ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15                                               

Melyn

Lliw yw melyn. Maen cyfateb i olau â thonfedd o dua 565–590 nanomedr, ond mae cymysgedd o olau coch a gwyrdd yn ymddangos yn felyn hefyd ir llygad dynol. Mae melyn yn un or lliwiau primaidd ym myd celf.

                                               

Metr

Uned sylfaenol y System Ryngwladol o Unedau ywr metr, neu medr, a ddefnyddir i fesur hyd. Hwn ywr uned sylfaenol yn y system fetrig ddefnyddir ledled y byd yn gyffredinol ac yn wyddonol. Ceir 100 centimetr mewn 1 metr ac mae 1000 o fetraun gwneud ...

                                               

Methanol

                                               

Micro-gronyn

Yn ôl diffiniad yr IUPAC, gronyn gyda dimensiynau rhwng 0.1 a 100 micrometr yw micro-gronyn. Ceir meicro-gronynau o fewn bywyd pob-dydd ar ffurf cerameg, gwydr, polymerau a metalau ac o fewn y byd natur: paill, gronyn o dywod, llwch, blawd a siwg ...

                                               

Micrometr

Maer erthygl hon yn trafod y raddfa fesur. Ceir teclun mesur hefyd or un enw. Micrometr ywr raddfa o fesur sydd yn yr ystod 1x10 −6 m. Cafodd y mesur hwn ei gydnabod yn swyddogol yn un o System Ryngwladol o Unedau yn 1967.

                                               

Microsgop

Dyfais yw microsgop syn gallu dangos pethau na ellir eu gweld gydar llygad noeth. Mae gwyddonwyr yn defnyddio microsgopau i chwilota natur ar y mesuriadau hyd byrraf. Mae yna sawl wahanol fath o feicroscôp, gan gynnwys: Microsgop maes agos Micros ...

                                               

Milimetr

Uned fesur hyd yn y System Rhyngwladol o Unedau yw milimetr neu milimedr a dalfyrir, fel arfer, i mm) Mae can milimetr mewn centimetr a mil mewn metr - dyna sut y ffurfiwyd yr enw. Er nad ywn cydymffurfio âr arfer o ddefnyddio pwerau o 1000 ar gy ...

                                               

Modfedd

Defnyddir y mesuriad modfedd yn y drefn unedau imperialaidd o fesur. Ceir 36 modfedd mewn llathen a 12 modfedd mewn troedfedd. Fei defnyddir yn Unol Daleithiau America, Canada a gwledydd Prydain. O 1 Gorffennaf 1959 ymlaen, cafodd y mesur "llathe ...

                                               

Nano-gronyn

Yn ôl diffiniad yr IUPAC, gronyn o unrhyw ffurf gyda dimensiynau rhwng 1 a 100 nanometr yw nano-gronyn. Yn aml, mae priodweddaur gronynnau yn dibynnu ar eu maint yn yr ystod maint hyn.

                                               

Nanomedr

                                               

Nanotechnoleg

Maes mewn gwyddoniaeth gymhwysol a technoleg yw nanotechnoleg neu nanogwyddionaeth syn ymwneud â rheoli mater ar raddfa atomig a moleciwlar, fel rheol 100 nanomedr neu lai, a chynhyrchu dyfeisiau a deunyddiau sydd au maintoli yn gorwedd o fewn y ...

                                               

Nimbostratus

Nimbostratus yw cwmwl glaw. Maen anodd cyfleu darlun addas or Nimbostratus heblaw mai haen ddi-ffurf ydyw sydd, yn ddieithriad, yn dod â glaw, eira a chenllysg.

                                               

Seiberneteg

Gwyddor systemau rheoli a chyfathrebu yw seiberneteg. Bathwyd yr enw gan y mathemategydd Norbert Wiener yn ei lyfr Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine 1948, or gair Groeg kybernetes sef llywiwr neu reolwr. Yn y ...

                                               

Siro-cwmwlws

Bydd siro-cwmwlws yn ffurfio clytiau neu haen uchel o gymylau mân sydd, yn aml iawn, wedi eu gosod yn llinellau tebyg i batrwm traeth awyr. Dywed Myrddin Fardd amdanynt: Taen gymylau llwyd-wyn, un ffunud mewn ffurf ac ymddangosiad ag ôl tonau ar ...

                                               

Stratocumulus

Haen isel o gymylau sydd, fel arfer, yn ffurfio rhwng tua 2.000 a 6.500 troedfedd yw Stratocumulus. Maen ffurfio pan fydd llawer o gymylau Cumulus unigol yn ymuno i greu haen sydd fwy neu lai yn ddi­-dor, gydag ambell fwlch bychan yma ac acw.

                                               

Stratus

Math o gwmwl yw stratus. Maen haen isel sydd, pan yn cyffwrdd âr ddaear, yn ffurfio niwl. Ceir llu o enwau a disgrifiadau lleol ar wahanol fathau o niwl:

                                               

Tanwydd

Deunydd syn storio egni potensial ac yn gallu ei ryddhau yn ymarferol fel egni gwres yw tanwydd. Wedi ei ryddhau, gellir defnyddior egni gwres yn uniongyrchol am gynhesrwydd neu goginio, neu yn anuniongyrchol i bweru injan. Hydrocarbonau o adnodd ...

                                               

Teipoleg

Astudiaeth mathau yw teipoleg syn ceisio llunio ffyrdd o ddosbarthu mathau o bethau yn systematig yn ôl eu nodweddion tebyg. Maen faes pwysig mewn nifer o ddisgyblaethau, yn enwedig yng ngwyddorau cymdeithas, gan gynnwys anthropoleg, archaeoleg, ...

                                               

Troedfedd

Uned fesur hyd yw troedfedd. Rhan isaf y goes ydyr troed ac mae wedi rhoi ei enw ir mesur hwn, sydd tuar un faint a maint troed eitha mawr. Nid ywr uned yn rhan or unedau safonol hynny a ddefnyddir yn fyd-eang, sef y System Ryngwladol o Unedau. D ...

                                               

Theorem Noether

Mae theorem Noether yn nodi bod gan bob cymesuredd gwahaniaethol o weithred system gorfforol gyfraith gadwraeth gyfatebol. Profwyd y theorem gan y mathemategydd Emmy Noether ym 1915 ai gyhoeddi ym 1918.

                                               

Thoracs

Y rhaniad hwnnw a wneir mewn anatomeg ddynol rhwng y pen ar abdomen mewn anifail ywr Thoracs. Mewn mamaliaid maen cynnwys y sternwm, yr asennau ar fertibra. Maer gwddf uwch ei ben, ar diaffram oddi tano ond nid ywn cynnwys y breichiau. Mewn pryfa ...

                                               

Labordy

Ystafell neu adeilad er ymchwil gwyddonol neu gynhyrchu cemegion ydy labordy. Gweithdy ydyw i gynnal arbrofion rheoledig neu i gymeryd mesuriadau gwyddonol mewn amgylchedd dan reolaeth. Ceir labordai mewn ysgolion, colegau, diwydiant a chyrff cyh ...

                                               

Cylch Fienna

Carfan o athronwyr, mathemategwyr, a gwyddonwyr oedd yn cyfarfod ym Mhrifysgol Fienna yn y 1920au ar 1930au oedd Cylch Fienna. Ymhlith yr aelodau oedd Rudolf Carnap, Otto Neurath, Kurt Gödel, Friedrich Waismann, Herbert Feigl, Hans Hahn, Philipp ...

                                               

Materoliaeth ddilechdidol

Cyfundrefn neu ddull athronyddol a ddatblygwyd gan Karl Marx a Friedrich Engels yn ail hanner y 19g yw materoliaeth ddilechdidol sydd yn seiliedig ar ddamcaniaeth Hegelaidd y dilechdid. Fel ffurf ar fateroliaeth, maen cymryd yn ganiataol bod byd ...

                                               

Damcaniaeth Bronsted-Lowry

Mewn Cemeg, damcaniaeth - a luniwyd gan Johannes Nicolaus Bronsted a Thomas Martin Lowry yn 1923 - yw Damcaniaeth Bronsted-Lowry, syn diffinio asid fel moleciwl neu ïon a all ryddhau neu "gyfrannu" proton. Mae hefyd yn diffinio beth yw bas sef yr ...

                                               

Damcaniaeth gydgynllwyniol

Damcaniaeth yw damcaniaeth gydgynllwyniol syn honni bod cynllwyn neu gydgynllwyn cyfrinachol gan grŵp o bobl i ennill amcanion drwgdybus. Mae rhai damcaniaethau yn ceisio esbonio digwyddiad hanesyddol trwy gynllwyn cyfrinachol, a damcaniaethau er ...

                                               

Damcaniaeth y Glec Fawr

Yng nghosmoleg ffisegol, damcaniaeth y Glec Fawr ywr ddamcaniaeth wyddonol syn ceisio esbonio sut yr ymddangosodd y bydysawd allan o gnewyllyn dwys a phoeth iawn tua 13.7 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Nid oedd pob seryddwr yn derbyn y ddamcaniaeth ...

                                               

Damcaniaeth y Tamaid Bach

Damcaniaeth wyddonol gan D. T. Lewis yw Damcaniaeth y Tamaid Bach a adnabyddir yn rhyngwladol fel The Tamaid Bach Theory of Subnuclear Particle Structure. Ymgais Lewis oedd y ddamcaniaeth i symlhaur gronynnau isatomig i ddau grŵp: y tamaid ar bac ...

                                               

Detholiad naturiol

Y syniad fod Natur yn dethol y mwyaf cryf a chymwys i oroesi gan adael ir rhai gwan ac anaddas farw yw detholiad naturiol. Y gwyddonwyr Charles Darwin ac Alfred Russel Wallace oedd arloeswr y ddamcaniaeth pan gyhoeddywd ei bapurau ar y cyd o flae ...

                                               

Ffuglen wyddonol

Math o ffuglen ddamcaniaethol yw Ffuglen wyddonol syn damcanu am effeithiau gwyddoniaeth a thechnoleg ar unigolion a chymdeithas. Maer straeon yn aml yn ymwneud âr dyfodol neur gofod neu effaith datblygiad newydd technolegol ar fyd heddiw. Er gal ...

                                               

42 (Yr Ateb i Fywyd, y Bydysawd a Phopeth)

42 ywr Ateb Terfynol i Gwestiwn Bywyd, y Bydysawd, a Phopeth yn ôl llyfrau The Hitchhikers Guide to the Galaxy. Cafodd ei chyfrifiannu gan Deep Thought, y cyfrifiadur ail fwyaf erioed. Mae disgynyddion creawdwyr Deep Thought yn cael eu siomi gan ...

                                               

Agerstalwm

Is-genre ffantasïol o fewn gwyddonias yw agerstalwm, lle mae technoleg a dyfeisiadau esthetig wediu hysbrydoli gan beiriannau stêm diwydiannol or 19g. Er bod tarddiad llenyddol y math yma o lenyddiaeth weithiaun gysylltiedig âr genre cyberpunk, m ...

                                               

Animorphs

Gweler hefyd: Animorphs teledu. Cyfres lyfrau ffugwyddonol gan K. A. Applegate yw Animorphs. Mae arddegwyr syn dod yn anifeiliaid i ymladd creaduriaid drwg or enw yeerks. Maer yeerks yn mynd i mewn clustiaur bobol i gontroliou hymenyddiau. Mae cr ...

                                               

Animorphs (teledu)

Ax - Paulo Costanzo penodau 6-26 Jake - Shawn Ashmore Marco - Boris Cabrera Cassie - Nadia Nascimento Rachel - Brooke Nevin Tobias - Christopher Ralph

                                               

Avon Fantasy Reader

Cylchgrawn Americanaidd oedd yr Avon Fantasy Reader a ailgyhoeddai straeon ffuglen wyddonol a ffantasi gan awduron ifainc nad oedd yn adnabyddus ar y pryd ond syn cynnwys rhai a gydnabyddir erbyn hyn fel awduron mawr y genres hynny. Roedd yr awdu ...

                                               

Ebargofiant

Maer nofel hon yn disgrifio byd yn y dyfodol pell ar ôl chwalfa gymdeithasol ac ecolegol. Mae pobl yn byw mewn ffordd gyntefig iawn; maer byd yn llwm ac mae bywyd yn anodd ac yn fyr. Nid oes bron neb yn y gymdeithas hon yn gallu ysgrifennu, ac fe ...

                                               

Hybrids

Nofel Saesneg gan David Thorpe yw Hybrids a gyhoeddwyd gan HarperCollins yn 2007. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Nofel ffuglen wyddonol wedi ei gosod mewn dyfodol credadwy. Mae Johnny Online a Kestrella yn fodau cymysg - pobl syn dioddef or " ...

                                               

Orion (Star Trek)

                                               

Red Dwarf

Cyfres comedi sefyllfa a masnachfraint Prydeinig yw Red Dwarf. Bu wyth cyfres a ddarlledwyd gyntaf ar BBC Two rhwng 1988 ac 1999. Crewyd y gyfres gan Rob Grant a Doug Naylor, a ysgrifennodd y chwe cyfres cyntaf. Maer gyfres yn tarddu o sgets a ys ...

                                               

Y Sêr a Wêl

                                               

Star Trek

Rhaglen deledu yn y 1960au ar 1970au oedd Star Trek. Maer cymeriadau yn cynnwys: Capten James T. Kirk, Mr Spock, Dr McCoy a Scotty. Mae sawl ffilm syn seiliedig ar y gyfres a cheir yn ogystal cyfres o raglenni eraill fel Star Trek Voyager syn dil ...

                                               

Un Man

Nofel gan Joanna Davies yw Un Man a gyhoeddwyd yn 2015 gan Wasg Gomer. Man cyhoeddi: Llandysul, Cymru. Maer gyfrol hon yn nofel wyddonias neu ffugwyddonol ac yn stori garu. Mae Erin wedi cael llond bol ar ei bywyd diflas, ei gwaith di-ddim ai cha ...

                                               

Weird Tales

Cylchgrawn pwlp Americanaidd yw Weird Tales a gafodd ei gyhoeddi gan sawl cwmni, gan gychwyn gyda Rural Publications yn 1923, ac a gyhoeddir o hyd heddiw. Daeth yn enwog am ei straeon arswyd, ffantasi, a ffuglen wyddonol. Mae hanes cyhoeddi Weird ...

                                               

Wythnos Yng Nghymru Fydd

Nofel ffuglen wyddonol gan Islwyn Ffowc Elis a gyhoeddwyd gan Plaid Cymru yn 1957 yw Wythnos yng Nghymru Fydd. Cyhoeddwyd argraffiad modern gan Wasg Gomer yn Mehefin 2007.

                                               

Alcemi

Dawr gair alcemi or gair Arabeg الخيمياء al-khīmiyā) sef yr astudiaeth cynnar o natur, athroniaeth ar goruwchnaturiol ynghyd â chemeg. Sylwer ar y gair Arabeg, al + khimiya, sef Cemeg": roedd yn llawer mwy na dim ond ceisio troi metalau megis plw ...

                                               

Creadaeth

Damcaniaeth neu athrawiaeth Gristnogol yw creadaeth sydd yn honni ir cyfanfyd materol ar holl fywyd ynddo gael ei greu gan Dduw. Maen dal taw y creu yn ôl Genesis yw hanes llythrennol dechreuad y bydysawd, a chreadigaeth ddwyfol ydy pob rhywogaet ...

                                               

Dewinio

Mae dewinio yn ffurf ar ddewiniaeth syn cael ei ddefnyddio i leoli dŵr tanddaearol, metelau neu fwynau sydd wediu claddu, gemau, olew, mannau claddu, a nifer o wrthrychau neu ddeunyddiau eraill, heb ddefnyddio offer gwyddonol. Mae dewinio yn cael ...

                                               

Egni (esoteriaeth)

Mae "Egni cynnil" yn ailgyfeirio. Ar gyfer y cysyniad cyfriniol syn sôn am gyrff seicoysbrydol syn troshaenur corff corfforol, gweler Corff cynnil. Defnyddir y term egni yn fawr iawn gan ysgrifennwr ac ymarferwyr o wahanol ddulliau cyfrinachol ys ...

                                               

Iwffoleg

Iwffoleg ywr astudiaeth o adroddiadau, cofnodion gweledol, tystiolaeth ffisegol honedig, a ffenomenau eraill syn gysylltiedig â phethau hedegog. Mae adroddiadau iwffo wedi bod yn destun ymchwiliadau amrywiol dros y blynyddoedd gan lywodraethau, g ...

                                               

Scientoleg

Corff o gredoau ac ymarferion cysylltiedig a grewyd gan yr awdur ffuglen wyddonol Americanaidd L. Ron Hubbard yw Scientoleg neu Seientoleg. Y prif sefydliad syn hyrwyddo Scientoleg yw Eglwys Scientoleg, mudiad hierarchaidd a sefydlwyd gan Hubbard ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →