ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 134                                               

Pornograffi

Cyfeiria pornograffi neu porn at y portread o weithredoedd rhywiol er mwyn cyffroad a boddhad rhywiol. Nid yw o reidrwydd yr un peth â "maswedd" ac erotica ac maer diffiniad o "bornograffi" yn amrywio o gyfnod i gyfnod ac o ddiwylliant i ddiwylli ...

                                               

Prostrad

Gwarchodwr neu geidwad ydy ystyr prostrat. Chwarren gyfansawdd ecsocrinaidd ydyw a rhan bwysig o system atgenhedlur mamaliaid gwryw. Nid oes gan merchaid mor prostrad. Maer prostrad yn wahanol mewn gwahanol rywogaethau, yn wahanol o ran ei anatom ...

                                               

Rhagchwarae

Mewn ymddygiad rhywiol dynol, mae rhagchwarae yn set o weithgareddau seicolegol a chorfforol agos, rhwng dau neu ragor o bobl gydar bwriad o greu awydd am weithgaredd rhywiol a chynnwrf rhywiol. Gall un neu ragor or partneriaid gychwyn y rhagchwa ...

                                               

Rhyw geneuol

Gweithgaredd rhyw syn cynnwys cyffroi genitalia o bartner rhyw gydar geg, tafod, dannedd neu wddf yw rhyw geneuol, hefyd a elwir rhyw geg. Gweinlyfu ywr gweithgaredd a berfformir ar ferched, tra bod calsugno ac irrumatio ywr gweithgareddau a berf ...

                                               

Rhyw llaw

Mae rhyw llaw yn fath o halior pidyn ar cwd syn digwydd i fachgen gan bartner. Defnyddir y gair ffingro pan maen digwydd i ferch, fel arfer, drwy fyseddur wain, y clitoris neu weddill y fwlfa. Gall ddigwydd ar ei ben ei hun, ond yn aml, maen digw ...

                                               

Rhyw rhefrol

Rhyw syn cynnwys rhoir pidyn i mewn i ben ôl partner rhyw yw rhyw rhefrol neu rhyw pen-ôl. Gall y term hefyd gynnwys gweithgareddau rhyw eraill syn cynnwys y pen-ôl, gan gynnwys anilingus, byseddu, a rhoi gwrthrychau i mewn. Canfuwyd astudiaeth o ...

                                               

Rhywiaeth

Rhagfarn neu wahaniaethu yn erbyn pobl, yn enwedig benywod, ar sail rhyw neu rywedd yw rhywiaeth. Daeth y cysyniad ir amlwg gydar mudiad ffeministaidd yn y 1960au i dynnu sylw at ddiffyg hawliau menywod, ond erbyn dechraur 21g maer term hefyd yn ...

                                               

Safleoedd rhyw

Safle syn cael ei ddefnyddio gan ddau berson yw safle rhyw pan maen nhwn cael cyfathrach rywiol neu weithgareddau rhywiol arall. Er bod cyfathrach rywiol yn cynnwys treiddiad rhywiol fel arfer, neu gyffroi organau rhywiol rhywun arall, nid oes rh ...

                                               

Siop ryw

Siop syn gwerthu nwyddau syn ymwneud â rhyw yw siop ryw. Maer nwyddau a werthir yn amrywio o wlad i wlad, yn dibynnu ar y lefel o sensoriaeth syn bod, ac yn gallu cynnwys cylchgronau rhyw, llyfrau erotig, fideos a DVDs erotig, teganau rhyw a dill ...

                                               

Siot dwad wyneb

Term ar gyfer gweithgaredd rhyw lle bo dyn yn alldaflu semen ar wyneb un neu ragor o bartneriaid rhyw yw siot dwad wyneb, neun feishal. Math o ryw andreiddiol yw siot dwad wyneb, ond gwneir hyn fel arfer ar ôl rhyw fath arall o gyffroi rhywiol, m ...

                                               

Stripio

Stripio ydyr weithred o dynnu neu ddiosg dillad or corff mewn modd erotig. Maer person syn gwneud hyn er diddanu yn cael ei galwn "stripar" ac weithiau mae dawnsiwr polyn yn tynnu ei dillad i ffwrdd, ac fellyn gneud striptîs. Ar adegau arbennig m ...

                                               

Tampon

Mae tampon yn ddyfais hylendid benywaidd. Mae wedi ei wneud o gwneud o seliwlos, syn cael ei roi yn gwain y fenyw i amsugno y llif y mislif endometrial ac yn cael ei dynnu ar ôl ychydig oriau o ddefnydd. Mae gan rai gymhwysydd i hwyluso eu defnyd ...

                                               

Tiwbiau Ffalopaidd

Dau diwb yn y corff syn arwain ŵy or ofari ir iwterws mewn mamaliaid, yn cynnwys benywiaid, ywr tiwbiau ffalopaidd. Cawsant eu henwi gan yr anatomegydd or Eidal Gabriel Fallopius. Fei ceir mewn anifeiliaid; mewn dyn, maen nhwn mesur rhwng 7 ac 14 ...

                                               

Vas deferens

Gair Lladin yw vas deferens syn golygu pibell i gario ymaith; weithiau, fei ysgrifennir yn Gymraeg fel fas defferens., ac fei ceir mewn corff dyn ar gwryw mewn ambell rywogaeth arall. Gwaith y bibell yw cario sberm or argaill i wain y fenyw.

                                               

Bwystori

Casgliad o wybodaeth am fwystfilod yw bwystori neu bwystawr alegorïaidd. Gall yr alegorïau hynny fod yn chwedlonol neun perthyn i symbolaeth Gristnogol. Gellid eu hystyried yn allwedd i ddeall symbolaeth byd natur ym meddwl yr Oesoedd Canol. Roed ...

                                               

Thomas James Jenkin

Mab fferm o Faenclochog, Sir Benfro oedd Thomas James Jenkin, a botanegydd enwog a ddarganfyddodd math o rygwellt parhaol ym Mhenfro y gellid ei bori gan anifeiliaid, heb ei niweidio. Ni fu erioed mewn ysgol uwchradd, eithr aeth yn syth ir brifys ...

                                               

Carolus Linnaeus

Biolegydd Swedaidd oedd Carolus Linnaeus. Cyflwynodd y system dosbarthiad biolegol a chafodd lawer o ddylanwad ar ecoleg modern. Fei ganwyd yn Stenbrohult mewn ardal Smalandia yn ne Sweden. Roedd ei dad ai daid yn eglwyswyr ac roedden nhwn dymuno ...

                                               

Bonet benfain

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Tricholomataceae ywr Bonet benfain. Y Bonedau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Bathwyd yr enw or gair Boletus, sef madarchen yn 1821 gan Linnaeus. Dosbarthwy ...

                                               

Bonet gwin coch

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Tricholomataceae ywr Bonet gwin coch. Y Bonedau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Bathwyd y gair yn 1821 gan Linnaeus. Maer teulu Tricholomataceae yn gorwedd ...

                                               

Bonet odro

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Tricholomataceae ywr Bonet odro. Y Bonedau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Bathwyd y gair yn 1821 gan Linnaeus. Maer teulu Tricholomataceae yn gorwedd o few ...

                                               

Bonet oddfog

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Tricholomataceae ywr Bonet oddfog. Y Bonedau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Bathwyd y gair yn 1821 gan Linnaeus. Maer teulu Tricholomataceae yn gorwedd o f ...

                                               

Brigyn cennog

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Strophariaceae ywr Brigyn cennog. Y Brigau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Mae siap yr organeb yman debyg i siap brigau planhigyn. Maer teulu Strophariaceae ...

                                               

Bysedd y meirw

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Xylariaceae ywr Bysedd y meirw. Y Cyrn Ar Bysedd ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maer ddau air yman cyfeirio at siapaur ffyngau sydd yn y grwp hwn. Maer teu ...

                                               

Cap côn pin

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Tricholomataceae ywr Cap côn pin. Y Capiau Côn ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Siap mathemategol yw con, fel a geir i ddal hufen iâ. Maer teulu Tricholomata ...

                                               

Cap cwyr derw

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Hygrophoraceae ywr Cap cwyr derw. Y Capiau Cwyr ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maer capiau cwyr yn grwp adnabyddus iawn yng Nghymru, ac maent Iw cael yma, ...

                                               

Cap cwyr llysnafeddog

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Hygrophoraceae ywr Cap cwyr llysnafeddog. Y Capiau Cwyr ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maer capiau cwyr yn grwp adnabyddus iawn yng Nghymru, ac maent Iw ca ...

                                               

Cap cwyr y rhosydd

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Hygrophoraceae ywr Cap cwyr y rhosydd. Y Capiau Cwyr ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maer capiau cwyr yn grwp adnabyddus iawn yng Nghymru, ac maent Iw cael ...

                                               

Cap gweog chwerw

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Cortinariaceae ywr Cap gweog chwerw. Y Capiau Gweog ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Fel gwe yw gweog hy cap syn edrych fel pe tae wedii wneud o we pry cop. ...

                                               

Cap gweog llwydrewog

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Cortinariaceae ywr Cap gweog llwydrewog. Y Capiau Gweog ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Fel gwe yw gweog hy cap syn edrych fel pe tae wedii wneud o we pry c ...

                                               

Cap gweog perlaidd

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Cortinariaceae ywr Cap gweog perlaidd. Y Capiau Gweog ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Fel gwe yw gweog hy cap syn edrych fel pe tae wedii wneud o we pry cop ...

                                               

Cap inc clystyrog

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Psathyrellaceae ywr Cap inc clystyrog. Y Capannau Inc ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Gair arall am gapiau yw capannau; defnyddir inc i ysgrifennu a defnydd ...

                                               

Cap llaeth merfaidd

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Russulaceae ywr Cap llaeth merfaidd. Y Capiau Llaeth ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maer gair llaeth; yman cyfeirio at ddiferion o latecs, neu sudd gwyn a ...

                                               

Cap maes cynnar

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Bolbitiaceae ywr Cap maes cynnar. Y Capannau Maes ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Gair arall am gapiau yw capannau, a maes yw tir agored e.e. cae. Maer teul ...

                                               

Clust chwanen

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Helotiaceae ywr Clust chwanen. Pennau Jeli Bach ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maer teulu Helotiaceae yn gorwedd o fewn urdd y Helotiales. Disgrifiwyd ac e ...

                                               

Clust hollt

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Pyronemataceae ywr Clust hollt. Y Botymau ar Cwpannau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maer enwau hyn yn cael eu defnyddio i ddisgrifio siap y ffwng. Ceir en ...

                                               

Clust lwydfelen

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Pyronemataceae ywr Clust lwydfelen. Y Botymau ar Cwpannau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maer enwau hyn yn cael eu defnyddio i ddisgrifio siap y ffwng. Mae ...

                                               

Clust mochyn

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Gomphidiaceae ywr Clust mochyn. Y Spigynnau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Hoelen trwchys hyd at 30 cm a ddefnyddid i ddal distiau mawr o bren at ei gilydd ...

                                               

Clust ysgyfarnog

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Pyronemataceae ywr Clust ysgyfarnog. Y Botymau ar Cwpannau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maer enwau hyn yn cael eu defnyddio i ddisgrifio siap y ffwng. Ma ...

                                               

Coden fwg bigog

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Lycoperdaceae ywr Coden fwg bigog. Y Codau Mwg ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Puffball yw coden fwg yn saesneg, ar mwg ywr sborau a welir yn dianc Ir awyr, ...

                                               

Coden fwg feddal

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Lycoperdaceae ywr Coden fwg feddal. Y Codau Mwg ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Puffball yw coden fwg yn saesneg, ar mwg ywr sborau a welir yn dianc Ir awyr ...

                                               

Coden fwg gennog

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Lycoperdaceae ywr Coden fwg gennog. Y Codau Mwg ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Puffball yw coden fwg yn saesneg, ar mwg ywr sborau a welir yn dianc Ir awyr ...

                                               

Coden fwg gyffredin

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Lycoperdaceae ywr Coden fwg gyffredin. Y Codau Mwg ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Puffball yw coden fwg yn saesneg, ar mwg ywr sborau a welir yn dianc Ir a ...

                                               

Coegwystrysen oren

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Tricholomataceae ywr Coegwystrysen oren. Y Corwystrys ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Bach yw cor, felly ystyr corwystrys yw wystrys bach. Maer teulu Tricho ...

                                               

Crawen ledraidd

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Corticiaceae ywr Crawen ledraidd. Y Crawennau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Crwstyn neu haen sych yw cramen. Maer teulu Corticiaceae yn gorwedd o fewn urd ...

                                               

Croen oren

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Pyronemataceae ywr Croen oren. Y Botymau ar Cwpannau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maer enwau hyn yn cael eu defnyddio i ddisgrifio siap y ffwng. Ceir enw ...

                                               

Cwpan eboni

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Sarcosomataceae ywr Cwpan eboni. Y Botymau ar Cwpannau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maer enwau hyn yn cael eu defnyddio i ddisgrifio siap y ffwng. Maer t ...

                                               

Cwpanau duon

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Bulgariaceae ywr Cwpanau duon. Pennau Jeli ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maer teulu Bulgariaceae yn gorwedd o fewn urdd y Helotiales. Disgrifiwyd ac enwyd ...

                                               

Cwrel llwydfelyn

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Gomphaceae ywr Cwrel llwydfelyn. Ffyngau Cwrel ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maent yn edrych yn debyg iawn i gwrel yn y môr, yn lliwgar ac yn tyfu ar i fy ...

                                               

Cwrel rosso

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Gomphaceae ywr Cwrel rosso. Ffyngau Cwrel ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Maent yn edrych yn debyg iawn i gwrel yn y môr, yn lliwgar ac yn tyfu ar i fyny or ...

                                               

Ffwng dail arian

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Schizophyllaceae ywr Ffwng dail arian. Maer teulu Schizophyllaceae yn gorwedd o fewn urdd yr Agaricales. Disgrifiwyd ac enwyd y tacson yman wreiddiol gan y naturiaethwr Christiaan Hendrik Persoon. Maer rhywoga ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →