefyd gyfeirio at y rhan or eglwys, megis capel neu gangell, a waddolir felly. Weithiau byddair unigolyn yn sefydlu siantri am r ...

                                               

Alcatraz

Carchardy enwog ar ynys ym Mae San Francisco, gyferbyn â dinas San Francisco ei hun, yn Califfornia, yr Unol Daleithiau, yw Alcatraz. Sefydlwyd carchar diogelwch uchel ar yr ynys yn 1932 a ddaeth yn ddrwgenwog am lymder ei disgyblaeth ac yn ddiha ...

                                               

Bastille

Carchar yn ninas Paris, Ffrainc, oedd y Bastille, neu yn llawn y Bastille Saint-Antoine. Daeth yn enwog pan gipiwyd y carchar gan wrthryfelwyr ar 14 Gorffennaf 1789; ystyrir Cipior Bastille yn ddechreuad y Chwyldro Ffrengig. Adeiladwyd y Bastille ...

                                               

Gwersyll Bae Guantanamo

Mae Gwersyll Bae Guantanamo yn garchar milwrol dadleuol, ac yn wersyll carchar o dan arweiniaeth Cyd-Dasglu Guantanamo ers 2002. Sefydlwyd y carchar yng Nghanolfan Llyngesol Bae Guantanamo, ar arfordir Ciwba. Mae tri gwersyll yma: Gwersyll Delta ...

                                               

Penydeg

                                               

Rhywioldeb carchar

Mae rhywioldeb carchar yn ymwneud â pherthnasoedd rhywiol rhwng unigolion a gaethiwid, neu rhwng carcharor a gweithiwr cyflogedig mewn carchar. Oherwydd arwahannir carcharau yn ôl rhyw, maer mwyafrif o weithgarwch rhywiol yn digwydd gyda phartner ...

                                               

Safle du

Term milwrol am leoliad, lle cynhalir prosiect du yw safle du. Yn ddiweddar, defnyddir y term i ddisgrifio carchardai cudd, fel arfer tu allan i dir mawr ac awdurdod cyfreithiol Unol Daleithiau America, ac sydd ag ond ychydig neu ddim cydnabyddia ...

                                               

Ynys Robben

Ynys ger arfordir De Affrica yw Ynys Robben. Saif heb fod ymhell o Dref y Penrhyn. Bur ynys yn lle i gadw carcharorion am bron 400 mlynedd. Fei defnyddiwyd gyntaf ir pwrpas hwn gan y Vereenigde Oost-Indische Compagnie VOC or Iseldiroedd. Maer dyf ...

                                               

Cofeb Lincoln

Mae Cofeb Lincoln yn gofeb i 12fed arlwydd yr Unol Daleithiau yn Washington DC. Mae hi ar ben y Pŵl Adlewyrchu, gyferbyn â Chofeb Washington. Mae’r adeilad yn debyg i deml Groegaidd, gyda 36 colofn, yn symbol o’r 36 o daleithiau ar adeg ei arlwyd ...

                                               

Cofeb yr Iaith Afrikaans

Lleolir Cofeb yr Iaith Afrikaans ar fryn uwchben tref Paarl yn nhalaith y Penrhyn Gorllewinnol, De Affrica. Agorwyd y gofeb yn swyddogol ar 10 Hydref 1975, ac maen cydnabod hannercanmlwyddiant dyfarnu Afrikaans yn iaith swyddogol yn Ne Affrica yn ...

                                               

Clwyd Menin

Cofadail yn ninas Ieper, Gwlad Belg, yw Clwyd Menin, gyda 54.896 o enwau wediu cerfio arni i gofio y milwyr a laddwyd yn "Salient" Ypres yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac nad oes bedd iddynt hyd y gwyddus. Fei cynlluniwyd gan Sir Reginald Blomfield ac fe ...

                                               

Cofeb y Cymry yn Fflandrys

Cofeb ryfel yw Cofeb y Cymry yn Fflandrys a leolir yn Langemark, ger Ieper, yn Fflandrys, Gwlad Belg. Maen coffáur Cymry a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Fei dardorchuddiwyd ar 16 Awst 2014 gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, er mwyn coffáu c ...

                                               

Dydd y Cofio

Dydd y Cofio neu Ddydd y Coffa ywr diwrnod a ddynodir i goffau diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, ar rhai a laddwyd yn y gwrthdaro hwnnw, yn arbennig y rhai a oedd yn gwasanaethu mewn lluoedd arfog. Tarddodd Dydd y Cofio o Ddydd y Cadoediad, syn cael ei ...

                                               

Cofeb Washington

Mae Cofeb Washington yn gofeb i George Washington yn Washington DC. Adeiladwyd y gofeb rhwng 1848 a 1884 i ddathlu arweiniaeth filwrol George Washington yn ystod y Chwyldro Americanaidd. Ffurfiwyd Cymdeithas genedlaethol cofeb Washington ym 1833, ...

                                               

Cofeb Hen Filwyr Fietnam

Cofeb genedlaethol yn Washington, D.C., prifddinas yr Unol Daleithiau, yw Cofeb Hen Filwyr Fietnam. Maen talu teyrnged i aelodau lluoedd arfog yr Unol Daleithiau a ymladdodd yn Rhyfel Fietnam, aelodaur lluoedd fu farw tran gwasanaethu yn Ne Ddwyr ...

                                               

Cofeb Jefferson

Mae Cofeb Thomas Jefferson yn gofeb arlywyddol yn Washington, D.C. syn ymroddedig i Thomas Jefferson, un o Sefydlwyr yr Unol Daleithiau a thrydydd Arlywydd yr Unol Daleithiau.

                                               

Parc Coffa Šumarice

Crewyd Parc Coffa Šumarice ar safle ger Kragujevac, Serbia lle dienyddwyd tua 7.000 o ddynion a bechgyn y dref honno gan luoedd yr Almaen Natsïaidd yn Iwgoslafia ar yr 21ain o Hydref, 1941, yn yr Ail Ryfel Byd. Cymerodd y ffasgwyr "bob gwryw or d ...

                                               

Cofeb ryfel

Mae cofeb ryfel yn adeilad, cerflun, cofgolofn neu unrhyw symbol arall i ddathlu rhyfel neu fuddugoliaeth, neu i gofior rhai a fu farw neu a anafwyd mewn rhyfel.

                                               

Y Senotaff, Llundain

Cofeb ryfel yn Whitehall, Llundain, ywr Senotaff. Maen coffáur milwyr Prydeinig a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf ar rhyfeloedd ers hynny. Dyma ganolbwynt y seremoni coffáu gwladol a gynhelir yn flynyddol ar Sul y Cofio. Fei cynlluniwyd gan y pens ...

                                               

Cofeb Thiepval i Golledigion y Somme

Cofeb rhyfel o bwys yw Cofeb Thiepval i Golledigion y Somme. Maen coffau 72.090 o filwyr colledig Prydain ar Gymanwlad a fu farw ym Mrwydr y Somme yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac sydd heb fedd a wyddwn amdani. Lleolir ger pentref Thiepval, Picardie yn ...

                                               

Cromlech

Heneb cynhanesyddol o feini neu gerrig mawr yw cromlech, syn air Cymraeg ac sydd wedii fenthyg ir Saesneg. Defnyddir yr enw Llydaweg cyfatebol dolmen yn amlach yn yr iaith honno a rhai ieithoedd eraill lle maen gallu golygu unrhyw heneb fegalithi ...

                                               

Beddrodau Hafren-Cotswold

Mae beddrodau Hafren-Cotswold yn enw a roir i fath arbennig o siambr gladdu Neolithig, yn bennaf yn ne-ddwyrain Cymru a rhannau cyfagos o dde-orllewin Lloegr. Maer siamberi claddu or math hyn wedi eu gorchuddio gan domen petrual, fel rheol, yn wy ...

                                               

Cylch y Cawr

Heneb Neolithig yn Swydd Antrim, Gogledd Iwerddon, yw Cylch y Cawr, a leolir yn Ballynahatty, ger Shaws Bridge, Belffast. Cafodd ei chadw rhag dinistr gan yr Is-iarll Dungannon. Maer safle yn Heneb gofrestredig gyda statws Ardal o Ddiddordeb Arch ...

                                               

Argae

Strwythr a wnaed gan ddyn i rwystro llif dŵr yw argae. Fel arfer, mae hyn yn creu cronfa ddŵr, sef llyn syn storio dŵr iw ddefnyddio am ryw bwrpas neui gilydd. Ceir nifer o argaeon yng Nghymru e.e. Llyn Fyrnwy, Llyn Brianne a Chronfa Nant-y-moch. ...

                                               

Cronfa Kuybyshev

Cronfa ddŵr yn Rwsia yw Cronfa Kuybyshev neu Cronfa Samara. Y gronfa yma ywr gronfa ddŵr fwyaf yn Ewrop, ar drydedd fwyaf yn y byd. Saif cronfa Kuybyshev ar afon Volga, 700 km ir dwyrain o ddinas Moscfa, yng ngweriniaethau Chuvash, Mari El a Tata ...

                                               

Tŷr Forwyn Fair

Yn ôl traddodiad Cristnogol, treuliodd y Forwyn Fair, mam Iesu Grist, ei dyddiau olaf yn Effesus yn Asia Leiaf yng nghwmni Sant Ioan. Dywedir iddi farw mewn tŷ my mhentref bach Panaya Kapuhi, yn y bryniau ger hen ddinas Rufeinig Effesus, ar y ffo ...

                                               

Eglwys

Cyfeiriar gair eglwys at grŵp o bobl or grefydd Gristnogol neu at yr adeilad lle maent yn addoli. Dawr gair Cymraeg or enw Lladin Diweddar ecclesia. Gall gyfeirio hefyd at y gymuned Gristnogol gyfan, yn arbennig yn ei hanes cynnar; Yr Eglwys Fore ...

                                               

Eglwys gadeiriol

Mae Eglwys gadeiriol neu gadeirlan yn adeilad eglwysig Cristnogol sydd yn gwasanaethu fel sedd esgob ar eglwys pennaf yn ei esgobaeth. Maer term yn bodoli mewn enwadau sydd ag esgobion, megis Anglicaniaeth a Chatholigiaeth, yn unig. Yr unig eithr ...

                                               

Ffynnon

Tarddiad neu fan lle mae dŵr yn codi or ddaear ydy ffynnon ; twll yn y ddaear, fel arfer. Tyfodd rhai trefi yn ystod y 19g o amgylch ffynhonnau iachusol, trefi megis Llandrindod ym Mhowys gan y credir eu bod yn iachusol.

                                               

Ffynnon Castalia

                                               

Ffynnon Trevi

Ffynnon fawr a hanesyddol yn Rhufain, Yr Eidal, yw Ffynnon Trevi. Mae hin 25.9 medr o uchder a 19.8 medr o led, a hi ywr ffynnon Baroc fwyaf yn y ddinas. Saif ar groesffordd tair ffordd. Yn y 15g adferwyd hen arfer Rhufeinig o osod ffynnon ar ddi ...

                                               

Goleudy

Yn gymorth i forwyr llywio eu llongau ar y môr, mae goleudy yn adeilad ar ffurf tŵr neu fframwaith syn anfon allan goleuni gan ddefnyddio system o lusernau a lensys, neu, yn y gorffennol, dân. Yn ogystal maent yn gallu fod o gymorth i awyrennau b ...

                                               

Cani

Mae Cani yn ynys greigiog syn gorwedd yn y Môr Canoldir oddi ar borthladd Bizerte, gogledd Tiwnisia. Ceir goleudy ar yr ynys a oleuwyd am y tro cyntaf yn y flwyddyn 1860. Dymar ail oleudy i gael ei godi yn y wlad, ar ôl goleudy Sidi Bou Saïd ar G ...

                                               

Goleudy De Ynys Wair

Mae Goleudy De Ynys Wair yn oleudy ar Ynys Wair ym Môr Hafren. Adeiladwyd y goleudy ym 1897. Mae’r tŵr 16 medr o uchder, 53 medr uwchben penllanw. Trydanwyd y goleudy ym 1971, a daeth o’n awtomatig ym 1985. Defnyddir ynni’r haul ers 1991. Adeilad ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →